Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
DİMAG
Resim


DİMAĞ =>BEYiN =>İLAHÎ BiLGiSAYAR..

Gözsüze fısıldadım.
Sağır sözüm anladı.
Dilsiz çağırıp söyler.
>Dilimdeki sözümü..”


Bu yazıyı okurken elinde film makinası ile resim çekmeğe kalkma!.
Lâfı da iyi anla ne demek istiyoruz..
Rüyâda: Renk, ses vardır. Uçmak, su üzerinde yürümek harp ve kavga vardır. Yalnız gölge yoktur. Koku yoktur. Küfretmek yoktur.
Bir de “Söyleyemem” kadrosunda bir şey yoktur. Bunları biliyor musun?
Bilmiyorsan bunları akıl ile kurcalama..

Güneş elmaya ve bibere aynı şekilde vurur.
Elma kızarınca tatlılaşır. Biber kızarınca acılaşır.
Herkes elmaya koşar. Bibere koşan çok azdır.
Elma yiyene bir şey söylemezler. Biber yiyene yüzlerce söz söylenir.
Tatlılıkla acılık hep güneşin ışıkları ile oluyorsa da aralarındaki fark güneşten değil Kendilerindendir..
İşte biz bu “Kendilerindendir” nedir?. Onu anlatıyoruz..
Hemen diyeceksin biberin tatlısı da vardır. Evet biliyorum.
Elmanın da ekşisi vardır onu niye söylemedin.
Hemen aklı işe karıştırıp bizimle yarışa kalkma!.
Tevzu’yla söylüyorum tepelenirsin..
“Sen kimsin?.” diyeceksin.
Hemen cevap vereyim. “Hiç!.”
Anladın mı Malak?.

Çobana sormuşlar: “ALLAH var mıdır?”
Derhâl düşünmeden cevap vermiş: “Ben deli değilim!.””

Ağaca sor bu suali:
“”Ağaç anlar mı?” deme sor hele..
“”VE’N- NECMÜ VE’Ş- ŞECERÜ YESCÜDAN.: Ağaç ve çemen secde ediyor siz bunu göremezsiniz” bu âyeti biliyor musun der.

Arıya sor: ”Bana dokunsan bile tenezzül edip seni iğnemle sokacak kadar küçülmedim!.” der, uçar gider.

Akrebe sor: Derhâl intihar eder.

Yılana sor: “Ben Sevi Mağarasında topuğunu yuvamın deliğine koyan zâtı niçin ısırdım?.” der.
Sebebini bilemezsin. Bir bile bilsen!.

Örümceğe sor: Ağını param parça eder.

Bu yumağı ne kadar sararsan sar, sonu gelmez, biraz düşün!..
Görünüşler akla göredir. Her an değişmektedir.
Madde olarak ilk yaratılan ”SU” dur. Niçin?..
Sorma!. Söylersem çıldırırsın.
“Peki sen niçin çıldırmadın?.” diyeceksin.
O iş çoktan olmuştu..

ALLAH her seyin evveli, sonu, dışı ve içidir.
Her seyde tecellî eden kudret, enerji, kuvvet, ALLAH’ın yaratıcı olarak o nesneye verdiği İlâhî Kudretten bir nebzedir, bir atom protonudur,
O kudret nerede tecellî etmiş ise ”ALLAH””onun“”RABBı” dır. Ustasıdır.
O kudret ref’ oldu mu canlılık ortadan kalkar, herşey fânidir..
Bunları ALLAH’ın Kudreti olduğunu bilmek ve tasdik etmek ”HAKk” dır.
Mansur insanda tecellî eden bu kudretleri kendinde gördü.
“Yahu bu “HAKk” dır!.” diye haykırdı. ”Enel HAKk!.””dedi. “Benim varlığım HAKk” dır!.”
Dikkat edilirse: “Enâ ALLAH!. Ben ALLAH’ım!.” demedi.
Diyemezdi de..

Bir tohumda: Renk, çiçek, koku, meyva, tat, nihâyet bir ağaç gizli.. Tohumu laboratuvarda muayene et, tahlil et, ne rengi, ne kokuyu, ne meyvayı, ne de tadı ve ne de ağacı küçük bile olsa bulamazsın..
Tohumdaki bu gizli olanı ortaya çıkaran; toprak, gıda, su, hava, güneş..
Güneş klorofil hadisesini uyandırıyor.
Tohumdaki kimya laboratuvarı faaliyete geçiyor.
Hayvanlarda, nebatlarda, böceklerde hep böyle..
İnsanlarda dişi erkek yumurtaları birleşiyor.
Onda insan gizli. Bütün organları ile her şeyiyle..
Bunları ezelden takdir ve hazırlayan ALLAH..

Biraz bu kelimeler üzerinde duralım:
KADER =>Ezelden =>”Başlangıcı olmayan” Ebed’e “Sonu olmayan””kadar devam edecek olan hadisatın kimyası fiziği herşeyi ”Levh-i Mahfuz”da nasıl olacağı kanun hâlinde, değişmeyen bir sûrette bütün mevcut olanlarda husule gelecek ALLAH’ın hükmü, kararı, muradı, takdiridir. Kâinatta câri kanunların hepsi..

KAZA: Mukadderatın yani takdir edilenin yokluktan olmadan kanun şeklinde harekete gelmesi zuhûrudur.”

TAKDiR: Kâinatta her şey halk olunmadan evvel nasıl olacağı “Levh-i Mahfuz”da ALLAH’ın tesbit etmesi, bu cümle mahlûkat canlı, cansız, görünür, görünmez atomdan, mikroptan, protoplazmadan, hücreden başlayarak herşeyin cinsi, miktarı, sıfatları, hayat müddetleri, güzellik ve çirkinlikleri hidâyet ve delâletlerini takdir etti. Bundan dışarı çıkmazlar.
Herşeye bir kuvvet bir hassa verdi. Herşey bu kuvvet ve hassasıyla kendi nevine mahsus olan ef’alden geri kalmaz. Buna ”Hidâyet-i İlâhiye” denir..

Kâinatta sükûn yoktur.
Devamlı, muntazam kanun hâlinde takdirinin tecellîsi, işleyişi vardır.
Bu tecelli; Asırlar, seneler, aylar, günler, saatler, dakikalar, saniyeler, saliseler, rabiyalar, anlar ve hissedilmeyen görünmeyen ihtizaz mevceleri hâlinde devam edegelmektedir.
Bu kanun, devamlı ve şaşmaz olduğuna göre âdil bir kanundur. Adil olduğuna göre değişmeyen bu işlemede herkesin seveceği, itiraz edemeyeceği bir güzellik de vardır. O hâlde ahlâklı bir kanundur.
Saniyede 300 000 km/saat sürati olan ihtizazlar, titreşimler..
Bütün bu oluşlarda; bir ölçü, bir mekân yeri bir miktar vardır.
O hâlde bir âdet vardır bu işte.. Bildiğiniz âdet kâinatın değişmeyen bir prensibidir.
O hâlde;
“Âdet, kâinatın.
Tekâmül, hayatın.
Birlik, ALLAH’ın kanunudur.” deriz.
Kâinattaki bütün her seyin HÂLİK’i yani yaratanı “RABB” dır.
ALLAH kelâmında: ”Ben ALLAH, RABB’ım, yaratıcıyım, aynı zamanda RABB’ınızım, sizi de yaratan usta benim!.” buyuruluyor.
Nasıl tohumda renk, koku, meyva, tat, ağaç gizli ise..

Mutlak olan ALLAHdır.
Herşey O’ndan. Fakat O, her şey değil.
O hâlde herşeyin RABB’ıdır.
RABB, ALLAH demek değildir.
“Yaratılan şeyin RABB’ıdır. Ustasıdır. Yaratıcısıdır.” demektir.

“Kâinatta her şeyi ben halk ettim. Onların ayrı ayrı RABB’ıyım..”
Rahbü’s- Semâvât.
RABBi’l- Ard.
RABBi’l- Felâk.
RABBi’n- Nâs.
RABBü’l- Maşrıkeyn.
RABBü’l- Magribeyn.
Bî-izni RABBikum.
Fesalli li RABBike.
RABBi haze’l- beytillezi.
RABBike bieshabi’l- Fil.
Fe ilâ RABBike fergab.
RABBü kûma tu kezzibân.
RABBike fehaddis..”


Bunları kabul edip İnanırsan bunların doğru olduğunu, kusursuz olduğunu anladığın dakikada “HAKk” olduğunu anlarsın.

MUSA: “Yâ RABBi bana kendini göster!.” dedi. “ALLAH’ım göster!.” demedi.
Musa dağda ateş gördü, ağaçtan: “ENE RABBÎKE.: Ben senin RABB’ınım!.” sesi geldi..

Mezarda “RABBın kim?.” sorulacak. “ALLAH’ın kim?” denmeyecek..

“Hazreti ALLAH” dersin.
“Hazreti RABB” diyemezsin.
““Hazreti HAKk”” diyemezsin..
Niçinleri öğren!. Biraz kafanı yor bakalım..

Yâ ALLAH! =>Allahümme!
Yâ RABB! =>Yâ RABB! Yâ Rabbe’l- âlemin!.
Bunlardan başka lâfız kullanılmaz..

Bunlardan biri malûm diğeri “RABB” dır.
Bunu öğrenmek için “Lâ İlâhe illâ ALLAH” Lâfz-ı Celâlinin hakiki mânâsını bilmek lâzımdır.
Ondan sonra “Enel HAKk” kanalından geçerek “RABB”ı öğrenmek gerekir.. Hâlvet işi vesselâm..
Ancak, “Cenâb-ı ALLAH, Cenâb-ı HAKk” diyebilirsin.
Çünkü ALLAH’ın yarattığı her şey “HAKk”tır.
“Ve bütün güçlerim ve kudretlerimden insana verdim, gizlendim”” buyuruluyor.
Bunu anlayan => “Enel HAKk!” dedi.
Milâdi 921-309 Hicride diyen; yobazlar tarafından idam edildi, kolları, bacakları kesildi. Gözleri oyuldu, dili kesildi, kafası vuruldu, cesedi parça parça edildi, yakıldı, külü savruldu!.”
Bunu dünya kurulalı hiçbir zâlim bu işkenceyi yapmamıştır. Yapanlar ve yaptıranlar lânetlenmiştir.
Onun için o diyârın sonu yoktur. ALLAH’ın verdiği dert bedava değildir. Sabret!
ALLAH kuluna niçin dert versin. O hâlde bu ne demektir?.
Benzin olan yerde kibrit yakarsanız patlama olur.
Yanarsınız, ölürsünüz, sakat kalırsınız.
Benzin ateşe maruz kalırsa parlayacak.
HAKk’ın yarattığı kanun böyle. Burada derdi kim verdi..
Bilmemen veya gaflette olman yahut ihmal etmen değil mi?..
Evet..

Yok, hepsi ALLAHdan geliyorsa o zaman derde devâ halk etmezdi..
İnsan oğlunda ölüm korkusu vardır.
Bu yaratılış ile verilmiş bir duygudur diyelim. Öyle değil amma..
Dünyada fâni oluşun bilmeden başka şekildeki delilidir.
Bu korku insanın aynı zamanda yok olmayacağının delilidir.
Her yaratığın takdir edilen bir ömrü vardır.
Bu, herşeyin fâni olduğunu bildirmektedir.
“KÛN! =>Ol!” Emri kime verildi?. Hitab-ı İlâhi kime?.
“FeyeKÛN” Emri kime verilecek?.
Burası çok mühimdir. Düşün hâlletmeğe çalış.
“OL!.”” Emrini kime veriyor?.
Zorla, kendini bul hele bakalım.
Herşeyin fâni olduğu insanlar içindir. Bu hitaplar..
“Bilmez misin ki göklerle yerin yegâne sahibi yaratıcısı ve sizin yegâne yaranınız, yardımcınız Azîz ve Hakîm olan O’dur.” Yardımcınız maddî ve mânevî “RABB” Kuvvetleridir.

ALLAH’ı görmemenin sebebi; O’nun dışında olmadığındandır.
Mutlak hakikat “ALLAH”tır. Her şey ne varsa O’ndan.. Fakat hiç bir şey O değil..
Herhangi bir işte maddî olsun mânevî olsun vaad etmekte ALLAH ile aranda hicab, yani perde olmadan temasta olduğunu bilir misin?
Nereden bileceksin be gâfil!.
Gönlünüzde ALLAH Sevgisi artarsa, bil ALLAH seni seviyor demektir. Çünki o hissi veren de ALLAHdır.
O’nu seveni ateşe atsalar ALLAH’a karşı duyduğu sevgi o ateşi Gülistana çevirir.. “Nasıl olur efendim?!””
Buz gibi olur, buz gibi, bal gibi olur. Hâlâ anlayamadın değil mi?
Sevgin HAKk’ın sevgisiyle karıştı da ondan..
Edebiyat yapmıyorum. Fizikman söylüyorum..
Gönül gözü perdeli olanlar bunu anlayamazlar.
Çünkü HAKk’ı unutup: “Ben varım!.” derler bilmeden..

Bu gibi sevginin başlangıcı yok ki kavransın, sonu yok ki anlatılsın..
Aklını incitmeden imanın güzelliklerini sana okşayarak üfüleyen birini ara..
Ondan öğren ALLAH sevgisi nedir..
Bilmeyerek gayb âleminin sırlarına basanlar çarpılırlar.
Tesadüf diye bir kelime vardır. Tesadüflerin nerden geldiği bilinmeyen bir tarafı vardır.
Her hadise maddî olsun mânevî olsun değişmeyen bir kanuna tâbidir.
Her hadise şuûrludur, fakat kendisini öyle bir şuûrsuzlukla gizler ki kimse farkına varamaz.
Gayr-i tabiî diye kabul ettiğiniz hadiseleri insanlara anlatırsınız. Bir de tabiî olanları anlatın bakalım. Anlatamazsınız çünkü hakikati bilmiyorsunuz bu sözümü de anlamadınız!.
Bunlar arasında ateş ile su arasındaki farktan daha fazla fark vardır.
İnsanlar bu noktalarda hataya düşerler, münakaşaya girerler. Hataların güzel tarafları da vardır. Ümitsiz olmamalıdır.
Savaştaki hata tatbikattakine benzemez. Tatbikatta tahta kurşun, savaşta hakiki kurşun kullanılır değil mi?..
Denize girip de kimse görmedi diye denizin içine abdest etme. Dikkat et bundan ötürü oruçlu isen oruç bozulur hem de kefâreti vardır bilir misin, nereden bileceksin!.
Burada “SETTÂR”ı unutmak vardır. Oruçlu da “SETTÂR” ile gizlidir.
Kimse senin oruçlu olduğunu bilmiyor..

Sen ALLAH’ı görüyorsun fakat farkında değilsin EŞEKkk!..
En ucuz en bedava ibâdet oruçtur, onu da unutma!.
ALLAH ile kul arasında bazı sırlar vardır ki ona “Cebrâil” bile kulak değdiremez..
Hayvanlarla, bitkilerle, çiçeklerle, böceklerle, kuşlarla dostum, onlarla konuşurum.
“Nasıl oluyor bu?.”
Bal gibi oluyor. Dillerini bilirim de ondan..
“Onlar konuşur mu?.”
Şüphe mi ediyorsun?.
“Kur'ÂN oku!. Resûle kol ver!.” Hükmü, emirle, zorbalıkla, ferman ile değil..
Derman olarak yürütenler konuşur bütün mahlukatla..
Ne kadar yazık ki insanlarla konuşulmuyor.
Cenâbı ALLAH bile yarattığı insanla Peygamber vasıtasıyla konuşuyor.
Sebebi ara. Ara!. Bulamazsın!. Zirâ sen konuşmasını bilmiyorsun.
ALLAH insandan başka diğer mahlûkatla, canlı, cansız nebat, hepsiyle vasıtasız konuşuyor..
İnsan çok büyük ulu bir mahlûktur. ALLAH’ın hitap ettiği mahlûktur..
“Velekad kerremnâ beni Âdeme””
Kendisine kerem ve kerâmet verdiği mahlûk..
Ahseni takvim yarattığı mahlûk.
Kitap ve Peygamber gönderdiği mahlûk.
Cennet tahsis ettiği mahlûk..

Fakat insanı topraktan yarattı bunu unutma.
Onun üzerine basıyorsun, rızkın oradan geliyor, sadık dostun o’dur.
Sonunda kucağına seni o alacak..
Denizde boğulsan bile, eğer balık yemezse, su seni muhakkak sahile karaya atar. Bir bildiği var demek: “Al malını!.”
Rahmeti toprakta ara!..
Yan!.. Kavrul!.. Ama tütme!..
Hiçbir göz görmesin!. Hiç bir kulak işitmesin!.. Dert ve acı yanmanı!..
ALLAHdan başka sır ortağın olmasın!..
Her şeyi ondan iste!.. Hiç kimseye emretme!. Kendi işini kendin yap!..
Su bile isteme kalk kendin al!..
“Su vermede ecir vardır!.” buyurmuş Resûlü Ekrem.. Bu da aynı..
Bunların hepsi yine ALLAHdan istemedir.
Sana güç verdi ondan istiyorsun gâfil olma!..
Kendine güvenmek ALLAH’a güvenmek demektir.
Güçler onun değil mi o vermedi mi?. Miskin olup şirke girme?
Böyle yaparsan dost olursun.
Kendini bırak ona ama kolay değil..
ALLAH ne lütfettiyse “Sen =>O”sun.
Yüzmek bilmezsen suya korkmadan kendini bırakırsan su seni batırmaz..
Korkarsan batarsın, inkârdasın da ondan.. Bu ne demektir?
Anlamadın biliyoruz. Tekrar oku anlayana kadar..
Her şey kanuna tabidir.
Su, Arşimet Kanununu bilir, ama sen kendinin kanununu bilmezsin.
Arşimet sudaki ince kanunu buldu o kadar.. Sen de kendindeki kanunu bul!..
İnsanın kendisi uludur, büyüktür. Fakat ulaşılmaması lâzımdır.
Ne kadar küçülürsen o kadar büyürsün. Ama bu ne demektir?
Hiç olduğunu anlamağa doğru gidiyorsun. Budala!.
Şirkten kurtuluyorsun. Şirk nedir bilmemek de bir şirktir.
Vah zavallı vah!. Rahmeti yerde ara!..

Göz kulak nedir ki..
Böylelikle tevhidde olursan göz ve kulağa lüzum kalmaz.
Yakın, uzak ortadan kalkar.
ALLAH bir göz veriyor. Bâzen de alıyor.
Nerede kaldı hani “El GANΔ değil miydi?..
Bir damla suyu denize döksen ikilik denizde kaybolur.
Deniz denizdir. Damla da damladır.
Deniz coşsa, dalgalansa burada irade denizin olur. Damlanın değil..
Ama damlanın da hakkı var.. Damlalar denizi husule getirdi ya..
Kısa amma büyük mânâ ifade eder bu kelimeler..
O koskoca deryada damlayı bulmak imkânsız ne akıl ile ne de kimya ile bulamazsın.. Hem bulsan da ne yapacaksın?..
Hararet tesiri ile denizde su buhar olur. Bulut olur.
Bulut su mudur?. Hidrojen midir?.
Göründüğü zaman çift oluyor. H2O olur. Bu “SU”dur.

“Kâinatta herşeyi zevceyn YARATTIK” Âyet.
“YARATTIM” buyrulmuyor. “Yarattık” deniliyor. Lâfı münakaşa etme!
İlimde de, fende de, kimyada da. Her şey aynıdır. Çifttir..

Atlantik'de ALDATO İsminde küçük bir ada vardır. Bu adada insan yoktur.
Burada deniz cevizi denilen yedi senede meyve verir dişi ve erkek ağaçları aynıdır.
Meyva dişi ağaçta olur. Bir ceviz 3 Kg. K

Gönderen : Tarih : 09-07-2018
Okunma : 920

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır