Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
89-KÛDDÜSİ BABA


~ KÛDDÜSİ BABA ~
 
Aksaray dervişleri
Daim zikir işleri
KÛDDÜS’u sevişleri
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Yanar yüreğim korda
Cemâl-i Cânân zorda
Cennet mekânı BOR’ da
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Zikr halkası kurulmuş
Kûdümlere vurulmuş
Dost elinden durulmuş
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Kadiriler peşrevî
Hem Nakşî hem Mevlevî
Cansızlara can evi
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Âşıkların bülbülü
Aşk bağının al gülü
Sırr-ı sırat düldülü
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
İhvanına söyledi
“Aşk cezbe işim!” dedi
MUHAMMED’in Ahmedi
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
”HU” esmasın avazı
Âşıkların aşk sazı
Geylâni’nin Şahbazı
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Sevdâ sahrasın sesi
Gavs-ı Azam nefesi
Âşıkların neşesi
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Gezmeyen gönül körmüş
Mısır’ı Şam’ı görmüş
Gönüllere aşk örmüş
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
On yedi yıl mücavir
MUHAMMED’e misafir
Aşkla sal selâm getir
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Agyâr ele bigâne
Zari zikr-i Yazdân’e
Yâre yangın divâne
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Muhiblerin yoldaşı
Fahr-i âlem adaşı
Birlik bezminin başı
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Aşkı rehber eyleyen
Sevenlere söyleyen
Dostun Dostu Dost diyen
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Er Meydanında eşsiz
Aşk Meyini nefissiz
Dikmiş başına sessiz
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Esselâ ey âşıklar
Sevdâsı dolâşıklar
ALLAH aşkın kaşıklar
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Dervişiz abamızdır
Çilemiz çabamızdır
KÛDDÜS-İ BABA’mızdır
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
“Gece - gündüz tevhidi
Bırakma sakın!” dedi
Ümmilerin ümidi
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
 
Kul İhvâni kıtmiri
Sevdi eyledi diri
Osman Babamın pîri
KÛDDÜS’ün Kuddûsisi…
 
01.10.1987  14:10
Duraliler.
Kûddüs : Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır. * Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. "En mukaddes" gibi.
 
Kuddûsi : Maraşizâde Ahmedi Kuddusi Baba Niğde - Bor da yaşamıştır. 1760 yılında Borda doğmuş ve 1838 yılında yine Borda Hakka yürümüştür. İlim ve edeb dolu ömründe Erzincan, Şam, Mısır, Mekkede haccetmiş. Medinede kalmış Çok sevdiği Resûlullah Efendimiz aleyhisselamın rahmetine mazhar olmuştur. Sonra defalarca yine gidip kalmıştır. Çok yüksek seviyeli bir Hak Âşığı olup Aksaray ve Anadoluda her köyde bir eski yazı ile Kuddusi Divanı olurdu. Tevhidi ve Resûlullah Efendimiz aleyhisselamı çok içli ve özlü deyişleri meşhurdur. Ve Daima Halk Adamı olmuştur.  Fehmi Kuyumcu Divanı yeniden düzenleyip bastırmıştır. ALLAH razı olsun.  Benim ailem de atalarım da çok candan sevip izlemişlerdir.  Biz de aynen öyleyiz inşaallah... İnşaallah Divanını internet ortamına kazandırırız. Ve gençler için her şiirin aslına dokunmadan altına analşılamayan kelimeri izah ederiz.
 
Osman Baba : Hacı Osman Akbulut Efendi. Aksarayda Kırgıl Kasabasında doğmuş 40 yıl koyun gütmüş. Dağlarda İlâhi aşka bulaşmış ve ulaşmıştır. 1996 Yılında 90 yaşına yakın Hacc için buluşmak üzere anlaştıgımız diyarda Cidde Hava alanında Hakka yürüdü. Ve Ciddede kaldı. Benim yıllarca Bile ve Biz olduğum çok sevdiğim ve sevdiği kişi olarak gördüğüm; en saf, doğal, Hüda-yı Nabit Hakk Dostu, Resulullah sav âşığı ve Kuddusi Babanın has adamı Osman Baba idi. Ruhu şâd olsun.
 
Bigâne : Kayıtsız. Alâkasız. * Aldırışsız. Yabancı. Dünya ile alâkayı kesmiş olan.
 
Yazdân : Yezdan. f. Cenab-ı Hak.
 
Mücavir : Komşu. * Bir mâbed veya tekke yakınında çekilip oturan. * Yurdunu terkederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn'de ibadetle geçiren.
 
Adaş : Aynı adı taşıyan.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır