Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
MÜRŞİDLERİN HÂLLERİ PALA DEFTERİ


Muhammed Sıddık Hekim

Resim 


 MUHAMMED SIDDIK HEKİM (kaddasallahu sırruhu)
SİİRTLi HOCAMIZ (rahmetullahi alaeyhi)


İnsanoğlunun kaderinde neşe-keder atbaşı gider.
1971 yılında Antalya’ya ayak bastığımda Yivli Minare Câmisi önünde bahçede ufacık bir sohbet odası görmüştüm.
İkindi namazından çıkan insanların bir kısmı oraya yönelirdi.
Kapısındaki küçük levhada: “BUYURUNUZ” yazardı..
Ben de girdim, nefis demli çay eşliğinde ilk sohbetini dinlemiştim.
Sonra kaderimiz BİLişitirdi, BULuşturdu, OLuşturdu ve harika hâller YAŞAttı çok şükür…

Benim, Hocama ve onun bana bağının sadece ve sadece Resûlullah sallallahu eleyhi vessellem olduğunu söylerdi sohbetlerinde ve hak idi..
Gece-gündüz her mevsim süren yıllarca BİZ-BİRliğimizden geriye Anılarımız kaldı bir de sohbetler alınan sayısız video kasetlerimiz..

1921 Yılında Siirt’te doğan Hocam,
Kendisi âma iken yine âma bir Hafızdan yazısız olarak Kur'ân-ı Kerim’i 7 yaşında öğrenip hıfz etmiştir.
O kadar yüksek hıfzı vardı ki bir Kadir gecesinde bir teravihte tüm Kur'ân-ı Kerim'i 6 saatte 33 rekata bölerek hatmetmiştir.
Tüm namazın teyple alınmış kasetleri elimizde mevcuttur şu anda..

Hıfzında ise binlerce hadis vardı..

Sanırım 8 yaşında demişti babasının omuzunda Şeyhü'l- Hazîn (ks) Hazretlerinin Türbesine girip de dua edince sol gözünün ışıyıp gördüğünü kendisinden duymuştum.

“"34 yaşında Türkçe ve Arapça harflerle okuyup yazmayı öğrendim"” derdi.

Askerlik anıları ilginçti ve ilerde yazılır inşallah..

Siirtli Hocamız,
Abdülkadir Geylanî (kaddasallahu sırruhu) nun torunlarından Siirt'li Şeyhü'l- Hazîne (ks) bağlı Irak'lı Ail Hüsammeddin (ks) ve ona bağlı Şeyhü'l- Hazînin (ks) oğlu Şeyh Alâaddin'e (ks) candan bağlı idi.
Nakşî Tarikatında hizmet ederdi ancak, rabıta ve hatm-i haceğan yaptırmazdı.
Çok kolay ve etkili yol izletirdi sohbet esastı, 50 yıl sürmüştür sohbeti ve Antalya'da meşhurdur.

Mısırdaki el Ezher Üniversitesine Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmeye gitmek için Mersin'e gelmiş.
Ancak el Ezher mezunu bir Hafız kendisine "gitmene gerek yok sen yeterlisin şu anda" deyince Antalya'ya uğramıştır.
Kader, Hocamızı orada bağlamış, evlenmiş ve zaman uçmuş gitmiştir..

Bendeniz de kendisinin sohbetlerini yazıya döküp kitaplar hâlinde sağlığında yayınlanmasına hizmet etmiştim.
Eserlerinin Word yazılımı elimizde olmadığından yayına fırsat bulamadık ama yayınlarız inşallah..


ESERLERİ:
1- Fırka-yı Nâciyye
2- Mürşidlerin Hâller
3- Âhir Zaman Fitnesi
4- Pala Defteri..
5- Çok sayıda video kasetleri…


Hayatı boyunca Muhammedî Şuur ve Nuru anlatıp fiilen yaşayan Rahmetli Sıddık Hocam, toplu iğneye bile tenezzül etmeyen yiğit yürekli bir Muhammedî Mürşid idi..

Kasket giydiği için taşa tutulurdu câhillerce de: "8 köşe kasket Siperimiz Melâmette!" derdi..

O kadar çok ve canlı hatıramız var ki anlatırız ilerde inşaallah..

Ömrünü Muhammedî Yola harcayan Aziz Siirtli Muhammed Sıddık (ks) Hocamıza Rabbımızdan sonsuz rahmetler dileriz..
Çok sevdiği ve hizmet ettiği Nur-u MîM İçinde yatsın inşaallah..الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
“Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” (Bakara 2/156)

ÖMRünce dilinden düşürmediği ve hadis olan salavatımızla RUHuna br FATİHA Okuyalım inşâallah:

Allahümme salli âlâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve resûlüke ve nebîyyü’l-ümmîyyi ve âlâ âlihi ve ehl-i beytihi ve ashabihi!

Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
İrhamnâ!


ZEVK 1453

Böyle BİLYE gibi BAŞsız-AYAKsız KALdık BİZ Dostlar!
Akan gÖZ Yaşımız gibi SAFF AŞKa DALdık BİZ Dostlar!
Sırr-ı SIDDIK’ın SIFIR YURDUnda AŞKa çağrımız
Gönül İklimine GÖÇ VAR! DAVUlun ÇALdık BİZ Dostlar!..


11.05.1999 11:54
BİR zamANlarda...

 

HUU DOST!..

Âşık Ağyâre Sırr söylemez
Diyen bilmez, bilen demez
Kendisinden SÖZ eylemez
AR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Döndürür HAKK’tan azanı
Çağırır AKLı İz’anı
Allah için AŞK Ezanı
CÂRi ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Divanda destur durulmuş
Vuslatta VELÎ vurulmuş
Belâ Bazarı kurulmuş
DÂR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

gÖZü Muhabbet Merceği
sÖZü tevhidin Gerçeği
Sanki Cennet, Can Çiçeği
HÂR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

TEZi Sıfır-Sonsuz Dildir
SIDDIK’ın SIRRIn temsildir
Dünya-Âhret Selsebildir
VAR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Şah-ı Şeriat Sahibi
Kırık Kalblerin Tabibi
Hallaku’l- Hakk’ın Habibi
YÂR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Hizmet için Sîne Sazı
Hakk’ın halkı, Naz-Niyazı
ARZdan ARŞa AŞK Avazı
ZÂR ı Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Şah-ı Şühûd Şeyhü’l- Hazîn (ks)
Pîri Ali Hüsamedddin (ks)
Şeref-i Şeyh Âlâaddin (ks)
ER i Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Geçmiş BENlik Nefesinden
Yalan dünya Hevesinden
Nâzik Nefsi şerr sesinden
BERİ Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

ALLAH için Resûl için
Sorulamaz Neden-Niçin?
KALBden içre FUAD için
YERi Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

AŞKın Şemâil-Şekili
Vuslat Vâlisin vekili
El-ÂN dört sancak çekili
BİRi Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

HAKK’ı derim dem bu demde
Lâzımı-Lâyıkı hem de
Yedi Cevâhir-i CEM’de
DİRİ Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Kalbi Kalble karşı görür
Cennet içre çarşı görür
Biiznillah ARŞı görür
KÖRü Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Terbiyede-Tezkiyede
Tasfiyede-Tecliyede
Kalbi, SEYR-ÂN ede ede
DURU Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Dili DOST’un Dost Dilidir
Mest Muhabbet menzilidir
Kalbimizin Kandilidir
NURu Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

SERine sürme SÜRülmüş
Defteri burada DÜRülmüş
Ezel-Ebed ÜFÜRülmüş
SÛR’u Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

Zü’l- Celâl!.. Cemâl Çağıdır
Dost Muhammed Menbağıdır
Sâadatların Sırrı Dağıdır
TÛR’u Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

İnadın dörde BÖLesi
Ölmeden Önce ÖLesi
Çoğu Dünyanın Kölesi
HÜR ü Muhammed Sıddık’ın (ks)


*

KUL İhvanî UY-ÂN-DavrAn
Nefes nefes geçer her ÂN
MEDİNE’ye giden Kerv-ÂN
YÜRÜ!.. Muhammed Sıddık’ın (ks)


04.04.1999 15:15
A n t a l y a..

BİR zamANda…
 

Kul İhvani

Latif YILDIZ


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır