Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
120. Zevkler


                                                                         ZEVK 950
 
                                             Sevilmemek  korkusu, sevilmek arzusu “sevgi”
                                             Lâzım ve lâyığına, “eşya”yı yerleştirmek
                                             Ve A’yan-ı Eşya’yı bilip anlamak “bilgi”
                                             İnsan-ı Kâmil o ki, kafayla kalbi birleştirmek…
 
                                                                                           12.04.1993       15:30
 
A’yan-ı Sâbite : Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye. (Bak: Adem-i hâricî)
 
A’yan-ı Eşya’yı  : Muayyen ve müşahhas olan şeyler âlemi; şeylerin aslı. Eşyanın hakikatı.
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 951
 
                                             Hâl huzuru - Kaal sükutu, boşalmayan aşkla dolmaz
                                             Gör A’yan-ı Sâbite’de, nihayeti - bidâyeti
                                             İpek böceği " kelebek " koza, kalan bir şey olmaz
                                             Kemâlât bunu sağlamak, budur HAKK’ın hidâyeti…
 
                                                                                               12.04.1993  16:00     
 
Nihayet : Son, uç, son derece. * Çok.
 
Bidâyet : Başlangıç. İlk önce. Evvel ve ibtida. İlk olarak.
 
Hidâyet : Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.
 
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 952
 
                                             Vahdette damla - kesrette damla, “Zât”ın “Zarf”ı zâhir âşık
                                             Asilda - fasılda zuhur, soğan – sümbül mâhir, âşık
                                             Nüsha-yı Kübrâ, İnsan-ı Kâmil, aşkın Tecellî Ocağı
                                             Bin parça olsa da “Ayna”, hepsindesin âhir, âşık…
 
                                                                                                  13.04.1993       16:12
 
Zât : Hürmete lâyık kimse. * Kendi. Öz, asıl. * Ehil. Sâhib. (Zu'nun müennesi)
Zarf : Kap, kılıf. Mahfaza. * İçine mektup konulan kılıf kâğıt. * Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına "yer, zaman, mâhiyyet" (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime.
 
Nüsha-yı Kübrâ : Büyük sahife. Kâinat, dünya, çok manayı ifade eden âlem.
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 953
 
                                             Zamana ve sabra bağlı, çilenin çiçek açması
                                             Mevcûdun; mâhiyet-i aşkla, zuhurat zevkin saçması
                                             Zât’ta mütagrak meczublar, “HEP ile BİR” sarhoşları
                                             “BİR”i anlasa bile, yeter… deyip de HAKK’a kaçması…
 
                                                                                                13.04.1993    16:20
 
 
Mevcûdat : Var olan her şey. Kâinat. Yaratılmış şeyler.
 
Mâhiyet : Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.
 
Zuhurat : Meydana çıkmak. * Ansızın meydana gelmek. * Baş göstermek. Görünmek. * Hulul. * Galip olmak. * Âlîkadr.
 
Mütagrak : (Gark. dan) Garkolmuş, dalmış, batmış. * Mânevi bir vaziyete dalmış. * Kendini bilmiyecek derecede dalgın olan. Bir şeye dalmış veya daldırılmış olan.
 
Meczub : Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş. * Deli. Divane. Mecnun.
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 954
 
                                             HAKK’ın şuhûduna mahzar, Ehlullah’a satın Beni
                                             Mısmıl mıyım - mudar mıyım? Kurban olur mu Dost! Benden?
                                             “Pîş-i meni der Yemenî, der Yemenî pîş-i meni!”
                                             Hayr ü şerri temâşa da, telaşım ne? Niçin ? Neden?
 
                                                                                             13.04.1993  16:31
 
 
 
Mısmıl : Yenilmesi dinen helal olan.
Murdar : f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan. * İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan.
 
Mahzar : Sahib olma, nâil olma. Şereflenme. * Bir şeyin göründüğü, izhar olunduğu yer. Çıktığı yer.
 
Ehlullah : Allah'a itaat edip, O'nun sevgisi ile O'na yaklaşmış olan Veli. Allah'ın sevgisine mazhar olan Evliya.
 
Temaşa : f. Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak.
 
Pîş-i meni der Yemenî : Yemen’deki yanımdadır.
Der Yemenî pîş-i meni : Yanımdaki Yemen’dedir.
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 955
 
                                             Cemâl-Celâl Rüagârları, “Ben Denizi”m sallar durur
                                             Kalıbım ARZ’a savurur, gâhi kalbim ARŞ’a vurur
                                             Gören gözün özü “Nûr”dur, gönlün süvarisi “Şuûr”
                                             Ocakta, ateştir demir…AŞK, boşaltır da doldurur…
 
                                                                                                  13.04.1993       14:41
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 956
 
                                             Kim gire kim ? Yumruk kadar yüreğimi
                                             Senden başka Sır Sultnı’m, “Sen+Ben= Bir Tende” değil mi?
                                             “Üzme - Üzülme, sükut et! Sev - Sevil uzlet et Gönül!”
                                             Desem, duyan - uyanım yok; Dost’a Dost’tan dediği mi…
 
                                                                                                  13.04.1993    17:10
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 957
 
                                             Yandığında kül kalmayan, “Elmas” gibi âşıkların
                                             Bu Tecellî Tezgâhı’nda, herkes bakar bir an görür
                                             Özü vahdet - yüzü kesret, HAKK’ muhibi âşıkların
                                             Merkeze merbut Mecnunlar, Leylâ’sını hayran görür…
 
                                                                                                  13.04.1993     17:17
 
 
Merbut : Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 958
 
                                             “UN” öğüten varsa “SU” var, yoksa; “Asl”ına dereye…
                                             Yolu âşık, hâli âşık olan kim? Un nereye Su nereye
                                             Akıl, mahlüku idrakte… Aşk, Hâlık’ ın mahzar ismi…
                                             “Kellim kellim lâ yenfâ!” Dost… Bir’e yazık binbin kereye…
 
                                                                                                14.04.1993  09:17
 
Yolu âşık : olan Veliyyullah
Hâli  âşık : olan Ehlullah
Su : burada akıl
Un : burada hayat, imtihan.
Kellim kellim lâ yenfâ : söyle söyle faydası yok!                                                   
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 959
 
                                             Cezbe=ALEV, kemâlât KOR, başı coşku, sonu sükut
                                             Şüphe - delil - heybet - haşyet, yan yana Dost korku - umut
                                             Atını arayana atlı…Ten, can; can, Cânân’la diri
                                             Can-ı Can-ı Can, SIRRULLAH… Yeşil ateş, buzdan bulut…
 
                                                                                               14.04.1993  09:30
 
Can-ı Can-ı Can : Hakikat-ı Muhammediyye.
 
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 960
 
                                             Olan=Oluş Âlami’nde külli şey’in HARF gibidir
                                             İç içe Birlik - İkilik; harf, mânâya ZARF gibidir
                                             ASL’ına AYNA ÂŞIKlar, Zuhur-u Esrâr-ı Muhammed
                                             Sanki kum saatı KÂMİL, “Var”dan “yok”a SARF gibidir…
 
                                                                                                  14.04.1993          09:35
 
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 961
 
                                             Kadın ATEŞ, SU erkektir; arada hicab var, kaynar
                                             Perdesiz’i su söndürür, hikmet kalkar ibret oynar
                                             Bizi bizsiz Senden Sana ulaştır HAKK! Yâ Rabbenâ!
                                             Aşk Mihrabı’n niyazla gir! Kul İhvâni, ateş=esrâr…
 
                                                                                                  14.04.1993    09:45
 
 
 
Ateş : kadın, aşk, tekvin, Hayy’ı ortaya çıkaran.
 
Su : erkek, meşk, Hayy’ı taşıyan.
 
Hicab : Perde. Örtü. Hâil. * Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek. * Men'etmek. * Allah ile kul arasındaki perde. * Setretmek. Gizlemek. (bu zevkte : şeriattır)
 
Hikmet : İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim.
 
İbret : Uyanıklığa sebeb olan ders. * Çok çirkin ve düşündürücü. * Tuhaf, acâyip.
 
Mihrab : Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yer. * Şiddetli harbeden cengâver. Bahadır. * Evin şerefli yüksek yeri, çardak. * Meclisin sadrı ve ekrem mevzii. * Mc: Harb âleti. * Orman. * Melikin hususi makamı. * Mc: Şeytan ve hevâ ile muharebe edecek yer. * Ümit bağlanan yer.
 
Esrâr : (Sır. C.) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler. * Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde. * Elinde ve el ayasında olan hatlar.     
 
 
 
 
                                                                         ZEVK 962
                                             
                                             Bunlar şunlar onlar da kim? yürüyen ALLAH’ın emri
                                             Hâl Erbâbı’n kalb âmeli, rızadır ş’ol  ŞAH’ın emri
                                             Muhabbetin nûru - nârı, birliktedir Kul İhvâni
                                             İnsan-ı Kâmil’e secde külli fenâ ALLAH’ın emri…
 
                                                                                                  15.04.1993  13:54[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır