Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadažlarżna Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriž Sayfasż Yap
· Tasavvuf Sözlük
· Żletižim
Kul Żhvāni Divanż
 
Muhammed-i Nur Žiir Kitaplarż
Kategori Žiir Kitabż Cilt I
Kategori Žiir Kitabż Cilt II
Kategori Žiir Kitabż Cilt III
Kategori Žiir Kitabż Cilt IV
Kategori Žiir Kitabż Cilt V
Kategori Žiir Kitabż Cilt VI
Kategori Žiir Kitabż Cilt VII
Kategori Žiir Kitabż Cilt VIII
Kategori Žiir Kitabż Cilt IX
Kategori Žiir Kitabż Cilt X

Muhammed-i Nur Kitaplarż
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori Żnsan ve Hā Mīm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an Żniž Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Atežtir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Žiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluž
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Žiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Āžżk Cemāl
Kategori Żlahi ve Ezgiler
Kategori Žiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarżm

·


Üye Tanżmlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayżt altżna alżnmaktadżr.
SALAVAT-I ŽERŻFLER


Not : Salāvāt-ż Žerifelerin derlemesini yapan, Antalyada Siirtli Hoca diye mežhur olan, Kur'ān ve Hadīs Hafżzż ve Kāmil Muhammedī, 4 Mayżs 2009 günü Hakk’a yürüyen rahmetli Muhammed Sżddżk Hekim (k.s.) Hocamżzdan Allah (c.c.) razż olsun!.. Ruhu Žad olsun inžallah…
1. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Żbni Hacer el Heytemī'nin Rasūlullah (s.a.v.)’den vārid bütün salāvātlarż kendisinde toplayan salāvātż2. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Hakikatż hārika bir salāvāt: okunmasżnda büyük faydalar oldušż bildirilmižtir3. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Żmām-ż Alī (keremullahi veche)’ye ait salāvātż žerīfe4. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Uykuya yatacašż zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona žefāatēż olacašż önemli bir salāvāt5. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Rasūlullah (s.a.v.) : “Her kim bu salāvāt-ż žerīfeyi devamlż olarak okursa rüyasżnda beni görür.”6. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Ebu Bekir (r.a.)’nun rivāyet ettiši Rasūlullah (s.a.v.)’in buyurdušu salāvāt7. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Abdullah Żbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiši salāvāt:8. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Salātż Nuri’l-Kżyāmeti salāvātż: Evliyāullah’żn önem verdiši bir salāvāt9. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Evliyāullahżn ehemmiyetle okuduklarż bir salāvāt10. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Feyzi ve bereketi bol bir salāvāt11. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Muhammed Žemseddin el Hanefī Hz.lerinin salāvātż12. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Hasanī Basri (k. s.)’nun muhtesem salāvātż13. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Muhammed Žemseddin el Hanefī Hz.lerinin salāvātż (2)14. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Cevheratü’l-Esrar ismiyle anżlan bu salāvāt Ahmed er Rufaī Hazretlerine ait evraddżr15. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Seyyid Ahmed el Bedevī Hazretlerinin salāvātż16. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Seyyid Ahmed el Bedevī Hazretlerinin salāvātż (2)17. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Żmāmż Gazalī Hazretleri Cuma günleri 7 defa okunmasż tavsiye edilmižtir. Žefāata sebebdir.18. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Sultan Muhammedi’l-Gazzevī Hazretlerinin salāvātż19. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Güzel bir salāvāt-ż žerīfe20. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Ahmed bin Żdris Hazretlerine ait bir salāvāt21. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Muhammed Žemseddin ibni Ebi'l-Hasani'l- Bekri22. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Žeyh Ahmed el Halebī Hazretlerinin Salavatż23. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Nureddin Ževnī Hazretlerine ait ēok kżymetli ve faziletli bir salāvāt24. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Abdüsselām bin Mežiž Hazretlerine ait ēok kżymetli ve faziletli bir salāvāt25. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Abdülgāni en Nablusī Hazretlerine ait ēok kżymetli ve faziletli bir salāvāt26. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Güzel bir salāvāt-ż žerīfe (2)27. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Ahmedī Żdrisī Hazretlerine ait ēok kżymetli ve faziletli bir salāvāttżr28. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Ebu'l-Hasen-ež-Žāzeli (k.s.)'ya āit Salātu'n- Nuri'z- Zātī29. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Żbrāhim-i Dessūkī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż30. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀVATÜ'S-SAĀDETŻ31. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Senedi sżhhatli bir rivāyetle Rasūlullah (s.a.v.): “ bu salāvātż okuyana žefāatżm vācib olur.”32. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀT-I MÜNCŻYE33. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀT-I NĀRŻYE - SALĀT-I KĀMŻLE34. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Żbrahimi Metbulī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż35. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadīr Geylānī (kaddasallahu sżrrehu)'nun Salāvāti'l-Kübrasż36. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Gavsż Azam Abdulkadīri Geylānī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż (1)37. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadīr Geylānī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż (2)38. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadīr Geylānī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż (3)39. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadīr Geylānī (kaddasallahu sżrrehu)'nun salāvātż (4)40. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Melāmī Pīri MUHAMMED NURU'L-ARABĪ (kaddasallahu sżrrehu)'ya ait SALAVĀTÜ'L KŪBRĀ41. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Muhammedī Müržid Mevlānā Halid-i Bašdadī Hazretlerinin salāvātż42. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : ŽEYHÜL HAZŻN HAZRETLERŻN'ŻN SALĀVATI43. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀVĀT-I TESLŻMAT44. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀVĀT-I FETHŻYYE45. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀVĀT-I FEYZĪYYE46. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : SALĀVĀT-I SEYYŻDŻNĀ47. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : FATŻMATÜ’Z- ZEHRĀ ANNEMŻZŻN SALĀVĀTI48. SALĀVĀT-I ŽERĪFE : Muhyiddin Żbni Arabī'nin SALAVAT-ż KÜBRĀsż


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | Żletižim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Haklarż Saklżdżr