Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
76-ZEVKLER 16-21

~ ZEVK 16 ~

 
 
                   Mey-ü- meyhânesi haram;  ben, müptelâyı gözlemez    
                   Vasfını, vasl-ü-vird ettim, dosta vefâyı gözlemez
                   Dostlar kervanının yükü; dosta, gözel gözlü gelinler
                   Girmiş düğün havasına, kıtmir-gedâyı gözlemez…
 
                                                             12.01.1986 16:15
                                                                   Antalya ev
 
 
Müptelâ : Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.
 
Gözlemez : Gözetmez. Kollamaz.
 
Vasf : Sıfat. Bir kimsenin veya şeyin taşıdığı hâl. Bir kimsenin veya şeyin durumunu anlatarak târif etmek.
 
Vasl : Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak.
 
Vird : Sık sık ve devamlı okunan dua. * Kur'an-ı Kerim'den her gün okunması vazife bilinen kısım, bir cüz.
 
Gedâ   : Kul.
 
 
 
                                      “Fısıl fısıl bu dalgalar
                                      Ne anlatır ne söylerler
                                      Aşkı sevdâya bağlarlar
                                      Yürek yâremi delerler…”
 
 
                                      ~ ZEVK 17~
        
 
                   İki gözüm aşk akıtır; bezmine meyhâne gibi
                   Çatlamış toprak yüreğim; dem taşır, peymane gibi
                   Meclis-i Hüsn’ünde Cânân; can derdine gerek                                 
                   “Mihr-ü-mah’ım” dönerim yanmağa pervâne gibi…
                                                       
                                                                  12.01.1986 18:41
                                                                      Antalya ev
 
 
Hüsn : Güzellik
 
Mihr ü mah :  Güneş ve ay.
 
Bezm : f. Sohbet meclisi. Muhabbet yeri. Yiyip içme, îş u nûş. Meclis.
 
Dem : Kan. f. Nefes. Soluk. * Ağız. * Nazar. * An, vakit, saat. * Koku. * Kibir, gurur. * Âli, yüksek. * Körük.
 
Peymane : f. Büyük kadeh. * Ölçek, kile. * Şarap bardağı.
 
Mihr-ü-mah : Güneşim ayım.
 
 
 
                                     ~ ZEVK 18 ~
 
                                     
                   Sırra ser verip; server, dilâverlik eyleriz    
                   Meclis-i merdânede nice erlik eyleriz        
                   Özden sûreti söküp, yüze perde asarız;
                   Meşreb-i melâmîyiz, kalenderlik eyleriz…
                                                                 
                                                   12.01.1986 19:33 
                                                     Antalya ev     
 
 
Server : f. Reis. Baş. Seyyid.
 
Dilâver : Yiğit
 
Merdâneler : Özü sözü doğru.
 
Meşreb : Huy. Yaradılış. Adet. Ahlâk. * Gidiş. * İçmek. İçilecek yer. * Fehmetmek. * Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
 
Melâmî : Kınanmış ve ayıplanmışlardan olan. * Hükema-i Kelbiyyun. (Bak: Kelbiyyun) * Melami adındaki tarikata mensub olan.
 
Kalender : f. Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. * Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. * Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı.
 
                                    
 
 
                                      ~ ZEVK 19 ~
 
 
                  Gönül gözüm parlata gel! Tâat ararsan bu dostum
                  Hakka hayran-ü-nalan-ü-giryan-ü-kurban bu dostum
                  Hak Erenler “BİR ve VAR” ın didârın gönülde gözler,
                  Mârifet-i MUHAMMED (Sav) meydanında cevlan bu dostum.  
                                                                     .
                                                                  14.01.1986 14:00 Antalya               
                                                       
Tâat : İbadet etmek. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek. İtaat etmek.
 
Nalan : f. İnleyen, sızlayan, figân eden.
 
Giryan : f. Gözyaşı döken. Ağlayan.
 
Didâr : f. Mülâkat, görüş. * Görünme. * Yüz. Çehre. * Görüş kuvveti, göz. * Açık, meydanda.
 
 
                                     ~ ZEVK 20~
 
 
                   Mâşuk zengin, âşık fâkir; aşktır muhabbet akçesi
                   “El fakrü-fahri” sertacıdır uşşakın güvencesi
                   Mârifet bakmakta değil görmek gönül gözü ile
                   Cansız gel, cihansız gel PİR-İ MÜGAN’a eren’cesi…
                           
                                                     14.01.1986 14:10 Antalya dr.    
 
 
“El fakrü-fahri : Fakrımla fahrederim!” Hadis-i şerif.
 
Sertac : f. Baş tacı olan. Çok sevilen. Hürmet edilen. En ileri.
 
Uşşak : Âşıklar.
 
Pir-İ Mügan : (Pir-i moğan) Meyhâneci. * Mc: Mürşid.
 
 
.
                                      ~ ZEVK 21 ~
 
 
                   Kor alev gönülde damla dansı var;
                   Ben mi ağlıyorum, biz mi? Sevgilim…
                   Deniz dalga sarhoş, suskun kumrular,
                   “Bir gariptir, sevdâ…” benim bildiğim…   
                                                           .                                          
                                                         17.01.1986 13:46
                                                                     Antalya[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır