Muhammedi Melamette Ş harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette Ş harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''Ş'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;


Şerîat-ı Muhammedîyye: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Vahyî SÖZleridir. Âyet ve Sahih Hadisleridir.

Şe’N: ALLAH Celle Celâluhu'nun Murâdullahı, EMRullahla Sünnetullah İçinde Her AN yeniden TeCELLî buyurması. Her AN yeniden Yaratması..

Şe-ÂN: Şeenullah. Her AN yeniden yaratış.. Nesl-i Cedîd..
Şe'en: Şu ANda OL-ANlar “kün feyekun” cümbüşü..
Şe’eN: Her AN yeniden Yaratılma Sünnetullahı.

Şe'’enullah: Allah celle celâlihunun he AN OL-AN kûn fe yekûnu...

Şârik: Çıkan, tulu' eden, DOĞ-AN. Parlayan. KüNNeS Hikayesi..


Şuhûd : Şâhidler. Görme, şahid olma. Müşahede etme. Görünecek hâlde şekillenme.


Şahbaz: Şah (Ali kerremullahi veche) nin şahini. İri ve beyaz doğan kuşu. Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman.

Şerr : OLUŞu idrak gafletidir.

Şeriatta: SÖZ senindir. Konuş!

Şe'en-i Şah : Kesintisiz ilâhi Oluşlar. “Hu” Oluşunun HAYY diriliğinin her an yeniden var-yok olup devamı…

ŞUÛR: emânet ve ni'meti en hayırlı bir şekilde (optimum, i'tidal üzere) kullanabilme melekesidir.

ŞEMS: Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellemin Her AN Varlığı sabitliği- Kur'ân-ı Kerimin Dirliği sabitliği.
ŞeMS: Güneş. ASLın AYNası.. SEVgili..

Şefش ف ي ع : Kulun kendi içindeki özündeki ana kartındaki ayân-ı sabitesini şühuda, şehâdet ortamı olan hayat sahnesine çıkarıp yaşadığına şâhid olacak ve kendisine her bakımdan tabi’ olunabilir güvenilir sözünün eri gerçek Şefâtin kaynağı Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)e sahib çıkan ve O’nunda ona sahib çıktığı Muhammedî birisi…sahib çıkıcı.

ŞUHÛD : Zuhuru ZEVK.

ŞÂHİD : Zuhuru yaşayan.

Şehâdete Şah kanadı: ettahiyyatüdeki şehâdet parmağı kaldırma.

şÂD:sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar OLuş. Her ÂN şeÂNda-yeniden YARATılışta DÂİMiyyeti AYNen YAŞAyarakŞÂHİDi OLuş MuhaMMedî NEŞ’esi..

Şu AN, Şe’âN ŞarâBîyiz!: Şu AN da Her AN Olmakta OL_AN Yeniden yaratılış Şarabı sarhoşlarıyız ki hiç duramadan Yeniden Yaratılmakta-ATOMlarla dönmekteyiz ya da öyle SANmaktalar BİZi..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette Ş harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »


ŞEB-i ARÛs: Düğün gecesi. ABDinin RABBına RuCÛ’ geCesi..
ŞUUR : Allah’ın akıl sahibine verdiği maddi manevi bütün nimetleri lazım ve layıkınca kullanmak kemalatının, haysiyetinin, insanlık onurunun adıdır şuur.
Şuursuzluk : Bunun Zıt'tıdır
ŞEVK: MuhaMMedî Gayret.
ŞUÛR:Emânet ve Ni’meti en hayırlı bir şekilde (optimum, i’tidal üzere) kullanabilme melekesidir. Şahdamarından da YAKIN olan RABBul’- ÂLEMine MuhaMMedî Îman, Amel, Aklâk ve Hâlde Şehâdet Yaşayışıdır.
ŞÜKÜR: “Olsun! Olmasın!” HEVÂsından vazgeçen Nefsin, “OL-AN” Hükm-ü HAKK Teâlâ "Hak" tır RIZA Mutmâinliğine ERiş RüŞDüne Şehâdettir.
Şeyh-i DevrÂN-ı ZamÂN: zâhir İmâmiyyet ile bâtın Hilâfet CEM’ine şu ÂNda zamÂNda her ÂN olarak MAZHAR olan târifi zor ve gizli ZÂT-ı muhteremmm..

ŞekVÂ: ah u vah ile şikayet etmek.
ŞeDDe: Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak. tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
ŞeVK: Çok istek, şiddetli arzu. * Neş'e. *Bir şeyi bir yere şeye sağlamca
Şe’N: ALLAH Celle Celâluhu'nun Murâdullahı, EMRullahla Sünnetullah İçinde Her AN yeniden TeCELLî buyurması. Her AN yeniden Yaratması..
Şe-ÂN: Şeenullah. Her AN yeniden yaratış.. Nesl-i Cedîd..
ŞUÛR: emânet ve ni'meti en hayırlı bir şekilde (optimum, i'tidal üzere) kullanabilme melekesidir.:Allah’ın akıl sahibine verdiği maddi manevi bütün nimetleri lazım ve layıkınca kullanmak kemalatının, haysiyetinin, insanlık onurunun adıdır şuur.

ŞEY-tÂN-Lık: NEFsin/AKLın ->“ÂN”ı sENin yarattığın “ŞEy” SANışı-ZANnedişi..
AKLını NAKLe ULAŞtır ->İnKÂRını ->BedENen BİL!. -> NEFsEn BUL!.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette Ş harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ŞÛUR.: KÛN feyeKÛN KULLuk HAYyat OYUNUmda=>ASL’ıma VÂSıL OLMakta BAŞ ROL OYUNCUm İnsÂNoğLu NEFSimin;
=>MADDî ÂLEMde/Âfakta/Muhitte/Dışta =>DEVRÂN DEVRinde-SEYRÂN SEYRinde;
=>MÂNEVî ÂLEMde/ENfüste/Merkezde/İÇte =>CEVLÂN CEVLinde-HAYRÂN HAYRında;

=>“Benim BEDENî-NEFSî-KALBî-RÛHî VARLığım =>ALLAHu zü’L- CELÂL’in VARLığına ŞÂHiDdir ki =>Bu ÂLEMde HeR BiR HARFin YAZARı => HeR BiR İĞNEnin USTAsı ve de HeR BiR DİKİşin DİKeni-DİKTİRENi ve de => HeR BiR ÇİLLenin ÇEKENi-ÇEKTİRENi VARDır TEKe TEK TEKKemde
=>Yüce YARATANım RABBu’L ÂLEMîn’e İLMuLLAHça HAMd OLsun ŞÜKRederim!.
=>Ve de KELÂMULLAH REHBERim İMÂMı MUTLAk ve de MÜRŞİD-iHAKk OLÂN Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e TEŞEKKüR EDERim ve’s-seLâmm!.

ŞÛUR.:
AKLın =>ÂLEMLErin NAKKAŞı TEK-BİR VÂHİDu’L- AHAD ALLAHu zü’L- CELÂL’i =>ÂLEMdeki RENGÂRENk NAKIŞLarından ANLAyışta İDRAK DORuğu=>TEVHiD TEPESine =>YÂR YOLCULuğuna/UYUmadan DUYup>UYmaya BAŞLangıç!.
BİZ BİR-İZ NAHNu NÂZ-NİYÂZı BİLincinin KAVRAyış KIVILcımınun EN İNce DUYgusu =>MuhaMMedî HAKiKat HİSsi ve’s-seLâmm!.

ŞÛUR.:
BiR DAMLAcık SU ikEN DONan AKIL BUZDAĞının FARKına VARış..
RAHMÂN RAHMetiyLe =>ERİyiş =>AŞKULLAH ARKına GELiş..
EL VELîYyu’L- VEDÛD ALLAH celle celâlihu’nun ÇİLLe ÇARKına GELiş..
=>ALLAHu zü’L- CELÂL’in DÖNeN DEVRÂN DEĞİRMENİndeUN-UFAk OLup NÛRun ALâ NÛRun YAŞAyışa ŞÂHiDi OLUŞ =>MuhaMMedî ŞEFÂat ŞİFÂsı ve de =>MuhaMMedî ŞEHÂDet ŞEREFinin İSMİdir ve’s-seLâmm!.
Resim
Cevapla

“►Ş◄” sayfasına dön