Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''D'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;DeVR: Devir. Devamlı Döngü. (Devr) (C: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek. Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama. Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme. Seyahat. Bir memleketi dolaşmak. Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi. Aktarma, bir şeyin bir kaptan veya bir yerden diğerine nakli. Bir şeyin diğerine teslimi

DeVR-AN : Bir AN da devir eden, felek, zaman, deveran, dünya. ZERREyle KÜRREyle Tesbihte olduğun Bilmek..

DâRR: Yâr İLE yurt, diyar… Ağyâr ile İdam sehpası, darağacı..
DER-i: Ten, cilt, DOST-a Kurb-AN postu..
DERR-in: Dediklerin, sözlern, âşikara vurdukların, sırların..
DERR : İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır. Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı. Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

Dâr: Yer, mekân, konak.

Dâr: f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr : Bayrak tutan.

Dâr : f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr $ : Bayrak tutan. Haydâr ise Hayy sahibi, velâyette diriltme tasarrufu olan Muhammedî Mürşid.

Dünya: nefsanî lezzetleri (şehvet, tamah, hırs, gazab v.s. isteklerini) karşılayan ve değişken, geçici, değersiz, son bulucu, kusurlu, fâni...

Divan durdun : Huzurunda hazır oldun, yaşadın.

DiVâNâ: Deli. Aklı başında olmayan. Manevî sarhoş olmuş âşık. Akılsız.

divÂN: Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer. devrÂNda şu ÂN..
SeBBaha raksında küllî ŞEYle AKLın yitirmiş deli ÂŞIK..

DEM: Soluk, nefes; an, vakit.

Derunî: f. Gönülden, içten. Kalbden Kafaya AK-AN..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: D

Mesaj gönderen nur-ye »

DeST-i CeLâL: Muhammedî MeLaMette İLiM-le, Derviş OL-AN Anlamalıdır ki, Eşya-Esma-Sıfat-Zât nedir?
Beden-Nefis—Kalb-RUH nedir?
Buz-SU-Buhar-BULut nedir?
“SU-YU-n TESTİ-si BUZ-dansa”
Çölde Kıtmir lakırtısı sadece kolaysa ER-İT-mek!.
“Rabüülâlemin” in “Rametenlilâlemin” ini BİL-BUL-OL-YAŞA-madan ER-itecek rAHMET e SALL!
SALL, İSALL, ViSALL..
O İKRaMını El CeLâL celle celâlihu dan TeCeLLî BUYUR-ur!
Zü’l- CeLâLü Ve’l- İKRaM OL-AN-dır ZÂT-ÂN!..

Ondandır ki Münir DER-mAN-ımız buyurur:
“Ceseden, ruhen ALLAH'da eriyen için Cennet kelimesini konuşmak abes olur..”
(Dr.Munir Derman (k.s), Allah dostu der ki 1.cilt. Veysel Karani)

Elbette köstebek gibi kendi karanlıklarında Hikmet Avcılığı yapıp eserlerini gizleyenler, AN-lamadılar, AN-layamazlar ve AN-layamayacaklar da!..

DeST-i KeMâL: Muhammedî MeLaMette EDeB-le, Nefsin Bir Kâmil Elinde AMEL-İŞ-Hasbî Hizmete Yönelip SU gibi Aziz:
Her YöNe AK-ıcı ve,
Her ÖZü YAK-ıcı ve,
Her SÖZe BAK-ıcı ve,
Her YüZe GÜL TAK-ıcıdır..

DeST-i CeMâL: Muhammedî MeLaMette, MuHaMMeD Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem İRFaNında OLarak CeMâlullaha Mazhariyet Muhteşemliğine Şehadet..

DeST-i HeM-HâL: Muhammedî MeLaMette HAKK ALLAH celle celâlihu ERKanında Yaşamak Yalnızlığının Anlatılamazı YAŞAnanı dense çok olur..


DEM: f. An, vakit, saat. Nefes. Soluk. Ağız. Nazar. Koku. Âli, yüksek. Körük. Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı. Kan. AŞKı BİLme-BULma ANı..

DeM:ÂN, zamAN ın en kısası. Nefes. Soluk. Ağız. Nazar. An, vakit, saat. Koku. Kibir, gurur. Âli, yüksek. Körük. Kan. Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.


DEMlenme: Melâmette Muhabbet Mayalanması. ÂŞıK Olma ve YAŞAmaya RÜŞDe eriş Anları..

DOST DEMi: Şu AN da cereyAN etmekte olan Zâhir-Bâtin Şe’AN-ALLAH!..

DeMlemek:deMlenin Özündeki ÖZü hizmete Sunması..

DeRViŞ: Taklidçi - Talib - Sadık - Arif - Aşık - Maşuk
......d ----- e ----- r ----- v ----- i ------ ş .....
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen kulihvani »

acakir77 yazdı:
Tek Da'vâ, Tek Da'vet, Tek Duâ ve İKİlik-Şeytanlık Denâeti..

Dava: Arapça dâ'vâ kelimesinin, iddia, mesele, problem, ülkü vs. gibi mânâları vardır.
“Dava”nın sahibi evvel-âhir-zâhir-bâtında tek olup ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’dir.
Sistemini halk etmiş ve tevhid davasını (Lâ ilâhe İllâllâh) ilân etmiştir.
Tek DA'VÂCı, DA'VÂsı için Âlemleri VAR eden ALLAH celle celâluhu.

Dâvet: Çağırma-Ziyafet-Duâ-Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.
“Dâvet”in sahibi de tektir ve Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) dir.
Tevhid dâvetini tebliğ etmiştir. “Lâ İlâhe İllâllah” (Sâffat 37/35, Muhammed 47/19)
“Muhammede’r Resûlullâh” (Ahzâb 33/40) tevhid dâvetinin tebliğ sahibidir.
Tek Dâvetçi, Âlemlere rAHMET OL-AN ve Silm AKILlar için; Tebliğ-Tenzir-Tebşir ve Teşhid İrsalcisi Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem..

Dua: Arapça isteme, yalvarma, niyaz gibi manaları olan bir kelime, ihtiyaçların anahtarı, darda kalanların rahatladığı yer, muhtaçların sığınağı.
Tek Duâcı, ALLAH celle celâluhunun SÖZünü Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin SESinden DUY-AN ve UY-AN Mü’minler..
Biz ise hamdolsun Muhammedîyiz ki bize düşen “Dua” dır.
Her zaman, her yerde, her hâlde, her şeyle Tevhid Duası...

Denâet: Alçaklık-çok fena hareket-Zillet-kötü mizac-Asılsızlık, aslı olmamak.
Bunun dışında kalan AKILlar, ÇOKluk ve YOKluk batağında boğulup da, TEKlik TEVHİDini BİLip-BULup-OLup Yaşama SEVİYEsine kavuşamamış olanlar ise DENÂET-ALÇAKLIK Ehlidirler...
Tevhidsizlik, insan olmanın haysiyetine saygısızlıktır.
Ondan da HAKK (celle celâluhu) korusun!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen kulihvani »

DİRR-ilmeK: HaYYat.. MeYYit.. SıRRını BİL-iş BUL-uş OL-uş ve ZEVK EDip YAŞAyış ŞeHâDeti ŞAH-ın ŞAH Damarında.. Zâke, TADmaktır ZEVK Almaktır ÖLmek değildir.. Anlaman gereken, HaYY nedir, MeYY nedir?..
Çok iyi BİLirsin ki, SU-yun DONma ve ERİme sıcaklığı NOKTAsı AYNı Noktadır. Ne VAR ki SU başka BUZ bambaşka AKIl için.. RASÛLî SEViyede OL-uş DİRİliği ve DİRliğinde BİZ BİR-İZ inşae ALLAHu TeâLâ..

Denemek: SADAKAT, SAMİMİYYET ve SABRını sınayarak Selâmet Ehli olduğunu İspatlaması. Komando eğitimi gibi sanki..

DÂRüs-SELÂM: Cennet. Selâmet ve eminlik yeri.

DÂRüs-SELÂM: Es Selâmın Bayrakdârı.

Dilber-i Didâr : Gülyüzün sahib Dilber YÂRi buldum..

Dest-i kemâl : Olgunluk, gelişim elde ediş.


Destûr: f. İzin, müsaade. Şerlilerden kurtulmak için söylenen söz. * Allah'ın inayeti.

Derunî: f. Gönülden, içten.

DEYYÂN: Herkesin hesâbını ve hakkını en iyi bilen ve veren. HAKK Teâlâ. Kahhar. Hâsib. Hâkim. Kâdir. Râfi. Cenâb-ı HAKK.

Der-beder: f. Serseri, kapı kapı dolaşan. * Dağınık, perişan.

DoST MUHAMMED DEM-i: Her AN Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem i DUY-UP Uyma An ve AN Yaşama şerefi şehadeti.

Dest-i KEMÂL: Muhammedî ER-ginliğe- OLgunluğe erme ER-DEM-i.
Dil-ü-rûba : f. Gönül alan, gönül kapan.

Dessaha: gömen, gömücü olan Sevveha: yayıp döşeyen, açıp genişleten, düzenleyen, dizayn eden

Defterdâr : yazma işlerine bakan hizmetçisi...


Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

DüLDüL: Fahr-i Kâinat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize mahsus bir katır ki, sonradan Hz. Ali kerremullahi veche Efendimize ihsan u hediye buyurulmuştur.
Bilirsiniz katırdan NESL üremez..
AKLı olan ANlarki her dâim Ehl-i Beyt aleyhumusselâm kimseyle paylaşmadan-paylaşamadan MÂNÂ YÜKÜNÜ her zaman her yer ve her hâlde ÇEKmektedir.
Bu Çekiş ALLAH celle celâluhu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'ân-ı Kerim İÇİndedir ve sokak satıcılığı değildir hâşâ!..

Delil; Beyyine, Bürhan, Hücccet, Vuslat Vesikası, Yol Kılavuzu, Doğru yolu gösteren Şâhid, Hamm AKLımızın Bilmediği meçhulü keşfetmekte ve bilidiği malumun doğruluğunu-sıhhatını tesbit ve isbat etmekte tek vasıta ve ana âletimiz OLduğu İlahî Emirle kabul edilmesi istenen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.

Delil-i AKLî: Akıl yolu ile bulunan delil. Nakil yolu ile olmadan, düşünülerek bulunan delilde AKLımızın kemâl ANASI Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Delil-i Naklî: RABBu’l-Âlemin SÖZünü-Kur'ân-ı Kerimimizi, RaHMetenli’-l Âlemin SESinden DUYup Uyduğumuz Her sözünün İlahî EMR ile NUTKundan olmadığı buyurualn SAĞlam NASSın-NAKLin KAYNAğı her sözü VHY OL-AN Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

Delil-i İhtira’: Cenâb-ı Hakk'ın her AN yeniden icâd ederek yarattığı şeylerden meydana gelen, kendi Zâtına Mahsusluğu Delilini fiilen yarşayarak aktaran ve bir gece boyu ağlayarak ve tek ÂYETle SALL eden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Delil-i İmkanî: İmkânla İMTİHAN Olan NEFSlerimizin OL-ANa Rıza Rehberi; Her ŞEYde her ŞEYce HAKKın ve HAYRın Göstericisi, GÜBRE ile GÜLü CAN NOKtasında RESÛLÎ SEViyede SEVdiren OL-ANI KOKlatan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

Delil-i İnayet: Allah'ın inâyetinin tecellisinden gelen ve kâinatta görülen hikmet ve maslahatlara uygun en mükemmel nizam ve tam esaslı san'at; ve kâinattaki eşyaların menfaat ve faydalarını bildiren;
Kur'ân-ı Kerim, Kâinat Kur'ân’ı, Bedenin BENlik ve Kalb Kur'ân’ı Âyetlerinin, İnâyetlerinin, Hidâyetlerinin ve Selâmetlerinin DOST Delili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem !

Delil-i Süllem: İnsanoğlu Nefsinin Seyr ü Sülûk Seferinde
Hizbüşşeytan Esfelin Derekelerine İNİŞ yollarını Keserken, Hizbullahın İlliyyin Dercelerini 7 Nefs Letâilerinde Yaşatarak Mutahharun ve mutmâin KILdıran KILAVUZumuz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

Delil-i İnnî: Âfaktan-Dıştan-Bedenden, Enfüse-İçe-Ruha; Hâdiselerden Kanunlarına, Neticelerden Sebeblerine ve Eserden Müessire-Ustaya, Lâ İlâheden İllâ ALLAH’a, ANlaTIŞ VE ANlayış Delilimiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

Delil-i Limmî: Enfüse-ten-İçten-Ruhtan, Âfaka-Dışa-Bedene, Kanunlardan Hâdiselerine, Sebeblerden Neticelerine ve Ustadan-Ressamdan Esere-Resime İllâ ALLAH’tan Lâ İlâheye İstidlâlle Muahaze Muhakeme Melce’imiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

DivÂNe: ZeRRe KüRRenin DevrÂNdaki “SeBBehâ!” RaKSında-DEVRinde DELİren DivÂN KÖÇEĞİdir..


DeM bu DEM: Dün-Yarın arakesiti tek gerçek Ol-AN bu AN…
divÂN: Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer. devrÂNda şu ÂN..
divÂNe: SeBBaha raksında küllî ŞEYle AKLın yitirmiş deli ÂŞIK..
DÂR: idam sehpası-ağacı.

DALL: Gaflette, uykuda olmak,
divÂN DÂR: idam edilen meydan ve işlem yeri..
düve: doğurmamış genç dişi inek.

DâR: Yer, mekân, konak. İdam sehpası.. cÂN çıkma noktası..
DâR: f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.)
DivÂNe: ZeRRe KüRRenin DevrÂNdaki “SeBBehâ!” RaKSında-DEVRinde DELİren DivÂN KÖÇEĞİdir..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette D harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

Dürr-i Beyzâ: Kâinât Sedefinin ÖZ İncisi Beyaz Nuru Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i cAN: Cisim Bürünen türlü GÖRünen CÜMLe cANların CAN ANAsı cAN SEV-gilis Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i Meknun: Mâ-Sivâ SEDEF-inin ÖZü-ASLı, EşYâ-nın Hakikatı, kendinde KendininMiM Muhafazalı parlak incisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i Nâb: Nurullaha BİLE-lik NURunun Nübüvvet İncisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i Şirâb: OL-AN da Geçmiş ve geleceğin Çekirdeği HİÇ KÂSEsindeki HEP BÂDEsinin TEK ŞURUBu-ŞerÂBı Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i Yegane: TEK-in TEK-i, AHAD ALLAH celle celâlihu’nun AHMED-i Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem.. Ezel-Ebed Eşi ve benzeri bulunmayanTEK-lik İncisi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem..
Dürr-i Yekta: TEK-likte bir daha BEN-zeri OL-amayan, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem
Dürr-i Yetim: SUBHÂNÎ Sadefini Kaybeden ve DEVR-ÂNda TEKe-TEK Dönenlerin ASLı-ANAsı Yetimlerin Yürek YURDu Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem…
Resim
Cevapla

“►D◄” sayfasına dön