Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
64- HU DOST

HU DOST!..

 
 
                                               Sırrın aşka serene
                                               Varın “Var”a verene
                                               Gönül gözü görene
                                               Güzel üryanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Hak ehli hayır hâlda
                                               Gafiller kalır kaalda
                                               Tavuk eşinir yolda
                                               Bülbül ormanda gezer?...
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Nazlıya naz nicedir
                                               Niyaz gündüz gecedir
                                               Aşk dağı çok yücedir
                                               Kurtta ceylanda gezer?...
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Ârif aşk ilacıdır
                                               Âşıkların tacıdır
                                               Mansur’un hâllacıdır                                                                             
                                               Döner kirmanda gezer…   
                                                                                                            
                                                             
        
                                               Sadıklar sekrin çağın
                                               Sırsalar bağlar bağın
                                               Koltuğunda ayağın
                                               Başı bir yanda gezer….     
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Çalar rıza kapısın
                                               Alır aşkın tapısın
                                               Âşıkların hepisin
                                               Seyri seyranda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Kılıçtır zaman keser
                                               Kesilen niye küser
                                               Âşık aşk yeli, eser
                                               Derdi devranda gezer…
                                                                                                            
                                                             
        
                                               Âşık işi çiledir
                                               Sadık sabrı diledir
                                               Ârif yârle biledir
                                               Derviş irfanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Ululara ulaşır
                                               Câhillere bulaşır
                                               Seyyah olur dolaşır
                                               Yol hâli handa gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Sûret yâr sîret yâr ki
                                               Seyr-i cemâli kâr ki                                                                               
                                               Gülecek neyi var ki    
                                               Gamda giryanda gezer…   
                                                              .                                                                                                            
                                                             
 
                                               Âşık neylesin köşkü
                                               Mest-i Mevlâ’da meşki
                                               Aklın alınca aşkı
                                               Deli zamanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
                  
                                               Sessizlik sihirli ses
                                               Ehl-i emanet herkes
                                               Âşık ahı bir nefes
                                               Canı cânânda gezer…
                                                                                                            
                                                             
        
                                               Âşık ayrılık bilmez
                                               Sağlık sayrılık bitmez
                                               Yârdan gayrılık bilmez
                                               Cânânı canda gezer…
                                                                      
                                                                                                          
 
                                               Atlar aşkın atına
                                               Uçar ALLAH katına
                                               Âşık aşk firkatına                                                                                  
                                               Cihanı anda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Birliğe taşı olan
                                               Şan söhret şaşı olan
                                               Kibirde başı olan
                                               Ömrü zindanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Goncası gülşenlerin
                                               Ahında pişenlerin
                                               Hayrete düşenlerin
                                               Hâli hayranda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Dest-i kemâl hizmette
                                               Seyr-i cemâl himmette
                                               Âşık arar elbette
                                               Mâşuk meydanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Tohum çile çiçektir
                                               Haşrin neşri gerçektir
                                               Derviş dert çekecektir
                                               Dertsiz gümanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Sinop suyun akışın
                                               Bezm-i belâ bakışın
                                               Nakkaş-ı âşık nakışın
                                               Sırrı Sultanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Server MUHAMMED- ALLAH
                                               Ehl-i Beyt ü ALİ ŞAH
                                               Hak erenler eyvellah
                                               Hükmü fermanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Kerbelâ’nın çölü var
                                               Ehl-i Beyt’in gülü var
                                               Âşıkların tülü var
                                               Şah’ım üryanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Değirmenin arkıdır
                                               Çarkı çile çarkıdır
                                               Senden benden farkıdır
                                               Yürek püryanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Mâşuk aşka bandıra
                                               Aşk âşığı yandıra
                                               Odun ola tandıra
                                               Aşkı dumanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Dost dosta gurban olsun
                                               Derviş deli can olsun
                                               Kul olsun sultan olsun
                                               Ahı amanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Ârif arı hâlını
                                               Anlar aşk vebâlını
                                               Halka verir balını
                                               Uçar yabanda gezer…
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Sefil seyrin sel et der
                                               Gelmeyene gel et der
                                               HAKK'a derdim del et der
                                               Halka dermanda gezer…
                                                                                                            
                                                             [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır