Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 26 Mar 2019, 19:30

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 32 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 13 Ağu 2017, 17:12 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim

Resim

24. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Meşhur MuhaMMed Şemseddin ibni Ebi'l-Hasani'l- Bekri Hazretlerinin salâvâtıdır. Hasani'l- Bekri, Ebu Bekir (radiyallahu anhu) nın torunlarındandır ve evliyâullahın en büyüklerindendir . Gerçekten çok faziletli bir salâvâttır. Bütün salâvât kitaplarında bu salâvâtın fazileti hakkında çok geniş malûmat vardır.
Özellikle Afrika ülkelerinde hatmesi yapılır. Yani insanlar bir araya cem’ olurlar. Birlikte yaparlar.
Ve sabah akşam 3 er defâ okunması büyükler tarafından tavsiye edilmiştir. İçerdiği mânâ bakımından böyledir.


Resim
Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Hatemennebîyyîn

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedini’l- fâtihi limâ uğlika ve’l- hâtimi limâ sebeka Resim Vennâsiri’l- hakki bi'l- hak ve’l- hâdi ilâ sırâtike’l- müstekimResim Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi hakka kadrihi ve mikdârihi’l- azîm

MÂNÂSI : Ey RABBim, kilitlerin anahtarı, öncekilerin hâtimi, hakkı hakla zafere çıkaran, hakka hakla yardım eden, Senin dosdoğru yoluna hidâyet eden, Seyyîdimiz, Efendimiz MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem)'e Sen salât ediver, selâm ediver, mübârek kıl onu!. Ona, âilesine ve ashabına, yüce olan o kadri ve kıymetine göre salât ediver!.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 19 Eyl 2017, 11:31 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

25. SALÂVÂT-ı ŞERÎFE: SALÂVATÜ's- SAÂDETİ

Bu salâvâtı okuma husususunda gönül ehli:
“Cuma günleri çokça okuyanlar dünya ve âhiret saadetine ulaşır” demişlerdir.
Saâdet salâvâtını cuma günleri çokça okuyan dünya ve âhirette saâdete ulaşır demişlerdir.


Resim
Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Hatemennebîyyîn!.

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedîn ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi Resim Adede mâ fi ilmillahi Resim Salâten dâimeten bi devâmi mülkillah.


MÂNÂSI: ALLAH'ım!. Efendimiz ve Sahibimiz MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e âilesine, ashabına ve ehl-i beytine; selâm, salât, teslimiyet ve bereket ulaşım arzumuzu ulaştır. ALLAH'ın ilminde olanların adedince ve ALLAH'ın mülkünün devâmınca bir salâtla...”

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 07 Eki 2017, 22:33 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

26. SALÂVÂT-I ŞERÎFE

Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “ "Bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur." buyurmuştur” buyurmuştur. İbni Kesir bu isnadın doğru olduğunu söylemiştir.
(Terğib ve Terhib)

ResimEssalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD
ALLAHU Teâlâ' nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Livâi'l-Hamd Sancağını taşıyan!


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhi'l- mak'ade'l- mukarrabbi indeke yevme'l- kıyâmeti Resim Vâhşurnâ fi zümretihi tahte livâihi fi zılli arşike'l- mecîd Resim İnneke alâ kulli şey'in kadîr.

MÂNÂSI: “ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makamında konuklandır.Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ'sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kadirsin!”Resim26. Salâvât-ı Şerîfe
Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) :
"Bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur." buyurmuştur.
İbni Kesir bu isnadın doğru olduğunu söylemiştir.
(Terğib ve Terhib)


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhi'l- mak'ade'l- mukarrabbi indeke yevme'l- kıyâmeti. Vâhşurnâ fi zümretihi tahte livâihi fi zılli arşike'l- mecîd. İnneke alâ kulli şey'in kadîr.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makamında konuklandır.Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ'sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kadirsin!"

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 30 Kas 2017, 22:28 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

Resim

27. SALÂVÂT-I ŞERÎFE: Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin Salavâtı.

Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin olup sıkıntıların atlatılmasında şifâdır.


Resim

Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Sâhiben nizâm!.
Sana olsun salât ve selâm, ey gerçek düzenin sahibi olan!.


Resim

TÜRKÇESİ:
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin Kad dâkat hilleti edrikni yâ Rasûlullah.

MÂNÂSI :
Ey Rabbim, çârem kalmadı, sen Seyyidimiz, Efendimiz MuhaMMed(salallahu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ediver, onu mübârek kıl!.
Ya RESûLuLLAH (salallahu aleyhi ve sellem) sen hâlimi gör, yetiş!.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 07 Şub 2018, 16:50 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

Resim


28. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır.
Büyük Muhammedî Âşıklardan olup salâvât meclisleri ile meşhurdur.Resim


TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Resim Ayni'l- inâyeti ve kenzi'l- hidâyeti Resim Ve zeyni'l- kıyâmeti Resim Ve tirâzi hulleti Resim Ve arusi'l- memleketi Resim Ve şefi'i'l- ümmeti Resim Ve lisâni'l- hucceti Resim Ve imâmi'l- hazreti Resim Ve nebiyyi'r- rahmeti Resim Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Resim Eşşâfii'l- müşeffei sallallahu aleyhi ve sellem.

MÂNÂSI : Ey Rabbim, inâyet pınarı, hidayet hazinesi, kıyametin ziyneti, esvâbın en güzeli, memleketin damadı, ümmetin şefâatçisi, dili hüccet, varlığın imamı, rahmet nebisi, şefâat eden şefâat ettirilen, Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver, onu mübârek kıl!.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 26 Şub 2018, 22:26 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

Resim29. SALÂVÂT-ı ŞERÎFE :

SaLât-ı MüNCiye: Halk arasında da meşhur olan bu salâvât kişi ve milletlerin başına gelen musibetlerin giderilmesinde topluca okunmakta ve neticeler alınmaktadır. Hârikadır..

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ,Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten tüncinâ bihâ min cemî'i'l- ehvâli ve'l- âfât Resim Ve tâkzi lenâ bihâ cemia'l- hâcât Resim Ve tütahhirunâ bihâ min cemii's- seyyiât Resim Ve terfeunâ biha a'le'd- derecât Resim Ve tubelligunâ bihâ aksa'l- gâyat Resim Min cemi'i'l- hayrâti fi'l- hayâti ve ba'de'l- memât Resim Birahmetike yâ erhamerrâhimîn!. Erhamnâ!.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım!. Efendimiz MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem)'e ve Efendimiz MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem)'in âilesine salât-ü-selâm ihsân eyle!. Öyle bir salâvât ki, onun vesilesiyle bizleri bütün ehvâl (dehşetli korku) ve afât (belâ musibet) lerden kurtar (halâs eyle), bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri tüm kötülüklerden temiz kıl, bizi yüce derecelere yükselt; bizleri dünyada ve öldükten sonra, bütün hayırların en yüksek gâyelerine ulaştır (vâsıl eyle, böylesine bir salâtla, ulaşımla salât ihsân et!.) Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!. Bize merhamet et!."

Resim

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ...
"...fallâhu hayrun hâfizâ (hâfizen) ve huve erhamu'r - râhimîn (râhimîne)" : "...ALLAH en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir..” (Yûsuf 12/64)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 12 May 2018, 15:58 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
30. SALÂVÂT-ı ŞERÎFE

Salât-ı Nâriye.. Salât-ı Kâmile.: İmamı Kurtubî: "Belâların def'i, meşru ve mühim işlerin tahsili için 4444 defâ okunup istekte bulunulur." demiştir. İmamı Haceri'l- Askalâîi: "Mühim işlerde okunurken bu 4444 sayısına çok dikkat edilmelidir." diye buyurmuştur. Sabah, akşam 11 defa okunmasında da büyük faydalar vardır diye tavsiye etmişlerdir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallu bihi'l- ukadu Resim Ve tenfericu bihi'l-kurabu Resim Ve tukdâ bihi'l- havâicu Resim Ve tunâlu bihi'r-reğâibu Resim Ve husnu'l- havâtimu Resim Ve yusteska'l- ğamâmu bivechihi'l- Kerîmi Ve alâ âlihi ve sahbihi fî kulli lemhâtin ve nefesin biadedi kullu ma'lûmin leke..Resim

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lûm nesneler adedince mükemmel bir salât ve tam bir (teslimiyet) selâmı Efendimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'in, âilesinin ve ashâbının üzerine eyle (indir) ki onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır (çıkış yolu bulunur), ihtiyaçlar giderilir, rağbet edilen dileklere nâil olunur (isteklere ulaşılır), ve hüsn-ü hâtime (güzel son, şehâdetle ölüm) elde edilir ve mübârek yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur istenilir..".

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 32 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye