Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
21- İHVÂNİ
 
 
İHVÂNİ...
 
Yok mu Yâre niyaz – nazın nerede?
Sevdiğin söyleyen sazın nerede?
Hani ilk baharın yazın nerede?
Gazel gibi çürüyorsun İhvâni...
 
 
Eteğin taşını dökmüş gibisin
Sorusun sabr ile sökmüş gibisin
Omuzların düşük çökmüş gibisin
Dalgın dalgın yürüyorsun İhvâni...
 
 
Usülün bileneler vuslata varmış
Bilmeyen yolcuysa, yolun ararmış
Saçların kar beyaz benzin sararmış
Günden güne eriyorsun İhvâni...
 
 
Bal mısın zehir mi altın tastasın?
Bazen pür neşesin bazen yastasın
Belki yaralısın belki hastasın
Bir köşede duruyorsun İhvâni...
 
 
Burdaydı bu âlem, sen ne getirdin
Bir Tevhidle sonu başta bitirdin
Şu fâni âlemde neyin yitirdin
Döne döne arıyorsun İhvâni...
 
 
Miftahü’l- Muhabbet Yârin yâreni
Dile, Dostun versin çile çâreni
Yüreğinde kızıl kanlı yâreni
Sevdân ile sarıyorsun İhvâni...
 
 
Âşıksın, ebedi – şimdi – ezeli
Yâr alnıma çapraz çile çizeli
Gönül Ülkesinden gözü güzeli
Uçan kuşa soruyorsun İhvâni...
 
 
Verip “Ben”liğinden “Bir”lik borcunu
Bayrağa boğmuşsun “Belâ” Burcunu
Sarhoşken ayıkken aşkın harcını
Göz yaşınla karıyorsun İhvâni...
 
 
Bir başta bir sonda ayni ş’ol günü
Şikayetin şükrü kahrın lutfünü
Seher tenhasında Yârin zülfünü
Kipriğinle tarıyorsun İhvâni...
 
 
Ahd-i Misak edip kavil kumuşsun
Aşkın tel eyleyip mızrab vurmuşsun
Dostun Divânında deli durmuşsun
Aklın yere seriyorsun İhvâni...
 
 
Bildiğin perdedir, bilmediğin bil!
Tüm eşya şeffaftır, gözün zarın sil!
Halka hizmet, HAKK’ın aşkını sebil
Bâde bâde  veriyorsun İhvâni...
 
 
Ak Deniz hasret mi Kara Denize?
Kırk düğüm gırtlakta su yok mu size?
Her haltı yiyip de taşını bize
Aşk Dağında vuruyorsun İhvâni...
 
 
Her  zaman her yerde Yârle bilesin
Dost Muhammed Ehl-i Beyti ilesin
HANNAN ü MENNAN’ın çekip çilesin
Sefâsını sürüyorsun İhvâni...
 
 
Aşk ü Cezbe Sekr-i seherde sesin
Bülbülüsün Ehl-i Beytin Bahçesin
Resûlü Ekrem’in Birlik Bürdesin
Cümle âleme bürüyorsun İhvâni...
 
 
Derviş derdin söyle, sofu sorsun da
Yiyip – içip – yatıp, düşün yorsun da
ALLAH-Lillah-Lehu-Hu!.. diyorsun da
Dört âlemi dürüyorsun İhvâni...
 
Meyle meyhânede görmüşler ayıp
Bir değil bin değil seferin sayıp
Kul İhvâni Kıtmîr kervanda kayıp
Ağzı yaban ürüyorsun İhvâni...
 
26.08.1988       14:15 Dr.
Sorusun sabr ile sökmüş gibisin : Elestü birabbiküm? Sorusu. RABB’ınız değil miyim? Belâ :Bilakis RABB’ımızsın!.
 
Pür neşesin : Neşe dolusun.
 
Yas : Matem, üzülüp neşelenmemek.
 
Miftahü’l- Muhabbet : Muhabbet anahtarı.
 
Yâren : f. Dostlar. Sâdık arkadaşlar. Sevgililer.
 
Çapraz : karşı kesişen, zor durum.
 
Sebil : HAKK için sebestyol, su vs.
 
Halt : Karıştırmak. Münasebetsiz söz söylemek. Bir şeyi bir şeye karıştırmak. Hatâ etmek.
 
Sekr : (Sekir) Sarhoşluk.
 
Sofu : Tasavvufla uğraşan ala câhil ham kişi.
 
Sufî : Gerçek tasavvuf adamı.
 
Ahd-i Misak : Söz alıp verme. Sözleşme.[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır