Muhammedi Melamette Z harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette Z harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''Z'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;


ZâRR: Külli ŞEY-in ÖZ-ündeki “RABB” BİLE-İLE-liğinin ZEVK-ine ER-İŞ-te “SEBBAHA!”dır..
DeVRi-SeYRi-CeVLi-HaYRı, DUY-UY-uştur..
ZeRRE-KüRRe DÖN-güsü, AN-gısı, YAN-gısı, DiN-gisi, SîN-gisi, YUN-gusu.. ÜRuC-RüCu’ MiRAC MeşKi.. AHMED aleyhisselâm da YAŞA-n-AN AHAD celle celâlihu AŞKı!..

ZABT: Zabt etmek. İdâresi altına almak. Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. Kavramak. Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. Bağlamak. Kudret elinde tutan.

ZâleM: Zâlimler.

Zemh: Yararsızlık

Zemheri: Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

Zemh-ERi: Çilenin Çat ayazında, GÜbReden GÜL Doğuran Kâmil
Zemheri: Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

Zemherira: İblis gibi ateşten yaratılanlar için DONDURucu Cehennem…
…
Zemherira : Dondurucu cehennem.. Bir zamanlar aklımı sürekli ateşten yaratılan şeytanın nasıl olup da ateşte yine yakılacağı kurcalardı. Yıllar sonra Kur’ân-ı Kerîmimizle birbirimizi okuyunca bu âyete rastladım çok şükür. Hiç kimseden duymadım ama doğru olduğuna inancım vardır.

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
''Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemherira : Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.''” (İnsan 76/13)


ZİKİR: sistemin sahibi Subhan ALLAH Tealâ'yı yâd'etmek.

ZİKR : Dâma anma.

ZÂKİR : Anan.

Zîşan : Şanlı, meşhur ve şerefli olan.

Zikr-i Daimi : Atomun her an döngüsü gibi sürekli zikir..

ZiMMet: Himâyeyi te'min eden ittifak. Alâkalı. Uhde. Vicdan. Sorumluluk hudûdunda koruma zorunda kalma.

ZiMMet: Zâhir ve Bâtın Hakîkat-ı Muhammediyye'nin ASLen-NeSlen- FaSLen ve HâLen Fıtraten Sâhibi olmak..


zavar: değirmenci değirmen taşının düzen-dengesini bOZarsa kına gibi UN yerine yarıkırma zavar çıkar hayvanlara YEM olur.. UN, MustafeYN SıRRRına mazhar OLup elendiğinde ÜSTTE kalmayandır..

Zevk: tadmak kökündendir. "Küllü nefsûn zaikatû'l-mevt: her nefs ölümü tadacaktır..." hükmündeki zevkten. Zûhûratı zevk ediyoruz...
ZeVK: Söz İlmin Sohbet Edebin SonUÇundaki İrfÂN tadışı.. Ölüm gibi..

Hani elektrik gelmiş gibi Nûr-u Muhammed'e kavuşunca Hakk'a ve hayra uyanmıştık ya...
Kulluk Kâbe'mizin (Benlik Kâbesi değil) merkezinde Mûezzin-i Mutlak Muhammed aleyhi's-selâm:
Tevhidî teblig, tenzir ve tebşir ezânını okuyor ve dinliyoruz can kulağımızla.

Âcizâne arza azmettiğim şekil ve şart içinde zâhir ve bâtın kulluk Kemâlât Kâbemizin merkezinde, her şey ve herkeste, her zaman, her yer ve her hâlde okunmakta olan ezelî ezânı şimdinin Şe'enullah'ında Sahibinin ve Sahibimizin sesinden dinleyelim, duyalım ve uyalım, İnşâallahu Tealâ...

Zillet: ALLAH celle celâlihu karşısında KUL-un horluğu.

Zikir ve hamd : Muhammedî olup akıl sahiblaine tebliğ, tenzir, tebşirle tevhid getirilmiş ve öğretilmiştir.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette Z harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

Zü’l- CeLâLi Ve’l-İKRâM: Her ÂN Şe’enullahta CeLâLinden İKRÂM etmekte olan ALLAH celle celâluhu..

ZÜ’L-…: …Sahibi oluş bildiren ön ek..

ظَ لَ مَ zaleme: Varlığın varoluş sır-rı sıfırı olan Muhammedî Lûtfü zimmetinde bilme zannı zâlimliği…

Zenb : Kişiyi kuyruk gibi takip eden, geçmişte kalan ve kişinin kendisinin geri dönüp de silemediği günah, hata, kusur, noksan, yanlış tercih ve uygulamalardır.

Zikke : hayvanların bağlandığı zincir bağını sabitleyen toprağa çakılan demir kazık.

zARF: zARFta ZÂTı YAŞAmak…Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette Z harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

ZiKR-i Hâfî: Kalbî gizli-sessiz zikir.

ZiKR-i Cehrî: Dille açık-sesli zikir.

ZiKR-i ERRe: Ahmedi Yesevî kaddesallahu sırrahu ile başlayan gırtlakta hırıltıyla yapılan zor bir zikir..

ZiKr-i ERRe: boğazda halinde taMM sınırda-hançerede-gırtlakta hırıltı-inilti HÂLinde zikrediş.
MuhaMMedî Me-LÂ-Me-tte Ahmedî Yesevî kaddesallahu sırrahu ile meşhur olmuştur.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ZiKR-i EZiZi de budur hamdolsun..
Resim---Muttârif bin Abdullah bin Eş-Şihhir babasından naklen diyor ki: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i namaz kılarken gördüm: göğsünde ağlamaktan meydana gelen ve tıpkı değirmen iniltisi (sesi) gibi bir inilti (eziz) vardı.”
(Ebu Dâvud, Sünen, Salât 157-904)

Zî-Şen: Şe’nullahı anlayış sahibi olan Hak Eren. OL-Ân’ın Hükm-ü HAKK olduğunu idarak etmiş, “Olsun! Olmasın!” derdinden kurtulmuş Âşık..


Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette Z harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

Zülfikâr ذو الفقار
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem in İmam Ali kerremullahi vecheye Velâyet Hediyesi.
Zû "sâhip" fakara "deldi" ya da Fakr demektir.
Kelimenin tamamı delici anlamına da gelir.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesinde Ali kerremullâhi vecheye verdiği ve ucu iki kısma ayrılan meşhur kılıç Uhud savaşında Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü bu savaşta bedeninden yetmiş yara alarak son ana kadar Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemi savunduğu bu sebeple de Cebrâil aleyhi's-selâmın:

“Zülfikar'dan başka kılıç Ali’den başka da yiğit yoktur: Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr: لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار "
Buyurduğu kılıcın üzerinde yazmaktadır. Zülfikâr Topkapı Sarayı'ndadır.

Zü’l- fikâr: MuhaMMedi Fakra Sâhib.
Zülf, iki uçlu kıldır. Akıl gibidir. İçten gelen Bâtınî Lütuf sahibliğidir.
Zülf-i kâr, Kıldan-Akıldan kâr etmektir.
Kıl, Ka’ldir Sözdür. Sözden kâr etmek, sağdan da, soldan da, yerden de, gökten de, kendinden üst makamda olandan da, kendinden alt makamda olandan da kâr etmektir. Söz-Sohbet Sahibi olmaktır.
Zülfikar İNSANI KÂMİL in Sînliği-Benliğidir.
Dolayısıyle Zülfikarı eline almış, Benliğini Bilmiş-Bulmuş Eline almış olandır ki söz söyleme mârifetine sahip Kemale ermiş Zâttır.
Zülf-i kâr; Gerçek MuhaMMedî İmamîyyet ve Hilafet BİZ-liğinde Kabzası, Ali kerremullahi veche de BİR-leşir ve Ali kerremullahi veche elinde Zülf-i kârdır.
Ehl-i Beyt aleyhumusselâm EDEB-inin aslı; Beline Diline Elinde sahib olmak Zülf-i kâr
Zülf-i kâr’ın KINsızlığına Kın OLaBİLenler Kâmillerdir..ZülfiKâR: (Zülfekar) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kâfire âit kılıç iken Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesinde İmam Ali kerremullahi veche verdiği ve ucu iki kısma ayrılan meşhur kılıç. Velâyette AKIL-Nakil EDEBi..zıbın: doğduğum köyde yörükçede öz Türkçede BeBelerin İÇ GÖMMleği..
yapayalnızlıkta doğurduğu iSÂ-sına MeryeM aleyhume's-selâm kendi İÇini, cANInın cANına cAN eyyylemiş miş.miş.. İÇ gÖMMleğine sarıp-sarmalamış.. mış...züğürt: bu âlemde 5 parasız pejmurde gözüken YÂR yolcusu..
ZEMhERi: Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.
Zincir şîKEN: Zincir kıran deli..

zAHM: zAHMet Galebe etmek. Omuz vurmak. Sıkıştırmak. Tazyik. *Galebe etmek. Omuz vurmak-darbe. Sıkıştırmak. Tazyik. Zahmet..
ZeVK: Söz İlmin Sohbet Edebin SonUÇundaki İrfÂN tadışı.. Ölüm gibi..
ZELİL: İlliyinden Esfeline İNen. Mutlak İzzeti olamayan
zeBÛN: Nûrullah bİLEliğine, ASLın ADIna fASLen sahib OL-ÂN...
ZeVK: MuhaMMedî YAŞAyış Huzûru..
zimÂR: Irz, namus. Kişinin koruması kendi üzerine vâcib olan aile efradı.
zeVK: Söz İlmin Sohbet Edebin SonUÇundaki İrfÂN tadışı.. Ölüm gibi..
Resim
Cevapla

“►Z◄” sayfasına dön