Muhammedi Melamette F harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette F harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''F'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;

Fass-ı Hatem : Mührün açılışı, …İlâhi Tecellî..

Fakr ü acz : Fakriyet - Acziyyet - Zilliyyet- İlliyyet Kulluğun olmazsa olmaz 4 şartıdır. Kul olan böyledir. Abda olan RABB olanın tersi sıfat taşır ve yaşar!!..

FECR: karanlıklara, İslah-İflah AYYdınlığın şafak SÖKümü..

FEREC: ANlatılmaz-ANlaşılmaz ÖZel dertlerin-çıkış kapısı ve Kördüğümlerin ÇÖZüm çilesi…

fend: iyi iş ettim diye kendine ters işe giriş ve bedelini ödeyiş.. mekÂN ve zamÂNa Sâhib çıkış CüRR'eti..

FERŞ: şu ÂLEM.. afâk-yerYÜZÜ.. MuHiTin SON-UÇu.. son NOKTAnın YAYIlmışı..


FİKİR: herşeyin, şu anda HAKK (celle celâluhu) ile kaim olduğuna şühûd (şehâdet).

Firaset :Kulun diliyle söylenen, HAKKın Hükmüdür

Firaset : Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur

Fıtrat : Yaradılış, tıynet, hilkat. (Bak: Evamir-i tekviniye)
Fıtrat Düzeni : 12 li sistemde : “İlk O-İlim-İnsan-İman-İbadet-İhlas-İtâat-İttikâ-İrfan-İkân-İhsan-İllâ Hu”
Fıtrat Düzeni + Sünnetullah = Sırat-ı Mütakim.


FaSL: Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kazâ.
FASL: (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal. Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. Halletmek. Ayrılma. Çözme.

Fakriyet: ALLAH celle celâlihu karşısında KUL-un Fakirliği.

FâKiR: CANı bile onun olmayan. Mutlak Malı olamayan.

Feyz: İlâhî ilim-irfân çokluğu, bolluğu ve bereketi.

Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette F harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

Fıtratullah: insanın tevhid inancı üzere (ALLAH'ı bir tanıma) yaratılışı, dizaynı ...
Fıtrî imân ...
İmâm-ı Alî (keremullahi veche): "Akıl mesmû' ve metbû' dur." buyurmuştur.

Ferâset (firâset) : anlayışlılık ve çabuk seziş kabiliyet ve isti'dâdıdır.

Fücûr: işret, sefihlik, günâhkârlık, ahlâka aykırı durum. Takvâ: korunma. Tedsis: bir şeyi bir şeyin içinde saklamak, gömmek.

فَ لَ كَ feleke: Keremullah olan kevn lütfunun içinde bulunduğu felek, uzay, aklın eşyalara çizebildiği sınır..

Fariza-yı Âdil: MuhaMMedî Âlim, Kâmil, Ârif ve Âşıkların Şeriat-ı GaRRa içinde kalarak İmam-ı Mutlak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi DUYup Uyarak yaptıkları, Kitaba ve sünnete uygun ilim olan İcma’ ve Kıyastır.
feVK: Üst. Üst taraf. Yüksek derece. Yukarı.
fermÂN: emir. tebliğ.
Resim
Cevapla

“►F◄” sayfasına dön