Muhammedi Melamette N harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette N harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''N'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;


NEYistân: esma pazarı… Şe'en
…
Nezd: f. Yan. Yakın. Karib. Göre, nazarında, fikrince. (Arapçadaki "ind" mânâsındadır)

NaZ-NiYaZ NOKTAsı: “Be” nin Altındadır ve Tevhid Tahtındadır..

Naklen : Nakil olan Kur'ân-ı kerim ve Hadis-i şerifle...
NAKLen: Sonuç NAKİL-KURÂN ile anlaşılır ve biter.

Nefha: Nefes, Soluk, RUH ÜFÜRüşü..

Necib: Cömert, kerim, temiz soylu, asil, şerefli kimse. BİZ BİR-İZ BiLelik CeM’inin Sönmez Nûru..

NeSL-i Necib: EHL-i BeYT aleyhum es-selâm!

Neş’e: Küllî ŞEY'in Yeniden Meydana GELmek Şuuruna Şehâdet Nûru, kesintisiz ışığı..

NâBi:BİLElik NûRunda haber veren, haberci NeBî aleyhi's-selâm..
NeBî: BİLelik Nûru Menbağı Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem.
Nebiyy-ü Ümmî: Allahuzülcelâl’in Ahadiyyet perdesi olan; bilinemezlik varılamazlık sırrına erilemezlik tekliği-eşsizliğ-zıtsızlığından, O’nunizniyle haber getiren Resûlullah MUHAMMED sallallahu aleyhi vesellem..


Noktaya-yı Kusva : Son Nokta. Şuunun Sidre-yi Müntehası. Akılın AŞK olduğu Hâl.. Ahmediyyet gerçeği… Ahadiyyet Sınırı… Şâhid-Meşhûd…

نَ صَ رَ nasara: Rızaullahın Samedî nûr yansıması olan Nasrullah, İhsanullah ve Cemâlullahın giriş kapısı; Fethullah ise anahtarı gibidir İnşâallah…
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette N harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

Nefs : ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL 'e olan Ahdullah antlaşmasını isbatlamakla emrolunmuş ve Emrullah nefse bildirilmiş ve enine boyuna anlatılmıştır.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur'ânı Kerîm'le teşrif buyurarak mükemmel, mükerrem, muhterem ve mübârek bir Örnek-i Mutlak olarak, bizzât yaşayarak, tatbikatını yıllarca yaparak nefslerimize imtihanı nasıl başaracağını göstermiştir.
Ancak fitraten Nefs in; ilâhî düzende, Muradullah olan Rızaullah'ı bulmasının, kıldan ince kılıçtan keskin sırlar (sırat) üzerinde yürüyen tel canbazı gibi zor bir işi olduğu da açık ve seçiktir.
Nefsin yüzü, görevi gereği dünyaya dönüktür.
Aslında özü ise ALLAH'a dönüktür...
Tıpkı yeni doğan bebek gibi hüsn-i niyyet, samimîyyet, ciddîyyet, hâmiyyet, sadakat ve adâletle yetiştirilmesi (büyütülmesi) i'tinâ gösterilip üzerinde titrenmesi şarttır...
Evliyâ da olabilir, eşkıyâ da...
Saîd veya şâki... (Kulihvani Divanı'ndan3.3.3. Nefs (Özellik ve Mertebeleri))

Nefs: sadrdan içeriye döner, MEVLÂ'yı özden canla başla kıble edinirse, kalbî, ruhî, sırrî, hafî, ahfâî ve Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in nûruna ulaşınca kudsî hâllere kavuşur.

Nefs: kişinin RABB'ısına vuslat yoludur...

Nefs-i levvâme: kendi kendisini, zaman zaman hesaba çekip, azarlayıp paylayan, yaptıklarından üzülüp pişman olan nefstir.

نُور nûr : Rızakullahın neş’eti, Zâtullah dışında rüyeti, görünümü, vücûdun mevcûd olarak ortaya geçici çıkışı.
…
نَار nâr : Netice olarak sistemin var ediliş, yürtülüş ve hesaba çekileceği hükmünde esas olan Rızaullahı yok sayıp abdlik (kulluk) sıfatlarını soyunup Rablik (gizli şirk) sıfatları giyinerek Rızaullaha ve Nûr ullaha, nefs-i emmâre adına sahib çıkış sapıklığı sonucu ulaşılan ateş.…

Nare: bir şeyin parlaması, aydın olmasıdır. Nar, nûr un anasıdır. Ondandır ki: Aşkın anası çiledir, çile!...

Nar: ateş, görüş, âlamet, cehennem... Güneşteki, insan bedenindeki ve ağaçtaki ısın...
Nûr da nar kökünden gelen isimdir.

Nûr : aydınlık, karanlığın zıddı, ışık, iç aydınlığı, ve güzelliktir.

Nizam : Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış. * İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide. * Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet.
Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.

Nasibsiz olma : Mağdubin olma!

Nezele: yukardan aşağıya İnmek.. İş başa gelmek.. konaklamak-misâfir olmak.. sürekli akmak-seyelÂetemk.. ama su gibi akmak değil bu, elektirik CeRRyÂN gibi ÂNında ZÂTen-AYNen BİZ BİR-İZ olmak.. Lütfullaha sahib oluş NÛRudur..Necib: Cömert, kerim, temiz soylu, asil, şerefli kimse. BİZ BİR-İZ BiLelik CeM’inin Sönmez Nûru..
NâRa-NûRa MekÂN: NâRın-NûRun HüKMün BİLdiren NAKLe Muhatab AKLa mekÂN>BEDEN..
NiSBet: Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü..
NâBi: BİLElik NûRunda haber veren, haberci NeBî aleyhi's-selâm..
nirÂN: (Nur ve Nâr. C.) Nurlar, ziyalar. Ateşler, nârlar.
nirÂNe: MuM gibi hem yanan hem ışıtan MuhaMMedî meLÂMi..
NaHV: Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır.
NÂKÂ: doğurabilir dişi deve. Ve de bir YILDIZın ismi. HAKk ÂşıKLarda şu HAYyatın ÇiLLe ÇÖLÜnde NebiYyü’L- ÜMMÎ DEVELeridirler.. DEveLER ki NAZLı YÂRin Süs HaYyvÂNLarı değil de YÜKk YÂRENLeridri ve’s- SeLÂMmm!.
Resim
Cevapla

“►N◄” sayfasına dön