Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
124. Zevkler                                                                          ZEVK 967
 
                                          Hem – demiyiz, dem - demiyiz, âşıklar Aşk Meyhânesi’n
                                          Sâki-yi Kevser’den aldık, biz bu Vuslat Kâsesi’n
                                          İşte Mestler Meclisi’nde, rakseden bîserî biziz
                                          Merd-i Hüdâ olan , bu Sırr-ı Aşk’ın neşesin…
 
                                                                                    29.04.1993  18:58 Hsthn.
                                            
 
Hem-dem : f. Canciğer arkadaş.
 
Dem : manevi içki.
 
Sâki-yi Kevser : Kevser suyu dağıtan
 
Vuslat Kâsesi : Kavuşma çşerefine içki çanağı.
 
Mestler Meclisi : Sarhoş, Aklı başında olmayanlar meclisi. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında "mest olmak" şeklinde kullanılır.
 
Bîserî : başsız.
 
Merd-i Hüdâ : Hüda’nın sözünün eri olan âşıkları.
 
 
 
 
 
                                                                          ZEVK 968
 
                                          Bir kudsî kisvedir sevdâ, Muhabbet Ehlin nişanı
                                          Beşerî vasfın soyunmuş, “Can”ın Cihanda bîşanı
                                          Kem-küm etme Kul İhvâni, Bâde-yi Bâri’ ol da gel
                                          Kulube-yi Ahzân içre zevk et zikreyle zîşanı…
 
                                                                                   29.04.1993  19:23 Hsthn.
                                               .
 
Kudsî kisve : Kudsal olan; Elbise. Kılık. Hususi kıyafet. Küsve. Kisbet.
 
Bîşan : Şansız
 
Zîşan : Şan sahibi.
 
Bâde-yi Bâri’ : Tam üstün, Mükemmel olan HAKK’ın sunduğu hayat şarabı.
 
Kulube-yi Ahzân: (Hüzn. C.) Hüzünler, kederler, sıkıntılar, tasalar, gamlar Kulubesi. Âşıkların bedeni.
 
 
 
 
 
                                                                          ZEVK 969
 
                                          İçi mâşuk - dışı âşık, Ehl-i Harabat olanı
                                          Gonca-yı Handan’dan ayrı, aşkın Bülbül-ü Nalânı
                                          Girdab-ı Belâ’da seyret; Şeb-i Hicran, Çeşm-i Giryanı
                                          Zevk-i Sîret, Seyr-i Sahra; aşkın Mühr-ü Süleyman’ı…
 
                                                                                         29.04.1993  19:23 Hsthn.
 
 
 
Harabat : Harabeler. Viraneler. Meyhâneler.
 
Handan : f. Gülen, gülücü, mesrur.
 
Nalân : f. İnleyen, sızlayan, figân eden.
 
Şeb-i Hicran : Ayrılıkla geçirilen gece. Hicran gecesi.
 
Çeşm-i Giryan : Ağlayan göz.
 
Zevk-i Sîret : Bir kimsenin içi, hâli, hareketi, ahlâkı. * İnsanın tutmuş olduğu mânevi yol zevki.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır