Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

A harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;A’yân-ı Sâbite: Tas: İlm-i İlâhide eşyânın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakîkatları. Mevcûdât-ı ilmiye. İlm-i İlâhide mevcud olup, maddî vücûdu olmayan.

A’yân-ı Sâbite elbisesin giyen Giyen cANlar..
HaBBeha-SeBBaha SaHRâsından GEÇip Sûretin SOYunan,
Sîret AYNından HüRR kalınca ister HüRR-Erkeği, İster HüRReM Nisâsı..
Haram Mahreminden-Rahminden DOĞan cAN, Haram Kâbesinde RAHMAN’a SeCDe Kılınca SıRR-ı Süveydâ MaSDaRıdır..
İlk SÖZüne SoN Sözüyle ŞeHâdet HiCRRetinde,
NeŞR u HaŞRına İlmullah kadar SALLât u SelâM OLsun Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve NeCiB NeSLi Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm'a…

ASLın FASLı: ASL OL-AN Muradullahın, bu Âlemde Emrullah gereği Açılımı..

Âriflerin Kalbi KIBLE: Hakk'a giden YOL Hakk Dostlarının kalbinden geçer daima. El Ele El YEDULLAHa inşaallah..

ADL : Vahdaniyyetini; Birlik, Tek başınalığını, Yalnızlığını, Benzersizliğini, artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzehliğini idraktir.

ASLımda helakim : Yok oluşum ancak aslım olan H2O dur.
Buz, Su, Buhar, Bulut özellik ve güzellikleri çok farklıdır ancak ortak paydaları ve formülleri tek Tevhid olup asılları olan H2O..

Adem : AHAD bilinemezliği! Halka yokluk - HAKKa Varlık…

Âdem : Esmâ bilinirliği. Her şey ayân..

Akıl Penceresinden : Kur'ân-ı Kerimden Kâinât Âlemi…

Âgâh Dil: Tebliği Alan, Tenzir ve Tebşir OLan, Uyanan ve Müjdelenen..

Akıl algılaması: İki "Şey"in münasebetinden "Olay" doğar
İki "Olay"in münasebetinden "Zaman" doğar
İki "Zaman"ın münasebetinden "Zann" doğar akıl için türlü türlü..
Zannların ise çoğu çürüktür..

AKLen: Sonuç AKIL ile anlaşılır ve biter.

Akıl Tutulması : İnsan ın bedensel yaşayışı Ruhla Akılın arasına girip akılı Ruhî nursuz bırakırsa akıl yok olur zifiri gece de cehâletin cehenneminin en kötüsü başlar...

ASL: Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop.

Ahmedîyyet : Muhammedîyyet ve Mahmudîyyetin kapsadığı ve Habibîyyeti ise kapsayandır.

Anber: Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde. Derisinden kalkan yapılan bir balık.

Acziyet: ALLAH celle celâlihu karşısında KUL-un Acizliği.

ÂCİZ: Her şeyden ETKilenen, korumasız. Mutlak KUDReti olamayan.

ÂsÂ: Dayanak Destek Sopası çeğmeli, bastonu. İnsan Nefisse ÂSA Mürşidir.

Âfâk: ufuklar, muhit, arzdan Arşa, dış âlem, kâinât.

Amâ : İnce bulut, perde, körlük, bilinemezlik…

Arefe: idrâkle bilmek ve tanımaktır.
Arafat: tanışma mahali.
Âraf: yükünü bilen nefistir.
Ârif ise: yükünü bilen, nefsini ve RABB'ini bilen Azîz kişidir.
A’RAF: AKLın NAKLe SALL ettiği, NâRsız-NûRsuz NÖTR NOKTa..vs. vs.. ÜÇ NOKTA…

AHYÂR-ları: En Hayırlılar, En zor yolun Rehberleri. SıDK u HuŞû Ehlidirler.
AHRÂR-ları: En HüRRler, halka karşı fütursuzlar. Havf u Recâ Ehlidirler..

AgLÂl: Lütfullaha, lütfun sahibiymişçesine sahib Çıkış AYNiyyeti, haMM AKLın “OLsun! OLmasın!” OLumsuzluğu, halkaları-boyundurukları-kelepçekleri-İdâm lâleleri.. İmtihÂN SORuları..

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
---“İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim aGLâLen fe hiye ilel ezkâni fe hum mukmehûn: Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.” (Yâ-SîN 36/8)


aHSeN-i Takvîm: HüSn Kıvam.. en iyi-en güzel-en doğru-en uygun- en üreyen-üretken- en açığa Çıkarıcı ÜMMî KIVAM..
aKFer-i Takvîm: aHSeN-i Takvîmin tam tersi en ÖRTücü keFFÂR KIvamm..
al gÖZüm seYReyyle!..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »


AŞK: Hakikatu’l-HAKKtaki HaBBenin Hakikat-ı MuhaMMediyye ASLının “KûN” Kazası..
MEŞK: AŞKuLLaHın Nur-u MîM Mazharında Mârifet-i MuhaMMediyye fASLının feyeKûN kaderini Yaşayış..


AŞK:Arapça aslı "IŞK"tır, şiddetli ve aşırı sevgi.
Aşekâ : Sarmâşık..
Hakiki aşk : İlâhî Aşk...
Mecazî Aşk : beşerî aşk...
Şevk : aşırı arzu.
Kur'ân'da aşk kelimesi hub, muhabbet, meveddet kelimeleri veya türevleri olarak geçer.
Meşk : aşkın tâlim, terbiye ve tatbikatı...

AŞK: AŞK'ı bir oyun sananlar acı bir ateşle oynarlar.
Aşk, EL SAMED (celle celâluhu)'in celâl nuru olan bir ateştir :
Aşk = Celâl + Kemâl Cemâl dir.

AŞK: Sınırsız sevgiyi duyuş, uyuş ve yaşayıştır.
AŞK: Cevr-i Cihân Dağı’ndaki çark-ı çile çarmıhında :
Lâ - İlâhe - İllâ - ALLAH çevrimidir.

AŞK: Tecellî Tezgâhında;
Tevhid'in "Nasrullahi ve'l-fethû" terennümüdür…


AŞK: Baş bağına boyun eğen ve çök denilen çöle çöken dosd devesidir. Hallâc-ı Mansur aşkı, pervâne ve mum misâliyle anlatmıştır "Kitabü't- Tavâsin" de.
Pervânenin mum ışığını görmesine ilme'l-yakîn, yaklaşıp ısısını sinesinde hissetmesine ayne'l-yâkin, içine dalıp yanıp kül olmasını da hakka'l-yâkin olarak anlatmıştır.
İdamında elleri kesilince kanını yüzüne sürüp : "Aşk ile kılınacak iki rekât namazın abdesti âşık kanıyla alınmazsa sahih olmaz!" demiştir.
Şehîd-i Aşk'ın kanı, yer yüzüne "ALLAH (celle celâluhu)" yazmıştır...
Çile çarmıhının can kurbanlarındandır.

AŞK: ALLAH boyasıyla boyanmak için çile çöllerindeki Muhammedî seyr-ü-sülûk sırrıdır.
AŞK: Muhammedî Makam-ı Mahmud meziyetine haiz oluştur.
AŞK: Sevgi ve fazîlet frekansını Muhammedî kılıştır.
AŞK: Zerrelerdeki zuhûrat zevkini meşktir.
AŞK: Parmak izi gibi zâtîdir.
AŞK: Dâirenin adıdır. Çaplar değişik de olsa 360º olduğunu anlayıştır.
AŞK: Çapı sıfır olan Akdes Noktasındaki sırr-ı sıfır serüvenidir.
AŞK: "ASL"a duyulan sonsuz arzu ve sızısıdır.
AŞK:: Gönüldeki gölgesizlik güzelliğidir
AŞK: "AN"ın "zaman" oluş şe'eni neş'esini yaşayıştır.
AŞK: Yedi cehennemin pişirdiği sekiz cennet aşıdır.
AŞK: "HEP"in nişansız "HİÇ"e İlâhî ve fıtrî iltifatıdır.
AŞK: Tevhid tavafında, dönendeki niyâz döngüsü ve dönülendeki naz dengesidir.
AŞK: Çekirdeğin çevresindekilerin çilesidir.
AŞK: Arzuyla alış-veriş ve rızayla gidiş-geliştir.

AŞK: Özdeki (enfüsteki) Akdes Noktasına, mutlak güzelliğe (Hüsn-ü Mutlak) rücû' dur.
AŞK: Geldiğine gidiş mi'râcıdır.

AŞK:Yüzdeki (âfâktaki) mutlak özelliğe ürûctur.
AŞK: Gittiğine geliş mi'râcıdır...
AŞK: Anlatılamayan ancak yaşanan oluştur.

AŞK: Kıyâmet kıyamını (ayağa kalkışını) hâlihazır duyuş ve uyuştur...
AŞK: Zerrelerin kıyam haşrını (toplanma) kürrede görüştür...
AŞK: Kürrenin kıyam neşrini (dağılma) zerrede buluştur....
AŞK: Ölen için : "Canı sağolsun!" diyebiliştir...
AŞK: Testinin tevhid kabı ve suyun bâki oluş kitabıdır.
AŞK: Zamanı yaşamanın her kişinin işi, "AN"ı yaşamanın ise "Er kişi"nin işi olduğunu biliş ve yaşayıştır...
AŞK: Âşığın alnındaki yazı, ahındaki harf, sırrındaki ses ve niyâzındaki nefestir.
AŞK: Tenzih ve teşbihi iyice bilip-anlayıp ikisinin ortasında tevhid ile yaşamak şerefidir...
AŞK: İlâhî ilmi, Muhammedî edebi, kâmilî irfânı, erkân (mârifet düzeni) içinde yaşayış şuûrudur...
AŞK: Esmâ seyr-ü-sülûkunun kemâlidir..

AŞK: Rabbü'l-âlemin'e; normal ibâdetin Abdullah (ALLAH'ın her kulunun) ın işi; mutlak ibâdetin ise Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in (ALLAH'ın elçisinin) işi olduğunu anlayış ve onun için O'na uyuş şuûrudur...
AŞK: Enfüs ve âfâk sözlerinden âlimin bildiği,ârifin anladığı ve kâmil âşığın yaşadığı şeydir...
AŞK: Üst üste ve sırati müstakîm üzere konulan yedi noktadan oluşan "ELİF"in yedi adımlık seyr-ü-sülûk serüveninin sırrıdır.
AŞK: İpek böceği gibi "tırtıllığını seyretmek, yedi istihare (bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak üzere abdest alıp, dua edip uykuya yatma) devresini devretmek, kemâlât kozasını cevletmek ve Kûn fe yekûn kelebeğini hayretmek" Muhammedî mesleği, mezhebi, meşrebi ve mâverasıdır...
AŞK:Habibullah hatırına halkedilişe hamd hâlidir...

AŞK: Cüneydî Bağdadî Hz.lerinin, sıcakta buz satan buzcunun : "Sermayesi erimekte olan şu insana yardım edin!" dediğini duyunca bayıldığını anlamak ve ayılmak şuûrudur...

AŞK: "Asl"ile "Ayn"ın arakesitindeki sine sazının avazıdır...
AŞK: "Nun"un "Mim"deki nazı, "Mim"in "Nun"a niyâzıdır...
AŞK: Şu andaki Şüyûnullaha iştirak şevkinin meşkidir...
AŞK: İnsanların sınanma tahtası olan can sırrına sılasıdır...
AŞK: Gözsüz görmeyi, kulaksız duymayı ve kalbsiz anlamayı yaşayış ve anlatış armağanıdır...
AŞK: Nelikten, nitelikten ve nicelikten geçme geçitidir...
AŞK: "Hel etâ"meydanında Muhammedî muhabbettir...
AŞK: Âşığın güzele de çirkine de ayna olma Muhammedî merhametidir...
AŞK: Kendinden geçen kulun kemâl kıymetidir...
AŞK: Dua ettirenin "Âmin!" deyişine, "Âmin!" deyiştir...
AŞK: İlâhî sarhoşlar sofrasına ayıkları alıştırma âdâbıdır...
AŞK: Duyansız dua, şefâatçisiz suç ve devâsız dert içinde sıfır "AN"daki korku ve kulun RABB'ini billiş ve buluştaki sonsuz zamanda umuttur...
AŞK: Can gibi, başsız-ayaksız ve boşluktaki âşığın yaşayış ahlâkıdır...
AŞK:: Yedi değirmeni döndüren bir tek Can Mili'nin, yedi dilli tevhid türküsü ve alın yazısıdır....
AŞK: İmkânla imtihan toprağında kendinden geçen tohumun açtığı tevhid gülünün kemâl kokusudur...
AŞK: Yûsuf (as)'un kurdu, Yakub (as)'un derdi ve akıl aynasının ardıdır...
AŞK: Kâinât Kadehi'ne çok gelen, Kalb Kâsesi'ne yok gelen sırr-ı sıfır esrârıdır...
AŞK: Cananın, can kılıcının kemâlât kınıdır...
AŞK: Düğümsüz damlanın yolu,dizginsiz rüzgârın dili ve dertsiz âşığın hâlidir...
AŞK: Güneş ışığı gibi sonsuz yöne can taşımaktır...
AŞK:: Merkezde uyuyanların hür ve muhitte uyanıkların özgür oluşu şuûruna ulaşım umududur...
AŞK: Gönlün Muhammedî güneşle uyanışı,yanışı ve dayanışı derûnî derdi ve devâsıdır...
AŞK:: Ecelinden kaçan ahmağa, ecelini kovalayan âşığın kıs kıs gülüşüdür...
AŞK: Aşkla bilgilenip (ilelik) de dünya gibi, olmayanı "hep" gösteren ahmak ile aşkla ilgilenip (bilelik) de ayna gibi, olanı "hiç" gösteren âşığın fazîlet farkıdır...
AŞK: Âşığın kurban edilen canı, başka canlarda dirilen dosd duyguları ve Dosd'a post olan derisidir...
AŞK: "Can evinde hırsız var!" diyenin dilini çalan çile çırasıdır...
AŞK: Ezelî-ebedî niceliksiz ve niteliksizin Rübûbiyyet nazına, ubudiyet duruşu ve duasıdır...
AŞK: "Şey"deki şuyûn şarkısını Muhammedî mırıldanıştır...
AŞK: Kendisini kirlettirmeyen derunî duygunun adı ve yaşayanın feryâdıdır...
AŞK: Vahşi hayvanlar gibi karın açlığına dağların hürlüğünü, boğaz tokluğuna ahırların esir-liğine tercih tevhidinin öyküsü ve türküsüdür...
AŞK: Yer altı suları gibi bağsız bağlıların derûnî duygusu ve sevgi saygısıdır
AŞK: Vicdân-Vücûd şuunatında tecellî eden ve âlemler içinde yüzen fenâda BEK duyuşu…

Âşık : Ruh+Cezbe= zaman içinde (madde-müdded) intizamla sürüklenen mebde-i Vahdet: Ben-Ene’l-Nefs…
Âşık: kendi vahdetini vicdânî şühud ile âlemdeki vahdeti ise vicdânî kıyas ile anlar. Birleştirince gerçek âşık olur. Hak Âşığı denir ona
…
AŞK KÂBEsi: ALTı YÜZü, SEkİZ KöŞesi ve ON iKi AYRıtı olan İÇİne KAPalı/KAPılı tAVla ZÂRı gibi bir KULLuk KUTUsudur.. İÇi/ÖZü BALL DOLUudur!. Sen de “ben” olarak İÇİndeSÎN/nİÇİNdeSÎN "YAKîN GELenedek ÇIK!."amazsın/amazsan!. İSTer YER-SÎN!. İSTEr İÇİne EDer- SÎN!.. sEN Bilirsin zÂTeNn ->NûR-yemeyi- NâR-yemeyi ki, fıtratENn!..


Ahadiyyet: ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’in gerçek şahsiyetinin, kişiliğinin, zâtlığının, insanın akıl kapasitesiyle kavranamayacak, anlaşılamayacak ve kaldırılamayacak oluşunun “EL AHAD” (celle celâluhu) olarak buyurduğu zifiri karanlık ve bilinemezlik perdesinin arkasında bulunup bize perdeli olmasında “Tek” oluşudur. Bu bakımdan “Bir” tane, eşsiz ve benzersiz oluşudur.
En son nur-ye tarafından 09 Ağu 2014, 00:07 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »


aHSeN-i Takvîm: HüSn Kıvam.. en iyi-en güzel-en doğru-en uygun- en üreyen-üretken- en açığa Çıkarıcı ÜMMî KIVAM..

aKFer-i Takvîm: aHSeN-i Takvîmin tam tersi en ÖRTücü keFFÂR KIvamm..
al gÖZüm seYReyyle!..

Ayn : madde.

Anka-yı Mugrib : göze görünmeyen yüksek uçan bir kuş. İnsan-ı Kâmil.

Ahkâm : Taşıdığı hükümler (murad)
Adem : AHAD bilinemezliği! Halka yokluk - HAKK’a Varlık…
Âdem : Esmâ bilinirliği. Her şey ayân..
Asâr : Emrin sonucu eserler..

Ateş : Aşk.

Âyet-i Muhkeme: Kur'ân-ı Kerimdir.

Ârifler: AŞKı Duy-ÂN ve uy-ÂNlar..

Ahyârlar: AŞKta en HAYRlılar..

Ahrârlar: AŞKta en HÜRler..

Âşıklar: AŞKın KÜLLeri…


AKl-ı HaMM: Her cANa Kaderince-Kadrınca CüZî Yüklenen, Akl-I Maaş, Zâhirî YAŞAyış-GeÇinme AKLı..

AKl-ı TaMM: Her KâMiL KaLBindeki halka Hizmetçi, AKL-ı Mâad, Bâtinî HaKK’ı BİLiş-BULuş-OLuş AKLı..

AKl-ı TüMM: NeBîYYu’l-ÜMMîyy HATMM AKL-ı KÜLLîsi..

AKl-ı UMM-ÜMM: Umumen, Cümle CEM’de, NûR-u MîM-in; MazHar, Masdar, Meba’, MeCRRa’ MERKEZinde..
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

Arefe: idrâkle bilmek ve tanımaktır.
Arafat: tanışma mahali.
Âraf: yükünü bilen nefistir.
Ârif ise: yükünü bilen, nefsini ve RABBini bilen Azîz kişidir.

ALÎL: Varlığı Sebeblere bağlı olan, Mutlak HüRR olamayan.
avara: işsiz-güçsüz, şunsuz-bunsuz, bence-sence birisi.. SıRR-ı Sıfır sER ü sERisi...
ARŞ: şo’l ÂLEM.. enfüs-içÖZü.. MeRKeZin EN UCu.. İLK NOKTAnın DÜRÜLmüşü..
abÂD: mâmur, şen, dopdolu. AYNın DÂİMiyyet Bİleliği..
AZB: Lezzetli, Tatlı..
AZAB: Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.
عَذْبٌ: AZB: Lezzetli, tatlı, lâtif, hoş ve şirin, güzel ahlâk, gizli kalma sırr oluş, uç oluş.. TaMM sınır..
عَذَابُ: AZAB: Azarlama, azab,men’ediş, ni’meti kefere-örtmek cezası eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem. ASLa ulaşamayış hasret ve hüsranı..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette A harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ÂL-i ÂBÂ: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ile beraber, kızı Hz. Fâtıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin aleyhumuselâm'dan müteşekkil hey'et. "Hamse-i âl-i abâ" da denir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in giydiği abâsını üzerlerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.
ÂFâK: Dış âLeM..
Ağdı: bulut gibi yüklendi..
AŞK: İnanç.
AvAZ: f. Sadâ, Yüksek ses.
AKL: akale.. bağ demektir. Devenin diZden bağlandığı ipe derler Arablar “AKIL” diye.. tamm bağlayan..
A’RAF: AKLın NAKLe SALL ettiği, NâRsız-NûRsuz NÖTR NOKTa..vs. vs.. ÜÇ NOKTA…
Resim
Cevapla

“►A◄” sayfasına dön