Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
ŞECERETÜ’L- KEVN
SUNUŞ:
 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
 
 
Mevlâ Muhabetinin Muhammedî Mümessili, Tevhid Temsilcisi, İlim İncisi ve Edeb Ereni olan Hazreti Muhiddin-i Arabî (kaddasallahu sırrehu)’ nun yüzlerce eserlerinden birisi olan Şeceretü’l- Kevn  isimli eserinde, doğrudan doğruya “İnsan-ı Kâmil” anlatılmaktadır.
 
Seyyid de olan Şerîf Cürcânî (ks):
“Şecere, İnsan-ı Kâmildir… Kevn ise kendisinde varlık nisbeti bulunan demektir” buyurmakta.
 
İlâhî Yaratışın tek sebebi Tevhide şehâdet olup bunu yapmayı kabul eden ve en doğru başarabilecek şekilde donatılan varlık sonuçta İnsan-ı Kâmildir.
Gerçekten Kâinât dediğimiz şu tüm mevcûdları  var eden Vâcibü’l-Vücûd oan Allah-ü Teâlâ’dır.
“Varlık nisbeti bulunan” dan maksat gözüken varlığı yaratan “Gerçek Var” ile alâkası olan geçici ve izafî mahlükat âleminin tümüdür.
 
Varlıkların “Var Ediliş Şeceresi” ni, “Kâinât Ağacı” nı, “Oluş Ağacı” nı ve “Kün fe yekün!” kemâlâtının baş rol oyuncusu İnsan-ı Kâmili yetiştirmekte tek görevli, candan yardımcı, her varlık için rahmet kapısı ve merhametin taa kendisi Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i anlatmakta…
 
Ve bu Kulluk İmtihanı Oyunu'nda negatifliğin, merhametsizliğin ve sapıklığın lideri olan İblis Şeytanı anlatmakta…
 
İki zıt görevlinin de hedefinde insan vardır.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanoğlunu vezir etmeye can atarken,
Şeytan da insanoğlunu rezil etmeye yemin etmiştir!
 
Hazreti Muhiddin-i Arabî (kaddasallahu sırrehu)’ yu anlamak demek bazı maddecilerin bilgi ve beyin boyutu ile değil,
Muhammedî İlelik, Bilelik boyutunu bilmek, bulmak , olmak ve yaşamak gerekir olduğunu anlamak şarttır!
Biz Bileliği ortak paydasında duyulan ve uyulan zât-ı şerîf,
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bizzât Şerefli Şahsıdır!
Onun için el ele Erenler Habibullah’ın, el birliği ile Hasbî hizmetçileridirler
Ve onun için Hakk’a giden yol Hakk Erenlerin gönlünden geçmektedir!
 
Sayısız tercümeleriyle Hakk Dostlarıyla gençlerimizi buluşturan değerli insan,
Abdülkadir Akçiçek’ten Allah Teâlâ razı olsun ve rahmetine gark etsin!
 
İnşallah gençlerimizin Muhammedî iman, amel, ahlâk ve hâllere ulaşıp yaşamaları için âcizâne olarak hasbî hizmete bizler de hep birlikte varız !
 
Okuma kolaylığı için kısa bölümler oluşturduk.
Gençlerimizin anlamakta zorlanacağı ancak tasavvufta yerine koyacak kısa kelime bulamadığımız kelimelerin mânâsını verdik.
Her kısımda geçen âyetlerin Arap ve Latin harfleriyle aslını  ve mânâsını da verdik.
Yine Hadislerinde tamını ve kaynağını ekledik.
 
Allah-ü Teâlâ Yardımcımız olsun!
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Yârimiz olsun!
 
Rabbımızın ilmi kadar bol ve yüce salâtımız, selâmımız ve sılamız O’na olsun!
 
Latif YILDIZ
Kul İhvanî
 
 [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır