Muhammedi Melamette V harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette V harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''V'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;


VASL: Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. Birleştirmek, ulaştırmak. Gr: Ulama, ekleme. Tasavvufta: TAMlanma ki ASLa TÜMlenebilsin.

VaHDeT: Birlik. Yalnızlık. Teklik

VuSL: ASLın Zâhiren VuCÛD-a GELişi.. SILA-da OLuş Şerefi ve Şehâdeti..

Vera: Rabbiyetin fiilen vucuda gelisidir.
Imandan sonra gelen amelin ibadet olarak itaat yapilmasi bir hayirdir. Ama bunun irfan ve erkan icinde yapilmasi ise bir vera’dir.
Vera: Rabbiyetin vucuda gelisidir, rabbiyeti fiilen yasayistir, yasayanin rabb oldugunu anlayistir, irfan ve erkan makamindadir.Ibadet ve itaat hayri isleyis iken irfan ve erkan verada olus ve yasayisi getirir.
Vera : Takva dedigimiz, kavi olusu, zahir ve batin yasayis
yasayisinin vucuda gelisindeki kudreti kendi vicdaninda, kendi caninda kuvveti amel olarak uygulasyisin en ust derecesidir. Bu oyle bir haslettir ki mayin tarayicisi gibi red edilen leri aninda uyarir, onun icin cirkine egriye yanlisa kotuye ayak basmadan rahatlikla ilerler, hayrul bera ehli olanlar, birrul bera ehli olanlar, hayrul vera ehli olanlar, Resulullah SAV i bilup bulup yureginde olanla
olanlardir

VeCHuLLAH: ALLAH celle celâluhunun Hakikat CÜMMLesini MevCÛDda VüCÛDa Çıkaran yürek..

Vech: (Vecih) Yüz, çehre, surat. Tarz, üslub. Her şeyin karşısına gelen ve karşısında olan. Satıh. Ön. Alın. Cephe. Tarih. Suret. Sebeb. Bir şeyin nefsi ve zatı. Semt. Cihet. Münasebet.

Vilâyet-Velâyet: Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. Dostluk. Sadakat. Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. Gerçek velâyetin anlatılması ve anlaşılması için Tasavvuf İlmi doğmuştur ve yaşamaktadır.
Anlatılamayan ve yaşanınca anlaşılan Hâldir..

Veli: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât.

Vücûd : Mutlak Var oluşun ve Zâhiri Tecellînin sahibi cc.

Vücûd ve Vicdân Şuunlarının birleştiği Nokta : Noktaya-yı Kusva…
(Tekemmül tevhidi – Hakk-ı Mutlak)

Vüs': optimum,
Vus': gücün yettiği ve zorlanmadığı şey, ağır gelmeyen rahatlıkla yapılabilen .

وَعَدَ Veade: Daimilik ayniyeti adaletinin vücûda geleceği garantisi…
Hitab Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem)e olmakla beraber Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem)e ve ALLAH-U ZÜL-CELÂLe ’ teslim olup, iman edip, tâbi olup da itâat edenleredir.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette V harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »


VAKF: Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Adına-Hesabına, O’na ait OL-ANı kullanma imkanı.
Vakf-Vakıf: Başka şeye tebdil olunmamak şartı ile bir mülkü Allah yoluna vermek. Menfaatı hayır nevilerinden birisine (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e) âit olmak üzere bu ÖMRü ilelebed HASRetmek inşae ALLAHu Teâlâ..
Vâkıf: Bilen, haber sahibi. Aşina. Bir işten iyi haberi olan. Vakfeden. SÖZünde AYAKta DURan inşae ALLAHu TeÂLÂ..

vusLÂt: visal. sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. bitiştiren.
ViLÂyet: AKLen-nAKLen cAN CeRRyÂNlarını NûR-u MÎM Merkezine BAĞlayan TEVHİD Kablosu..NübüVVetin dERc olduğu ANA iSALL HaTTı.. Şeriat-ı MuhaMMediyyedeki İMAN İLMinin Tariat-ı MuhaMMediyyede AMEL EDEBi.. Mârifet-i MuhaMMediyyenin İRFÂN YOLu.. Hakikat-ı MuhaMMediyyenin şu ÂNda-Şe'ÂNda YAŞAM şEKLi...
virÂN: f. Yıkık, harap. Mc: Kederli, üzgün, gamlı.
virÂNe: f. Harabe. Yıkılmağa yüz tutmuş eski yapı. Halktan el çeken kÂMiL..
VebÂL: Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes'uliyeti. KULluk Tercihi İmtihÂNı YÜKümlülüğünün YÜKüdür..

VAKT: her ÂN.. al-ver NEFesi..
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette V harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

VeCD.: bulmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek kökü..

VİCDÂN.: RÛH’un Bir İLETişim YETENEğidir ki=>İLâHî İdrak ve İrade Yasaları’nın yüce bir ses tarzında yansıdığı İLâHî İdrak ve İrade Yasaları’nın LÂzım ve LÂyık Gereklerini BİLdirir, DUYdurur ve de UYdurur..

VİCDÂN.: KULLuk İmtihÂNıyLa DENENmekte Olduğu Şu GEL-GEÇ ÂLEMİnde =>KUL-KİŞİyi, KENDi ÖZÜndeki İNANCının YANsıması OLÂN AMEL EYyLemLeri hakkında yargılayarak, onaylayarak, hesap sorarak, suçlayarak hükümler veren ÖZneL/ŞAHSa MAHsuS bir BİLinçtir!.

VİCDÂN.: KUL-KİŞİyi => ÖZÜndeki İNANCının YANsıması OLÂN AMEL EYyLemLerinde =>Hak, Hayr, AHSEN/EN Doğru, EN İyi ve EN Güzel OLÂNı YAP!.maya YÖNLendiren İÇseL GÜC ki => ÖZdeki AhLâk HoCasıdır ve’s-seLâmm!.

VİCDÂN.: MuhaMMedî HAKk ÂŞIKÇa =>İNSÂN AKLının NÛRLanıp NAKLe DÖNÜŞtüğünde => ENFüS-MERKEZ-İÇ-ÖZündeki TeMeL İNAÇ İMÂNını =>ÂFÂk-MUHİt-DIŞ-YÜZündeki YAPmakta OLduğu FİİLLERini-AMELLerini =>KENDİ İÇİnde KENDİni KELÂMuLLAHça ve RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellemce SORGULA!.ma SANATıdır ve’s-seLâmm!.
Resim
Cevapla

“►V◄” sayfasına dön