HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.) hazretlerinin hayatı ve eserleri.
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Lokman Perende, büyük pirimiz Ahmet Yesevî'nin en seçkin öğrencilerinden biri ve kerametleri sabit velilerden olup zahir ve batın ilimlerine vakıf bir mübarek zatmış. en büyük eseri de Hacı Bektaşı Veli'ymiş. Lokmanı Perende Hazretleri Hacı Bektaşı Veli'yi iyi bir şekilde yetiştirmekte, ona bâtıni ilimleri harfiyen öğretmekteydi. Nitekim veli de bu eğitimlere yatkınlığını gösteriyor, hocasının sözlerinden asla çıkmıyordu. Ona göre tasavvuf yoluna çıkan mürid bu yolda ilerleyebilmek için bir mürşidi kâmil bulur ve onun sözlerinden hiç dışarı çıkmaz. Fazla zaman geçmez bu eğitim ve mücahede, meyvelerini vermeye başlar. Lokmanı Perende Hazretleri derğahın sorumluluğunu Hazreti Bektaş'a bırakarak hacca gitmişti. Hacc farizasını yerine getirirken Arafat'a vakfeye durur. Bu sırada Lokmanı Perende gönül gözleri açılır ve yanındakilere: "Bugün arefe. Şimdi bizim evde "bişi" pişmiş kokusu ta burnuma gelir." diyerek, söz atar.
Hocasınınbu can çekintisini duyan Bektaş Hazretleri hemen hocasının evine giderek şeyhin hanımından bir tepsiye 'bişi' koymasını ister. Tepsiyle kendisine verilen bişiyi alan Hünkâr, şeyhi daha sözlerini bitirmeden Arafat'a ulaşır ve bişi tepsisini şeyhine sunar. Lokmanı Perende de arkadaşlarıyla beraber bişileri yerler ve orada artık Bektaşi Veli'nin olgunlaştığını, Anadolu'da aydınlatıcı olarak gitme zamanının geldiğini anlar.
Hac farizası bitip geri dönerken, Nişâbur halkı Perende'yi karşılamaya çıkarlar. Hepsi haccının kabul olmasını dileyerek tebrik ederler. O ise haccını yalnız yapmadığını son gün kendisine Bektaş'ın da eşlik ettiğini söyler. Perende hac dönüşü Bektaşi Veli'ye Hacı ismiyle hitap etmeye başlar. Dergâhta biraz daha zaman geçip Hacı Bektaş'a artık gitme zamanının geldiğini söylemek için odasına girdiğinde birden içerde bir ışık görür. Odayı nur ile dolu görünce şaşırır. Bektaş'ın sağında ve solunda iki nuranı zat vardır. Hacı Bektaş'a Kur'an okutmaktadırlar. Lokmanı Perende içeri girer girmez o iki nuranı zat kaybolur. Lokmanı perende iyice şaşırmıştır bu hal nedir diye. Hacı Bektaş'a bu kimselerin kim olduğunu sorar. o da:

"Sağımda oturan iki cihan serveri atam Muhammed Mustafa sav. idi. Solumda oturan ise Allah'ın aslanı Ali Veliyullah idi" diye cevap verir.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Hacı Bektaşi Veli'den Yunus Emre'ye...

Dünya meşgaleleri topladığın odunlara benzer. Toplaması zahmet, taşıması zahmet; ocağa atınca da elinde kalan tek sermayen ve kazancın bir avuç küldür.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Mü'miniz Kâlu Bela'dan beri
Hakk'ın birliğine eyledik ikrâr
Bu yolda vermişiz seri
Nebimiz vardır Ahmed-i Muhar..

La yezâl mestâneleriyiz
Sayılmayız parmak ile
Kimse bilmez ahvâlimiz
Taşramızdan sormak ile..

On iki İmam on iki tarikat
Cümlesine dedik beli
Üçler, beşler, yediler
NÛr-u Nebî, Kerem-i İmâm-ı Ali
Pirimiz üstâdımız Hacı Bektaş-ı Velî
Demine devrânına Hû diyelim Hûû!..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Hacı Bektaşı Veli hz.

Babası, Horasan hükümdarı Musa Es Sani'nin oğlu İbrahim b. Ata'dır.
Annesi, Nişabur'un büyük âlimlerinden Şeyh Ahmed'in kızı Hatem Hatundur.
On göbek ötede on iki imama dayanan soyu, Kerbelâ Şehidi Hz. Hüseyin efendimiz ile Rasulullah sav.e ulaşır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Ayrılık acısıyla mânâlardan teselli ararım.
Gayba âşinâ haberlerden müjde beklerim.
Oysa haber de benim, beklenen müjde de!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

BEKTAŞ ismi?

Bektaş isminin her bir harfinin bir manası vardır. Bektaş'ın ilk harfi "Bâ" dır ki buluğa işarettir. Yani kişi kendi zatının esrarına vakıf ve sıfatlarının kârına ârif ola ki irfânın olğunluğu onda tecellî etsin. İkinci harfi "Kâf" tır ki kifâyete delâlet eder. Yani kişi bu âlemde ve miyânı beni âdem'de bir lokma bir hırka ile kifâyet ide ki dünyadan âhirete imanla gitsin. Üçüncüsü "Tâ" dır ki toprağa işarettr. Yani kişi toprak timsâli her kişinin pâymâlî ola. Hiç kimseyle kil-u kâli olmayıp gönlünde dünya sevgsi yer etmeye fakr içinde ola, tâ ki fukara menzilin bula. Dördüncüsü "Elif" tir. O da uhuvvete delâlet eder. Yani herhang ibir kimse hiç bir mü'mini yabancı bilmeyip yakınlık kura ve ahiret içinde muhabbet edip, onları Allah için seve. Elif aynı zamanda Allah'ı temsil eder. "Vav" ise kulunu. İnsanlar doğarken de, ölürken de "vav" gibi kıvrılırlar. Ne doğumda ne ölümde "Elif" gibi diklenmezler.
Beşincisi "Şin" dir ki şeyhe delâlet eder. Şeyh arlı ola, bütün günahlardan pehriz ede. Davranışları temiz ve Hakk ile dolu ola ki âli makamlara erip vakarına helâl gelmeye!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Akmayan su bozulur. Her bir damla denizden gelir, geri denize döner. Yollara düşeceksin. Lâkin dikkat et. Bu yollarda çer çöple eğleşme. Doğrudan denize dal ki hem akmaktan kurtulursun, hem kokmaktan!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4918
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Allah razı olsun Hakan Can. Bende Hacı Bektaş Veliden gelen
Ve kendi dilince maşallah diyen bu hediye ile
sana hem başarılar diliyorum hemde maşallah diyorum...
İnşaallah biz de denize atılanlardan oluruz...


Hacı Bektaş Veliden...


Not : Bu saat Hacı Bektaş Veliyi ziyarete giden ve Orada Bizleri içinden geçiren bir Dost tarafından işyerimize hediye edilmiştir.
Kendisine çok teşekkür ederiz.


Mü'miniz Kâlu Bela'dan beri
Hakk'ın birliğine eyledik ikrâr
Bu yolda vermişiz seri
Nebimiz vardır Ahmed-i Muhar
Lâ yezâl mestâneleriyiz
Sayılmayız parmak ile
Kimse bilmez ahvâlimiz
Taşramızdan sormak ile
On iki İmam on iki tarikat
Cümlesine dedik beli
Üçler, beşler, yediler
Nur-u Nebî, Kerem-i İmâm-ı Ali
Pirimiz üstâdımız Hacı Bektaş-ı Veli
Demine devrânına Hû diyelim Hûû!...
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Cümlemizden ALLAH razı olsun. Gönül erenlerin arklarından akarak MuhaMMedîyet denizinde hemHÂL OLalım inşâe ALLAH!..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Perende; Mürşidimin lakabıdır. Mum etrafında dönen kelebek anlamına gelmektedir.
Mürşidim, Horasan Erenlerinin hocası, Ahmet Yesevi pirimin en seçkin halifelerinden biriymiş. Zahir ve batın ilimlerine vakıfmış. Ahmet Yesevi hazretleri, şeyhimin ateş altında bir pervane olup yanmaya başladığını görünce ona pervane anlamına gelen "Perende" lakabını takmış.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Bir gün yine müteşabih ayetler üzerinde durduğumu fark eden şeyhim beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde elimdeki nüshaların ne olduğunu sordu. Bende üzerinde "Allah'ın eli kullarının eli üzerindedir." ve "Sadece Rabbi'nin yüzü bakidir." yazılı kağıdı uzattım. Üzerinde ayetlerin yazılı olduğu kağıdı alıp öptü ve alnına sürdü. Sonra bana bakıp;
Şimdilik bu ayetlerin manası üzerine kafa yorma. Erken, çok erken, dedi....
Bizbu kelimeleri anlamlandırmayacak mıyız?
Elbette anlamlandıracağız. ancak bizim verdiğimiz anlam tam yerini bulayabilir. Burada bidat görülen, bu kelimelere verilen anlamların kesin karşılığı olduğu zannıdır. Biz, Allah'ın eli kelimesini, Allah'ın gücü, kudreti, hakimiyeti şeklinde anlayacağımız gibi, yüzü kelimesini de nimetleri v yaratışı gibi anlayabiliriz. Ancak bu kelimelerin anlamları kesin budur, diyemeyiz. Çünkü nass larda yer alan el yüz istiva gibi kelimeleri Allah özellikle kullanmış, bunların yerine bizim düşündüğümüz güç, kuvvet manasına gelecek kelimeleri kullanmamıştır. Dileseydi bu kelimeleri de kullanabilirdi. Demek ki bu kelimelerin bizim zannettiğimizden daha fazla manası vardır. Alimler bu konuda suskunluğu tercih ettiler. Nitekim Yüce Allah gerçek bilgi sahiplerini şu şekilde vasıflandırmaktadır;


(ÂLİ IMRÂN suresi 7. ayet) (Resmi:3/İniş:94/Alfabetik:7)

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

Hüvellezi enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat, fe emmellezine fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te'vilih, ve ma ya'lemü te'vilehu illellah, ver rasihune fil ilmi yekulune amenna bihi küllüm min indi rabbina, ve ma yezzekkeru illa ülül elbab

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler.
(Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Aşk, kalbin sırrı cevheri, var oluşun özü, başlangıcın şifresiyken aşkı çözecek bir şifre hiç bulunamadı.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Hikmetsiz ilim, zahmetli ama zahmetinin aksine rahmetsiz bir kazançtır. Hikmetsiz bilgi yağmursuz şimşektir. Parlar ve söner. Geriye rahmet bırakmaz...
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Derslerin dışında dergâhın çile damı da dediğmiz küçük ve karanlık bir hücresinde zikir ve riyazatla meşgul olur, hakkı ve hakikati tefekkür ederdim. Düşüncelerin derinine indiğim her yer ve zamanda kendimi ya Kâbeyi tavaf ederken, ya Arafat'ta vakfe yaparken ya da Hira'da inzivaya çekilirken bulurdum.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

İlahi varlığa kavuşmak için beşeri varlığından kurtulmalısın. Aşka kalp olan maşukları, aşk ile can eşiğinden geçenleri, ölümü muhabbet ile benimseyip dirilişin surunu üfleyenleri ateş yakmaz.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Sükutta, hem sessizliğin hem de konuşmanın esrarı gizli.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Canımızın acıdığında çarptığımız yerdir suçlu. Ya gönlümüz acıdığında suçlu kim?
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Sana gelmek için kendi yolunu kaybeden birisiyim ben. Seni kimselerin içlerine değil kendi kimsesizliğim de buldum ben.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Gayb lisanıyla dinle. Gönül hecesiyle oku. Sen bir yağmur tanesisin. Buluta tutunma. Sal kendini. Çünkü ayrılanın kaderi kavuşmaktır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Ariflerin taatı tefekkür, amacı Çalab'a vasıl olmaktır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Arifin ilk görevi kendini bilmektir.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Arif akıllıdır. Ama ne akıl? Aklına teslim olmayan, aklını teslim almış. Aklın üç kanadı vardır. Biri sabır, biri hayâ, biri de kanaat.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

"Allah'tan başka yâr arayan hem yârsız hem yarensiz kalır."
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Söz, söyleyen kemal sahibi olur da marifet ve hakikat sofrasını sererse o sofrada herkes gıdasını bulur.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4442
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: HACI BEKTAŞ VELİ DEN

Mesaj gönderen Hakan »

Dergahın sırtını dayadığı dağı aşarak şimal tarafına düşen dağa odun toplamaya gidiyorduk. Küçük çalı çırpılar gönül yolumuzda hakka giden yolları kesen küçük günahlar gibi ayağımıza dolanıyordu. Ancak bir tövbeyle günahların eridiği gibi ayağımızı hafifçe sallayınca kırılıp düşüyorlardı. Çakırdikenleriyse ciğerimize saplanır gibi acıtıyordu ayaklarımızı.
Yükseklere çıktıkça nefesimizle beraber sert dallı, sağlam kabuklu ağaçlar da sıklaşıyordu. Büyük ağaçların kuru dallarından elimize geçeni alıp dağın düzünde bir yerde ağaçsız çıplak boz toprağın üzerine taşıyorduk. Epeyce çalışıp odunları topladıktan sonra ortaya bir ateş yakarak sevgili peygamberimizin bir hadisini açıklamak istedim.
Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştu: "Benim ve sizin durumunuz şuna benzer: Bir ateş yanar ve etrafında kelebekler, pervaneler uçuşmaya başlar. Bir adam da pervaneleri ateşten kurtarmak için çırpınır. İşte ben de sizi ateşten kurtarmak için çırpınıyorum.
Resim
Cevapla

“►Hacı Bektaşı Veli◄” sayfasına dön