Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
ALTIN SÖZLER ŞEYH ve MÜRİDİ
KALBİN HACCI ŞE'ENULLAH
Ramazan Orucu Hayatın Sûfi Yönü
Esmâü'l- Hüsnâ Gizli Bahçeye Gelin


Bawa MuhyiddinMUHAMMED RAHÎM BAWA MUHYİDDÎN (ks)

Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeen

 
HAYATI

M.R.Bawa Muhaiyaddeen’in kişisel öz geçmişi hakkında , 50 yıl önce Sri Lanka’nın ormanlarında belirmesi ve kendisinden öğretmesi istenilmesinden öncesine ait çok az bir bilgi mevcuttur. O zâten kendisinden çok nâdiren bahsetti ve asla bir Tanrı üzerinde odaklaşmaktan sapmadı.
Hakikat hiç bir sınır ve çevreleyen bölümlere sahip olmadığından, asla herhangi bir görüşle sınırlanamaz .
Böylece, tamamıyle ümmi olmasına rağmen, bir Hindliyle Tanrı hakkında hinduizm’in detaylı sözcükleriyle konuşurdu, bir yahudi ya da katolik ile katoliklik ve yahudiliğin detaylı terimleriyle konuşurdu, bir müslümânâ da İslâm’i terimler ile konusurdu.
Fakat bir ateiste karsı bir araba tamircisiymiş gibiydi ve Tanrı hakkında arabalarla ilgili teknik kelimelerle konuşur, her ne sözcük kişiye kolay gelirse ona öyle açıklama yapardı.

Onun fiilleri konuştuğu hakikatin yaşayan bir örneğiydi.
O o anda her ne gerekliyse, o hakikatin bir örneğiydi.
O, bazen kendini “karınca adam” olarak adlandırırdı ya da en küçük karıncadan bile daha küçük olan bir karınca.

M.R .Bawa Muhaiyaddeen artık fiziksel olarak bizimle değil. 8 Aralık 1986’da vefat etti.

 HAYATI

M.R.Bawa Muhaiyaddeen’in kişisel öz geçmişi hakkında , 50 yıl önce Sri Lanka’nın ormanlarında belirmesi ve kendisinden öğretmesi istenilmesinden öncesine ait çok az bir bilgi mevcuttur. O zâten kendisinden çok nâdiren bahsetti ve asla bir Tanrı üzerinde odaklaşmaktan sapmadı.
Hakikat hiç bir sınır ve çevreleyen bölümlere sahip olmadığından, asla herhangi bir görüşle sınırlanamaz .
Böylece, tamamıyle ümmi olmasına rağmen, bir Hindliyle Tanrı hakkında hinduizm’in detaylı sözcükleriyle konuşurdu, bir yahudi ya da katolik ile katoliklik ve yahudiliğin detaylı terimleriyle konuşurdu, bir müslümânâ da İslâm’i terimler ile konusurdu.
Fakat bir ateiste karsı bir araba tamircisiymiş gibiydi ve Tanrı hakkında arabalarla ilgili teknik kelimelerle konuşur, her ne sözcük kişiye kolay gelirse ona öyle açıklama yapardı.

Onun fiilleri konuştuğu hakikatin yaşayan bir örneğiydi.
O o anda her ne gerekliyse, o hakikatin bir örneğiydi.
O, bazen kendini “karınca adam” olarak adlandırırdı ya da en küçük karıncadan bile daha küçük olan bir karınca.

M.R .Bawa Muhaiyaddeen artık fiziksel olarak bizimle değil. 8 Aralık 1986’da vefat etti.

 Bawa Muhyiddin Hazretleri Mezarı

Gerçek ve kesinlikle saf bir velî bulmak enderden de enderdir.
Tamamen Tanrının niteliklerine teslim olmuş, söyledikleri ile ve kendi ile arasında herhangi bir boşluk bulunmayan, söyledikleri hakikat olan bir kişiyi bulmak çok zordur.
Böyle bir kişiyi bulmak , onunla kendimizi bulabilip hakikatlerimizi görebileceğimiz bir saf aynayı bulmak gibidir.
Böyle mükemmel bir rehber, tanrıyla sürekli olarak bağlantıda yaşar.
Bu bağlantı asla doğmaz ve asla ölmez.
Bu bağlantı şeyh ve Tanrının hakikatının öğretileridir.

Bu tanıtım Bawa Muhaiyaddeen’in Dostları adlı sitenin Bawa hakkında yazdığı tanıtımdan türkçeye çevrilmiştir.
Orjinali için bkz. “http://www.bmf.org”


EK :

1900 yıllarında Sri Lanka’nın ormanlarında hacılar tarafından inziva hayatı yaşarken bulunmuştur.
Sohbetlerine katılmışlar ve sonra şehre inip öğretilerini anlatmış ermiş ERENlerden olan Muhammed Rahim Bawa Muhyiddin Hazretleri 1971 yılında Amerikaya çağrılmış, gitmiştir. Dünyanın pek çok yerinden pek çok kimselere sohbetler etmiştir.
8 Aralık 1986’da Hakk'a yürümüştür.
Yurdumuzda ancak bazı yazılarının tercümesi bulunduğundan tanınmamıştır.
Bizler değerli düşünce dervişi, Gariban üyemiz, Barbaros SERT can kardeşimle birlikte elden ve gönülden geldiğince;
Bu Nur Sitemizde, Gönül Tekkemizde ve Hasbî Hizmet Sahrasında hizmette olacağız inşâallah...

Latif YIILDIZ

 Bawa Muhaiyaddeen Hakkında Biraz Daha Genel Bilgi :

.
(Resonance of Allah kitabının on sözünden şeyh hakkındaki bilgilerden bazı yansımalar) :


Bawa muhyiddin (ks) Aşçılık yapmakta..

Muhammed Rahim Bawa Muhyiddin, Allah’ın rahmeti ve huzuru onun üzerine olsun, olağan üstü bir irfan ve şefkate sahipti ki o;

ilmini ve deneyimini "Bensiz" bir şekilde bütün irk ve dinlerden insanlar ile paylaştı.
Böyle bir insanı bu dünyada bulmak oldukça zordur.
Nereden geldi?
Ve Kimdi?
Bu gerçek sadece Allah tarafından biliniyor.

20.yüzyılın başlarında Sri Lanka’nın güneyinde ırmak yanında bir türbeden, o bölgeden geçmekte olan hacılara sohbet etmek için bağırdı.
Onun özel bir kişi olduğunu fark eden hacılar onu beraberlerinde Jafna’ya (Kuzey Srilanka’da bir şehir) götürmek ve kendilerine öğretmenlik yapması için ona davette bulundular.
Onların davetini kabul etti ve onlarla 40 gün içinde evlerinde buluşmak üzere onlara söz verdi.
Ona hiç bir yön târif etmedikleri ve hatta adres dahi vermedikleri halde söz verdiği günde belirdi.
Bu onun halk içindeki bilinen hayatına dair bilginin en başlangıcıydı.
Bundan önce ne oldu?
Bir görüşmeci tarafından şeyhe, Sri Lanka (Seylon)’da doğup doğmadığı hakkında sorulduğunda, Bawa Muhyiddin(ks):
Doğumum hakkında pek bir şey bilmiyorum.
Bir vakit Hindistan’da yaşadım.
Bir zaman Bağdad’da yaşadım.
Bir zaman Medine’de yaşadım.
Bir zaman Mısır’da yaşadım.
Bir zaman için Roma’da yaşadım.
Daha sonra Seylon’a gittim ve şimdi Amerika’dayım.
Ne zaman bana özel bir görevi ifâ etmem istenilirse o zaman, gidip o görevi yerine getiririm.
Her bir özel yere gidişim bu sebeptendir! dedi.


Bawa Câmisi

Zaman içerisinde, bütün Sri Lanka üzerinden, bu hürmet edilen mârifet sahibinden öğüt almak üzere daha ve daha çok insanlar gelmiştir.
Hakikatı arayan bu kişiler onunla öğrenim görmek için kaldılar.
60’li yılların sonlarında, Bawa Muhaiyaddeen (ks) Amerika’ya davet edildi.
Ekim 1971’de oraya vardıktan kısa bir süre sonra, onun öğretilerini kaydedip korumak ve onun irfan servetini hakikatı arayan kişilere yaymak maksadı ile Fellowship (Dernek) kurulmuştur.

Bunlar bu Kâmil İnsan’ın dünyasal gerçekliği ile ilgili olarak bilinenlerden bir kaç şeydir.
Böyle bir kişinin özü hakkında ne söyleyebiliriz ki?
Bizim zekâlarımız onun gerçekte kim olduğunu kavramaktan acizdir.
Sadece onun nasıl bir Kâmil Şeyh olduğunu anlattığı kendi kelimelerine dayanıyoruz:
Hakiki bir şeyh için, ya da ruhanî bir rehber için;
Dünya yoktur,
İllizyon yoktur,
Ayrımcılık yoktur,
Yalan yoktur,
Sahtekârlık yoktur,
Riyâ yoktur,
Vücud yoktur,
Taassub (Bağnazlık) yoktur,
Şehvet yoktur,
Bağlılıklar yoktur,
Hissel zevkler yoktur,
Bunların hiç birisi yoktur.
Hakikat ne ise o odur.
Onun bildiği, gördüğü, konuştuğu ve her an zevk aldığı şey o dur.
Bu halde iken, ruhun mükemmel bir şekildeki saf irfan nuru, çok nur saçan bir parlaklık olarak belirir.
Bu nurda Allah belirir (Barbaros: Nur Sûresi 24/35’e işaret).
Böylece evladım, Allah irfanda ve irfanda Allah’ta dır.
Ve her ikisi de bir olarak parladığında, bu hakikati tanıyan birisi, kendisini ona daldırır (gömer),

Ve bu zevkin tadını çıkarmaya devam eden bu kişi Kâmil Şeyh’tir.
Bunu iyi bil evladım!


Bawa Muhaiyadden (ks) 8 Aralık 1986’da Hakka yürüdü ve “Philadelphia, Pennsylvania” yakınında defnedildi.
Birçok insan dünyanın değişik yörelerinden onun mezarını ziyarete gelirler.
Kendisine Bawa Muhyiddin Derneğinin kendisi gittikten sonra ne olacağı hakkında sorulduğunda, su cevabi verdi:
"Şu olabilir ki, bir gün buradan diğer tarafa değişmek zorunda olacağım.
Bu vücudu bırakıp kalblerinize taşınmış olacağım.
Bir şeyhin halindeki değişimin doğası budur.
Benim ne yönde değişeceğim sizin bilinçliliğinizin seviyesine, hasretinizin derinliğine ve araştırmanızın yoğunluğuna bağlı olacaktır.
Bundan dolayı, değişim sizin kalblerinizde olacaktır.
Allah bu kalblerde kalmayı ve görevimi yapmayı bana emreder.
Meydana gelecek tek değişim bu dur.
Vah, O gitti. Ne yapacağız şimdi?demenin bir anlamı yoktur.
Size verdiği ilâhî ilimin, size verdiği irfanın, size verdiği iyi düşüncelerin kuruyup tükenmesine izin vermeyin.
Daha derin kazmalı ve onların ırmak gibi daha ve daha çok akmasına izin vermelisiniz.O öldü, gitti!diye düşünmeyin.
O hâlen yaşıyor (canlı).
Bir bölüm gitti fakat diğeri yaşamaya devam eder.
Tek değişim şudur ki, o sizin kalblerinize gitmiştir.
Eğer kalblerinizde araştırırsanız, onu orada bulacaksınız!"


Bawa muhyiddin (ks) mezarı..

Sevgili Kardeşlerim,

Bawa Muhyiddin haretlerinin kendi elleriyle bizzat yaptığı ve 4 Âlemi anlatan resmini sunacağız.

İlerde inşâallah içeriğini gönül dostlarımızla birlikte zevk ederiz.

 

 

 

 

 Sevgili Kardeşlerim,

.
Elimden geldiği ve vakit bulabildiğim sürece Bawa Muhaiyaddeen hakkında değişik yerlerden bilgileri bu sayfaya eklemeye gayret edeceğim.
Kendisinden pek fazla bahsetmediği, sadece hizmet yaptığı ve ağzından Allah, ilahi ilim ve irfandan başka bir şey çıkmadığı için kendisi hakkında çok fazla şey bilinmiyor.
Kimileri 100 yaşının üzerinde olduğunu söylüyor.
Bawa'nın şu an dernek tarafından basılmış 25'in üzerinde kitabı bulunmaktadır.
Bunların içinde kendi yazdığı bir yemek târifi kitabı ve çocuk masalları kitabı da bulunmaktadır.
BMF derneğinin sürekli kitap çıkarmasının sebebi, derneğin elinde Bawa Muhyiddin'in konuşmalarını öğretilerini içeren çok zengin teyip ve kamera kayıtlarından oluşan bir arşivin olmasından dolayıdır.
Yurt dışında Cerrahî Tarikatın'da hizmet vermiş Şeyh Lex Hixon ve Mevlânâ Hazretlerinin kitaplarını çevirip ingilizce yayınlayan Coleman Barks'da Bawa Muhyiddin'den ders almış bazı kişiler arasındadır.

Hayat boyu çok derin tetkik ve incelemelerde bulunmuş, Kur'ân ve İslâm yanında bazı dünya dinlerini ve özellikle incil ve tevrat ve Hinduizm üzerinde de fevkalade bilgiye sahiptir.
Yer yer bu dinlerin izleyicilerinden sorular almış ve onlara kendi dinleri hakkında da açıklamalarda bulunmuştur.
Irkçılık, dinde aşırılık gibi insanlığı bölen hareketler üzerinde çok söz söylemiştir.
Bunları inşâallah zamanla buraya yansıtacağız.

 

COLEMAN BARKS'IN RUYASI :

 

Yaşayan Diyaloğlar proğramının sunucusu Duncan Campbell Mevlana Celaleddini Rumî hazretlerini amerikaya tanıtan Coleman Barks ile bir söyleyişisinden alınmıştır.

Coleman Barks hakkında bir çok kimsenin bilmediği şeyden birisi onun Rumî(K.S) ile ilgili yazıları ve rüyasında görmeden önce tanımadığı şeyhi Bawa Muhyiddin hazretleri arasındaki bağdır.
Sufizm kayıtlarında öğretmen öğrenci ilişkisinin rüyada görme yoluyla başlangıcı pek alışılmadık bir şey değildir, fakat günümüzün batılıları için böyle bir şeyin değeri pek bilinmez.
Şimdi bu olağanüstü deneyimi Coleman’ın kendisinden okuyalım.

Duncan Campbell: Coleman, dinleyecilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm şeylerden birisi senin Rumî’nin şiirleriyle nasıl tanıştığının hikayesidir.
Bunu bir anlatır mısınız?

Coleman Barks: Evet, bu hikayeden bir kac yerde bahsetmiştim.

Bir gün rüyamda Tenessee ırmağı etrafında uyuduğumu gördüm.
Burası benim Chattanooga’nın dışında büyüdüğüm yerdir.
Ve rüyamda bir nur topunun Williams adasından yükseldiğini gördüm.
Ve rüyada uyandım uyanıklık devresini yaşıyordum.
Bu uykuda olduğunuzu bilip de uyanık olduğunuz yakaza anlarından birisiydi, rüya içinde uyanmıştım.
Ve bu nur topu yaklaştı ve içinden dışına doğru netleşti.
Bir adam bu nur topunun içinde oturuyordu.
Başını kaldırdı ve dediki : "Seni seviyorum!”.

Ve bende :Bende sizi seviyorum!.dedim.

Ve bütün etraftaki alanlar şebnemle ıslanmış gibi hissettim.
Şebnem ve ıslaklıkSEVGİ idi.

Ve her nasılsa, rüyada olan şey bu idi fakat sanki birşeyin orada yerleştiğini hissetmiştim.

Ve bir buçuk yil sonra, bazı şiir çalışmaları için kuzeye seyahat ediyordum.
Jonathan Granoff ile buluştum ve durakladım.
O beni Philadelphia’daki hocası ile tanıştırmaya götürdü.
Bu kişi Bawa Muhyiddin idi.
Ve rüyada nur topunun içinde oturuyorken gördüğüm kişi o idi.

Bu yaşadığım olayı kendimden başka kimseye kanıtlamanın bir yolu yok.
Bu olmuştur. Ve Ben orada rüyanın içinde idim ve onunla buluşmuştum.
Ve o bana gelip rüyada bazi şeyler öğretirdi.
Ve sonra Philadelphia’ya gider ve ona rüyayı anlatırdım.
Ve bunu yaptığımda başını sallayarak bana :
Ben oradaydım. Bana rüyânı anlatman gerekmez . Ne bilmek iştiyorsun? derdi.

Bana Rumî ile ilgili çalışma yapmamı söyledi.
Bunun yapılmak zorunda olduğunu söyledi.
Mevlana ile tanışmam ve böyle aydınlanmış bir varlığın sözleri üzerinde çalışma yapmam dokuz yıl kesintili olarak, yılda dört beş kez ziyaret edip huzurunda bulunduğum ve özünden Hakkı öven ilâhiler söyleyen bu kişi (Bawa Muhyiddin K.S ) yüzündendir.

İşte beni Rumî (K.S)’ye bağlayan bu olmuştur.
Ben bu şiirler (Mesnevi, Divani-Kebir v.s) üzerinde çalışırken Hocam (Bawa Muhyiddin) ile dostluğumun kuvvetlendiğini düşünüyorum!"

(Coleman Barks’ın yazdığı Rumînin Ruhuisimli kitap hakkında yapılan sesli söyleyişiden alınmıştır.
Görüşmenin ingilizce metnini buradan okuyabilirsiniz: http://personallifemedia.com/podcasts/212-living-dialogues/episodes/2737-coleman-barks-the-soul-of-rumî)

Coleman Barks’ın Rumî kitapları Amerika’da Mevlana Celaleddini Rumî(K.S)’yi en çok satılan şairler arasına sokmuştur.
Bir çok kişi bunu Barks’ın çevirilerindeki güzelliğe bağlamıştır.

Kaynak Site: http://mysticsaint.blogspot.com/2007/05/coleman-barks-vision-of-bawa.html

Gariban
Basildon-UK
26 Subat 2008

Muhammedi Muhabbetlerimle…

Barboros SERT

www.muhammedinur.com

 

 

MUHAMMED RAHÎM BAWA MUHYİDDÎN (ks)

Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeen

.

Seyh Muhayyeddin'in tercümelerine gelince, bunlar kendisine çok yakın talebeleri tarafından hazretin mübarek ağzından çıktığı gibi yapıldığından bazen anlaşılması güç gibi görünürse de şunu bilmek lâzım:
"İnsan ancak bildiğini anlar." 
Hazretin söylediklerini çoğu zaman anlaması zordu.
Amerika'ya geldiğinden ancak birçok sene sonra müslüman olduğunu açıkladı, ve birçok talebesi onu terketti.
Sonra bir gün fakir oradayken: "ben müslüman olduğumu açıklamadan benim müslüman, ve söylediklerimin de müslümanlığa dair olduğunu aranızdan kimse biliyor muydu?" diye sordu.
Bir fakir elimi kaldırdım: "Ben biliyordum" dedim.
Çünkü Allahu Tealâ'nın ve Efendimiz sav'in ismini zikretmeden hep Kur’ân-i Kerim ve Hadis meali söyler idi.
Şeyhim Muzaffer Özak Efendi ile onu ziyaret ettikten sonra Muzaffer Efendi çok enteresan birşey söylemişti: "Bu muhterem zat tabii" dedi.
Yani doğmadan müslüman, bizim gibi sonradan olan değil, ilmi de doğuştan, sonradan öğrenilen değil. Allah cümlesine rahmet eylesin, himmetleri üzerimize olsun!
 
Tosun Bayrak El Cerrahî


 


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır