Muhammedi Melamette K harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2707
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Muhammedi Melamette K harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Gariban »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''K'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;
Kemalat: Kef-Mim-Lam dır ASLI bunun budur. Lutfullahın Muhammedi yansıması Kevne geliyorsa, Kûn feyekun oluyorsa bu Kemal’dir. Lütfün yani, Lütuf öyle bir kelimedir ki Allahu Zül Celâl’in bütün özellik ve güzelliklerini yansıtan bir ana kavramdır, tarifi zordur, Nur gibi bir kelimedir. Nur dahi Lutfun içindedir. Lütuf, Latiful Habiyr, ALLAH sürekli lütfedicidir çünkü yapısı, ikramı, izzeti, tümü Lütuf yani Lam selidir. Yansıması Muhammedidir çünkü madde-mana Nuru MÎMden oluşmaktadır. Hareke ve Hareket dediğimiz oluşum buradadır. Allah bir şey değildir, bir şeyden bir şey olmaktadır, sebeb zinciri bir şeylere bağlıdır. Allah sebep değildir sebebi yaratandır. ISte burada Kemal öyle bir şeydir ki, Lutfullaha Muhammedi Sahip oluş, kevne geldimi bu kemaldir. Senliğin, senin ana kartına yüklenen sana ait lütufların, lütuf nasiplerinin kısmet olabilmesi icin, sana verilen aklin yapması gereken tercih dediğimiz şeyler vardır, lutuf ırmağı akıyor ve o ırmağın içinde yazıyor, GaribaN markalı balıklar geçiyor, senin mali olması için bir kısmet oltası atman gerekiyor, sebep oltası atmak üzere yaratıldın sen. Bunu Muhammedi seviyede yaparsan ve bu da kun feyekun olur avucuna balık gelirse, bunasana kısmet denir, nasibin kısmet olur. Buyurun afiyetle yeyin denir, buna kemal denir. Bu özelliğe sahip olan kişiye kâmil denilir. Bu alemde mükemmel bir kişi vardır oda Muhammed aleyhisselamdır. Kendisi bu hususta kemalin tümüdür, yaratık olarak tümüdür. Allah kamildir denmez, Allah akıllıdır denmez haşa. Bunlar kulluk vasıflarıdır, mükemmilde Resulullah SAV dir. Mukemmil ise kendisi kâmil olup kâmil yapan demektir. Kemal sahibi kılar Resulullah SAV. Neyle? MÎM le hep.''
[Kul İhvanî , Gece Sohbetleri 11 Mart 2011]Lütfullahın Muhammedi Kudretini kullanmaktır. Kemalat kişinin kendindeki ilahi kudretini kullanma mesleğinin adıdır. Bu bir seyri suluktur. Suluk Seyirden sonra olur.
Lütfullahın Muhammedi kevne gelişidir KEMAL. Kemal lütfullahın Muhammed sav in kabıyla kullanılışı, eliyle, kulağıyla, gözüyle kullanılışıdır.
Lütfullahın muhammediyetteki kün fe ye kunudur. [Kul İhvani, çeşitli Sohbet Gecelerinden Derleme]


Kemâl;Muhammedî Tasavvufta ise kemâl; kul için takdir edilen hayat imtihanının, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahyî Emrullah'ı tebliğini, tenzirini, tebşirini duyup ve ayni zamanda bizim gibi bir Abdullah olarak harfiyyen tatbikine iştirak edip uyarak Muradullah'a ulaşıma lâyık ve müstehak olmak hâlidir.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: K

Mesaj gönderen nur-ye »

Keremullahiveche: Yüzünü-özünü Allah'tan gayrısına hiç zaman dönmemiş Sıddık-ı Ekber. Edeb-i Muhammed Bağının İlk ve Tek GÜLÜ Aliyyül- Mürteza Aleyhisselâm..

Küllî ŞEY KEVN-i: her AN Yeniden Yartılış ŞE’ENi-.. KÛn fe YeKûN-u..

KITMÎR: Muhammedi Hasbî Hizmette KûN Kervanında Kervan Köpeği Kul İhvani Kimliği. Ashab-ı Kehf'in köpeğinin adı. * Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz. * Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur.
KITMİR: Kerem KÖŞKün Kapı Köpeği.. AHmed aleyhi's-selâm Ayakkabısı.. Hasbî Hizmet Arabası Tek-ER-i.. Kûn KervÂNın 6 Vechten Vuslat gÖZcüsü..

KÖŞK: AŞKullahın Meşk Meclisi, Kerem Kevseri Tarikat-ı MuhaMMediyye hASLının EDEB-İRFAN Kapısı…

KeŞiŞ: BUrası BUrsa’da..UlU dağın eski-çile Adıdır
Kerte: GÖRdüğümün-KÖRdüğümün ve DAĞın tAMM tepesi.. zurnanın dediği yer..

KûN: OL!..
NûruLLAH KUDReti.. Kudaretullahtan Azamaetullaha TeşRiF Tecelli BAŞlangıç NOKTASI AKIL İÇin..
feyeKÛN: ÖZ-de OLuşun HaYYat İYEliğine Çıkış ÂNı-Şe’ÂNı, şu ÂNı.. HaMM AKLın GeÇmiş, GELecek ALGIsının AKL-ı SELLimdeki TEK-ÂNı.. TeCELLî TEVHİDi.. MuhaMMedî ŞeHâdet ŞeHRinde Şe’Enullah ŞÖLENi..

KûN feye KûN!”: Şu AN Şe'ANuLLAHta Olup durmakta olan Muazzam nabız atışı Sistemullahın.. “OL! ve hemen OLur!” Hep Yeniden Yaratış!..

كُ نْ KÜN! OL!:Kef nun’a varmadan özdeki ilk Nûr ullah’ın keremen (ikram olarak) kevne gelişi (mevcûd oluşu, varlık elbisesi bürünüşü).. Hakka iman ve hayrı işlemede Şe’en Şehri şehâdet şenliği..Bâtılı tercih ve şerre iştirakte şeytan şamatası..

Kahve: Yemen Ellerinde Veysel Karanî'nin Çöl Ateşinde Kavurup yediği ve develeride küllerde kalanı yediği için: “Hayy! Hayy!” dediği ve BİLmeyenin hiç bilmediği bir İksir İçeçeği.. Bir Yudumunun kırk yıl hatırı OL-AN kahveyi bardaksız ve fincansız tercih ederim CANım yanımdaysa doğrusu bu da BİLine Sırr SEVgilim.

KALEM-in HoKKası: NûNdur.. ASLın FaSLı KûNdur..

Kelâm: Harfsiz ve sessiz mânâ ifadesi.…

Kemâli Celâ :Vücûd-i Mutlakın; cem'i şuunât-ı ilâhîyye ve kevniyyede ve ebeden eşyâî zuhûru...
(EL ZÂHİR celle celâluhu).

KİBRİYÂ: Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü

Künh: Bir şeyin aslı, cevheri, mikdarı. Dip. Kök. Özü, nihâyeti, vechi. Vakit, zaman.

KALL: Azalmak, küçülmek, Gittikçe eriyip gelişe dönmek.

KaMeR: Ehl-i Beyt aleyhumusselâm ın Rücu’ ve Uruc-ta her ANlık-Günlük Kemâlât Değişimi..

Kehrübâr: Açık sarıdan kızıla kadar kırmızı cünbüşünde, yarı saydam, kolay kırılır, yÂR sözü gibi nazlı ve cevher saçan, sürtüldüğünde NİYAZ çeken halkın samankapan da dedikleri AŞK ESİNtisi..


KaT MîRiM: Üsütü üstüne gelen katbe-kat..
KeT MîRiM: SIRR SAKlayAN..
KüT MîRiM: YaşlANmış-Çökmüş Çöl Köpeği..
KıT-MîRiM: Bendeniz desem de Damla sANmayasın Hayy DosT..KervÂN Kelbi..


Kat: Defa, kat, kez
MîR: Hasbi Hizmetçi.
KeTM: Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.
îRa: Bağış yapma, iyilikte bulunma. Çakmaktan ateş çıkarma. Parlama.
KüT: Ucu körleşmiş, iş görmez olmuş yaşlı âşık..
KıT: Az bulunan, zahmetli baş baş işi..KARR: "Ikra' bismi RABBikellezi halak" OKUmak ana gözesinden, AYNından, benin BENe en yakın noktasından OKUmak... Selâm almak, ÂNlar olmak...
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: K

Mesaj gönderen nur-ye »

KâRB-ÂN: kervan.. kâr u belâ ÂNı
KiRB-ÂN: dopdulu kab, kalb ÂNı
KuRB-ÂN: yakınlık ÂNı.. cÂNdan geçiş şe’eni..
KâRBâN: KervÂN…
KuRâBâ: en yakın OL-AN.

KÜLLÎ İRADE, Sonsuz Sınırsız, Bedelsiz ve Sebebsiz DİLEyebilmesi, MUTLAK kendi ZÂTına masus OL-AN İLÂHÎ İRADEdir.
KÜLLÎ İRADE, ALLAH celle celâlihu için, “KûN:OL!” EMRi ile “HER ŞEY” i yapma ya da yapmama ULUHİYYET-ALLAH’lık Hakkıdır.

Kavil KURmak: Söz VERip sÖZünde DURmak.
KIYAM: HaKK’ın HUZUrunda Hazır Hayylığı..

“KûN” KUR'ÂN-ı: Yağmurlar hep BİRiBİRine benzer GaRiB-ÂN cÂN… “RaBBımızın en son yarattığı Nedir?” diye soran AYŞE ANAmıza, sırtındaki RiDasını sıyırıp omzundaki yağan yağmurun BİR DAMLAsını gösteren Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem: “Bak Hümeyrâm işte bu DAMLa!” buyurdu. Dün, Bugün ve Yarın BENZER sanılır YAĞmur.. Oysa Her ÂN-ın YAĞmurudur OL-ÂN..
cÂNda cÂNım, eğer BİR GÜN; “mutahher KİM-dir ve mess NE-dir?" AN-larsan lütfen İNAN ki SENi, Kur'ân-ı Kerimimiz OKU-yacaktır.. O ÂN ÂNla ki, “KûN” KUR'ÂN-ınızı “OKU!” maktasın… Hâli HaZıRda ve de HuZuRda HaBîBuLLaH sallallahu aleyhi ve sellem HİRÂ-sındasın..

KuRBet: İlahî Yakınlık. Fık: Allah'a manevî yakınlığa sebeb olan amel-i sâlih.

KÂRüs-SELÂM: Es Selâm’ın kârı, hayatın sonundaki son sözün Hakk olması..

Kulube-i ahzan : İnleme kulubesi (beden => can )

Kerem: Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet. Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme. Mecd ve şeref. Cenab-ı Hakk'a atfolunursa eltaf ve ihsan-ı İlâhî kasdedilmiş olur. İnsan hakkında vasıf sureti ile zikrolunursa; mehasin-i ahlâk ve ef'âl kasdolunur.


KaYD: Kelepçe, bağ. Bağlamak. Bir şeyi bir yere yazmak. Deftere geçirmek. Sınırlamak. Şart.

KeRRaR: Harpte, çekilip tekrar saldırmak. Döne döne saldırmak.

KeSReT: Çokluk, sıklık. Bir şeyin ekserisi ve muazzamı. Bolluk

Kâr-ü-Belâ : Kâr elde etmek ile belâ çekmenin atbaşı olması. Kerbelâ’daki can ile şehâdet şehidliği meydanı..

keRB ü ÂLÂ: en güzel Gam, Tasa, Keder, çİLE..
KâR ü BeLÂ: kâr ve zarar Dârü’s- seLÂM SIRATı.
.
Kisb': kişinin hem kendisi hem de başkaları için bir şey kazanması (ALLAH rızası için hayr olduğundan)

Kellefe: (zorluk ve külfeti) teklif etmek. Teklif vus' dahilindedir.
Takat ve güç sarfı:

Kemâl : mükemmelleşme.

قَ وْ لْ kavl : İlâhî naklin ilân ettiği Lûtfüllahın vücûda geliş kahhariyyetini yakında, hemen, mütakiben ve derhâl hatırlayacak ve anlayacaksınız…

Kâde:hile yapmak, aldatmak, entrika çevirmek. El keydü: gizlice ve çaktırmadan birine yapılan hile, tuzak, harb, öfke..


KeRRe: Her ÂN yeniden YARATılış tekrarı.

Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette K harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

Kadüse : Temiz olmak.
Kaddese : Takdis etmek, temizlemek, bir şeyi mukaddes kılmak.
Kaddesallahu: ALLAH takdis etsin, mübârek kılsın. Erenler için söylenen söz.
Kuddüsî : Kuddûs İlâhî isminin tecellîsine mazhar olmuş kimse.
Kudsî : Kudsal, ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'e mesub, ilgili, İlâhî, lâhutî.
Tekaddesallahu: ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL, tüm noksan ve ayıplardan berî, pek pak ve münezzeh olmak.
Kadîsü : İnci, lüğlü', saf ve arı olan.


Kıblenin canı : tevhidi gerçekten diri olan.

KADER : Mekânsızlık - Zamanszlık Âleminde ateş halkedildi. (Ruhî)

KAZA : Mekân - Zaman Âleminde ateşe elini sokma yakar! (Cesedî)

KADER : Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî. * Ezelî kısmet. * Tali'. Baht. Şans.

KAZA : Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi. Bir şeyi birbirine lâzım kılmak. Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.

Kayda geçen kolcusu : İki omuzdaki Kiramen Kâtibin (İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı.) melekleri..


Kevn : var oluş.

KıTT: Yârdan GAYRıyı Kesmek. Kıt, az bulunur etmek.

Kıt-MîRR: Mer’i OL-AN MâSİVÂ da, MuhaMMedî Manzara DüRbünü ve KâRBâN-KeRVÂN kÖPeği..


En son sev-guzel tarafından 12 May 2011, 04:44 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette K harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

Keşf: ALLAH celle celâluhu tarafından bir sırrın öğretilmesi, açılması ve önceden anlamayı sağlayan kemâl açılışı.

KûNh: Bir şeyin aslı, cevheri, mikdarı. Dip. Kök. Özü, nihâyeti, vechi.

kemend: eskiden îdam ipi.. AVcının AV ÂL-ET-i.. ama şimdi âşığı boynundan çekip götüren habli’l-verid'i...

Kabz-ü bast : Tasavvufta iç âlemin kapanıp açılması, daralıp genişlemesi ve sıkıntı-neş'e hâli. Tasavvuf Tenceresindeki NEFSin, Naz-Niyâz Öğretim ve Eğitim Çölü Çilesi...

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
---Fe hamelethu fentebezet bihî mekânen kasıyyâ(kasıyyen) : Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi.” (MeryeM 19/22)

Kasıyyâ: çoook uzaklardaki Meryemin ve feyeKÛN YÜKünün HARAMı.. Kerem KÂBEsi..

RahmÂNiyyet (Akıl-DİRİlik haBBesi-Tohumu) ÂDEM (ve HaVVa) aleyhi's-selâm-ın,
RahiMiyyet (Harsı- Tarlası) Antipotu-TaMMlayanı MeryeM (ve Îsâ) mâ-SALLı..
Mekke’deki Mescid-i HARAMın AKSÂsı Kudüs’deki Mesid-i AKSÂ..
Kudüs’deki Mesid-i AKSÂ’nın AKSÂsı Mescid-i HARAM…

Kılıcıyın Kınını KIR!: : Yakîn gelinceye kadar ASLa SıLA Yolunu kesen heva-heves ve çeldiricilerle savaş ve asla dönme-döneme.

KetHÜDÂ: Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm E-De-Bin kÂHyası..


Kader: Rububiyyet KûN feyeKûNunun meddî-Manevî her TAKDİR ŞE’ENde tecellîye çıkarken daimiyyet Kudretidir. Her İŞ Kudretullah iledir ve varlığı buna bağlıdır:


إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
Resim---“İnnâ kulle şey’in halaknâhu bi kader: Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır” (Kamer 54/49)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
Resim---“Fihâ yufreku kullu emrin hakîm(hakîmin): Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir” (Duhân 44/4)
KULLuğun 4 Temel Özelliği:
FâKiR: CANı bile onun olmayan. Mutlak Malı olamayan.
ÂCİZ: Her şeyden ETKilenen, korumasız. Mutlak KUDReti olamayan.
ZELİL: İlliyinden Esfeline İNen. Mutlak İzzeti olamayan.
ALÎL: Varlığı Sebeblere bağlı olan, Mutlak HüRR olamayan.

KiSBet: Yağlı güreş pehlivanın GİYdiği UŞKURu sağlam göbekten dize DoNN..
KiSB.. KeSBB.. Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu. Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi. MuhaMMedî Gayret.. MuhaMMedî MuhaBBet YOLU..
KADR: İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir..
Her AKIL, KaDaRın KaDeRince -> DUY/UYar -> SÖZ/SeSe..
KARR: "Ikra' bismi RABBikellezi halak" OKUmak ana gözesinden, AYNından, benin BENe en yakın noktasından OKUmak... Selâm almak, ÂNlar olmak...
Kavil KURmak: Söz VERip sÖZünde DURmak.
KIYAM: HaKK’ın HUZUrunda Hazır Hayylığı..
KIRAT: yaşlanmış ak YELeli kıtmirİM-iz..
kemend: eskiden îdam ipi.. AVcının AV ÂL-ET-i.. ama şimdi âşığı boynundan çekip götüren habli’l-verid'i...
KItMÎR: kervÂN kelbi..
KâR ü BeLÂ: Kâr ve Zarar Bazarı.. kerbeLÂ çÖLÜ..
KIYAM: HaKK’ın HUZUrunda Hazır Hayylığı..
KEŞİŞ DAĞı: ULU DAĞın eski adı.
kanlı kafes: beden.. kalbin kabı..
KOR: kızıl atEŞ.
kûN feyekûN AKRABAsı: Şahdamrımızdan da AKRaBa-yakın olan RaBBu’l- Âlemîn ALLAH celle celâluhu…
kirmÂN: anadoluda analarımızın çorap ördüğü, halı dokuduğu ipleri, akla karayı bükerek koşlayan-eşleyen ağaçtan âlet.
KeVN-i Kerem: Mükerrem yaratılışın, Kerem oluşun denendiği Kâr u BeLÂ..
Kevn-i Kâinât: Kâinât OL-uşumu-her ÂN yaratılışı..
Kisb ü KÂR: Çalışma ve kazanç..
Kabz-ü bast (a): Tasavvufta iç âlemin kapanıp açılması, daralıp genişlemesi ve sıkıntı-neş'e hâli. Tavasvvuf Tenceresindeki NEFSin, Naz-Niyâz Öğretim ve Eğitim Çölü Çilesi...
Resim
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2707
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00
Konum: Kamiloba
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette K harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Gariban »

KESB: İnsandaki kabiliyetin kevne çıkışıdır
Resim
Cevapla

“►K◄” sayfasına dön