Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
109- ERENLER

ERENLER...
 
Kubbe altında “ER” ler
Evliyâlar gizli gezer
Aklı olanı deli eder
İki gözü giryan gezer...
 
 
Gâhi Sultan, gâhi kulla
Atın-akçe-para-pulla
Gâhi atlas-ipek-çulla
Gâhi döner üryan gezer...
 
 
Zikr-i hançere errelerle
Kalbi “HAYY”da kürrelerle
“Raks-ı RABB”da zerrelerle
Döner durur Devran gezer...
 
 
Aşkla gözden akışların
Yâre baygın bakışların
Nakkaşların, nakışların
Seyreyleyip Seyran gezer...
 
 
Yâr yaraları azan da
Niyazı nazda nâzanda
Gâhi vâiz, gâh sazânda
Çağlar-coşar Cevlan gezer...
 
 
Âyet – Himeti - Kudrette
Tevhid-i Tahkik vahdette
Kimisi düşmüş dehşette
Hâlvetinde Hayran gezer...
 
 
Bıkmış kimi şöhret şandan
Kimi bezmiş gibi candan
Kimi güller gibi handan
Kimi inler nâlan gezer...
 
 
Sözü sohbette tatlanır
Himmeti kırka katlanır
Her sıfatla sıfatlanır
Cânân ile “Bir” Can gezer...
 
 
Kimi zehir-panzehirdir
Kimi aşkta bir nehirdir
Kimi Mürşid, kimi Pîrdir
Kimi sefil-Sultan gezer...
 
 
Kimi “Yâ Hu!.”, Kimi “Yâ RABB!”
Kimi altın, Kimi türâb
Kimi ma’mur, Kimi  harab
Köhne-palas külhan gezer...
 
 
Kimi koşar, Kimi dizler
Ehl-i Beyt izini izler
Kimisi esrârın gizler
Kimi elde bürhan gezer...
 
 
Kimi acı, Kimi şeker
Kimi aşkı gönle eker
Kimi Sâfî Sancak çeker
Ayân gezer-beyan gezer...
 
 
Kimi avda havlamaya
Şahbaz’a av tavlamaya
ALLAH için avlamaya
Hiç duramaz, heman gezer...
 
 
Kimine hiç rahat yoktur
Cevr-ü Cihan çile çoktur
Kimisin kirpiği oktur
Kimi kaşı keman gezer...
 
 
Kimi kükremez saldırmaz
Döverler elin kaldırmaz
Kimi  bir şeye aldırmaz
Kimi gamlı-güman gezer...
 
 
Kimi sazlı-sözlü Âşık 
Kimi altın özlü Âşık 
Kimi korlu-közlü Âşık 
Kimi alev-duman gezer...
 
 
Âşık ol! Mürşide güven!
Er değildir özün öven
Başı başak-çile, döven
Kimi sapta saman gezer...
 
 
Anlar-anlamazsın belki
Olan HAKK’ın Hükmü bil ki
Kimi aslan, Kimi tilki
Kimi kurnaz yaman gezer...
 
Evvel-Âhir dahası var
TâHâ’ sı var, Dûha’ sı var
Dervişlerin duası var
“Aman El HAKK!Aman!..” gezer...
 
 
Gâh diken, gâh güllerdedir
Gâhi mavi çöllerdedir
Ceylanlarla çöllerdedir
Gâh şehirde yaban gezer...
 
 
Kimi Sâlih – Sâdık Ârif
Kimi  Âşık, aşk-ı târif
Kimi ümmî, Kimi mârif
Kimi ırgat-çoban gezer...
 
 
Kimi bildirmez velîdir
Kimi Yârin Naz Yelidir
Kimi niyazdan delidir
Kimi bundan-ondan gezer...
 
Kimi aydınlık-pusludur
Gâh geveze, gâh susludur
Elden utanır  usludur
Kimi vahşi-orman gezer...
 
 
Kimi al yanak benlidir
Kimi hasret közenlidir
Kimi tertip düzenlidir
Kimi karman- çorman gezer...
 
 
Kimi vuslat gülün kokur
Kimi Arşta aşkın okur
Çile çile halı dokur
Kimi elde kirman gezer...
 
 
Kimi Şah’la şarab içer
Cânân için Candan geçer
Kimi gonca güller biçer
Kimi hasat-harman gezer...
 
 
Aşk ile karlı dağ aşar
Rahmet olur, yağar taşar
Kur’ân okur, Kur’ân yaşar
Elde Fazl-ı Ferman gezer...
 
 
Gavs-ı Azamdır Pîrleri
Kuddûsi’den zikirleri
Kul İhvânim kıtmîrleri
Dost’tan diler derman gezer...
 
07.01.1989  17:50

[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır