KuL İhvÂNi KİMdir?

Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

insÂN kENdindEN GEÇçmedEN;
b.KuNdaN -> HAKıNı ve de GÜBREsiNden GÜLüNü,
ÇIK!.-AR!. >AmA-z-MıŞş!. MiİŞş!. >maSÂLL mıŞş!.


*

sEN sÎNemdeki cÂN SUyum!
GÖNÜL GÜLÜMün KOKU-SU!
Kul ihvÂNiyEm bEN BUyum!
E LESTU mAHHşeRr OKU!.”su!..

*


SÖZ-üm >SEsÎn!
>SESs >NEFesÎn!
->"iLLÂ >SENsÎnn!
“bENDeki >“SÎN”!..


*

->yiNE DELi -> kARmaŞığıMm!
GÖZüm AYydın ->AYyIŞIĞIMm!
YAŞArıMM da ->“ANLAT!”aMam!
bEN >seN-de > sANa ÂŞIĞıMm!..


*

cÂNÂN-ın >cÂNı >HAmuRlaR!
>“İLİK >KÂBEsi” -> OMuRlaR!
yiNE DELL-EN-di >GÜLL-EN-di!
“>YÜREĞiMm!” DEki>tOMuRlaR!..

*

İLİKimdeki ->İLK İSiMm!. >sEN -> bEN-de!. bEN -> sEN-de İSMi!.
->BİZ BİR-İZ KÂLû >beLA!.sı!. ->c  N  N -ın -> cÂN-daki >cİSMi!.
SON-suz un SıFıRrın >SıRrı!. -> KORKu!. UMUuTt UÇ!uRruMu!.
ReSsÂMm-ın -> rENksİZ RüYÂsı!. -> NEFf-e-SîNn-de SESs-in -> ReSsMi!.. ->
HaYy!” DE “el BiRr!”-e!.


19.02.14 09:21
brsbrs..tktktrstkk..chnnmd>cnnt>İBrhÎM-İZz!..


İÇimdeki>
ÇIlgıNn ÇIĞğlıKk!..


TEKe TEKin ->TEK kıtMÎRi
TEK-liğiN TEK”-iNde >DİRİ!
At->Avrat->ŞÂH-ı tebER!.”-i!
HAyyDÂRr-ı KeRRâRdır ->PÎRi!..

kerremullahi veche Huu!..

Resim

NE DEsÎnler?!.
NE DErlerse DEsÎnler!.


DErt etme ihvÂNim Keşiş Dağında
->Şakı şarkımızı ->Gönül Bağında
cEVR
-i cihÂN çARK-ı ÇİLE Çağında
AV >AVCIsın VURdu >ÖLdü DEsinler!.

*

ALTından konuşAN >çıLDırsın COŞsun!
ALTı yÖN SALdırsın >keYFine KOŞsun!
sEN ZÂTen EZELden HEP/HİÇtin BOŞsun!
ZALIM ELLer ÖMRünm ->BÖLdü DEsinler!.

*

cihÂNı ->CEMEttik -> cÂNda cÂNÂNa
ŞeÂNın >ŞÂHİDi OLduk -> “şu ÂNa
-> KeRBeLÂ BÂZÂRI -> AŞKa BÂHÂNa
AHMAKın GÖZünde ->ÇÖLdü DEsinler!.

*

DELİ-ler DERDine >DEstÂN DÜZ-ELim!
SEVdÂlarım >SıRR ELEKten SÜZ-ELim!
SıRR-ı SIFIR SOYunup da ->YÜZ-ELim!
Bir DAMMla gÖZ YAŞı >GÖLdü DEsinler!.

*

Kul ihvÂNi seFÎL -> AKtı -> GÖZ YAŞIm
KIRATım
>KıTMÎRim -> ÇİLE YOLDAŞIm
ANAmdan DOĞmadım
-> meZÂRda BAŞım!
NE zamAN ->AĞLadı?.. -> GÜLdü DEsinler!.


16.02.14 11:02
brsbrs..tktktrstkkmdbzbrz..sÖZün ÖZ-ü-ÖZ-eTi o ki ->

Resim

3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâm-ı Alî kerremullahi vecheye ait salâvâtı şerîfe

TÜRKÇESİ: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke Resim Salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Resim Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Resim Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Resim Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Resim Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Resim Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Resim Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.

MÂNÂSI:
“Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum), RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşım) olsun!”


Resim

Fâtımatuz-Zehra (aleyhasselâm) ANNemiz'in NÛR DuÂsı

Bismillâhin Nûr!
Bismillâhi NûRi'n- NûR!
Bismillâhi NûRun alâ NûR!
Bismillâhillezî huve mudebbiru'l- umûr!
Bismillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Elhamdu lillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Ve enzelen NûRa alet- tûr, fî kitâbin mestûr, fi rikkin menşûr,
Bi kaderin makdûr, alâ nebiyyin mahbûr!
Elhamdu lillâhillezî huve bil-izzi mezkûr
Ve bi
l- fahri meşhûr ve ales- serrâî vez- zarrâi meşkûr!
Ve sallallâhu alâ MuhaMMedin ve âlihit- tâhirîn!

MÂNÂSI:

NûR olan ALLAHın adıyla,
NûRun NûRu olan ALLAHın adıyla,
NûR üstüne NûR (her NûRdan daha üstün) olan ALLAHın adıyla,
Bütün işleri-emirleri-ömürleri tedbirle yapan ALLAHın adıyla,
NûRu NûRdan yaratan ALLAHın adıyla;
NûRdan NûR yaratan ve NûRu Tur Dağındaki yazılmış kitaba, yayılmış kâğıda, belli oranda, faziletlerle dolu Peygamberine ( Hz Musaya) nazil eden ALLAHa hamd olsun!
Hamd, izzetle anılan, övgüyle tanınan, darlıkta ve genişlikte şükürle yâd edilen ALLAHa mahsustur!
ALLAHın salâtı MuhaMMede ve Onun pâk Ehl-i Beytine olsun!

Âmin
!...

Resim

Fatimatü’z- Zehrâ Annemizin Salâvâtı


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُحُهُ مِحْرَبُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ ألْكَوْنِ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْ مُرْسَلِين
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُو إمَامُ أهلِ الْجَنَّةِ وَ إبَادِاللّهِ الْمُؤْمِنِين


TÜRKÇESİ :

Allhümme salli alâ men ruhuhu mihrabü'l- ervâhi ve'l- melâiketi ve'l- kevni
Allahümme salli alâ men hüve imâmü
'l- enbiyâi ve'l- mürselin,
Allahümme salli alâ men hüve imâmü ehli'l- cenneti ve ibâdillahi'l- 'minin...


MÂNÂSI :

Allahım!
Ruhu, kâinâtın, meleklerin ve ruhların Mihrabı olan O yüce Zâta sallallahu aleyhi ve sellem salât ü selâm et!
Allahım!
Katından gönderilenlerin ve peygamberlerin İmamı olan O yüce Zâta sallallahu aleyhi ve sellem salât ü selâm et!
Allahım!
Cennet ehlinin ve Allahın mümin kullarının İmamı olan O yüce Zâta sallallahu aleyhi ve sellem salât ü selâm et!

(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!...
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

YÂRım NEFeslik ÂNiyem!
KÛN feyeKÛNa kÂNiyem!
->
ISSız - SESsiz ihvÂNiyem!
SENsin BÂKİ >bEN fÂNiyem!.

ZEVK 5908

KENDİ İÇimde YAŞAdım!. ->el ÂLEM NE DER? i YAZdım!
VÂHİDul- KAHhâR ALLAHım >HÜKMünü EDER! i YAZdım!
ÖMRümce >Kur'ÂN OKUdum!. ->YÖRüK KİLİMi dOKUdum!
SıRR-ı SIFIR SIRATı-nda -> YAŞAnAN KADER!. i YAZdım!.


28.02.14 07:23
brsbrs..tktktrstyndrmdmndlyrkk..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

İÇ -> İÇe”-> İÇ-te SEVgilim!
-> “İÇtiğiM”i >KUSmasam da!.
KıtMÎR”im -> KÖPEK değilim!
SUSsam OLmaz SUSmasam da!..


*

KaDER >TEKe TEK tERaSı!
-> YAPaYALnızlık besı!.
ÖLsek BİLe BİLen OLmaz!
->OKUNmaz GARİB seLâsı!..


*

Kul ihvÂNi AŞK maSALI
OĞULcası -> uL MALı
ELEST –ü- mAHhşeRr şu ÂNda
OYSA!.” ki -> SÂDIK OLMaLı!.


ZEVK 5559

DERBeND-liMm DAĞda YAŞArdı!. OLur mu?.” deYu GÜLmüŞştüMm!.
TEKe TEKlik ->ZOR İŞş!” deyip -> “GARİB HÂL in ÜZÜLmüŞştüMm!.
->KARlı DAĞın -> KARTALıydıMm!. -> miŞŞli.. MıŞşlı.. maSALıydıMm!.
-> KaDER -> tAVladı!.. -> AVladı!.. -> “cuPp!..” diYe İÇİne DÜşştüMm!.


14.09.13. 13:17
brsbrs.. tktktrstkks..byldgçrzamANn..


OĞULcası -> OĞuL MALı:
İbnu'l- VAKTin -> EBU'l-VAKTi...


Es sâlatu ve's-Selâmu aleyke Yâ Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem

Resim

Es sâlatu ve's-Selâmu aleyke Yâ Ebul-KASIM
sallallahu aleyhi ve sellem
Es sâlatu ve's-Selâmu aleyke Yâ Ebu'l-TÂHİR
sallallahu aleyhi ve sellem
Es sâlatu ve's-Selâmu aleyke Yâ Ebu't-TAYYİB
sallallahu aleyhi ve sellem
Es sâlatu ve's-Selâmu aleyke Yâ Ebû'l -İBRAHiM
sallallahu aleyhi ve sellem12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun muhtesem salâvâti:

"kim ki âhirette Havz-i Kevserden doya doya içmek istiyorsa
bu salâvâti çokça okusun."
buyurmuştur.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhiResimVe alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i BeytihiResim Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Resim Ve aleynâ maahum ve'l-'minîne ve'l-'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.

MÂNÂSI: ALLAH'ım! Sahibimiz ve Efendimiz, kadri-kıymeti-değeri ve şerefi Senin katında azîm-kadîr-âlî olan Ümmî Nebîn ve Habibin Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât-ü-selâm eyle (teslimiyet ve tâbi' olmak için kendisine kavuşmamıza ve sılamıza salâtımızı vesile kıl!) Ve ailesine, ashabına, evlâdlarına, eşlerine, zürriyetine ve ehl-i beytine de! Eshârına (seher sırrına), ensarına (oluşum unsuruna, muhabbet Medine'sinin elemanlarına, ALLAH adına yardımcılarına) ve nûrundan oluşan herşeyine (herşeye) ve muhiblerine (el ele, kan kana ve can cana sevenlerine), ve ümmetine (O'na tam kemâlla teslim ve tâbi' olup onun imâmlığında ALLAH Tealâ'ya istikamet edenlere) de! Onlarla beraber bizlere de ve mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, müslüman erkeklere ve müslüman kadınların cümlesine de salât-ü-selâm eyle! (ulaşımımıza vesile kıl yâ Rabbü'l-Âlemin)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

AHh ihvÂNi!.
vAHh ihvÂNi!.
Şu ÂN >ŞeÂN
->şÂHh ihvÂNi!.

Resim

RuHu >KaLbi >Nefsi >tENi
Sıyırsam ÇıKarsam ->SENi
>DEsem ->ÖLdürürler bENi
SÖYLe-mesem ->AR ihvÂNi!.


*

SEVmez-SEViLmez >ÜZerLer!
EN İNce ELEKtEN ->sÜZerLer!
HaLLaC-ın cÂN-ın ->yÜZerLer!
N e S i M Î -ye -> D Â R ihvÂNi!.


*

biR Lokma >TOK-ta ->AÇ-ların!
->KeL BAŞa ->ALTIN TÂÇ-ların!
->BULut BULut -> AK SAÇ-ların!
->HASAN DAĞ-da -> KAR ihvÂNi!.


*

“UYUyAN GÖZ”-ün ->GÜLüŞü
-> AYAK-ta GÖRüLen ->DÜŞü
KeSReTte >VaHDeTt CüNBüŞü
->dOKsan DİŞLi -> NÂR ihvÂNi!.


*

Lübbü’l- Lübb >KuLLuk hüR-EMEK
H E R C A N L ı İ Ç İ n -> tÜREMEK
HaYy Z i N C i R i-dir ->Ü R E M E K
Z I T -Lar Z E V K i -> Y Â R ihvÂNi!.


*

KÂF DAĞın BAŞında ÜNLersÎn!
İÇ-in -> DIŞ-ında ->İNLersÎn!
DIŞ-ında -> İÇ-in->dİNLersÎn!
Z I D-Lar ZeVK-i ->ZÂR ihvÂNi!.


*

NÂZ-ın -> Ni-YÂZı -> OLurLar!
YÂR-e -> SîN SAZ-ı ->OLurLar!
“OL-ÂN”-a ->R a Z Î ->OLurLar!
H a Kk Â Ş I K -Lar ->ER ihvÂNi!
.

*

DOĞuMmLa -> ÖLüMm >ARA-sı
B E d E N -i -> cÂN-ın ->dARA-sı
AHhmaKk -> AKLın >MaSKaRa-sı
“OLuRr!. >OLmaZz!” ->dER ihvÂNi!.


*

“YAŞAnmayAN ŞEY!”-di ->YaLAN!
YAŞAnmadAN ->EL-de ->KAL-AN!
bU “ÂL-EMm”de ->AHhmaKk OLAN!
->“E T t i ğ i”-ni ->y E R >i h v  N i!.


*

şU ÂN ->GEÇmiŞş -> GELeceKk-mi?
A K I L -> A S L -ın -> BİLeceKk-mi?
“ÂL-EMm” ->SAN-AL mı>gERçeKk-mi?
-> S ı R R -ı S I F I R -> S ı R r ihvÂNi!.


*

“KüLLî TeVHîD TÂC-ı” n ->TAKaMm!
BedEN-NEFis-KaLB-RÛH ->MAKaMm!
“İKİ”-dEN -> BAŞLayAN -> RAKAMm!
B İ R-T E K SAyı -> “B İ R” -> ihvÂNi!.


*

GüBRe-dir -> GÜL-ün -> ANA-sı
“CÂN”-daki -> CÂNÂN ->cÂNÂ-sı
KaLB-in -> “TeVHîD ÇaRPaNa”–sı
>“İ K İ ” -Liği -> “K İ R” -> ihvÂNi!.


*

EHL-i BeYT-i -> BeYTuLLAH-a
FiŞ -> PirİZ -> ReSÛLuLLAH-a
EL-den ->EL-e ->EL ->ALLAH-a
“ÂLİ ŞÂH” tır ->“P Î R” ->ihvÂNi!.
aleyhumu's-selâm


*

ZIT-Lar ZeVKi ->ZeMZeM-ZeHRi!
SU ->SÜT ->BAL ->ŞARÂBın NeHRi!
K u D D Û S î B a B a -mın ->ŞeHRi!
BeZM-i B e L Â -> “B O R” -> ihvÂNi!.

*

KULLuk KaDERin -> TEKe TEKk!
TEKe TEKkte HASsret ÇEKmEKk!
AK ALEV-Le ->YaNar ->EKMEKk!
“SU”-yUN KıZıL >“KOR” ->ihvÂNi!.


*

BUra-sı >GuRBet ->DURuLmaZz!
AV iSEN -> AVCI -> VURuLmaZz!
KALLeŞş-Le ->KaVİL KURuLmaZz!
YÂRı -> YOL-da ->“KOR” ->ihvÂNi!.


*

TeVHîD-iN TÜLÜ-n ->DOĞ-urmaKk!
SEVd BÜLBüL-ün -> DOĞ-urmaKk!
GüBRE-dEN GÜL-ün ->DOĞ-urmaKk!
ZIT-Lar ->ZeVKi -> “Z O R” -> ihvÂNi!.


*

şU HaYYaTta ->Hak OL-AN->HaKk!
MeRKeZ-MuHiTt ->“O”-nda OLmaKk!
İ R â D E ->İ D r â Kk ->İ Ş t i r ÂKk!
İLM-eKk!. İLM-eKk!. ->“Ö R” ->ihvÂNi!.


*

“HAVVa”-dan -> HeVÂ -> HeVES-i!
“ÂDeM”-den -> NÛR-un ->NÜVE-si!
-> “Lâ > HuVe -> İLLâ ->HuVe!”-si!
->AÇç GÖZ-üNü ->“G Ö R” ->ihvÂNi!.


*

“DİL”-iyLe ->TeVHîD ->TARAyANn!
AK ->kARA -> AKL-ın->KARAyANn!
->İÇ-te – DIŞ-ta ->RaBB ARAyANn!
->GÖNÜL gÖZü ->“K Ö R” ->ihvÂNi!.


*

“YÂD”-a -> YÜREK ->BAĞLa-dığın!
“OLur!. -> OLmaz!.” ->AĞLa-dığın!
->YeTER ARTıKk ->Ç A Ğ L a-dığın!
“DeSTÛRr!” DİLe!. ->“DUR” >ihvÂNi!.


*

->AŞK-a KANaTt ->AÇ-AN ->NEFSe!
>AŞK kOKU-SUn >sAÇ-AN ->NEFSe!
DAĞdan -> DAĞa ->UÇ-AN ->NEFSe!
“AŞK TUZ-AĞ-ı” n ->“K U R” ->ihvÂNi!.


*

şiMDi –>şU ÂN ->zamÂN-mekÂN!
“İMKÂN İ L E” dir -> İ M T i h  N!
BAKar mısın?. ->cÂN-da ->cÂNÂN!
N Â R İ Ç İ -nde ->“N Û R” ->ihvÂNi!.


*

“AŞK KUŞU”-n -> “kANLı KÂFeS”-te!
HeR ŞEYy-de!. HeMm de HeRKES-te!
>“AL”-ıp -> “VER”-diğiN ->NEFeS-te!
->ÜFfüRrüLEN -> ->“S Û R” ->ihvÂNi!.


*

->MeRYeM-e -> MâRİFet -> İSÂ!
HeMm EJDERha >HEMm de A’SÂ!
T Â R İ K A T -ı M î M -de ->MuSÂ!
->AT-ÂN KaLBin ->“T Û R” ->ihvÂNi!.
aleyhumu's-selâm..

*

SöZ-SoHBeT-ZeVKini ->HAZ-a!
DÖNdürüp >NÂZ-ın ->NiYÂZ-a!
->SeHhER SıRrı ->SeFÎL SAZ-a!
DELi!. DELi!. ->“V U R” ->ihvÂNi!.


*

SEV-EN!. SEViLEN! BİRİ-SîN!
hER NEFeS ÖLüp ->DİRİ-SîN!
AŞK KervÂNın ->KıtMÎR-i-SîN!
->YEDi YÖN-e ->ÜR!. ->ihvÂNi!.


*

TEK-e TEK-te >“TEK”-lik >YER-iN!
S ı R R -ı S ı F ı R ->SEVd SERiN!
“OLsun!. ->OLmasın!.” DEFTER-iN!
“OL-AN HaKK!” De!.. -> dÜR ihvÂNi!.


*

EBDÂL -> “TEVHîD TeBDîL”-ini!
EBRÂR-Lar ->DOST-un DİLİ-ni!
ÂHYÂR -> HaYRr-ın MeNZÎLi-ni!
ÂHRÂR-Ları -> “HÜR” -> ihvÂNi!.


*

gÖZü-bENLi -> HaYyâR GÜLü
YüReğiMm ->HaYzâR BÜLBüLü
KIRATımm ->HaYdâR DÜLDüLü
S I R A T S ı R Tı -n ->sÜR ihvÂNi!.


*

EVv-sİZ bARKsız -> kul ihvÂNi!
Her şEyy fARKsız -> kul ihvÂNi!
Ç İ L E ->çARKsız ->kul ihvÂNi!
TEVHîD tELLi -> TÜR -> ihvÂNi!.13.03.14 03:33
brsbrs..tktktrstkkmdssszısszshrlrmm..


Resim

sÖZo ki;

Lübbü’l- Lübb: ÖZün ÖZü..
ÇaRPaNa: iki tencere kapağı gibi iki ele geçip vurulan pirinçten halak-yı zikir çalgı âleti.. tik tak vuruşu..
KaVİL: anlaşma. sözleşme. konuşulan söz.
NÜVE:ÖZ. Çekirdek, asıl, menba.
YÂD: el-yabancı. ayrı.gayrı..
DeSTÛRr: f. İzin, müsaade. Şerlilerden kurtulmak için söylenen söz. Allah'ın inayeti.

EBDÂL: en bedel olan.
EBRÂR: en iyi olan.
AHRÂR: en hürolan.
AHYÂR: en hayırlı olan.
HAYDÂR: en diri olan.
HAYyÂR: en yâr olan.
HAYzÂR: en zâr-ü zâr olan…

EBDal: (Bedil veya Bedel. C.) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Mâsivâ alâkasından mücerret ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde fâni ve müstağrak olan zâtlar.
EBRaR: (Berr. C.) Özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. Sâdıklar. İyiler.
AHYâR: Hayırlılar. Dostlar. İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)
AHRâR: (Hür. C.) Hürler. Esir veya köle olmayan kimseler. Silsilesinde esir veya köle bulunmayanlar. Hürriyetçiler.
HaYDâr: Yiğit, cesur, kahraman. Arslan, gazanfer. Hep diri..
HAYyÂR: En güvenilir YâR olan-YâR EDen.
HAYzÂR: Kanı dinmeyen Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm-i ZâR olan..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

insÂN HAK ->AŞKtan ÖtüRü
GÖRÜRsün YEDiyÖN BAK ki!.
ASLÂN-sAN>YOLunda YÜRÜ!.
->cÂN-ıNı ->DİŞ-iNe TAK ki!..


>VAR-ımızı ->YOKUmuzu
->AŞK-a ->ADAdık ihvÂNim!
“OKU!”duk da >“OKU!”umuzu
->NEee-Ler YAŞAdık ->ihvÂNim!..


tEKe tEK ->tERas tEKkem-de
GÖRdü "ZeVK"Ler ->ALTı BİNi
KaLB KÂBEm gÖNüL Mekkem-de
->NEŞ’e-LENdi -> S E V -gi DÎNi!.


ZEVK 6000

SÖZ-SOHBET-ZEVK-HAZzLarımız!. -> PULLamıŞız!.. ALLamıŞız!
ZITLar ZEVKin -> DEFTERLere!. ->ALTI BİN ZEVK sALLamıŞız!
RABBım SÖZ-ün.. >RESÛL SESi-n!. -> Kul ihvÂNimİZ ->NEFeSîN!.
-> KITMÎR-e -> TASMAsÎn TAKıp!.. -> KIRAT-ımİZ >nALLamıŞız!..17.03.14 13:44
brsbrs..tktktrstkkmdssszıssziçmdeacı…
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim


BAŞın EĞdir kul ihvÂNi!
ARŞ-a dEĞdir kul ihvÂNi!
KULa KULLuksa >YAŞamak
>ÖLmek >yEĞdir kul ihvÂNi!.

->çİLE ->çİLE -> DİZi -> çİLE
->gİZLi gÖNüL -> gİZi -> çİLE
eynel meferr >her ÂN >şeÂN
ARA-r!. >BUL-ur!. -> BİZ-i çİLE!.

çİLE NE Ki?!.

KUL EDen KeVN-i KıtMÎRi
ÂLİ ŞÂHım EYyler
-> PÎRi
->bİRr DAMmLasın İçen DİRi
HaYYu
l- KAYyum>HaYaT ÂB-ın!.

*

cihÂNLar >CEM’-i MuhaMMed!
cÂN-cİSİM >CİM-i MuhaMMed!
->MaHhşer-i MîM-i MuhaMMed!
BâBus- SeLÂM” ->beLÂ BÂB-ın!.

*

SıRRını >SıRar -> TÜL giBi!
>GÜL çİLEr ki>AL GÜL giBi!
->ÇiLE ÇiLER >BÜLBüL giBi!
->UMUTLa ->Ulul- ELBÂB-ın!.

*

ÇİLE ÇIKar -> ÇÖKer BAŞ-a!
YOL DÜŞürür -> DAĞ-a TAŞ-a!
DeDE-BeBe -> BAKmaz YAŞ-a!
->Ç İ L E -si OLur ->muhaTÂB-ın!.

*

OKU!”sEN ->ÇİLE KİtÂBın
ÇİLE
-de -> HAKkın HİtÂBın
->ihvÂNi-mİN -> SıRTındaki
RABB
ımızın -> KULLUK KÂB”-ın!.


18.03.14 15:53
brsbrs..tktktrstkkmdçllee...gİZ: gİZLi gÖNüL SıRrı..

HaYaT ÂBı: ÂB-ı HaYaT: Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer. Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir.

BâBu’s- SeLÂM:
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selemin Kâbeye girişte kullandığı ve doğduğu Evin karşısındaki kapı.
Mescid-i Nebevî ‘nin kapılarından birisi. Selaâ kapısı 1 nolu kapıdır.


Ulu’l- ELBÂB: ÖZ EHLi.. Selim Akıl sâhibleri. Düşünebilenler. Akl-ı selim sahibleri.
Ulûl, "sahibleri", elbâb ise "lübbler" demektir. Ulûl'elbab; "lübblerin sahibleri" demektir. Lübb çift "b" ile yazılır BİLElik ANLAşılır.
.
muhaTÂB: Söyleyeni dinleyen. Kendisine hitab edilen. Gr: İkinci şahıs..

“OKU!”sEN ->ÇİLE KİtÂBın:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
Resim---“İkra/ kitâbeke kefâ binefsike-lyevme ‘aleyke hasîbâ(n): “Kendi kitabını oku; bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter.”
(İsrâ 17/14)

“eynel meferr”> her ÂN şe’ÂN:

her ÂN yeniden YRATış ve her ÂN “KAÇış-Çıkış Nereye?.”:

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ
Resim---“Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr: İşte o gün insan: “Kaçacak yer nerede?” der.”
(Kıyâme 75/10)

HaYYu’l- KAYyum:

El Hayy :
Resim

El Muhyî :
Resim

El Kâimü :
Resim

El Kayyûmü :

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4865
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen Gul »

kulihvani yazdı:Resim


>BOĞA BOĞan ANA ASLAN -> YAVRUsun AĞZıyla Taşır!..
"Bu canını dişine takmış gibi yolunda yürüyen aslan kim acaba Sevgili Hocam?"diye sorsam...
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim..GÜLce çİLE...

Zâhir HaCERr
Bâtın MeryeMm!
AŞK CeZB-ü-CeRr
EVveL-ÂHiri>şu DEMm!.


KALBin GÜLLeri ıyor!
HaCERr ile MeryeMm ELLi..
KEREM kOKUsu >SAÇıyor!
El CeBBÂR SıRRı >teCELLî!..

MeryeMm-HaCERrin>zında
->İ S Â –>İ S M â i L BeBe-si!.
>“BİZ BİR-İZ” Lik BOĞazında
->YÂRım NEFES ->DeBDeBesi!..

“yENiden Şe’EN -> İŞİ”-nde
AŞK KÛN feyeKÛNun “OL!”unda..
“cÂNından -> cÂNı” -> DİŞinde
ÖLÜM dOLu ->A Ş K Y O L U -nda!..


ZEVK 6004

İBRaHîM ÇİLE çÖLÜnde.. İSMâiL.. ->HaCERr ÇİLEsi!.
RaHMi-ndeki AĞzında cÂN.. >İSÂnın MeryeMm İLEsi!.
NÛR-u MîM-in MeRHaMeti.. -> NeBîYyül- ÜMMî ceNNeti
Er RaHMÂNu
r- RaHîM ALLAH.. BİZ BİR-İZ bEsin BİLesi!..

aleyhumu's-selâm..

19.03.14 12:13
brsbrs..tktktrstkkmdgnlglmle...


CeZB-ü-CeRr:

Hidrojen ATOMunun Çekirdeği, Merkezini Muhitte Tevaf eden Elektronunu Merkez KAÇ/CeRR Kuvvetiyle İTerken, AYNI zamanda Merkez ÇEK/CeZB Kuvvetiyle ÇEKer ki elektron var oldukça YÖRÜNgesinde sabit ile'l-ebed "SeBBeha" DÖNgüsünde hep HAYydir hamdolsun!..


El Cebbâru :
Resim

HaCERr aleyha's-selâm..:

sâRâ Annemizin İsmail aleyhi's-selâmı doğuran HaCERr Annemize kıskançlığı.. en uzak ÇÖLLere sürgünü edişi.. İbrahim aleyhi's-selâmın o zaman ıssız bir vâdi olan Mekke’de kucağında BEBEsiyle bırakıp döneceğinde HaCERr aleyha's-selâm: “Yâ İbrahim bizi bu ıSsız çölde kime bırakıp gidiyorsun bunu sana ALLAH celle celâluhu mu emretti?” dediğinde İbrahim aleyhi's-selâm: “Evet ALLAH celle celâluhu emretti ve sizi O’na emânet ediyorum!” buyurunca HaCERr aleyha's-selâm: “peki o zaman Yolun açık olsun!” buyurdu.. ve KÂBE-yi yENiden Kuruş KIYAMına Durdu!..

O zaman O belde bomboş bir arâzi iken insan, cin, geçmeyen vâdiler arasında bir yer iken Hacer Vâlide'mizin gidip de böyle Safâ, Merve, Mekke, Kâbe, Zemzem.. akıl fikir ermeyecek bir eşyâ merkezi oluşu ezelden oluşunun ortaya çıkışı.. sanki o beldede bir şehir doğmuş, çocuk gibi doğmuş ebeden..
Zemzem ne demektir?
MuhaMMedî sahipliktir, zâhir ve bâtınına.
Bir damla sudan yaratılan insan, bir damla suya daima Muhtaçtır, Mecburdur, Memurdur ve Mahkumdur içmeye. Yaşayabilmesi için.
O bir damla SU-yunu bir damla suyla sulamak zorundadır.
Yaratıldığı bir damla meniyi.
İşte burada şimdi gözükmemekte ama güney-doğu arasındaki hatta Safa Merve vardır.
Safa güneydeki tepeden bu kuzeydeki tepeye yedi kere koşmuştur.
Niye sekiz değil de yedidir?
Nedir bu yedi koşu, nefisler arasındaki koşu.
Neden bu koşuyu İbrahîm aleyhisselâm yapmamış da, Hacer vâlidemiz yapmıştır.
Rahmâniyet değil de, Rahîmiyet yapmıştır.


Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Hacer-i Esvede elini süren, Rahmânın eline elini sürmüş gibi olur.” buyurdu.
(İbni Mâce)

er RahîM:
Resim


MeryeM aleyha's-selâm..:


وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ
Resim---“Ve iz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâil âlemîn: Hani melekler, “Ey Meryem! Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”
(Âl-i İmrân 3/42)

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
Resim---“Yâ meryemuknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn: “Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O’nun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi.”
(Âl-i İmrân 3/43)

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

Resim---"Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbüki tahteki seriyya. Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti tüsakit aleyki rutaben ceniyya. Fe küli veşrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya : Derken aşağı tarafından ona şöyle seslendi: «Sakın üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı yarattı. «Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.» “Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.”
(MeryeM 19/24-26)

er Rahmân:
Resim

**


"Gayb Ricalin gördüm selâm ettiler bana...
Edeb içinde divan durdular.
Kulağıma Fethiye salâtin okudular...
Kırklar sonra söylediler bana...
"


Münir DERMAN (k.s.) "Çilem" yazısından...
http://www.muhammedinur.com/forum/viewt ... 190&t=8967

44. SALÂVÂT-I ŞERÎFE: SALÂVÂT-I FETHİYYE

Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’ in kâinâtı şereflendirdiği
güneş gibi doğduğu gecemizde

41 kerre ikram olsun inşâALLAH!


Resim

ResimEs-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Es-selâtu ve's-selâmu aleyke Ya Rasûlullah


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMi’L-MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEME’N-NEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-MÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİ’L- ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L- AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMİ’L- HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ’L-HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİ’L-MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂKİYİ’L-HAVZİ’L-MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VE’L-AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE’S-SİRÂCİ’L-MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYİ’T-TEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ’S-SALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

MÂNÂSI :

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Elçisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Sevgilisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Dostu!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın en tertemizi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın her an kendisine teveccüh edeni!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın yaratıklarının Hayr Kapısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın seçtiği!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın süslediği-ziynetlendirdiği!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın gönderdiği Resûlü!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey takvâ ehlinin İmamı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin sonuncusu!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âlemlerin Rabbı’nın elçisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey evvelin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âhirin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin baş çekeni!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey ümmetin şefâatçısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey büyük himmet sahibi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Livâi’l-Hamd Sancağını taşıyan!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Makâmi’l- Mahmûd Sahibi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Havzi’l-Mevrûd Sâkisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Âdemoğlunun seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bize müjdeli haberler getiren!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Rahmet Peygamberi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Tevbe Peygamberi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ı görerek namaz kılan!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey her bir şeyin başı olduğu gibi âkibeti de olan Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey iki âlemde insanları izinde toplayan Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Hakkın ve hayrın seçilmiş hürü!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bâtılın ve şerrin mahvedicisi-yok edicisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Ahad (cc) nun ilk hamd eden Ahmedi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Şeriâtın, Tarikatın, Mârifetin Hakikat Hayatı ve Nur-u Mim’i Muhammed!

ALLAH Teâlâ’ nın, meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanların ve bütün yarattıklarının selâmları sana, azîz ailene, ehl-i beytine, annelerimize ve sahabelerine olsun!

ALLAH Teâlâ’ nın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun!

Âmin Yâ Muîn Celle Celâlihu!..
Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

AHım AL GÜL!
AHım BÜLBÜL!
gİZLi İZiMm!.
>AHıma ->TÜL!..

AHh ihvÂNi!..

ARZ-ı HÂLim ALİ ŞÂHa
RaVZa’da RaSûLULLAHa
EL >ELE.. EL>YEDuLLAHA
BİZ BİR-İZ ->“İZ”i ihvÂNi!..


*

DERdiYOK-umun SEsÎnde
DARmaDUMan NEFesÎnde
->KeŞİŞ DAĞIn TEPEsÎnde
KİMm DİNLer >“bİZ”i ihvÂNi!..


*

KULLuk >imkÂN-imtihÂNda
ŞİMdi->şu ÂNda ->Şe’ÂNda
GEÇmiş-GELecek ->şu ÂNda
->OYNAnAN ->“dİZ”i ihvÂNi!..

*

HÂL-i HaZıR >HAKkladığım
PiSin>PASın >PÂKkladığım
cÂNImdan da >SAKkladığım
->gİZLi-Lik ->“gİZ”i ihvÂNi!..

*

“GÖKLere -> kANat AÇ!”ınca
“OLsun! Olmasın! >kAÇ!”ınca
“OL-ÂN kOKUsun ->sAÇ!”ınca
->SEV-ER-İZ -> “sİZ”i ihvÂNi!..


celle celâluhu
sallallahu aleyhi ve sellem
kerremullahi veche..


26.03.14 01:59
brsbrsbzr..tktktrstkkmdsszısszvedekimssizsnszgnlrimm..MÎM -i MeStim>mecNÛN-LeyLÂm!
İBNul- VAKTt-in ->Â Ş I Ğ I nda!
G Ü L k O K U -su KaRa SEVdÂ-Mm!
Y E D i R E N G-in ->kÂ Ş I Ğ Inda!.


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »


İZ-in >“İZ”i
>gÖNüL gİZi
SİZ-i ->BİZ-i
BİZ BİR-İZ”i..

ÂN-daki ÂN
şİMDİ şu ÂN
el ÂN >Şe’ÂN
ve >YAŞAnÂN..

DIŞım YiTiKk
İÇim ->BiTiKk
gERçeKk Ol-ÂN
BİZ BİR-İZ-diKk..

EK-eN zamÂN
BİÇ
-EN zamÂN
GEL
-EN zamÂN
GEÇ
-EN zamÂN...


Resim

heYy/haYy ihvÂNi!..

AKLImı ALmıŞşsa -> divÂN diL-beRi
Hem mecNÛN hem LeyLÂ Ezelden beRi
>seBBehâ SERmeSTi -> EBeD SER-SERi
BIRAKın!. >AĞLasıNn!. GÜLsüNn ihvÂNi!.


*

“AVv “ İDin OYUN-da -> AVvcını VURdun!
“aHh!”ın ARZ-dan ARŞ-a ATTın sAVvurdun!
guRBeTt ELLerinde >“YALNIZLIK YURDU”-n!
TUZ KURDU-na -> yuVA- > GÖLsüNn ihvÂNi!.


*

EHL-i BEYT ÂLİ ŞÂH ->AŞK meydÂNI-nda
KÛN feyeKÛN >Şe’ÂN ->el ÂN >KÂNın-da
BİZ BİR-İZ CEM’i-nde ->cÂNÂN cÂNI-nda
KÂR -ü- beLÂ >sEN-sÎn!. >ÇÖLsüNn ihvÂNi!.


*

ÇİLE ŞiMŞeKkLeri ->ÇAKKsın ->PeŞPeŞe!
cÂNI-nı KORUsuNn!.. ->BAK-ma-sın LEŞe!
“İBRaHiMî OL!”suNn!. ->GİR-sÎn >AT-EŞe!
->UMUT-u -> KORKU-dan ->BÖLsüNn ihvÂNi!.


*

“TEK-e TEK tERas”-ı -> “TEK SARAY” İSe!
“BUrası ->BURSA”-sı ->A K S A R A Y İSe!
“mute!. ->kABLe en teMUTu!.” ->HAY İSe!
K e Ş i Ş D A Ğ L a r-ında ->ÖLsüNn ihvÂNi!.


aleyhumu's-selâm
kerremullahi veche


30.03.14 11:41
brsbrsbzr..tktktrstkkmdhykrşş..KİMmiş mecNÛN >KİMmiş Ley!
>Bu BÂZÂR-da ->K A R A SEVdÂ!
>ZıRr DELİ-ce ->dÖN-EN DÜN-yÂ!
HePp YANdıkça->sÖN-EN DÜN-yÂ!..


Resim---Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Mûtû kable en temûtu: ÖLmeden önce ÖLünüz!...” '' buyurmaktadır.
(Keşfu’l-Hâfâ II-291-2669)

nOt: Rahmetli Hacı OsmaN BaBamız: "Evlat! Tuz GÖLünün etrafında 40 yıl çobanlık yaptım.. hiçbir CANlı yaşamaz sanırdım TUZun İÇinde.. bir gün TUZlu Çamuru kazınca ufacık soluncanlar gördüm ve: "BUnlar da benim gibi TUZ KURTu!" dedim!" derdi ve o meşhur çiçek yemiş görmez GÖZünden bir dAMMla göz YAŞI kayardı..
HaYY DosTt!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

YaZz ihvÂNimm YaZz!..

SÖYLEnenler -> UÇtu ->GİTti!
->SÖZün SÖYLE CANcağızıMm!..
“OLsun!. OLmasın!.” lar ->BİTti
SıRr-ı SIFıRr SUSs EYy AĞızıMm!..


Resim

İŞ-te!.. -> ceheNNeMm ceNNeti!
“OLsun!. OLmasın!.” -> MiNneti!
“OL-AN”lar HaKk’ın HüKmü HAyy!
“SıRr-ı SIFıRr” da -> S ü N n e t-i!..


HaMm AKıLlar -> YERli-YURTlu >BAŞ-AyAKLı.. -> kAVvRuluyoRr!.
HaKk ÂŞIKlar -> YERsiz-YURTsuz >BAŞ-AyAKsız.. -> sAVvRuluyoRr!..

Resim

DOĞum KUŞum
ÖLüm gÖLgem
!
>A Ş K UÇuşum
>İkİ bÖLgeMm!.

Resim

>İkİ ŞeY’im!. -> iKi ELim
gÖNlümle-gÖNül güzELim
ALdığım
- VERdiğim NeFeS
E C E L -im iLe E M E L –im!..


Resim
MıŞş!. MiŞş!. Mâ-SALL-ıMıZz!..

AHD-im-İZ ->“İKRÂ-OKU!”nsun!
BeLÂ!” GÜLüMüZz KOK!”unsun!
BİZe!. -> DEli-ler DOKuN!”sun!
EL-in DEĞ!me!. ->NÂ-ÇÂR-e YaZz!..

Resim

ŞEENi --> “ŞeVK EDenleri
TAHTını -> “FeVK EDenleri
DERdini -> “ZeVK EDenleri
YaZz kıtMÎRim!. NE ÇÂR-e YaZz!..

Resim

RÛHumuz DER-iM-İZ >YÂR-MiŞş!
ÖTEm-İZ >BERİm-İZ >YÂR-MiŞş!
KAÇacaK >YERİm-İZ >YÂR-MiŞş!
YiNE YÂR-MiŞş!.. -> Zî-ÇÂRE YaZz!..

Resim

KıRıK AYNa --> BiNn PÂRe-m-İZ!
YÂR-i GöStER!” ir ->YÂRe-m-İZ!
DERdimİZ DERdi… -> ÇÂRe-m-İZ!
DERDi -> DELi!.. -> Kî-ÇÂRE YaZz!..

Resim

ÇATıKk KAL-ANn KAŞşlara ->YAZz!
GöVDesi AYRı -> BAŞşlara ->YAZz!
YuVaR-l-AN-AN TAŞşlara ->YAZz!
->YaZz ihvÂNimm -> Bî-ÇÂRE YaZz!..


16.10.13.. 14:44
istNbl..ayAZağa. 2.ci krbÂNbyrm...

ResimsÖZüMm o ki;

AHD-im-İZ ->“İKRÂ-OKU!”nsun!
BeLÂ!” GÜLüMüZz KOK!”unsun!
BİZe!. -> DEli-ler DOKuN!”sun!
EL-in DEĞ!me!. ->NÂ-ÇÂR-e YaZz!..

“İkRâ!” İLK-i!..: “Yaratan RABB-inin İSMiyle oku!” …İLK İnen âYeT!..

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Resim---“Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka) : Yaratan RABB-inin İSMiyle oku!”

(Alak 96/1)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
Resim---“Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin : Kıyâmet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin RABBiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.”

(A’raf 7/172)

Resim---R a s û l u l l a h s a l l a l l a h u a l e y h i v e s s e l l e m : “Bir kimseye dELi DEnmedikçe onun îmanı TaMMam OLmaz!” buyurdu…
(İmam Rabbanî, 65 Altmışbeşinci Mektûb)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ -insanlar- size mecnûn/deli desinler.” buyurdu.
(Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anhu’dan; İ. Ahmed b. Hanbel, 3/68; Hâkim, 1/499; Mecmau’z-Zevaid, 10/16; Ebu Yâ’lâ).

Hasan Basri radiyallahu anhu: “Biz öyle insanları gördük ki (gördüğü sahabe ve büyük tabiini kastediyor), eğer siz onları görseydiniz, “bunlar mecnundu-deliydi” diyecektiniz. Şâyet onlar sizi görseydi, “bunlar şeytandır” diyeceklerdi." Buyurmuştur.
(İmam Gazalî, İhya, 3/217)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Münafıklar size mecnun diyene kadar, Allah’ı çok zikredin!” buyurdu.
(İ. Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Resim

ŞEENi --> “ŞeVK EDenleri
TAHTını -> “FeVK EDenleri
DERdini -> “ZeVK EDenleri
YaZz kıtMÎRim!. NE ÇÂR-e YaZz!..


يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
Resim ---“Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî ŞE’Nin.: Göklerde ve yerde olanlar, O'ndan isterler (dilerler). O hergün (her an) bir şe'n (ayrı bir tecelli, yeni bir oluş) üzerindedir.”
(Rahmân 55/29)

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Resim---“Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min TAHTihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn: İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır.”
(Bakara 2/25)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
Resim---“İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh (yubâyiûnallâhe), yedullâhi FEVKa eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih(nefsihî), ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecren azîmâ: Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir.”
(Fetih 48/10)

Zâikatu’l- MeVT ZeVKi..

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Resim---Kullu nefsin zâikatu'l-mevt(mevti), ve neblûkum biş şerri ve'l-hayri fitneh(fitneten), ve ileynâ turceûn(turceûne): Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.
(Enbiyâ Sûresi, 21/35)

GöVDesi AYRı -> BAŞşlara ->YAZz!:

Şehid-i ŞÂH İmam HuseYN aleyhi's- seLÂMın MüBÂrek bedENi KÂR-ü-BeLÂ çÖLünde.. MüTâHHaRr BAŞı ŞAMda YAŞAmaktadır..EBeden.. es SeLÂM OLsun!..Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı

Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Resim Ve ma'deni esrârike Resim Ve lisâni hüccetike Resim Ve arusî memleketike Resim Ve imâmi hazerâtike Resim Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Resim Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike Resim İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Resim Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Resim Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Resim Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma'denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun "ayn"i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının "A'yân"ına "ayn" olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen'i razı eden, O'nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!"Resim

RÛHumuz DER-iM-İZ >YÂR-MiŞş!
ÖTEm-İZ >BERİm-İZ >YÂR-MiŞş!
KAÇacaK >YERİm-İZ >YÂR-MiŞş!
YiNE YÂR-MiŞş!.. -> Zî-ÇÂRE YaZz!..


ALLAHu Zü'l-Celâl: “Kâinâtı ben yarattım! Bedenini ben yarattım! Fiillerini ben yaratmaktayım! Düşüncelerinizi de ben yaratırım..” buyurmaktadır.

Sizi..

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Resim---“Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.: Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.”
(Zariyat, 51/56 )

Fiillerinizi..


فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Resim---“Fe lem taktulûhum ve lâkinnallâhe katelehum, ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ, ve li yubliyel mu’minîne minhu belâen hasenâ(hasenen), innallâhe semîun alîm: Onları siz öldürmediniz (Bedir’de o kâfirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz), ama onları Allah öldürdü; (Ey Rasûlüm, bir avuç toprak) attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.”
(Enfâl 8/17)

DÜŞÜNcelerinizi..

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Resim---“Ve mâ teşâûne illâ en YEŞÂALLÂHu RaBBul âlemîn(âlemîne): Ve âlemlerin RaBBi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”
(Tekvîr 81/29)

BAŞ/SON-UÇç..

“RABB-e RucÛ” SıRRın SAÇ-mak:

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
Resim---“İRCİÎ ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh (mardıyyeten) : dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!”
(Fecr 89/28)

“Fe Firru!” ALLAH-a KAÇ-mak:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Resim---“Fe FİRRû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun) : (Ey Rasûlüm, de ki: ) O halde hemen ALLAH’a kaçın, (küfrü bırakıb hemen imana gelin). Gerçekten ben, size, ALLAH tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.”
(Zâriyât 51/50)

Resim

KıRıK AYNa --> BiNn PÂRe-m-İZ!
YÂR-i GöStER!” ir ->YÂRe-m-İZ!
DERdimİZ DERdi… -> ÇÂRe-m-İZ!
DERDi -> DELi!.. -> Kî-ÇÂRE YaZz!..


zÂHİRde.. hER DÜZ AYNA seN-in YÜZünü gösterir.. biN biR Parça OLsa da yiNe hER Parça KADARınca seN-in YÜZünü gösterir…

bÂTINda.. hER hER MıKNaTıS CeRr Eder ÇEKer.. biN biR Parça OLsa da yiNe hER Parça KADARınca ÇEKileni ÇEKer!..

DELilerin DERdinin ÇÂREsi yiNe DELİliktir.. hüLÂsa...


Resim

ÇATıKk KAL-ANn KAŞşlara ->YAZz!
GöVDesi AYRı -> BAŞşlara ->YAZz!
YuVaR-l-AN-AN TAŞşlara ->YAZz!
->YaZz ihvÂNimm -> Bî-ÇÂRE YaZz!..


KÂR-ü-BeLÂ ÇÖLünde “OLsun! OLmasın!..” KAŞları hep ÇATıktır..
OL-AN-> HüKm-ü HAKK ŞeHÎDi-ŞâHİDi İmam HUSeYN aleyhi's-selâm’ın GöVDesi KerBELÂ ÇÖLÜndeyken, Mübârek BAŞı ŞAM şEHRindedir…
Her İnsÂNın HaYyat cAN BAŞı DÜNyanın dönüş hızı 1600 km/saat hıZla MeYyit ÇUKURUna YuVaR-l-AN-arak GİTmektedir..

YaZz ihvÂNimm dOKUZz DELİMm.. YaZz Bî-ÇÂREMm.. ÇÂREsizim.. ÇÂRE -> SİZ..iMm.. HaYy DoST!..


Resim

Ve DE!.. kul ihvÂNi kıtMÎRin -> DERd-ü-DUÂ-SîNn:

BEDENen “ben” liğimin, HaLKıyın zÂHİRine MuHTaÇ-lığını ->
El HAKk’ın ZÂTı-na İLMen deVR EYyle >devrÂNın-da inşâe ALLAH!..

NEFSen “ben” liğimin, HaLKıyın zÂHİRine MeCBûR-luğunu ->
El HAKk’ın ZÂTı-na İRÂDEten seYR EYyle >seyrÂNın-da inşâe ALLAH!..

KALBen “ben” liğimin, HaLKıyın zÂHİRine Me’MûR-luğunu ->
El HAKk’ın ZÂTı-na İDRAKen ceVL EYyle >cevlÂNın-da inşâe ALLAH!..

RÛHen “ben” liğimin, HaLKıyın zÂHİRine MaHKûM-luğunu ->
El HAKk’ın ZÂTı-na İŞTİRAKen haYR EYyle >HaYyRÂNın-da inşâe ALLAH!..

Yâ El EVvelu!. Yâ El Âhiru!. Yâ El Zâhiru!. Yâ El Bâtinu!..
Yâ zü’l- CeLÂLu!. Yâ zü’l KemÂLu Yâ zü’l CemÂLu Yâ zü’l HeMm-HÂL ALLAH celle celâluhu!..


هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Resim---“Huve’l- evvelu ve’l- âḣiru ve’z- zâhiru ve’l- bâtin(u)(s) ve huve bikulli şey-in ‘alîm(un): O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.”
(Hadîd 57/3)


ResimResim

Resim

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihi’l- ukadü ve tenfericu bihi’l-kürebü ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-reğâibü ve hüsnü’l-havâtimi ve yustaska’l ğamâmu bivechihi’l- Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin leke.

MâNâSı:

Allahım!
Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e;
Kâmil-kusursuz bir salâtla SALLımız sağla ulaştır!
TAMM bir teslimiyetle selâmetimizi lutfet!
O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki;
O’nunla çözülür bütün düğümler,
O’nunla genişlik-rahatlık-feraha kavuşur; tüm kerbler, gam, tasa, keder, endişeler.
O’nunla kaza edilir, yerine getirilir, karşılanır; hâcetler, ihtiyaçlar, gerekli ve lüzumlu şeyler.
O’nunla nâil olup ulaşılır çok istenilen ve rağbet edilen maksadlara.
Ve O’nunla nâil olup ulaşılır en güzel sonuçlara.
O’nun Kerîm-ihsan sahibi-şerefli yüzü suyu hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir.

Allah’ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in; aziz âilesine ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât u selâm eyle ulaşımımızı sağla!.


İnşallahurahman

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.

Resim

"Eûzu billâhi’s-semî'il-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefsih:Kovulmuş şeytanın dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinden her şeyi en iyi işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım."

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
Resim---İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri):Elhak biz indirdik onu kadir gecesi

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
Resim---Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri):Ne bildirdi ki sana? Ne kadir gecesi?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
Resim---Leyletul kadri hayrun min elfi şehr(şehrin) : Bin aydan hayırdır o kadir gecesi

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
Resim---Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin : İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablarının her bir emirden

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
Resim---Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri) :Bir selâmdır o tâ tan atana kadar


Resim

''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi ve ümmetihi.''

İnşallahurahman

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


**
Resim


Resim

Resim

yANıyoruM!..

Resim ihvÂNi Kıtmir Kırat-ın
DUYun Resim DİLin kâiNÂtın
ceNNetle ceheNNem satın

alAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

rabt edip RaBBın râz-ını
terk edip niyaz
nâzını
bir ömür
ben lik sazını
çalAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

işi gücü Resim şusun-busun!”
sen ise bir damla SU-SU-n
yan gelip GAFlet uykusun
dalAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

yine seher seSSiz-ıSSız
gökyüzü yâr yıldız yıldız
Resim bencileyin yapayalnız

kalAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

ben bağından BOŞanmayan
ER kUŞAğın KUŞANmayan
Resim Tasavvufta yaşANmayan

yalAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

GÖRemeyip GÜL BAĞInı
YÜKlenip gübre DAĞInı
Resim KÖTÜlüğe Kul
-AĞInı
deleN lere ->yANıyoruM!..

Resim

şu dün-ya-ya gel de DEme!
vahşi ATTır gelmez GEMe!”
Resim ATAŞ dolu ceheNNeme
geleN lere ->yANıyoruM!..

Resim

YOLmayıp boyun kemendin
BULmayıp YOLdaş
-Menendin
Resim NAKİLsiz ALILla Kendin

bileN lere ->yANıyoruM!..

Resim

kaybedip hedef-menzilin
muhitin merkezin MİLİn
şey
-t-ÂN savaşında DİLin
dileN lere ->yANıyoruM!..

Resim

AVı Resim AVcısı bazısın
tAVşanı sanıp tazısın
ALNında kader yazısın

sileN lere ->yANıyoruM!..

Resim

Resim OTU İtin Resim ETi Atın
ÖNÜne Atıp kırk kATın
Para PUTuna SALATın

kılAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

kendine kılıç Resim ASÂsı
her ŞEYle savaş tasası
Resim yedi DİLLi ejdehası

yılAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

Varı-Yoğu Resim Para PULu
Atlas
-İpek -Çorap-ÇULu
OLsun!-Olmasın!”ın KULu
OL-AN lara ->yANıyoruM!..

Resim

şu AN ŞeEnde Resim şehirle
COŞmak VAR iken nehirle
zeMzemin döküp zehirle

dOL-AN lara ->yANıyoruM!..

Resim

Resim yedi yapraklı yoncayken
OL-ANı Onda Oncayken
Tomurun SÖKmüş GONCAyken
sOL-AN lara ->yANıyoruM!..

Resim

su-nar-hava-toprağını
yurd EDip benlik dağını
Resim Ehl
-i Beyt Eren bağını
yOL-AN lara ->yANıyoruM!..

Resim

imtihANda ten-kanıyla
cİSİM GİYinmiş cANıyla
TEVHİDini Şey
-t-ÂNıyla
bÖLeN lere ->yANıyoruM!..

Resim

Ten çarmıhın GERilmeden
cÂNÂNa cÂN VERilmeden
ÖLÜ iken Resim DİRİlmeden

ÖLeN lere ->yANıyoruM!..

Resim

DUYmayan SıRR seLÂsı-
zÂHİR
-BÂtın ve sını
ARAyıp da
Resim beLÂ sını
bulAN lara ->yANıyoruM!..

Resim

AT-Resim DÜŞmeyip ÖZü-ne
ceNNet Resim ceheNNem kÖZü
-ne
Resim kul ihvÂNi
-min -> sÖZüne
GÜLeN lere ->yANıyoruM!..


Resim
18.08.12.. 01:10..
brsbrs. tktktrstkkmz…30-rmzn


RâZ: gizli, iç-içe sıRR..
Kemend: f. Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. * Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip.
Menend: (Mânende-Mânend) f. Nazir. Eş. Benzer. şebih. Müşabih.
Menzil: İnilen yer. Konulacak yer. * Yer. Dünya. Ev. * Mesafe.


NEFS ASÂsı/ejDERhaSI:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى
Resim---“Ve mâ tilke bi yemînike yâ mûsâ: Şu sağ elindeki nedir, ey Musa?” (Tâ-Hâ 20/17)

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى
Resim---“Kâle hiye asây(asâye), etevekkeu aleyhâ ve ehuşşu bihâ alâ ganemî ve liye fîhâ meâribu uhrâ: O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. (Tâ-Hâ 20/18)

قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى
Resim---“Kâle elkıhâ yâ mûsâ: Yere at onu, ey Musa! dedi.” (Tâ-Hâ 20/19)

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى
Resim---“Fe elkâhâ fe izâ hiye hayyetun tes’â: Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş).” (Tâ-Hâ 20/20)


7 baŞlı haYYet- haYYat ejderhAsı..

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى
Resim---“Kâle huzhâ ve lâ tehaf se nuîduhâ sîretehel ûlâ: Allah buyurdu ki: «Tut onu, korkma; biz onu yine eski durumuna çevireceğiz» (Tâ-Hâ 20/21)


ÖLÜ iken Resim DİRİlmeden:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Mutü kable en temutü: Ölmeden önce ölünüz!” buyurmuştur.
(Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II-291-2669)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim


SÖZün haNi
VARsa yaNi
ALLAH BâKi
Herkes fâNi
Kul ihvÂNi!..


HAYy DOSTt!..

KAYnağında KeVNe kANdın
>“SıRR-ı SıFıR” ın İNaNdın
>KıtMÎRlik kOLY mı SANdın
KuDuZlara -> DALanmadan!..


*

KervÂN İTi >KuDURur mu?
AV -> AVCIsını VURuR mu?
CANın Bedende DURuR mu?
ATeŞ Yiyip ->YALanmadan!..


*


DERİn >KEFeN BİÇilmek Ne?
SıRaT SıRTın >GEÇilmek Ne?
“SıRR-ı SıFıR” >SEÇilmek Ne?
>ELEK-lerden -> ELenmeden!..


*

ZÂİKâ -> ZAHîMe -> BeBeK!
cAN-cİSİM ->CAHîMe BeBeK!
RaHîM-den ->RaHîMe BeBeK!
->BeLÂlara -> BELEnmeden!..


*


HaK iLe ->HaKkın HaBîBi
nAKİL–AKıL ->TePe-DiBi
SultÂN ikEN -> kÖLe giBi
>KAPı KAPı >DİLenmeden!..


*

DERD DELi DöRDe Dilinmez
AKILsız ->ALLAH BİLinmez
nAKİLsiz ->SıRRı SİLinmez
AYNa ARDına DOLanmadan!..


*


>Kul ihvÂNi >VURulur mu?
DOSTa DivÂN KURulur mu?
İnsÂN AKLı -> DURulur mu?
BeZM-i BeLÂ >BULanmadan!..


21.11.13.. 21:42
18.MuHARReM 1435
brsbrsbzrm..tktktrstkkmİZ.ylnzlğntarfykk...


KeVN: Hudus. Varlık, var olmak. Vücud, âlem, kâinat. Mevcudiyet.
ZÂİKâ: (Zevk. den) Tatma, tad alma. Tad alıcı kuvvet, tad duyurucu hassa.
ZAHîM: Yara, ceriha. ZÂİKâ</>ZAHîM..
CAHîM: Şiddetli ve kat kat birbiri üzerine yanan ateş. Çukur yerde yanan ateş. Cehennem'in bir tabakası.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim KuRB-ÂN-ım..

KURB-ÂNım SırAT SıRTında
İsmÂiLîm.. >BEKLiyoruMm!
KıTMÎRim -> KırAT SıRTında
CebrÂiLîm.. >BEKLiyoruMm!.


Kul ihvÂNim İLK SÖZün TUTt!
KORKUMuz YUTunca >UMUTt!
>“ÇEKiL!”-irİZ ->GÖK YÜZÜne
sONn NEFeste -> BULut BULut!..


ZEVK 6058

Kul ihvÂNim KeReM KUŞum.. -> BULunmaz cihÂNda -im!
-> e B û RaHîm İBRahÎmÎ -> “BERdEN SeLÂM-ENAT--im!
KIRAT -> Ehl-i BEYT DÜLDÜLü.. KıtMÎR ->Ehl-i BEYT BÜLBÜLü..
AHHmakLar “ÖLdü!” SANırLar!. ->KEŞİŞ DAĞda KALmaz LEŞ-im!.

aleyhumu's-selâm..


13.04.14 12:13
brsbrsbzr..tktktrsttkmdsesszıssz..çlçrşsnd…


SAĞIR DUYmaz! KÖR GÖRemez!
>DİLsize -> SÖZ HARAM GÜLüm!.
->“ÖMRün ÖZ-Eti”-n -> ÖRemez!
->kANı DİNmez YARAm ->GÜLüm!.Kul ihvÂNim İLK SÖZün TUTt!:

Bezm-i Elesteki VERilen İLK SÖZ: “elestü bi RaBBüküm ve “kâlû belâ!”
Ve burada, bu İmkÂNla İmtihÂN DÜNyasındaki fiilen TATbikatı SON SÖZ:

Resim

“Eşhedü en lâ ilâhe illâ ALLAH ve eşhedü enne MuhaMMeden Abdühû ve Resûlüh: Ben şehâdet ederim ki, ALLAH’dan başka el ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki, MuhaMMed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür.

OLumLusu:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
Resim---“Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).: Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine, Kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana'dır" dediler.”
(Bakara 2/285)

OLumSUzu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ
Resim---“Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr(tûra), huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesmeû kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uşribû fî kulûbihimul icle bi kufrihim kul bi’se mâ ye’murukum bihî îmânukum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).: Hatırlayın ki, Tûr dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor!”
(Bakara 2/93)

*

“BERdEN SeLÂM-EN” AT-EŞ-im!:


قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
Resim---“Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrahîm(ibrahîme): Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahîm'e karşı serin ve esenlik ol!."
(Enbiyâ 21/69)
Resim
Kullanıcı avatarı
YA HAY
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 18 Eyl 2011, 08:15

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen YA HAY »

BAKARA*3: Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
Onlar (takva sahipleridir) ki, gaybe (gaybte Allah'a) îmân ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (başkalarına verirler).

Mübarek olsun hocam....gaybe imandan kurtulabilmek içindi tüm arayış....o arayışta gaybtekine ulaşana elhamdülillah....sözünü tutanlara elhamdülillah....
Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.
Kullanıcı avatarı
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1853
Kayıt: 16 May 2009, 02:00
Konum: TASAVVUF TALEBESİ

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen HAYY-DOST »

Resim

DOSTLAR!..

El ver Âşık Yâr yaranı yararım
Özün bilmeyene var mı zararım?
Derdinden deliyim Yâr’im ararım
Sevmişim ezelden birini Dostlar…

*

Sevdâlılar içsin söz pınarımdan
Tevhid kaynağımdan öz pınarımdan
Yanar dağlar gibi göz pınarımdan
Fışkıran Ferhad’ın Şirin’i Dostlar…

*

Gam değil aşkıyla bahar solsa da
Kara göze kanlı yaşlar dolsa da
Kovmazlar âşığı Kıtmir olsa da
Erenler ->Ehl-i Beyt Eri’ni Dostlar…

*

Âşık aşk bülbülü konmuş güllere
Yürek delmiş diken düşmüş dillere
->Sevgiliye hasret sermiş yollara
Sevdâ sahrasında serini Dostlar…

*

Seyranda Subhân’ı seyret, yeridir
Halkta HAKK’ı bulup hayret yeridir
->Bu âlem ->âşığın gayret yeridir
-> Akıtır alnının -> terini Dostlar…

*

Susar çağlayanlar >“coş” ta kalan yok
Cefâyı bulmayan >“hoş” ta kalan yok
Yokluk yok >boşlukta “boş” ta kalan yok
Her şey -> arar bulur yerini Dostlar…

*

Güzellere boyun büktüren aşktır
-> Bahtımıza çile ektiren aşktır
Çeken aşk->çekilen-çektiren aşktır
-> Ağyâre Mansur’un dârini Dostlar…

*

Sevenlere sevgi Cennetü Nâim
Kalbin diriliği -> HAYY ile kâim
Dostların dergâhta devrânı dâim
Âşık unutur mu -> Yâr’ini Dostlar…

*

Âşıksan Tevhidin ülküsün ünle!
Döndür değirmenin derdiyle inle!
Kulak ver zerrenin zikrini dinle!
>Gülşende bülbülün zârini Dostlar…

*

Ne Cihana Sultan!. Altın–akçam var
Ne bülbül yatağı bağım bahçam var
Dört ucu düğümlü boş bir bohçam var
Bilmez Kul İhvâni -> kârini Dostlar…


05.06.1989 12:20
yşlyyla yolu…
Resim
Kullanıcı avatarı
YA HAY
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 18 Eyl 2011, 08:15

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen YA HAY »

Senden bana bir yoldur bu âlem
Benden sana tek bir aşktır her zerre
Önüm ardım tek bir kalem
Sağım solun,varlığım yokluğum sendedir sende..

Bunca zaman baktım göremedim seni
Araya araya bulamadım kendimi
Senden sana bir varıştır tek bildiğim
Bildiğim bulduğum sendedir sende..

Mirat oldun bendi beledi bende izledim
Miraç oldun hakikati Habibinde bildirdin
Aşk ın için binbir oyun eyledin
Sevda yeli seherin sendedir sende..

Aşk tır adın, Hu ya çıkar yolu
Kul Serpil in neylesin senden gayri varmı sonu
Yıkılmış tüm zanlar, orta yerde varolan
Cihânı âlem; piri sultan sendedir sende...

YA HAY
Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

ÇİLE ÇiÇekLi -> GüzeLim
OndOKUz RenkLi GüzeLim
KÂR
-beLÂ ÇÖLÜMe YAĞan
YaĞmur YÜREKLi GüzeLim
..


BULut BULut GÖKYÜZÜnde
bİR dAMMLa YAĞMuR ihvÂNi
..
TEKe TEKte TEK SÖZÜ”-nde
->Ç İ L E -si >ÇAMuR ihvÂNi!..


YaĞmur YaĞmur şARKım SENsÎn
>EL ÂLEM-dEN fARKım ->SENsÎn
TEK dAMMLa GÖZüm YAŞI”-nda
ÇAĞLar
!.. ->ÇİLE çARKım SENsÎn!.

ZEVK 6081

BULut BULut kARA GÖZLer.. >YaĞmur YaĞmur ISsLanırım!
BÜLBÜLün OLdum bir dÂNem! ->GÜL kOKUnu kISsKanırım!
D i v  N e pervÂNeN g i B i.. -> AL AL-EV-e -> yaSsLanırım!
I S s ı z.. S E S s i z.. GeCELerde >SEHER YELİ-n SEN sANırım!.


11.05.14 10:33
brsbrsbzr..tktktrsçlls..


çAL kemÂNcı..:

GONCaya HAssret DALımız
BÜLBÜL DÜŞünde FALımız
->ZüLeyHÂ ZeVKi HÂLImız
->Yûsuf.. Yûsuf MaSALımız..Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Hasan DAĞa ÇEKip GİTsem
Bir Çadır KURsam TEPEsÎn!.
KARLarla ER-isem-BİTsem!
>YÜREĞİmde RÜzGÂR SEsÎn!..TEK LOKma >TOKtur YÖRÜKte
-> ÇİLE-Ler >ÇOKtur YÖRÜKte
KARŞIlığı ->“İP-in ÇEK!.”-mek
“GAHBE”-Lik YOKtur YÖRÜKte!..


YÂR!.. ÜSTüme!. ÜSTüme!..

MESTine de kul ihvÂNim MESTine
SEVd seYRi SEVenLerin KASTine
Bir dAMMLa gÖZ YAŞım DÜŞtü..
->BİLgiSAYarın ÜSTüne!..


…eYy inatçı cÂHiLLer SİZ ki;

KITMÎR dEĞİLsinİZ -> KÖPEKçe ÜRün!
YEDi yÖNden SARın >DEFTERim DÜRün!
TOZ-TOPrak EYyLeyin YÜReğim..SÜRün!
-> SOĞuğu -> SOYsuzu -> EKin ÜSTüme!.


*

SAVm-ı SaVT EYyLedim ->LOKmanız YEmem!
“RAHMinde İSÂ OL!”ur.. MeryEMim >DEmem!
>VaLLAHi ->BiLLAHi ->K E F E N İ S T E–mem!
“B İ R AVuÇç TOPRAĞım -> Ç E K!”-in ÜSTüme!.


*

HİÇKıRıK >kAHhKaHham -> SANmayın GÜLmem!
>BİN PÂRe ET-se-nİZ ->T E V H İ D -im BÖLmem!
-> “VURuN uLÂN VURuN!” ->b E N kOLAY ÖLmem!
-> V A R -ınız -> Y O Ğ -unuz -> Ç Ö K -ün ÜSTüme!.


*

K u l i h v  N i seFÎL -> SıRR-ın -> SAĞLasın!
>“YEDİ RENK GİYiNsÎN ->K A R A BAĞLa!”sın!
“bEN ->sİZdEN İSTEmem!.” ->BULUT AĞLasın!
“BİR DAMLa gÖZ YAŞı”-n ->D Ö K -ün ÜSTüme!.


*

-> BÂTINî BERr-DÛŞ-um!. -> yoKk oĞLum-KIZım!
>zÂHİRim ->AK ALEVv!. ->L â T İ F Y I L D I Z-ım!
“KEŞİŞ DAĞ BAŞI”-nda -> SESsİZ -> I S s I Z –ım!
->G Ö K-ten Y I L D I Z -Ları ->S Ö K -ün ÜSTüme!.


21.05.14 10:01
brsbrs..tktktrstkkstkbşntvhdml..


ANAM DERdi ki;

HarareTten-AsaleTten Sıkıntı GELLmez!
SoğuğunanSoysuzdan gorun ANAm sen!.”

bEN de DERdim ki;
İyi de ANAM!. Bu İnsancıklar kavun değil ki kıçını koklayıp da BİLelim kim soylu kim soysuz!.”

Resim

HASAN DAĞ YürekLi ANAm!
->ÇİLEsi -> ÇİÇEKLi ANAm!
GELdi GEÇti -> KoCa ÇINAR
YAYLa GÖÇü DENKLi ANAm!..

sÖZüm o ki;


BERr-DÛŞ: f. Omuzda, omuz üzerinde. BİLen DEmezmiŞş.. Dİyen de BİLmezmiŞş!.

SAVm-ı SaVT EYyLedim ->LOKmanız YEmem!:

SAVm-ı SaVT: SÖZ ORUCu..
SAVM: Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.
SAVT: Ses. Bağırmak. Konuşmak.


“RAHMinde İSÂ OL!”ur.. MeryEMim >DEmem!:

YOR-umSU-z:


فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
Resim---"Fe hamelethü fentebezet bihi mekanen kasiyya: Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi.” (Meryem 19/23)


فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا
Resim---"Fe ecaehel mehadu ila ciz'in nahleh kaletya leyteni mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya: Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. «Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!»” (Meryem 19/23)


فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
Resim---"Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbüki tahteki seriyya: Derken ona altından nida etti: sakın mahzun olma, rabbın senin altında bir su arkı vücûde getirdi” (Meryem 19/23)


وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
Resim---"Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti tüsakit aleyki rutaben ceniyya: «Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.» (Meryem 19/23)


فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا
Resim---“Fe küli veşrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya: “Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.”” (Meryem 19/23)

MeryeM ve İSÂ aleyhumu's-selâma es SeLÂM..:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ

Resim---“Ve iz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâil âlemîn: Hani melekler, “Ey Meryem! Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” (Âl-i İmrân 3/42)

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
Resim---“Yâ meryemuknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn: “Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O’nun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi.” (Âl-i İmrân 3/43)

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

Resim---"Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbüki tahteki seriyya. Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti tüsakit aleyki rutaben ceniyya. Fe küli veşrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya : Derken aşağı tarafından ona şöyle seslendi: «Sakın üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı yarattı. «Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.» “Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.” (MeryeM 19/24-26)


nOT: ve BUrası BUrsa'da hava çok sıcak..bEN NedEN üşüyorum!. ah ANAm ahhh!.

Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

bu NE surat -> bu NE çEHhre!
Bir dAMMLa gÖZ YAŞın -> nEHhre!
->“KâLû ->beL” -> “BİZ BİR-İZ”-i
bENzemEZz!. zEMm-zEMme!. >zEHhre!.


*

SıRRın sÖYLe!
>bAKma ÖYLe!
GEÇ-ER zamANn
şÖYLe! ->bÖYLe!.


*


Kul ihvÂNim-İZ sEN KiMsÎn?
>NûR-u MuhaMmedÎ MîMsÎn!.
cÂNÂN-ı BÜRÜyEN ->cÂN-sÎn!
CeNNet CeheNNeM-e ->CîMsÎn!.BİLmeZz!. BİLmeZz!..

SıRR-ı SıFıR-ında SEVgi
SEVen SEViL-EN >SEVgiLi
şÖYLe GARİB ->bENim giBi
AŞK DAĞIn AŞmayAN BİLmez!.


*

VARını >YOĞunu ->YAKıp!
ÖZ-ünden gÖZüne ->AKıp!
MERKEZden MUHİTe >bAKıp!
YOLLarın >şAŞmayAN BİLmez!.


*

GEL-GEÇ çİLEsÎnde >ÇAĞIn!
BÜLBÜLü OLup >GÜL BAĞIn!
ER-itip ->YÜREK BUZ DAĞIn!
KÂB’ındAN >tAŞmayAN BİLmez!.


*

DERdi DELi “SU”-Lar giBi
YAVRU-suN ARZU-Lar giBi
ANA-sİz -> KUZU-Lar giBi
hER yÖNe KOŞmayAN BİLmez!.


*

hER zamAN >hER yER>hEVeSte
“KüLLî ŞEY OL!”-up ->hERkESte
hER HÂLde HaYy ->hER NEFeSTe
->MeZÂR-ın -> EŞmeyEN BİLmez!.


*

“BeZM-i BeL”-sİn -> BAKıp!
NÛR-u MîM mAHhşERin >AKıp!
-> kENdi >AT-EŞ-iNi -> YAKıp!
kENdinde ->PİŞmeyEN BİLmez!.

*

kuL ihvÂNim ->SıRR SERiLmeZz!
-> ÇİLE-sİz SıRRa -> ERiLmeZz!
>AL-ınmadAN -> cÂN vERiLmeZz!
>DERdine -> DÜŞmeyEN BİLmez!.


24.05.14 09:56
ıstnbl..ayazağa..“VARın-YOK”un >Eski meSeLL!
KÂLÛ BeLÂ ->mAHhşERe GeLL!
MERKEZ-imde -> YüCe RABBım!
->MUHİT-te >AKRABa ->ECeLL!.


*

Şu ÂN >şe’ÂN >BeZM-i BeLÂ
KEŞİŞ DAĞI OLdu >YURDum!.
->NÂZ ->NiYAZına ->Es SeLÂ
feyeKÛN -> OYNAdım DURdum!.
kARAKIŞ ->YAZ-dAN >US-ANdım!.
ÇALL!. OYNa!. SAZ-dAN US-ANdım!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim


HEPde >“hİÇim!
hEMm de -> o bİÇim!.
BUZ DAĞı DELi dUYguLar
ALev ALev
!.. ->ISsız İÇim!..

“OL-AN-Larla OL!”up ->dOLmak!
“OLsun!. OLmasın!”-ı ->yOLmak!
“VÂHİDu’L- KÂHHAR!”>YAŞAyAN!
->k-OLAY mı?.. ->ihvÂNi OLmak?!.

EŞyâ >OLay ->zamAN ve ->zANn!
GELeceKkLer.. GEÇmiŞş.. OL-ANn!
->AKIL -> “ÖR-üm-CeKk AĞI”-nda
“Devr-ÂN-ın DeHR-i”-nde ->insÂNn!..


ZEVK 5585

dÖRT YOL kAVşağı KaLBimde -> ÇIĞlık ÇIKmazına ÇIKtıMm!
RüzGÂR YATağında UYkuMm!.. UMUTsuz KORKudan BIKtıMm!
YÜRek -> yONCA YAPrağında!. -> “YAPaYALnız”ı ->YAŞAdıMm!.
TEKe TEK tERas TEK-liğiMm!. -> KÖPRÜlerim TEK TEK YIKtıMm!


22.09.13. 06:24
brsbrs..tktktrstkkmİZ..VAR OL-AN TEK-BİR-de TEKk!
El VÂHİDu’l- KâHHaR gERçeKk!.:


يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
Resim---
“Yevme hum bârizûn(e)(s) lâ yaḣfâ ‘ala(A)llâhi minhum şey-/(un)(c) limeni-l mulku-l yevm(e)(s) li(A)llâhi'l- Vâhidi'l- Kahhâr(i): O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. "Bugün mülk kimindir?" (diye sorulur. Cevaben): "Tek-Vâhid ve Kahhâr olan ALLAH'ındır." (diye soran cevab verir.)” (Mü’min 40/16)

*

“Devr-ÂN-ın DeHR-i”-nde ->insÂN!.:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا
Resim---
“Hel etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ: Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.” (İnsân 76/1)

*

bAHTım kARA!. SAÇLarım AKk!
“SIRAT SıRTında YAŞA!.”maKk!
kAVruLuyoRr!. ->sAVruLuyoRr!.
YÜREĞim -> A K - KaRa BAyrAK!..


Resim
Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

“TEK cÂN”ın >SıRR-ı SOY-unu
AYN-ı cÂN -> KURDu-KOYUNu
->E M E L -in pEŞinde ->E C E L
->“OYNa!”-nAN -> gÖLge OYUNu..


Resim

KuL ihvÂNim ki -> sEN KiM-sÎn?
cÂNda-cÂNÂN -> cihÂN CİM-sÎn
->“G Ü N E Ş -in I Ş I Ğ I” ->giBi
ZÂT-tAN ZÂHİR ->NÛR-u MÎM-sÎn!.


Resim

YOL-YOLcu-YOLdaş-YOLLuğu
TEK NEFES >DARlık-BOLLuğu
BEŞİğimdEN ->meZÂR TAŞIm
RABBımın ->“KULum OL!”-Luğu..


ZEVK 6116

KULLuk ->KILdan İNce KıLıÇ! ->SıRR-ı SıRaT ->SıRTı-ndaki
ELEST-te VERiLEN ->SÖZ-ün ->şu ÂN ->ŞeÂN ŞaRTı-ndaki
AŞK ÇİLESİ-n ALışmak YOKk! -> KURTULmaya çALışmak YOKk!.
->AYÂN-ı S A B İ T O Y U N u.. ->AKLın ->nAKiL KARTı-ndaki!.


11.06 14>02:12
brsbrs..tktrstkkstkkmde..ısszvdessizz..
Resim
Kullanıcı avatarı
YA HAY
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 18 Eyl 2011, 08:15

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen YA HAY »

KİM GETİRDİ KİM GÖTÜRDÜ
ELÇİ KİM ARACI KİM
KİM OKUDU KİM YAZDI
KATİB KİM MUHATTAB KİM
KİM SÖYLEDİ KİM DİNLEDİ
EY CÂNÂNIM NEYDİ MURADIN?.

KİTAB DEYİP OKUDULAR
RAFTAN RAFA SIĞDIRAMADILAR
SATIR SATIR HATMETTİLER
SENDEN SANA BİR SES Tİ BU
DUYAN KİM DUYURAN KİM
EY CÂNÂNIM NEYDİ MURADIN?.

İKİLİK OYUNUNDA OYNAYAN KİM
KOYUNU KURDU KUŞATAN KİM
BEN SEN DERYÂSINDA NE ARANIR
NERDEN GELDİK Kİ KİME VARILIR
SENİ ARARKEN SANA KANILIR
SENDEN SANA YOL OLUNUR
EY CÂNÂNIM NEYDİ MURADIN?.

HAYVANDAN BEŞERE BİR YOL VAR
DUYANA UYANA ÇOK HİKMET VAR
BİLDİKLERİN ŞERRİNDEN KURTULMAK İÇİN
İKİLİK ATEŞİNE ATILMAK VAR
ÂDEME SECDE ETMEDEN
OL SENDEN İÇRE OLANI GÖRMEDEN
ÂLEMDE ÂŞİKÂR HER ZERREN
EY CÂNÂNIM NEYDİ MURADIN?.


BİR SEN, BİR BEN, BİR DE
"BİR DE"-LER CEHENNEMİNDEN ÇIKMADAN
HEP YOLLAR ATEŞ İMİŞ
HEP YOLLAR DİKEN İMİŞ
HEP YOLLAR BİR ZANN İMİŞ
SANA KAVUŞMADAN VERİLEN CANLAR
AŞAĞININ AŞAĞISI İMİŞ
AÇ SÎNEYİ İSLÂMA, DOLDURUVER NÛRUNLA
SENDEN SANADIR FERYÂDIM
SENİNLE SANADIR MURADIM
ÂLEMLERE SIĞDIRAMADIĞIM
EY CÂNÂNIM NEYDİ MURADIN?.

YA HAY
Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

devrÂN ÜSNE
seyrÂN ÜSNE
cevLÂN ÜSNE
hayrÂN ÜSNE..

KiM?!. ihvÂNim!.

HAYyat bir NEfeS ÜStüNE
SEvd sÖZü >SeS ÜStüNE
cÂN >kANLı KÂfeS ÜStüNE
hep DÖNer DURuR ihvÂNim!.


*

gÖLge giBi KOVsan ->KAÇaR
KAÇsan KOVar >insÂN Na’ÇAR
->Y E D i ReNKLi ÇiÇeK ->AÇaR
“cÂN”Lar da -> KURuR ihvÂNim!.


*

AŞK ÖTer ->MâŞUK BÜLBüLü
->“OLsun! OLmasın!.”ın TÜLü
DüşmÂN dEĞİL >DoSTun GÜLü
“İÇ-ER”dEN -> VURuR ihvÂNim!.

*

“KÛN”un ->“feyeKÛN dOKU!”-su
>“OLsun! OLmasın!. ->OKU!.”-su
->K A R A S E V d  -Lar KOKU-su
->c i h  N ı -> B Ü R ü R ihvÂNim!.


*

->SEVgi >SıRR -> EŞi >EŞi-nde
->Y A N a r Y Ü R E K >ATEŞİnde
->Y Â R ı m NEfeSÎN ->PEŞi-nde
->SIRRı-nı -> S Ü R ü R ihvÂNim!.


*

SEVen.. >SEViLen.. ->SEVgiLi
->S ı R R -ı SIFIR ->SENin giBi
->GÖBEK BAĞI-BEBEK ->SEVgi
KÖRLer de ->G Ö R ü R ihvÂNim!.


15.06 14>12:08
Brsbrstktktrstkkmdynsszssziçmm..
Resim
Kullanıcı avatarı
YA HAY
Dost Üye
Dost Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 18 Eyl 2011, 08:15

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen YA HAY »

KAÇ BAHAR GEÇTİ ÜSTÜNDEN DİVÂNE ÂŞIK
HANİ DÖN BAK HELE GEÇEN YILLARIN NERDE
ZAMAN DEDİĞİN HAYAL İÇİNDE BİR ÂN
SENDEN SANA BİR SEVDÂ DEVRÂN İÇİNDE DEVRÂN BU SEVDÂ!.

YÂRİN KOKUSU NERDE OLSA DUYULUR
YOLUNDA OLANLAR NEFESİNDEN BİLİNİR
MEKÂNIN MEÂAFESİ ZÂHİDDE GÖRÜNÜR
CÂNDAN İÇRE CÂN OLAN; CÂNÂNLA DURULUR!.

BU ELLERE GELELİ BAŞIMIZDA BİR SEVDÂ
YÂRİN ÂTEŞİ SîNELERDE BİR YARA
KANADIKÇA BÜLBÜLE EŞ OLUR KAFESİNDE
GÜN OLUR ELBET BİTER SûRETİ, SERVETİNE KAVUŞUR BU FÂKİRLER!.

AZ DEMİŞ MECNûNUNDAN BESTAMîSİNDEN
HALLACINDAN KİM DUYMUŞ Kİ NE ANLATSIN KUL SERPİLİ
İLMEK İLMEK DOKUNUR SEVDİĞİNİN ÇEYİZİ
DİLİ SUSMUŞ, BİR KULUNDA CÂN BULMUŞ CÂNÂNINA!.

GURBET ELDESİN NE DURULUR NE VARILIR
VAKTİNİ BEKLER VARLIĞIYLA AVUNULUR
DİPSİZ BİR DERYÂ KIYISINDA EĞLENİLİR
ÂN OLUR DERYÂLARA GARK OLUR CÂN VERİLİR CÂNÂNINDA....

YA HAY
Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor.
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11799
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Kul ihvÂNi sÖZüne BaK!
sÖZün ASLı ÖZüne BaK!
>gÖZĞünü TEmİZle de
gÖZün Küllî ÖZüne BaK!..


ZEVK 5476

çARK-ı çİLE ÇIKkrığında.. -> ÇAĞladık!.. >ÇÖKtük ihvÂNi!
ÖLÜme
–>DOĞuma GÜLdük!. ->gÖZ YAŞI DÖKtük ihvÂNi!
OLsun!. OLmasın!. ARAsı
>AKLen-nAKLen-HaKKlen her ÂN
>“KÛN feyeKÛN” şeCERREsi… -> KÖKümüz SÖKtük ihvÂNi!..


04.07.13 15:22
brsbrs..dvr-iâlemm…tktktrstkks…
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni Kimdir?” sayfasına dön