Muhammedi Melamette E harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2708
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Muhammedi Melamette E harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Gariban »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''E'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;EN: ENdir.. dahası NE ki!.. AV Köpeği mi Olacak!..
Esed: Asl-ÂN. aslan...

ENFÛS: İç, Mânâ Âlemi, Merkez..

Enfüs: nefsler, merkez, bedenden-akdes'e iç âlem, insân.

ENemek: Yörüklerde hayvanların kime ait olduğunu anlamak için kulakta keserek bırakılan işaretler. Ucunu kesmek, arkadan çeltik atmak, önden oymak gibi..

Ebâ YETİMü’-l FuKaRâ: Fakirlerin Yetimlerinin BaBası…

ESVED: Sevdâ karasından.. Sırr-ı Süveydâ Noktası..

Ehl-i Fütûr: yaratılıştan Sünnetullah da görevli ER-ler.

Ehl-i Mestûr: Örtülmüş. Setredilmiş. Gizlenmiş ER-ler.

EMRİ : Tebliğ – Kulluk teklifi..

Edeb : hak olan ilmin hayr üzere kullanış davranışı ve tarzının kurallarıdır.İyi tutum, güzel davranış, incelik, kibârlık, hayrânlık ve takdirdir.
Edeb, sünneti Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'dir.

اَ غ لا ل eglâl: lûtüf üzerine lânetin galibiyetini gösteren lâle geçmiş devirlerde de idamlık insanlar boyunlarına takılan suçlarının tescili ve ölüm fermanıyla sokaklarda dolaştırılarak teşhir edilirdi.
''O zaman onlar, boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.''” (Mü’min 40/71,72)


اَ لْبَابْ elbâb: İlâhî bileliğe (hablil- verid yakınlığı) İlâhî ilim ve Rasûlî edeb içinde sahib oluş lûtfü olan Muhammedî merkez özünü özlerinde bilen, bulan ve olan lüb sahibleri için Musa (aleyhis- selâm)a verilen hüdâ (dâimilik hüviyetine ulaşım yolu, imkanı ve çağrıcılığı) ve Musa (aleyhis- selâm)ın kavmine (ayni kıvamda olanlara) miras bırakılan kitabın hidâyet rehberi ve zikiri (İlâhî ahd olan tevhidi hatırlamayı, unutmamayı ve her an yâdetmeyi) oluşu
''Andolsun, biz Mûsâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevratı) miras bıraktık.''(Mümin 40/53,54)

Es surh: gökdelen , yüksek bina, köşk.

Eblügul- esbabab : bu sırra insanseviyesinde eriş ve sahib oluş.

Envar: nûrlardır...İnsana boyun eğdirilen nebatat (bitkiler), besin deposudur. İlâhî hayy yakıtının en hazır, en taze ve en ikrâmlısıdır.

ELESTu BaZâRda: İLK Durakta, RubUbiYYet TEVhidi SÖZ Verişimiz Meclisi.

EfsÂNe: AŞK denilen ATEŞte “YaşÂN mayan YalÂN!”ın YAŞAnanıdır..

EBDÂL-ları: En Bedel olanlar, tebdil olanlar. Büdelâlar. AŞK u CEZBe Ehlidirler.
EBRÂR-ları: En Birr Olanlar, özü-sözü dosdoğrular, en İYİler… Birr u Takvâ, ZüHD ü TaKVâ Ehlidirler.ERKÂN: ErkÂN rükûnlara riayet edendir. Rükûnları doğru yapan demektir. Rükûnda KÛN feyeKÛN’a götürendir. Rububiyet SıRRı kudretini MuhaMMedi seviyede DUYuştur İKRA. Emrullah ile bildirilen Muradullah rükûn olarak YAŞAnır, bu yüzden ErkÂN diyoruz. Gerçek İrfÂN Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem’indir. Bu marifet içerisinden elde edilir. Çalmayla öteden böteden elde edilmez. ErkÂN ALLAHu Zu’l Celâl’in HAKKıdır elbette rükûndur. ErkÂN sahibi, rükn’un TÜMMüne uyar. ErkÂN şu anda OL-ÂNların RÜŞTüne eriştir. İrfÂNın YAŞAnması ErkÂNdır. O zaman kendisinde ki Şey-t-ÂNiyetliği Melekiyetliği BİLir kişi. İnsan, İLİM ve EDEBle kendini BİLir, İrfÂN ve ErkÂNla RaBBini BİLir. Bu tasavvuftur. İrfÂN ve ErkÂNı alan BiZ’dir.ENFüS: İç ÂLeM..
El MÂliki yeVMi’d- DİN: Din gününün, tek ÂNın-şu ÂNın ve de ŞeÂnın Sahibinin her yeniden yaratış AN ANlatımı..
ESfelin: AYNın-fASLın, en alt BEDEN diyarı alçaklığı NÂR ülkesi..
ELİF-LâM-MİM: gerçek mânâsı- bilinemez, düşünülür Kur'ân-ı Kerimde harf-i mukatta.. ALLAH celle celâluhunun LUTFu MuhaMMed Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi..

El HaKK: Er RABB El HaKK El HaYY El Huuu! Hakkının AKIL algılaması
EfsÂNe: AŞK denilen ATEŞte “YaşÂN mayan YalÂN!”ın YAŞAnanıdır..
Resim
Cevapla

“►E◄” sayfasına dön