Muhammedi Melamette L harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Muhammedi Melamette L harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''L'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;Levm: zemmetme, yerme, çekiştirme, paylama, başa kakmadır.

Levm-i Lâim: çekiştiricinin kınaması.

Levvâme: (mübalağa) çok levm edici, çekiştirici, başa kakıcı, yerici, paylayıcı...

لَ عْ نَ تْ lânet: yerin ve göklerin (her şeyin) nûr u olan El HAKKın (celle celâlihu) ayân-ı sabite (var olabilme kimlik ilk noktası) lûtfünü inkarla l┠sahib çıkışı çâresizliği…

Lehime: fiili bir şeyi birden yutmak. (suyu içer gibi)

Li'l-mütevessimin: mânâsını iyice düşünüp seçenler için.

Lâ ilâhe! : Hiçlik – Fenâ
İllâ ALLAH! : Heplik – Bekâ

Lâ ilâhe illâ ALLAH! : Tevhiddir. Cehâletten Kemâlâta geşişi yaşayış şehâdetidir.

Leylâ-MecNûN MeyhÂNesi: Mülkiyyet Âleminde, Rahîmiyyet-Râhmâniyyet Takdir-Tecellî İmtihanhânesinde.. NeFSlerin Eşleşme seyr-u süluku Tevhid Yolu..
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette L harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

LÂLE…
L…….: LâM.. Arapçada bir harf.. Kur'âncada Elif ve Mîm ara bağı Lâm…

L…….: İnkâr edatı.. Olmaz-Olamaz-Olmamalı Dili…

LÂL…….: Dilsiz. Söz söyleyemiyen.. Söz Bİlmiş-Sohbet BULmuş-Zevk OLmuş-Hazz Yaşamış da Sükûn ve Sükûta gark olmuş SÎNgin…

LÂLE…….: Lâle denen meşhur çiçek… Tasavvufta Hakk’a işâret.. AŞKta asîl ve dik duruşuyla Mâşuk.. Aşkçada; Lâ-lânet, gerekmez lâmının, Le-Muhahakkak, Lütuf, gerekir, lâzım ve lâyıktır lâmının Eşleşmişi-düğünü …Kul İhvanî’de canının içi... ÇÖLde Zülfikâr, Tevhidin Sırr-ı Süveydâ Sancağı… Güllâle'de neki?.. Hukukta eskiden-vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka-eğlâl.. Köyde incir koparmak için ucu çatallı değnek…

Hülâsa bu LÂLE SIRRı Kalbden Kalbe akan Kapkara bir NÛRdur….

Kul İhvânî
Lafz-ı Celâl : ALLAH ismi şerifi. İsm-i Azam.livechiLLAH: Allah için. Allah nâmına, Allah aşkına.(Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, Lillâh, Livechillâh, Liveclillâh rızâsı dâiresinde hareket ediniz, o zaman sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. L.)

LETÂİF: Lâtif duygular… NefSin Kemâlât Aşamaları..

YEDİ LETÂİF:
Nefs-i EMMÂre
Nefs-i LeVVÂme
Nefs-i MülHİMe
Nefs-i MutMÂiNNe
Nefs-i RÂziyye
Nefs-i MeRziyye
Nefs-i KÂMİLe-SÂFiyye…

Livâ: Mârifette Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ait âit SıRR-ı Rahîmiyyet Sancağı.
MeRyeM-in İÇ GÖM-leĞi: …

LÂMM: Zâhir-Bâtın NûR-u MÎMMden AYNımıza Akan MuhaMMedî Hakikat HaYyatı..

leHV: oyun ama TERCİH OYUNu.. Gerçek HÜViyyet lutfunu BİLiş-BULuş-Eriş Tercihi..
laiB: BİLElik AYNiyyeti LUTFunda OLUŞu YAŞAyış TEVHİD Şehâdeti..
Resim
Cevapla

“►L◄” sayfasına dön