Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
101- ZEVK 5ZEVK 411
 
Hırka giyen, iki yüzlü, yol kesen, ayrıl ağyârdan!
Vaslından ırağ etmesin, Biz razıyız Nazlı Yârdan
Meşhur-u Cihan olmuşuz, hâlimiz halka melâmet
Sürecekler Kul İhvâni, bir gün Bizi bu diyârdan...
 
                                      27.12.1988  10:00
 
 
 
ZEVK 412
 
Ne fettandır ş’ol aşüfte, nazda nakşın nigâr eder
Zülfün serer Aşk Yoluna, uşşakını şikâr eder
Kurtulur mu Kul İhvâni, Memnun muhabbet-i Yârdan
İnletir ağyâr elinde Yâr perişan ü zâr eder...
 
                                      27.12.1988  10:13
 
 
Fettan : Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran. * Hırsız. Altın eriten kuyumcu. Mâşuk.
 
Aşüfte : f. Sevgiden kendinden geçen. Çıldırırcasına seven.
 
Nakş : Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak. Bir şeyin esasını araştırmak. Yaymak.
 
Nigâr : f. Güzel yüzlü sevgili. * Nakış. Resim. * Nakşeden. * Put, sânem. * Resmi yapılmış, resmedilmiş.
 
Uşşak : (Âşık. C.) Âşıklar.
 
Şikâr : f. Av, avlanan hayvan. Avlama. * Düşmandan ele geçirilen mal. Ganimet.
                           
 
 
ZEVK 413
 
Aşk Yolunda can, Cânân’ın... can atıyor Sultanım
Gönül Yâre çile çengel, kanatıyor Sultanım
Ne hikmet ki Ab-ı Hayat olan Yârin şu sevdâsı
Gözlerimden acı sular çağlatıyor Sultanım
 
                            27.12.1988  10:25
 
 
Ab-ı Hayat : Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer. * Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir.
 
 
 
ZEVK 414
 
Bilmez bizim bildiğimiz, bezme bigâne olanlar
Ağyâr derdinden bizârız, Dosta divâne olanlar
Cezb eyleyen Cemâlidir; Cânân, Can’ın cennetidir
Nar ü Nuru Yârde bulur, “Kor” a pervâne olanlar...
 
                                               27.12.1988  12:03
 
 
ZEVK 415
 
Arz edeyim ahvâlimi, Yâr aşkıyla iftihârım
Mest-i mahşer yaşıyorum, Bezm-i Belâ bahtiyârım
Cevr-i Cihan, Çark-ı Çile; gönlüm hasret, ömrüm hasret
Bulut bulut ak saçlarla, gurbette bir ihtiyârım....
 
                                               27.12.1988  19:24     


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır