Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - TEKe TEK-BİR

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
TEKe TEK-BİR
ResimTEK-e TEK-BİR..


TEKe TEK’in TEK TEMELi
YEDuLLAH>ALLAH’ın ELi
TESLimiYyet->İSTiKâmet
RABB’ı RASÛLü BİL!.meLi!.


ZEVK 8396

TEKe TEK->TEVHiD HIRÂ’sı ->TEKe TEK’te ->GÜLdür ÇİLLe
TEKe TEK SEVdi ->SEHERde ->GÜLüne ->BÜLBÜLdür ÇİLLe
ZeRRe TEKtir KüRRe TEKtir
TEKe TEK-Lik TEK GEÇEKtir
“ÜZme!. ÜZÜLme!.”ye ÇAĞRı ->SEV!. SEViL!.e ->TÜLdür ÇİLLe!.


06.09.17 05:25
brsbrsm..tktkttrstkkmdhyarÂNnn..


ÇİLLe ->AKLın KaDER NEŞEsi
ÇİLLe ->İLK’in ->SON NEFEsi
KORKu<->UMUt->SAVAŞında
--->TEKe TEK TERAS TEKKEsi!.Resim

YOK-Luk ->Tefrittir.. Minimum..
ÇOK-Luk ->İfrattır Maximum..
TEK-Lik ->İ’tidâLdir.. Optimum..


AHADİyyeT: Her türlü Nitelik ve Nicelikten (vasıflandırılmaktan) müstağni-gerekli ve lüzumlu bulmayışlıktır..
VAHiDİyyeT: Esma ve Sıfatlarıyla Kulların-akıllarıyla bilinebilmesi..


Sayı tektir ve “1” dir.
Digerleri; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamlar ambalajında “1” lerdir..

KULların ham Akl-ı SİLM AKIL OLursa;
Her ZeRResi ile Harfsiz-Sözsüz ÖZ-ünden (Habli’l- VeRîDden), Hakikat’ını DUYar…


Şeriat NûRu ->UbudiYyet
Tarikat NûRu ->NübüVvet
Mârifet NûRu ->RasûLiYyet
Hakikat NûRu ->UMMîYyet


UMMîYYet ->Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in RUHu ->AKL-ı EVVel Felek-i Âlâdır.. “ÜMM” dür ->Yaratıkların ->ASLı-ANAsı-İLKi->NûR-u MiM’idir.
Nebiyyü’l- ÜMMîdir ->A’ma (UMM) dan haber getiren NEBî.. aleyhi's-selâm…


KeSReT -> (1) + İLâhe (2)
VaHDeT ->İLLâ (3) + ALLAH (4)

ÂLEMde ÂDEMoğulları.. KULLar..:

1-) VaHYîLer ->ALLAH celle celâluhu’nun seçtikleri.. Onlara VAHY gelir.
2-) VeYSîLer ->VaHYîLerin-NebîLerin seçtikleri.. Onlara İLHAM gelir.
3-) VeHBîLer ->VeYSîLerin-EhİuLLaHın seçtikleri.. Onlara KEŞF gelir
4-) KeSBîLer ->VeHBîLerin-VeLîYyuLLaHın Hizmet ettikleri Halk Olup.. Onlara Yardım-Hizmet Gelir..


Resim ZEVK 966

->İFNâ ->İNŞâ ->İGNâ EYyLer.. ->Bezm-i Bekâsında ->Yuhyî
Zü’L- CeLâL-i Ve’l- İkram DOst ->Dehr-i Dünyâ Emr-ü-Nehyi
Dehr-i Âhret ->Hesab-Cezâ!.
->İki Gün Ömrün -->İhvÂNi!
DOst ->MuhaMMed!. VeLîYyuLLAH ->Kesbî-Vehbî-Veysî-Vahyî..


10.12.1991 10:34
sltn..antalya..


KaLBe gelen ilhamın gerçek 2 ŞÂHİDi -> Kur'ân-ı Kerim ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem SüNNetidir..

Zâhirî İLİM ->İ’tikad-İmana bağlıdır..
Bâtınî-Ledunnî-Keşfî İLiM ->Sâlih Amele bağlıdır-imanı uygulamak gerekir..
KeMâLât =>Zâhirî İLİM + Bâtınî-Ledunnî-Keşfî İLiMdir..


SeyR ü SüLûK:

Seyr ->AŞK u CeZBe ve ZüHD u TaKVâ
iLe
SülûK
->SıDK u HuŞû ve HaVF u Recâ iLe OLur..


ResimZEVK 1364

Aşk ü Cezbe MeczubLarı!. -->Ehl-i Beyt ü ALİ ŞÂHımız
Âlemi AŞKa ÜNLEriz!. ARZdan ->ARŞadır ->“Ah!.” ımız
->Zühd ü Takvâ ->Sıdkü Huşû ->Havf ü Recâ YOLcuLarı!
->MuhaMMedî MeLÂMîyiz!. ->HaLka AÇık ->DERgâhımız!.


26.03.97 11:17 antlya..

DERgâh: GönüL..TEVHİD PERDELERİ =>URuC-RüCû’da HiCâBu’L- HaKk..

ZÂT..: Resim ALLAH celle celâluhu .. Vahdet.. Hakikat ÂLemi.. “Lâ İLâhe İLLâ Enâ”.. Sükût… O-BİR Bazarı (tek-O)

SIFAT..: Resim RasûLLLaH sallallâhu aleyhi ve sellem .. RiSâLet.. Mârifet ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ Ente”.. Hazz.. BİZ Bazarı (ÜÇ-ümüz)….

ESMÂ (fiiler) ..: Resim PÎR kaddesallahu sırrahu.. Fetret.. Tarikat ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ Hüve”.. Sohbet.. Sen Bazarı (İKİ-miz)….

EŞYÂ..: Resim KUL-Ben.. Beşeriyyet-Kesret.. Şeriat ÂLeMi.. “Lâ İLâHe İLLâ ALLAH”.. Söz.. (Herkes yalnız)

FeNâ ->BeKâ..

->İnsÂN, AKLı Kadarınca-Kaderince İLİMince DevrÂNda İnsÂNdır..
->İnsÂNı, İNSÂN-ı KâMiL Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm EDEBiyle SeyrÂNda İNSÂN eder.
->İNSÂNı, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İRFANıyla CevlÂNda SULTÂN eder.
->KuL-SULTÂNı, ALLAH celle celâluhu ERKÂNıyla HayrÂNda mihmÂN eder inşâe ALLAH!..


Normal AKLın ALgıladığı:

Resim OLaY (Eşyaların münasebetinden doğar) Resim zamÂN (Olayların münasebetinden doğar) Resim ZaNN (ZamÂNların münasebetinden doğar ve çoğu da çürüktür.)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
"Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran mine’z- zanni, inne ba’da’z- zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ (ba’dan), e yuhıbbu ehadukum en ye’kule lahme ahîhi meyten fe kerihtumûhu, vettekullâhe, innallâhe tevvâbun rahîmun.: Ey iman edenler! Zanndan çok sakının. Muhakkak ki bazı zannlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin (merak edip insanların hatalarını araştırmayın). Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve ALLAH’a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki ALLAH, tövbeleri kabul eden ve RAHÎM olandır.” (Hucurât 49/12)

EŞYÂda FeNâ Resim FeNâfi’l- BeNlik ->FeNâ Fi’ş- ŞEYY ->FeNâ fi’l- MâSİVÂ:

Kesret üzere yeryüzüne gelen ve gelişen Hamm akıl MâSİVÂda/ALLAH’tan gAYRılıkta Yaratanını bir PUT olarak aramak üzere dizayn edilmiştir. Küllî ŞEYYi (sonsuz Şeyi) Analiz-Sentez eder sonuçta açık-gizli Nefsini RABB Hevesini İlâh kabul eder.. Hakku’l- HaKKı örter KÜFR eder.. “Lâ İlâhe İllâ NEFSî!..” der durur..

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
Resim---“E raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu, e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ (vekîlen).: Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?” (Furkân 25/43)

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
Resim---"Fekale ene RaBBukumul'- a'la.: "Ben, sizin en yüce RabBBnizim!" dedi.'' (Nâziât 79/24)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَا

Gönderen : kulihvani Tarih : 06-09-2017
Okunma : 939

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır