Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
Destan IV


 
Destan IV
(1)
 
Kânunuevvelde vardım bir toya (2).
Cemaatli bir meskene yetiştim;
Davetçi dağıldı yoksula, baya,
Dem çekmeden bu mihmana yetiştim.
 
Otağ şereflendi, kuruldu divan,
Dışarıda can oldu nice nevcivan,
Elleşti, görüştü üç, dört pehlivan,
Aslan cengi bir meydana yetiştim.
 
Meydana can oldu bay ile gedâ,
Vakit öğle idi, verildi selâ,
Herkes namazını eyledi edâ,
Emir aktan o fermana yetiştim.
 
 
O divanda edâ ettik namazı
El kaldınp Hakka ettik niyazı,
Herkes hânesine kıldı pervazı,
Rahat olup bir iskana yetiştim.
 
Adâb-ı iskanda bu idi usul,
Kuşandı berberler sanatta makbul
Orda icra oldu sünneti Resûl,
Tekbir veren çok lisana yetiştim.
 
Tekbirde lisanlar verdi avazı,
Herkes taksimine oldular razı,
Dediler « Sümmânî kalk, indir sazı,
Dem çekelim» hoş zamana yetiştim.
 
Sazımı almadan yahu elime,
Düzene vurmadan sazın teline,
Tekellüm girmeden henüz dilime,
Bir ses geldi, bin figana yetiştim.
 
Bir figandır düştü nâsın katında,
Âlem beyhoş olup kaldı matemde,
Dediler dam çöktü Şenlik altında,
Kaldı böyle bir amâna yetiştirn.
 
Kimi der: Gelmeye iktidarım yok,
Kimi der: Hemşirem, kimi yârim yok,
Kimi der: Validem, can ciğerim yok,
Can kurtarın diyen cana yetiştim.
 
BmıIarm halini görenler şaştı,      .
Görülmemiş birhal, gözler kamaştı,
Herkes cenazesin aldı paylaştı,
Aman Allah, ne figana yetiştim.
 
Bunların halini görenler yandı,
Figan sadasından dağlar sallandı,
Defter tuttuk, altmış beşe dayandı,
Dosta giden bir kurbana yetiştim.
 
Bu nasıl zulümdür, erişti bize,
Topraklar saçıldı yüz ile göze,
Eştiler sonra da çıktı cenaze,
Arttı figan âh-âmâna yetiştim.
 
Çıktı bir cenaze kime danışak,
Can hânede damarları yumuşak,
Ruh kafesten uçmuş, göğsünde uşak,
Bırakmamış o civana yetiştirn.
 
Çıktı bir cenaze şerefli, şanlı,
Ayaklar kınlmış, çar yanı kanlı,
Muradı gözünde taze nişanlı,
Meyit olmuş nazik cânâ yetiştirn.
 
Çıktı bir cenaze şahin bakışlı,
Kıbladan giyinmiş her yer Bakışlı,
Bir mine gerdanlı, amber kokuşlu,
Zannedersin mehtabâna yetiştim.
 
Şenlik ağlayarak bağladı safı,
Şiven sesi sardı her bir tarafı,
Çıktı bir ergen kız elinde defi
Kollar kırık o sultana yetiştim.
 
Bu nasıl hüzündür, bu ne alamet?
Bu nasıl belâdır, bu ne kıyamet,
Elli yedi canlı çıktı selâmet,
Hamdettiler bu ihsâna yetiştim.
 
Bir fırtına oldu, büyük bir tufan,
Ne yana döndümse, geldi el'amân,
Cem olup hafızlar okundu Kur'ân,
Emir Haktan bu fermana yetiştim.
 
Yoktur ferah yer ki ideyim firar,
Bozuldu mutbahlar, oldu tarumar,
Sümmânî destanın olsun yâdigâr,
Üç yüz dokuz bu destâna yetiştim.
 
 
(1) Bir sünnet düğününde evin çökmesi üzerine, söylemiştir.
(2) Düğün.
 
Kânunuevvel : Aralık
Toy : Ziyafet.
Bay : Zengin.
Mihman : f. Misafir.
Nevcivan : f. Genç, delikanlı.
Ceng : f. Cenk;harb.
Gedâ : f. Fakir. Kimsesiz. Dilenci.
Selâ : ölüm ilanı çağrısı.
Pervaz : f. Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. * Nur. * Karargâh. * Saçmak. * Hücre. * Saçak. * Ayna. Dolap. * İnce, uzun tahta. * Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır.
İskan : Yerleştirmek. Bir yeri mesken yapıp oturmak. * Sâkin.
Makbul :
(Makbule) Kabul olunan. Beğenilen. Sevablı.
Tekbir : "Allahü ekber" demek. Allah'ın her hususta en yüksek ve en büyük olduğu ifâde etmek.
Düzene : Saza düzen vermek.akord.
Figan : f. Ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma.
Matem : Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.
Amân : (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz. * Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi. * Tenbih, sakındırma.
İktidar : Güç, takat. Kudret. Güç yetmek. Yapabilmek
Valide : Ana. Doğuran.
Uşak : çocuk.
Civan : f. Cevan. Taze. Genç.
 [ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır