Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
7. ZEVK 5


ZEVK 741
 
“OLUŞ” lar aynen olacak, Er RAHMÂN hayr murad eyler
Menfi-müsbet niyetimiz, inkişafı isti’dadın
Bunca emanet-bunca nimet, bunca akıl-bunca rey’ler
İtiraz, emre muhalif – Rıza, te’yidi muradın…
 
                                                21.10.1990  21:35
 
Hayr : OLUŞ’ u idrak ve iştirak şerefi.
 
Şerr : OLUŞ’ uidrak gafletidir.
 
Murad : İstenerek, ümid ederek beklenen. Arzu edilen şey. * Gâye. Maksad. Emel.
 
Menfi-müsbet: olumsuz-olumlu. Yalan-Güzel ahlâk…
 
İnkişaf : Açılma. Meydana çıkma. * Yetişme. * Terakki etme, ilerleme. * Gizli sırların bilinmesi.
 
İsti’dad : Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil. * Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.
 
Rey’ : Tercih. Oy.
 
Muhalif : Uymayan. Birbirine benzemiyen. Birbirine zıt olan. * Başka şekilde düşünen. * Karşı duran.
 
Te’yid : (C.: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme. * Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.
 
Emr : Teslim ol! Müslim ol! Lâzım olandır.
 
Murad: İstimet bul! Mü’min ol! Lâyık olandır.
 
OLUŞ: Kün! Ol! Emri olup aynen olanlar “Fe yekun”dur.
 
 ZEVK 742
 
“Menfi-Müsbet” sermayedir, çile çift faz tekemmülde
Akıl nefsin hizmetçisi, Aşk ruha hazz tekemmülde
Hesab-nasib-kısmet deyip, Tuzdan-Buzdan bina olmaz!
“Ayân-ı Sabite” ile, “İsti’dad” baz tekemmülde…
 
                                                        21.10.1990  21:40
 
Tekemmül : Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.
 
Faz : Fr. Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri. Safha.
 
Çile çift faz : Çile imtihanında Celâl-Cemâl vardır. Tevhidde inkâr-ikrâr gibi…
 
Hazz : Sevinç duyma. Hoşlanma. Zevklenme. Saadet. Tali'. Nasib. Nimet ve süruru mucib şey.
 
Şeriatta: SÖZ senindir. Konuş!
Tarikatta: Söz SOHBET olmuştur Pîri dinle!
Mârifette: Sohbet ZEVK olup Sahibi Resûlullah (sav)dir. Duy!
Hakikatta: Zevk HAKK’ın HAZZ’ıdır. Elçisinden duyduğuna uy!..
 
İsti’dad: Hayr veya şerre yönelim imkanı, mümkün özelliğidir.
 
A’yân-ı Sabite: Ezel özelliği olup değiştirilemez belki dozu ayarlanabilir. Mesela Na Cl tuzdur. Her aşın tadı olmaya iastidadı var. Tuzluğu elinden alınıp köle yapılamaz. Kullanım yeri ve miktarı ayarlanabilir. 
 
Baz : Teknikte ana unsur. Temel. Esas.
 
 
 
ZEVK 743
 
Hakikatı hayal sanır, Âşığı anlamaz ahmak
O kimse için; akılsızlık, aşkı duymak ve yaşamak
Bilmez ki başa belâdır, aşka götürmeyen akıl
Hayatın şuûru aşktır, kolay değil Âşık olmak!..
 
                                            22.10.1990  00:02
 
 
 
ZEVK 744
 
Toprak-Hava-Suyla-Ateş, zıtların zevkte kemâli
Biri olmazsa “Ben” de olmam, “Ben” de birleşir “Dört âlem”
“Fenâ”, cisim-isim-resim! “Bekâ”, HAKK’ın HAKK’ta Hâli
Zuhurat, “Zât” tan Efendim! “Kün! Fe yekun” yazar Kalem…
 
                                               22.10.1990  09:00  
 
 
ZEVK 745
 
HAKK’la yaşa Kul İhvâni! Kulak ver HAKK’ın sesine!
Tevhid tokatın aşk ile patlat nefsin ensesine
Efâl-Esmâ-Sıfat, Zât’ın! Zuhurat Zât’ın perdesi
Eşya-Olay, nefsin yemi! Girme gaflet kafesine!...
 
                                               22.10.1990  11:00[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır