Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
7- PERİŞAN

PERİŞAN

 
 
                                               Bâdi seher selam söyle yârime
                                               Bilsin gurbet elde kaldım perişan
                                               Hasret sebeb oldu ah-ü zârime
                                               Ayrılık elinden oldum perişan...
                                                                                                           
                                                                
        
                                               Belki gelir diye yolun gözledim
                                               Kokusunu duydum yüzün özledim
                                               Selama sırladım sevdâm gizledim
                                               Sardım sarmaladım saldım perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Gözümde gönlümde her yerdesin sen
                                               Mah cemâli ceylan yollarım kesen
                                               Bir deli rüzgârdır sazımda esen
                                               Sen oldun tellerim çaldım perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Diyorlar aşkı koy var git amana
                                               Er ister sevgilim gelmez gümana
                                               Bu uçsuz bucaksız aşk-ı ummana
                                               “Hu!..” çekip âşıklar daldım perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Şakır şeydâ bülbül zâr ister benden
                                               Güller goynun açmış hâr ister benden
                                               Kıldan ince boynum dâr ister benden
                                               Aldım koltuğuma geldim perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Er meydanı erdemi elbet erlikte
                                               Cihanda ikiyi görmek birlikte
                                               Seven sevilenle diri dirlikte
                                               Kör gönül gözümü deldim perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Melâmî meşrebim züht-ü takvaya
                                               Hâlvet-ü hâlim hoş sıdk-ı safaya
                                               Naz için niyaza ulu Mevlâ’ya
                                               Serseri nefsimi çeldim perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Gözüm gördü gönlüm gençlik çağında
                                               Mecnunum bî perva sevdâ dağında
                                               Bu seher yârimin al yanağında
                                               Çağlayıp köpüren seldim perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Saldı şahbazların yolum kestirdi
                                               Canım yağmaladı derim astırdı
                                               Hafif-ü hoş olsun diye estirdi
                                               Âşıklar gönlünde yeldim perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Bana benden yakın hasret çektiren
                                               Seyr-ü semâ ettiren inci döktüren
                                               Agyârdan ayıran boynum büktüren
                                               Dilberin derdiyle doldum perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Hâl hazm etmez hâlden hâlsiz hocalar
                                               Kesafette sûret boşa bocalar
                                               Letâfette lûtfün sırrı geceler
                                               Rahmetti, Rahmânım buldum perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Dertsiz başı âşık almaz ardına
                                               Sadık derler âşıkların merdine
                                               Dermanım ararken aşkın derdine
                                               Düştüm dert küpüne güldüm perişan...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Seher yeli; işte böyle hâlımız
                                               Tomura goncaya hasret dalımız
                                               İhvanî’m de yolcu, yolda salımız
                                               Varlık defterinden sildim perişan...
 
                                                         13.03.1985 13:30
                                                                   Antalya dr.
        
                                                       
Perişan : f. Dağınık, karışık. * Bozuk, tertibsiz, düzensiz. * Kederli, hüzünlü, kaygılı.
 
Güman : f. Zan. Tahmin. Sanmak. şüphe.
 
Meşreb : Huy. Yaradılış. Adet. Ahlâk. * Gidiş. * İçmek. İçilecek yer. * Fehmetmek. * Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
 
Melâmî : Kınanmış ve ayıplanmışlardan olan. * Hükema-i Kelbiyyun. (Bak: Kelbiyyun) * Melami adındaki tarikata mensub olan.
 
Hâlvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.
 
Sıdk : Doğru söz. Hakikata muvâfık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. * Ahdinde sâbit olmak. * Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. * Kalb temizliği.
 
Bî perva : f. Korkusuz. Pervasız.
 
Şahbaz : f. İri ve beyaz doğan kuşu. * Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman.
 
Hazm : Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 
Kesafet : Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak. * Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.
 
Letâfet : Hoşluk, lâtiflik. * Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek. * Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 
Har : f. Diken.
 
Dâr : İdam sehpası.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır