Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
73-ZEVKLER 5ZEVK 567
.
Saman Yolu-Kara Delik- Kuasar’ı Taşyon’uyla
Esrâr-ı kâinât İnsan, başlangıcıyla sonuyla
Seyreyle Subhân san’atın, gün inmeden Kul İhvâni
Eğleşip kalma avare, Âşık-Mâşuk oyunuyla...
 
                                               21.09.1989  18:09
                                               Elmlı-Antly-söğütçük.
 
ZEVK 568
 
Bismillah Âşıktır İnsan, Subhân’ın  san’at sırrında
Yakına komşudur ırak, inkâr-ikrâr sınırında
Kul İhvâni aşk arıdır. İç gerçeği, Öz birliği
İbrahim mi, Nemrud mudur, nefsin Tevhid Tandırında?..
 
                                               23.09.1989  15:50 ev.
 
 
İbrahim  : İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir.
Bizce ise:  Eb : Baba olup Ebu rahim ise Rahmetenlilâlemin olan Rahim’in babasıdır. İbrahim kısaltılmışıdır.
 
Nemrud : Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu'cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâbil'in müessisi ve hükümdarı olup, en evvel hükümranlık ve tecebbür eden bu olduğu mervidir. (Bak: Enaniyet)
 
 
 
ZEVK 569
 
Kendin bilip  RABB’ın ilen, erdemliğin Bilgeleyen
Tevhid tahtına oturur, şâhidliğin belgeleyen
İradenle-himmetinle ağyâri terkeyle Âşık!
Sûret-sîreti menfaat, Hakikatı gölgeleyen...
 
                                      23.09.1989  16:00 ev.
 
 
ZEVK 570
 
Cihan içinde sen Âşık arama Yâr için nişan
Vahdet-i Şühûd’a ulaş! Cihanın Yâr olduğun gör!
Boşalt Dostun Kadehini! Zevk ü zuhur Kalb-i Zîşan
Harf harf oku Aşk Kitabın’ Damla damla dolduğun gör!..
 
                                               24.09.1989  11:16
 
 
Nişan : f. İz. Nişan. Alâmet. İşaret. * Yara izi. * Hedef, vurulması istenen nokta. * Hâtıra için dikilen taş. * Taltif için verilen madalya. * Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. * Tuğra. * Ferman.
 
Vahdet-i Şühûd : Şehâdet Birliği.
 
Dostun Kadehi : Kalb.
 
Zîşan : Şanlı, meşhur ve şerefli olan.
 
 
ZEVK 571
 
Cömert olan parsını, Âşık olan Canın verir
Sıyırır Sıfat Perdesin, Zât-ı Subhân seyre gelir
Emri bu – Muradı bu, Dostun! Rıza-yı Bâri’ İhvâni
Ârif aşkı “arı” arar, Âşık arsız “Yâr” i bilir!...
 
                                      24.09.1989  11:48
 
 
Bâri’ : Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Aza ve cihâzatları birbirine mütenasip ve kâinattaki umumî nizama ve gayelere uygun ve münasebettar olarak halkeden Cenâb-ı Hak (C.C.)[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır