Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - 7. BÖLÜM: ÂYET SONLARINDA BİR SIFATLA BİRLİKTE GELEN TEK İSİMLER

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
7. BÖLÜM: ÂYET SONLARINDA BİR SIFATLA BİRLİKTE GELEN TEK İSİMLERÂYET SONLARINDA BİR SIFATLA BİRLİKTE GELEN TEK İSİMLER (TEKİLLER) :

1- AHSENİ'L-HÂLİKÎN : En güzel halkedici 1 defa Mü'minun.

2- AZÎZÜN ZÜNTİKÂM : Güçlü intikam alıcı 2 defa İbrâhim – Zümer.

3- EHKAMU'L-HAKÎMÎN : Hakîmlerin Hakîmi 2 defa Hûd – Tîn.

4- ERHAME'R-RAHÎMÎN : Esirgeyenlerin en merhametlisi 4 defa A'râf – Yûsuf(2 defa) – Enbiyâ.

5- HAYRÜ'L-FÂTİHÎN : Açanların en hayırlısı 1 defa A'râf.

6- HAYRÜ'L-GAFÎRÎN : Bağışlayanların en hayırlısı 1 defa A'râf.

7- HAYRÜ'L-HAKÎMÎN : Hükmedenlerin en hayırlısı 3 defa A'râf – Yûnus – Yûsuf .

8- HAYRU'R-RÂZİKÎN : Rızık verenlerin en hayırlısı 2 defa Sebe' – Cum'a.

9- HAYRU'L-VÂRİSÎN : Vârislerin en hayırlısı 1 defa Enbiyâ.

10- SERİ'Ü'L-HİSÂB : Hesabı en seri' gören 1 defa İbrâhim.


ESMÂÜ'L-HÜSNÂ SERİSİNDEN İSE :

1- "HÜVE'L-EVVELÜ VE'L ÂHİRU VE'Z ZÂHİRU VE'L B TİNU"  (Hadid 57/3)

2- "HÜVE'LLAHÛ'LLEZİ LÂ İLÂHE İLLÂ HÜVE'L - MELİKU'L - KUDDÛSÜ'S - SELÂMÜ'L - MÜ'MİNÜ'L MÜHEYMİNÜ'L - AZÎZÜ'L - CEBBÂRÜ'L - MÜTEKKEBÎR" (Haşr 59/23)

3- "HÜVE'LLAHÜ'L - HÂLİKU'L - BÂRİU'L - MUSAVVİRU LEHU'L - ESMÂÜ'L - HÜSNÂ."... (Haşr 59/24)99 ESMÂÜ'L - HÜSNÂ ve LÂFZ-I CELÂL ZEVKLERİ

Yâ Muâhhir - Yâ mukaddim - Yâ Hâlik ü Âhir ALLAH (cc)
Hayyü'l- Kayyûm -Kavîyy- Kuddûs -Yâ Habîr ü Zâhir ALLAH (cc)
Alîm - Azîm - Alîyy - Azîz - Bâkı - Bâri - Basîr ALLAH (cc)
Hasîb - Hamîd - Halîm - Hakîm - Kerîm - Kebîr - Kadîr ALLAH (cc)

                                   

Adl ü Afüvv - Bedî' ü Berr - Bâis - Bâsıt - Vâhid ALLAH (cc)
En Nûr - Sabûr - Samed - Selâm - Celîl - Câmi' - Vâcid ALLAH (cc)
Rahmân - Rahîm - Râfi' - Raûf - Rezzâk - Râkib - Reşîd ALLAH (cc)
Zü'l Celâl-i Ve'l İkrâm - Hakk - Semî' - Şekûr - Şehîd ALLAH (cc)

                                   

Kâbıd - Hafîd -Mümîd- Müzill -Evvel -Ganîyy- Ed Dârr ALLAH (cc)
Hâdî - Hafîz - Hakem - Vâsi' - Vâris - Vâlî - Cebbâr ALLAH (cc)
Vedûd - Vekîl - Velîyy - Lâtîf - Fettâh - Gafûr - Gaffâr ALLAH (cc)
Yâ Musavvir - Mütekebbir - Tevvâb - Vehhâb - Kahhâr ALLAH (cc)

                                   

Mâlikü'l - Mülk - Melîk - Metîn - Muizz - Muid - Mübdi' ALLAH (cc)
Nâfi'- Mâni'- Mâcid - Mecîd - Mücîb - Mü'min - Mugnî ALLAH (cc)
Müteâlî - El Müntakim - Mukîd - Muksît - Muhsî ALLAH (cc)
Uyan âşık aç gözünü El Müheymin - Muhyî ALLAH (cc)

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır