Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
65-ZEVKLER 6


ZEVK 546
 
HAKK Yaratan-Zaman-Mekân, dördüncü boyuttur İnsan
Dört bilinmiyenli bir denklem, çözümlü çile yaşanan
İlm-i Tevhid ile oku! Gönül Kitabın İhvâni
Câhil gelip – gafil gitme! Dolup boşalıyor Cihan...
 
                                     03.09.1989  11:35 
                                     Lâra sahilleri.
 
 
 
ZEVK 547
 
Geldim-Bildim-Buldum-Oldum, budur İnsanın Sırr Sözü
Kün feyekûn Kitabında, Tevhiddir gönüller gözü
Esmâü’l- Hüsnâ yaşanan, “HAYY” la başlayan bu hayat
Ancak âşık anlar aşktan, İhvâni uzatma sözü!..
 
                                      03.09.1989  11:35 
                                      Lâra sahilleri.
 
                           
Esmâü’l- Hüsnâ : Allah'ın isimleri. Cenab-ı Hakk'ın güzel isim ve sıfatları. Aşağıdaki fıkrada Esma-i Hüsna'dan bazıları zikrediliyor.
 
 
ZEVK 548
 
Eserlerde – Fiillerde – Sıfatlardaki tecellî
Tecellî-yi Zât’ta İnsan, Âlem-i Kübrâ’dır belli
Kahrın süflî kesafeti, lutfün ulvî letâfeti
Esfelinden İlliyyine tekemmül, tevhid temelli...
 
                                     03.09.1989  12:05 
                                     Lâra sahilleri.
 
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi
 
Âlem : Bütün cihan. Kâinat. * Dünya. * Her şey. * Cemaat. * Halk. * Cemiyet. Dehr. * Hususi hal ve keyfiyet. * Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire.
 
Kübrâ : (Ekber'in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük. * Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle (Bak: Hadd-i ekber).
 
Kahr : Zorlama. Cebir. * Ezme. Mahvetme. * Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme. * Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.) (Bak: Celal)
 
Süflî : Aşağıda bulunan. * Alçak, pek aşağı olan.
 
Kesafet : Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak. * Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.
 
Lutf : Lütuf. Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi. * Güzellik, hoşluk. * İyilik, iyi muâmele.       
 
Ulvî : (Ulviye) Yüksek, yüce. * Manevî ve göğe mensub.
 
Letâfet : Hoşluk, lâtiflik. * Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek. * Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 
Esfel : En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fenâ.
 
İlliyyin :İlliyyun. (İlliyyîn) (Aliyyu. C.) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.
 
Tekemmül : Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.
 
Temelli : Devamlı. Oldum olası.
 
  
ZEVK 549
 
Eserlerden Cismânî Ruh - Fiillerden Nûrânî Ruh
Esmâü’l- Hüsnâ esrârı Sıfatlardan Sultânî Ruh
“RABB’ımı RABB’ımla gördüm!” Zâtında sıfat arama!
Soyunup “Belâ!” giyinen, Zâtın Zevki Ruhânî Ruh...
 
                                               03.09.1989  12:15 
                                               Lâra sahilleri.
 
                                              
“RABB’ımı RABB’ımla gördüm!” : Hadis-i şerîf.
.
ZEVK 550
.
Soyunup Varlık Libasın  “Belâ!” giyen Şah-ı Merdân
Bezm-i birlik Âşık aşkın belirleyen Şah-ı Merdân
Tevhid kalbin, Kalb kalıbın lambasıdır Kul İhvâni
“Görmediğim HAKK’a kulluk etmem!” diyen Şah-ı Merdân
 
                                                        03.09.1989  12:27 
                                                                 Lâra sahilleri.
 
 
Merdân  : (Merd. C.) Merdler. İnsanlar, erkekler, yiğitler.
Kalıb : Beden.. Vücûd.
 
“Görmediğim HAKK’a kulluk etmem!” : İmam Ali Şah-ı Merdân keremallahi vechenin sözü.
 
 
 
 
ZEVK 551
 
Dün seher Kalb Mescidi’nde, Orta Namazda Mi’racım
Ehadiyyet kıblesinde durdum başta Tevhid Tacım
Harfsiz – sessiz Sırr Dili’yle, “Semâ” ım sundum Subhân’a
İnledim Ak Deniz ile: “Âşığım Yâr’e muhtacım!..”
 
                                               03.09.1989  12:43 
                                                        Lâra sahilleri.
 
 
Ehadiyyet  : (Ahadiyet) Allah'ın (C.C.) her bir şeyde kendine âit birlik tecellisi.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır