Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
92. Zevkler                                                            ZEVK 935
 
                               Başı  tekbir - sonu selâm, korku – umut Kul İhvâni
                               Fenâ – Bekâ  sırt sırtadır, soyut – somut Kul İhvâni
                               Nazara mahzar mestleri, fark yolunda izle yürü
                               Âlemi sözle yarattı, dilini tut Kul İhvâni…
 
                                                                    24.09.1992 12:02
 
 
 
 
 
                                                            ZEVK 936
 
                               “Aç” binbirin peşindedir, “Tok” Bir’in bile istemez
                               Âlem-i Kevn-i Fesad’da, diyen bilmez bilen demez
                               Anka-yı Mugrib’i ara, Ayn-u-Gayb’ın Tevhid etsin
                               HAKK’ı HAKK’la bilen “Ârif”. Basîretsiz baş bilemez..
 
                                                                          24.09.1992 12:12
                               
 
Ayn : madde.
 
Kevn : var oluş.
 
Fesad : yok oluş.
 
Anka-yı Mugrib : göze görünmeyen yüksek uçan bir kuş. İnsan-ı Kâmil.
 
 
                                                            ZEVK 937
 
                               Lezzeti terk - zahmeti zevk, Aşk-ı Hakikat’ın yolu
                               Sen de mi Sefil İhvâni? Eteklerinde yaş dolu
                               Yaş–kuru, soğuk - sıcakla; Cemât - Nebat - Hayvan - İnsan
                               Âşığı istiva etmiş ALLAH, vahdet bulmuş sağı - solu…
 
                                                              24.09.1992 12:17
 
 
 
 
                                                            ZEVK 938
 
                               Gavs’a gark oldu Dost.. Seyr-i nüzul, seyr-i uruç;
                               Şah kervanı’nda kıtmirim, ayıp mı ar mı İhvâni?
                               Şehâdete Şah kanadı, Hacla - Zekat - Namaz - Oruç
                               Kim Kıblenin canı şimdi? Haberin var mı İhvâni?..
 
                                                                   24.09.1992 12:23
 
 
Seyr-i nüzul : gaybdan şühûda.
 
Seyr-i uruç : şühûddan gabya.
 
Şehâdete Şah kanadı: ettahiyyatüdeki şehâdet parmağı  kaldırma.
 
Kıblenin canı : tevhidi gerçekten diri olan.
 
 
 
                                                            ZEVK 939
 
 
                               Celâl - Selâm -  Me’va’yla - Huld - Naim - Firdevs - Adn -ü- Karar
                               Zannıma zevk hizmetinde, sekiz cennet sekiz yerde
                               Zamansız mekânsız olan, RABB’ım Celâl - Vedûd - Kahhâr
                               Nerde teklifsizlik Cânâ? Aramızda teklif perde…
 
                                                                    24.09.1992 12:30
 
 
 
 
                                                            ZEVK 940
 
                               Sevgi – Sistem, sırt sırta bak! Yolu dert gösteriri Âşık…
                               “Fâni Ben”den “Bâki Ben”e geçmek için Aşk Öpüşü
                               Kıble gibi gece - gündüz, nûrla zulmet erir Âşık..
                               Göz yaşında donan, “hayal”. Hakikat, gönlün gülüşü…
 
                                                                   24.09.1992 12:37
 
 
 
 
 
                                                            ZEVK 941
 
                               Kaynaşmışız – karışmışız ayrılamayız Yâr’le Biz
                               Gâhi çöller hapishâne, gâhi yol omuştur deniz
                               Seyyah Satıcı Âşıklar, ticareti Tevhid daim
                               “Dil” libâsıyla belliyiz, susar isek görünmeyiz…
 
                                                                  24.09.1992 12:41
 
Libâsı : elbise.
 
 
 
                                                            ZEVK 942
 
                               Zâta mahsus bir muhabbet, hüneri ve cevheri AŞK
                               Kuş havada, ceylan dağda; “tüccarıyım!” diyen ahmak
                               Teslim alan=Teslim eden AŞIKtır ezel beri AŞK
                               Yol çok, ayrılık sınırsız, Kul İhvâni’m  ara da bak!...
 
                                                                  24.09.1992 13:38
 
 
 
 
                                                            ZEVK 943
 
                               Akıl Makamı sâkini arı duruya açlara
                               Sebeb - sonuç sofrasında, aşk sunan sarhoş sâkiler
                               Âşık aşk ile tahtında Tevhid yazmışlar taçlara
                               Şah Eşiği’ne getiren aklı boşamış bâkiler…
 
                                                                 24.09.1992 17:27
 
 
 
 
                                                            ZEVK 944
 
                               Baş vardır “taç”la süslenir, baş vardır “taç”la gizlenir
                               Lâ ilâhe ille ALLAH, Lâ hüve İllâ hüve
                               İs kokusu -  mis kokusu, sevdâ sevgiyle izlenir
                               Muhabbet kefeye sığmaz; âşık, aşkta rıza=nüve…
 
                                                                   24.09.1992 17:37
 
 
 
 
                                                            ZEVK 945
 
                               Umut - korku sınırı, gâh sıfır gâh sonsuzda
                               Bir görünüp kaybolan, serab gibi sevgilim
                               Sevgi dolu su gibi buhar bulutta buzda
                               Aklım başımdan alan şarab gibi sevgilim…
 
                                                                     26.10.1992 09:26[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır