3. sayfa (Toplam 13 sayfa)

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2009, 07:51
gönderen Hakan
TEVHİDE GEL GEL!..

Her tohum gerçek
Her gerçek çiçek
Meyve verecek
Tevhide gel gel!..

*

Ustasız Çırak
Menzilin ırak
Boş lafı bırak
Tevhide gel gel!..

*

Söz-Sohbet-Zevk-Haz
AŞKta Naz-Niyaz
İKİlik Olmaz
Tevhide gel gel!..

*

Seherin SESi
Rahmân nefesi
AŞK’ın Kafesi
Tevhide gel gel!..

*

Âşığın rengi
Altının dengi
AŞK’ın mihengi
Tevhide gel gel!..

*

İLİM ibreti
HAKK’ın Hikmeti
Hanif Milleti
Tevhide gel gel!..

*

ÖL Resim Diril Resim Yürü
SIRRını bürü
ZEVkten ötürü
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ ı duymaya
HAKK’ a uymaya
Halkı saymaya
Tevhide gel gel!..

*

Mâşuk Cefâsı
Âşık Vefâsı
Sırrın Sefâsı
Tevhide gel gel!..

*

Günler uçuyor
Ömür geçiyor
Dinle, ne diyor
Tevhide gel gel!..

*

Âşıksan güle
Dön de gel küle
“BİLE” ler “İLE”
Tevhide gel gel!..

*

Kesb-i Kemâl BUL!
Seyr-i Cemâl BUL!
HAKK’ la hemhâl BUL!
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın yurdu CAN
DİN Resim NEFSe Vicdan
Can Evi Cânân
Tevhide gel gel!..

*

Sırr Sarfı ALLAH
Zevk Zarfı ALLAH
Her harfi ALLAH
Tevhide gel gel!..

*

Mecnun’da Leylâ
Leylâ’da Mevlâ
Bir kara Sevdâ
Tevhide gel gel!..

*

İbrahim Dili
AŞK İsmaili
Vuslat Menzili
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın Yüreği
DİN’in Direği
KULluk gereği
Tevhide gel gel!..

*

Seher Sürûru
İsarafil Sûr’u
Muhammed Nuru
Tevhide gel gel!..

*

Kalbin Mahremi
ERenler Demi
Hacer Zemzemi
Tevhide gel gel!..

*

DUYuş Uyuşu
Sıdk ile Huşu
Gel Anka Kuşu
Tevhide gel gel!..

*

Temelin Taşı
Âşıklar Aşı
Zikirler başı
Tevhide gel gel!..

*

Tûr isen Musa
Musa’ysan Asa
İlahî Yasa
Tevhide gel gel!..

*

Naleyn’in çıkar
Yolunu tıkar
AŞK Kalbin yıkar
Tevhide gel gel!..

*

Kemâlât Tacı
Kulluk Mi’racı
SIRRın Sertacı
Tevhide gel gel!..

*

Tefekkür Tası
HAKK’ın Boyası
Dinin Yuvası
Tevhide gel gel!..

*

“VAR”ın “VAR”ına
AŞK Diyarına
Koma yarına
Tevhide gel gel!..

*

Yunus Balığı
Birlik Bölüğü
İğne Deliği
Tevhide gel gel!..

*

Kimsin? Kim değil?
Kendine eğil!
Kendi kendin BİL!
Tevhide gel gel!..

*

Zikreyle safî
Cehr ile hafî
Ar etme Sufî
Tevhide gel gel!..

*

Derunî duyu
Yusuf’a kuyu
Zemzemdir SUyu
Tevhide gel gel!..

*

Can-Cânân bağı
Şe’en Şafağı
AŞK’ın Sancağı
Tevhide gel gel!..

*

SEVenin YÂRi
SEVilen VARı
AŞK Anahtarı
Tevhide gel gel!..

*

NEŞRin Bestesi
HAŞRın Sûr Sesi
Kalbin Nefesi
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ın Hecesi
Vuslat Gecesi
AŞK Bilmecesi
Tevhide gel gel!..

*

Sıdıklar Zikri
Salihler Fikri
Şehidler Şükrü
Tevhide gel gel!..

*

Gel yıka kiri
OL Dâim diri
Zuhur Zinciri
Tevhide gel gel!..

*

Akasaray-Borda
Zuhurat zorda
Alkızıl korda
Tevhide gel gel!..

*

Mi’rat Muhammed
Doğdu Muhabbet
EZELde EBED
Tevhide gel gel!..

*

Ashab ULUsu
AŞK’ın ALİ’si
Vuslat Velîsi
Tevhide gel gel!..

*

Fatma Betülü
Gönüller Gülü
Birlik Bülbülü
Tevhide gel gel!..

*

Hasan – Hüseyin
Zeynel Abidin
AŞK’ıyla bu Din
Tevhide gel gel!..

*

Nurun Nâdiri
Târik Kadirî
Geylanî Pîri
Tevhide gel gel!..

*

Kuddusî kolu
Çileler dolu
Ehl-i Beyt Yolu
Tevhide gel gel!..

*

ÇİLEye Çoban
Dost Garib Osman
El ver!.. El Aman!
Tevhide gel gel!..

*

Git – gez Cihanı
Gör her ŞEY fâni
Sefîl İhvanî
Tevhide gel gel!..


06. 03. 96 08:12 dr.

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2009, 07:57
gönderen Hakan
YÂR..

Ayrılık âlemi her zerre ayrı
Cânân Cem’i Canda şer ile hayrı
Sistemin sırları sırtımda gayrı
Akıl Ülkesinde ağlıyorum YÂR..

*

Çekenle çekilen çektiren bile
AŞK HAKK’la hayattır gelir mi dile
Buz dağı kalbimi döndürdün sele
Kara gözlerimden çağlıyorum YÂR..

*

Yersiz-yurtsuz rüzgâr gibi eserim
“AKL”ı Arzdan alır Arşa asarım
“Heyaman” hâlinde “SEN”le “Basar”ım
Başım bağsız bağla bağlıyorum YÂR..

*

Ne Olur bir tanem naz eylemesen
Niyazım ah ü zâr saz eylemesen
Garibim gurbette.. “ÖL!.. Diril!” desen
Hâlimi hasretle dağlıyorum YÂR..

*

Gerçi biliyorum gel demezsin yâ!
Gizlice kapımı çal demezsin yâ!
Bu gece gönlümde kal demezsin yâ!
Divâne gönlünü eğliyorum YÂR..

*

İhvanî ham AKLın Kâmil eylesen
Meryem’in İSA’ya Hâmil eylesen
Can evin Cânân’a Cemil eylesen
Vallahi ben SENi yeğliyorum YÂR..


07. 03. 96 08:10

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2009, 08:06
gönderen Hakan
ÖL! – DİRİL!..

AR etmedim yedim AŞK’ın Aşını
Alnımda taşıdım Mezar Taşımı
Dertsizler soruyor Gözüm Yaşını
Ayıp değil “ÖLü Evi” nde ağlarım!..

*

“Hev┠m Dört Unsurum dünyayla kardı
Kuraklık-Kısırlık kalbimi sardı
Bir zaman “DİRİ” ydim, TEVHİDim vardı
BEN kendi kendime kara bağlarım!..

*

Kendimde kendimi bilirsem eğer
RABB’ımla körkütük Olursam eğer
Rahmân’ımdan Rahmet bursam eğer
Çile Çarşısında coşar çağlarım!..

*

Kendime KUL oldum SÖZüm duyamam
Hızır=Hazır BULsam, HAKK’a uyamam
“Cânâna Can…” derim, ceket soyamam
Muhabette mahzûn AKIL Dağlarım…

*

Yedi telli sazla SÖZlediğim YÂR
Gel gayrı Özümden Özlediğim YÂR
İhvanî’m yolunu gÖZledeiğim YÂR
Hasrette Gurbette gönül eğlerim…


O8. 03. 96 13:30
(Cuma.. Rahmetli âmâ Said Canla)

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2009, 08:11
gönderen Hakan
BOZULDU!..

Ağyârine mâni’
Efradına câmi’…


BENlik Sahnesine saray yaptırdık
AKLı ham Olanı “LAF”a taptırdık
Söz-Sohbeti soytarıya kaptırdık
ZEVKler zehir oldu Hazlar Bozuldu!..

*

Doktor deli ateş batı yaraya
Kalb geride AKIL girdi araya
Mide, Kıble oldu.. Niyaz, paraya
Edâlar işveler Nazlar Bozuldu!..

*

Ham Akıla Kâmil Okul var iken
Kitab-Sünnet Hükmü, kisb ü kâr iken
Yedi sesle yedi vakti YÂR iken
Mızrab murdar oldu Sazlar Bozuldu!..

*

İlim – İradeyle – İdarak – İştirak
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK iledir Hakk
Dört mevsimi Tevhid edip yaşamak
Karakış azdırdı… Yazlar Bozuldu!..

*

Tevhid Tohumunu hergele vurdu
Yas yerine döndü YÂRimin Yurdu
Çobanın güdüyot kuzusu-kurdu
Oğlanlar olumsuz - Kızlar Bozuldu!..

*

Kalb Kazanı çatlak AKIL yok tasta
Muhabbet Mahsülsüz, tarlalar yasta
Ekeni – dikeni – kabuğu hasta
Çekirdek çürüyor!.. ÖZler Bozuldu!..

*

Nerede Tenezzül nerede Ürûc?
Peykperest-Lafazan, zâtın hurûc
“ABD” la ALLAH Tevhidinde Hacc-Oruc
Namaz-Zekat netsin SÖZler Bozuldu!..

*

NEFSin okşamazsam kaşın asıyor!
“Üfür!.” Desem Dine küfür kusuyor!
Bulut-Buhar, Suya dargın küsüyor!
Şeriat Adamı… BUZlar Bozuldu!..

*

“ANKA” yı kaybettik nerde “NUN” la “KAF”
“KÂL” le değil “HÂL” le geri alan “LAF”
Ne çâre Ey SULTAN, koktu her taraf
Gayrı kâr etmiyor, TUZlar Bozuldu!..

*

İhvanî Kıtmîr’im kalmam aşağı
Ehl-i Beyt Elinde belim kuşağı
“AHMED” i taşlıyor İblis Uşağı
Utanmaz arlanmaz YÜZler Bozuldu!..


O8. 03. 96 16:23

Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2009, 08:27
gönderen Hakan
O YERDE!..

Tevhid, Oluş Sırrı… Kim, kime verir
Tevhid Sığcında Kalb Dağı erir
Canevi Cennettir, Tevhid yeşerir
DERVİŞin göz yaşın döktüğü yerde…

*

Ehl-i Hâl hemdemdir, hâline kanar
Gönül gurbetinde “YÂR” ini anar
Bin Cehennem söner, bin Cennet yanar
“YÂR” in göz ucuyla baktığı yerde…

*

“DENGE” deli Olur, “DÜZEN” devrilir
Kendi ateşinde YÜREK kavrulur
ÇİLE çiçek açar SABUR savrulur
AŞKın Şimşeğini baktığı yerde…

*

Her NİYYET her işte, NEFİSten Nefes
ÖZünün EMRinde duyduğun her SES
Elbet biçeceğin bulacak herkes
Kendi elleriyle ektiği yerde…

*

Can Cevr-i Cihanı, bu Çark-ı Çile
Tasavvuf, Hâl İlmi.. gelir mi dile
Tevhid Tekliğinde çektiren BİLE
Çekenini ÇİLEyi çektiği yerde…

*

Kibirli Resim kilitli, “SÖZ” mü alacak?
Belâ Bazarına “BAŞ” mı salacak?
ÖLüydü, Ölecek.. leşi kalacak?
Câhilin Canın çıktığı yerde…

*

Kimin İHYA eder, kimin saptırır
Kimisini kendi AKLına taptırır
RABBım “HALİL” ine “KÂBE” yaptırır
Sîne Putlarının yıktığı yerde…

*

AKLın önündeki ÇİLEler çağın
AŞK ile eritip Benlik BUZ Dağın
ÖMRünün Özeti Tevhid Sancağın
Kemâl Kıblesine diktiği yerde…

*

HAKK’ın HİRAsında “İKR” OKUsu
İlmek ilmek Tevhid, DOST’un dokusu
Ne gübre Olur ne de GÜLün kokusu
Rıza Reyhanın koktuğu yerde…

*

Söylemesem yazık.. söylesem Ardır
“Nurun alâ NUR” un anası NARdır
Sekiz cennet yedi Cehennem vardır
Kul İhvanî’m boyun büktüğü yerde…

10. 03. 96 19:23

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2009, 11:38
gönderen Hakan
EY DOST!

Ger Firavun ger Musa’sın
Ne giysen tanırem SENİ..
Nâr-ı odun, Mâr- ı ASA’sın
Bende, Benden, Bana, Beni
Sende, Senden, Sana, Seni

*

ATEŞsiz ODUNa üfleme!
Şiş başka şişman başkadır
“Fikrî Bakışım var!” deme
Sırr AKLa değil AŞKadır
KEŞF, Kalbî Olan meşkedir…

*

Üsul Resim Vüsul… Yol Resim Yolunca
İlim – İradeyle – İdrak
Ehl-i Kâl à Ehl-i Hâl olunca
Kemâl-i Tevhid = İştirak
Mâhiyyet Hak.. Hüviyet hak…

*

Gayrı bir şâhid arama
Şâhidi oldunsa “Bir kez”
Sus da seyret!.. Tel tarama
Dönsün Muhit, Dursun MERKEZ
Tevhid Tavafında bin kez…


Kıtmîrî Kul İhvanî’yem
Nur-i AYN-ı Arabî’yem
“ASL” ım Bâki, Ben fâniyem
Melamîyem.. Harabîyem..
Türabîyem.. Şarabîyem..


14. 03. 96 14:48

Muhitte..lâ ilahe
Merkezde.. illâ Allah..


Akıl Resim Akl Resim Ikal : Bağ, kayd, bukağı
Aklın şanı : Takyid=kayıdlamak, sınırlamak.
Âkil…. AKIL : Bir akideye tahsis eder, bağlar….Takyid..
Ârif…. KALB : her bir akidede müşâhede eder , İlahî Aşk serbest bırakır…. Itlak..
KALB : Bâtılı tavrında inkâr etmez..


HAKK : Ârif inkâr olunmayan ma’ruftur.
EHL-İ MA’RUF : Dört Âlemde Ehl-i Ma’ruftur..
Dört Âlem : Her şeyde – Her yerde - Her zamanda - Her hâlde


Resim “kalb sahibi olanlar için..” (Kaf 50/37)

KALB :
Yürek, gönül.. Her şeyin ortası
Halden hale değiştirme MERKEZi
Çevrim çemberi Merkezi

Devreden Devranın dönmeyen DEVRi
Seyreden Seyranın sönmeyen SEYRi
Cevleden Cevlanın dinmeyen CEVLi
Hayreden Hayranın kanmayan HAYRı..


Dimağ : Hislerin Mebde’i
Kalb : Kuvvanın Mebde’i


KALB :
Daima değişen Şe’en Şafağı
Hep hareketli ve bereketli El Berr Biri..
Meşer (dağılım) – Mahşer (toplanım) Meclisi
Mârifet-i İlahî Mahalli..
Tevhid Dolaşım Organı – Din Kanının pompası..
Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır
Ruh
Kalb
Nefs
Beden..


Küçük Tevhid Dolaşımı :
Beden ile Nefs arasında Küçük Tevhid Dolaşımı Akılladır-Meşkledir…


Büyük Tevhid Dolaşımı :
Kalbdeb başlayıp Küçük Tevhid Dolaşımınıda içine alıp kalbde biten
Büyük Tevhid Dolaşımı Nakilledir-Aşkladır…


Bu iki Dolaşımın Tevhidi Olan TEVHİDe İştirak Nur-u Mimledir ve Ruh işidir..

Ruh : HAKK Makamıdır
Kalb : Mukırr Makamıdır
Nefs : Ârif Makamıdır
Beden : Âlim Makamıdır bilinir..


Bendenden başlayan bu yüce Urûc : Hazz-ı Şühûddur…

Kalb: Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır.


Ârif :
Bir yüzü inkâra “Lâ İlahe!” ye bakar.
Bir yüzü ikrâra “İllâ ALLAH!” a bakar..


Ârif :
Zâhir – Bâtın Sınırında sukuttadır.
Hakk’ta Hakk’tan Hakk’a Hakk’la Hakk’tadır…


AKIL :
Felsefenin kandırmaya
Tasavvufun inandırmaya çalıştığı imtihan aracı…


AKIL :
Bir cevherdir ki çokluğu ve azlığı idrak eder, cisme alâkası yoktur.


MUHİT : Mahiyyet….. “İLE”lik…“Lâ İlahe!”
MERKEZ : Hüviyyet….. “BİLE”lik…“İllâ ALLAH!”


“İLE”lik : Parmak-Yüzük gibi.. devr-hareket…yakîn…
“BİLE”lik : Et-Tırnak gibi… sübut-sabitlik…şühûd…


Mârifetin Perdesi : kendin bilmeyen NEFStir.
NEFS Akılla : HALKî Nefs vechini bilir.
NEFS Nakille : HAKKî Nefs vechini bilir.


ResimResûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu : Nefsini tanıyan kimse Rabbini tanımış olur.” buyurmuştur. (Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II/343 (2532)


Bir ricam var benim Senden
Aşk Atamız Ebu Meyden
Ruhun şâd olsun Efendim
BENlik Perdem kaldır BENden!..

15.03.96 10: 06

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2009, 11:50
gönderen Hakan
YÂ MÜHEYMİN!..

“Lâ ilâhe” Akıl “Zarf”in
Seyranda soydum Sûretin
“İllâ Allah” Keşif “Harf”in
Hayranda Sırr-ı Sîretin…

*

Oturmuşum “Ben Dağı” na
Her nefes Var-Yok OL-AN kim?
Halk-ı Cedid Bardağına
Boşalıp yine dOL-AN kim?..

*

HAKK’sız Hükm-ü Bâtıl olur
Aşk Kazanı Akıl Tasların
HAKK’la “ASL”a vasıl olur
Gayb âlemi, HAKK Hasların…

*

Seyret, Eser-sanatkârın
İlmel ilmek, nakış nakış
Sebebi YÂR, Yoğun-Varın
Muhitten Merkeze bakış…

*

Dört gözün aç Kul İhvanî
Sen yolcusun her ÂN Şehir
“VAR”ın varın seyret!
Ummana akan bir nehir…


14. 03. 96 16:23

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2009, 11:54
gönderen Hakan
ZEVK 1275

AKIL “Araz” iki zamanda Bâki kalmaz
İlahî AŞK “Cevher” hiçbir zaman Fâni Olmaz
Can Olan Cânân Şuûru, Şe’en-i Şah halk-ı Cedid
Farkına var FAKR’ın.. Şüphe eden HAKK’ı BULmaz..


14. 03. 96 16:44

Araz : … Âdem – Âlem…
Cevher : Adem – AHAD cc.
Şe’en-i Şah : … Rahmân 55/29

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2009, 11:58
gönderen Hakan
YÂ SUBHÂN YÂ KUDDÛS!..

“Tüm” den “TEK” i bil!
“TEK” ten“Tüm” ü bul!
“Hiç” ten “Hep” e koş!
Her “Hiç” “Hep” değil!..

*

Sensin bana Harf
Benim sana Zarf
HAKK’tan HAKK’a HAKK
Seyrandaki Sarf…

*

Teşbihte Tenzih
Tenzihte Teşbih
Aklın Tevhidi
Bu Teşbih Tenzih…

*


Nefis Bedenle
Ruhunu Gönle
HAKK’ı Tevhid et!
Özünü dinle…

*

Sefil İhvanî
Gafil İhvanî
“Kul”una “RABB”i
Kefil İhvanî…


22. 03. 96 10:05

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2009, 12:05
gönderen Hakan
OLURSUN…

Şaştım sana deli gönlüm
Yersiz yurdun yeli gönlüm
İki gözüm seli gönlüm
Boz bulanık al olursun…

*

Arı Dilinde Baharsın
Hay Allah! Neşe saçarsın
Yedi dağ çiçek açarsın
Aşkta Oğul Bal olursun…

*

Geçmiş sende gelecekte
elAN OL-AN, çekirdekte
yeşil yaprakta çiçekte
kökle gövde dal olursun…

*

Gâhi yaza gâhi kışa
Bir tatlı-acı bakışa
Vurusun iniş-çıkışa
Hâl içinde Hal olursun…

*

Aşk denen Aklın Orucu
Sendedir, İnzal Ürûcu
Gezip tozup edip Rücû’
Yine Mevlâ mal olursun…

*

“SU” sun Fıtrat Fıratı’nda
Göz yaşı, Aş Kıratı’nda
Âşıkların Sır-Atı’nda
Dört mıh ile Nal olursun…

*

Ahmak senken Âşık senken
Beyti senken Eşik senken
Salladığın Beşik senken
Kendi elinde Sal olursun…

*

Defter diye dürdüğünde
Şâhidisin gördüğünde
İlmek ilmek ördüğünde
YÂR omzunda Şal olursun…

*

Cânânsız Can, çile iken
Yüzük gibi “İle” iken
Et _tırnakla “Bile” iken
Ayrı düşer “El” olursun…

*

Yüreğimde ağı gibi
Bana “benlik Bağı” gibi
Erirsin Buz Dağı gibi
Gözlerimde sel olursun…

*

Sazımsın sözüm çaldığım
Özümde hasret kaldığım
Yârin kokusun aldığım
Esen Seher Yel olursun…

*

Bu Beden sana kafesken
Senden duyduğum şey “Ses” ken
Yaşadığım her nefesken
Geçip giden yıl olursun…

*

Kuddûs’un Subbûh Sabahı
Bağrı yanıkların ahı
Derunî Dost’un Dergâhı
Dervişlere dil olursun…

*

Bazen düşüp deli derde
Dersin : “Sevdâ var da Serde”
Ezilip toz gibi yerde
Câhillere yol olursun…

*

Oturup “Tevhid Anı” na
Canın verip Cânân’ına
İmam-ı Şehid kanına
Kâr ü Belâ çöl olursun…

*

Kıyamda Kul secde Sultan
Rüku’ iki âlem tutan
Kendi değerini yutan
Atlas – İpek – Çul olursun…

*

“Ezel-Ebed-AN” a gelip
Kendinde kendini bilip
RABb’ı Rızasında bulup
Kemâl ile “KUL” olursun…

*

“Alışıp Alkış-Azar’a
AYNa olup Tezat-Nazara
Gâhi girersin Bazara
Altın – Akçe- Pul olursun…

*

Kirliler sende arınır
Tertemiz olup durunur
Aşk güneşinde kurunur
Al yanakta GÜL olursun…

*

Saltanat Sırrın söyledi
AHAD’ın ARŞ’ta AHMED’i
“Âşık, Nur-i AYNım!” dedi
Muhammedî Tül olursun…

*

Zehir sensin Zemzem sensin
“AYNî-GAYRî”de dem sensin
Hem sen değilsin hem sensin
ZEVK Ehline zül olursun…

*

Âşıkların yüzün kiri
Ehl-i Beyt’in Yol Kıtmiri
Kul İhvanî desem DİRİ
Kızıl kora kül olursun…


22. 03. 96 16:38


05 Nisan – 07 Mayıs Hacc Ziyaretimiz…
Emine Anam, Fatma eşim, Nadire baldızımla…

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2009, 08:07
gönderen Hakan
HAYY DOST I

AŞK Kervanın Kıtmiriyim
Serserilerden Biriyim
Ölümem sürünür.. Diriyim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Tevhid Dağında ünlerim
İner Sahile dinlerim
İt Ağrım vardır inlerim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Yâr mi Bana, ben Yâre mi?
Yâr mi, dert eden çâre mi?
Kabuk bağlayan yâremi
Yenileyi… Yenileyi…

*

Yâr yâdına yanıyorum
Her an adın anıyorum
Canım kora banıyorum
İnileyi… İnileyi…

*

İhvanî’m kerem koluna
Çağırıyor sağ-soluna
Eşi, dostu HAKK Yoluna
Ünüleyi… Ünüleyi…


30. 05. 96 13:47

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2009, 08:12
gönderen Hakan
HAYY DOST II

Beden Bahçesinde gönül güzelde
Geçiyor günlerim Tevhid tezelde
Yâr ile BİLEydik Ebed-Ezelde
İKİlik gözüyle bakıldık Hayy Dost!..

*

Bir kuş uçmaz kervan geçmeze yattık
Duymayı uymayı uykuya attık
Ayılmadı AKIL battıkça battık
BENlik batağına çakıldık Hayy Dost!..


*

Saf sîneler duyar Subhân Sırr Sesin
Ruhların gıdası Rahmân Nefesin
Ensemizde bulduk.. Tevhid Tekmesin
Çile Çukuruna kakıldık Hayy Dost!..

*

Sevgi süzgecinde sırlar süzüldük
SEVdik de SEVildik üzdük üzüldük
Tevhid Bıçağıyla yüz kez yüzüldük
Çile çengeline takıldık Hayy Dost!..

*

Hâlde hemdem olduk haslar hasına
Derdimiz zevk ettik Gönül Tasına
Tevhid Tohumuyduk Aşk Tarlasına
Eren Elleriyle ekildik Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Akla kara gibi inkârla İkrâr
Çile çıkrığında büküldük Hayy Dost!..


31. 05. 96 16:00

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2009, 08:15
gönderen Hakan
ZEVK 1276

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Giden gitti resmi kaldı yâdigâr
Alnında Muhabbet Mührü Efendim…


31. 05. 96 16:00

Hacı Osaman Efendimiz 1996 yılında Hacda Cidde’de HAKK’a yürüdü..

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2009, 08:22
gönderen Hakan
HAYY DOST III

Yolum düştü bir yolsuzun yurduna
Düşürdü gönlümü sevda derdine
Attı beni karlı dağlar ardına
Her nefeste adın andığım Hayy Dost!..

*

Sardı sır sevdası dört bir yanımı
Midemden Kalbime akan kanımı
Cânân’ın Kâbesi kıble canımı
Aşkın Ateşine bandığım Hayy Dost!..

*

Döndüren dönene her yerde yöndü
Merkezden bakana muhiti öndü
Sekiz köşe KÂBEm, BİLyeye döndü
Lütfuna kahrına kandığım Hayy Dost!..

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile hoşuyum
Melâmet mestiyim “SIRR” sarhoşuyum
Kanatlarım yanmaz “Ateş Kuşu” yum
Ahmak olan sanır yandığım Hayy Dost!..

*

Dinlerim… İnleyen Sîne Sazımdır
Ağlayıp-güldüğüm Niyaz-Nazımdır
Hamdolsun razıyım alın yazımdır
Velîdir-Delidir!.. Dendiğim Hayy Dost!..

*

Şartsız şarttır Tevhid Aşkın başıdır
Cihanda Cevlanım, Aşk Telaşıdır
Garib gönlüm Âriflerin “Aşı” dır
Sevda Sofrasında yendiğim Hayy Dost!..

*

Salâtta “Kibriyâ-Azamet” senin
“Ulviyet” iklimi çifte secdenin
İnerken çıkılan Sırr Merdivenin
Mi’rac makamına indiğim Hayy Dost!..

*

SEV en-SEVilendir… Seni SEVmişim
Sende-Senden-Sana… Gidiş-gelişim
Ne benim elimde ne benim işim
“Beden Bineği” ne bindiğim Hayy Dost!..

*

Aşk ü Cezbe ile coşarsa canım
Zühd ü Takvâ, Sıdk ü Huşû’ her Anım
Havf ü Recâ arasında şaşkınım
Şu gurbet ellerde sindiğim Hayy Dost!..

*

SEVenin ömrüdür Aşk İçeceği
SEVilene teslim… Aşkın Gerçeği
Yüreğim çağıran Çile Çiçeği
Derdin dallarına konduğum Hayy Dost!..

*

Beden-Nefis sussa sesim çınlamaz
Ruhun rızasını kalb yalanlamaz
Anlatsam boşuna AKIL anlamaz
Kızıl kor içinde donduğum Hayy Dost!..

*

“DUYdum-Uydum SIRRı” Subhân Nefesi
ÂLEMde ÂDEMin akseden SESi
Her “MİL”in Merkezi Muhit Kâbesi
“Dönmeyen” e Tavaf döndüğüm Hayy Dost!..

*

AŞKla erinmezse HAKK’a akılmaz
AŞK yolunda âşıkahın bakılmaz
Odun olan yanar, küller yakılmaz
“O” ndandır yandığım- söndüğüm Hayy Dost!..

*

Ham akıl ahmağın, odunu kömür
Âşığın AŞKıyla aşınır demir
AHMED’in Dilinden AHADÎ Emir
Yolsuzun yolunu yöndüğüm Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî ezel Melamî Mirim
Tevhid Kervanında ebed Kıtmirim
Ağız benim, SÖZün Sahibi PÎRim
Huzr-u Âlinize sunduğum Hayy Dost!..


07. 06. 96 10:43

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2009, 08:26
gönderen Hakan
ZEVK 1277

Bunca EŞYÂ bunca OLAY, Şehâdet şehrine şaştım
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile acılarına alıştım
Sürttü burnumzu ZAMAN, mekanında Kul İhvanî
“OLsun!.. Olmasın!..” dan geçtim, “OL-ÂN” larına karıştım..


11. 06. 96 13:52

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:00
gönderen Hakan
AĞLAYACAKSIN!..

Sen Rasûlü seviyorsan
Peşi sıra gidiyorsan
Eğer âşığım diyorsan
Dört mevsim ağlayacaksın!..

*

Pâre pâre pârelerin
Yâr elinde çârelerin
Kanı dinmez yârelerin
“SIRR”ınla bağlayacaksın!..

*

Çile Çölü, ıssız-sessiz
Ne siz kalacak ne de BİZ
Coştukça CANda Ak Deniz
Göz yaşı çağlayacaksın!..

*

Olmayacak dinleyenin
Dinlese de anlayanın
Aşk Ateşi çevre yanın
Sîneni dağlayacaksın!..

*

Her dönenin döndüreni
Çıkaranı – indireni
Bul İhvanî sende seni
Gönlünü eğleyeceksin!..


16. 06. 96 10:45

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:02
gönderen Hakan
YÂ HAYYYY!..

SEVen-SEVilen arası
“ARA” da hasret yarası
Sırr-ı Süveydâ yarası
YÂR Bahtımın Mihengi

*

Bir bilmece başı-sonu
Tevhidin Kurdu Koyunu
Can Evinde Aşk Oyunu
Gönül Tahtımın Âhengi

*

Bunca OLAY bunca EŞYA
Nedir âhret nedir Dünya?
Can Pazarı = AKIL… güya
YÂR ile AHDimin dengi

*

SÖZüm kulağım duyarsa
Sûret- Sîrete uyarsa
Varım yoğumu boyarsa
Vüsul vaktimin al rengi

*

Kul İhvanî hâlde hile
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile
Nefes nefes benim ile
CÂNÂN AKTimn CAN Cengi..


19. 06. 96 09:16

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:06
gönderen Hakan
EY DOST!..

Kul İhvanî elin ver, elsiz nidelim
Ak ü cezbe ile Yâre gidelim
Sevdâ Sahilide sohbet edelim
ZİKİRle SOHBETtir SAHİBden Sünnet..

*

Alnımıza Âşık yazmış Yazarı
Aşk ateşin atmış Yârin nazarı
İki âlem denilen Rıza Bazarı
Tevhid Tekemmülü Naz-Niyaz Ni’met..

*

Nemrud’un Ateşi, İbrahim Gülü
Diken derdi değil yakan bülbülü
Bir OYUN Tohumun; odunu, külü
HAKK’ta HAKK’tan HAKK’la HAKK’adır Minnet…

*

ÇEKtiren ÇEKenle ÇEKilen ÇİLE
Nurun anası Nar ASLında BİLE
Anlatsam anlamaz Ahmak nâfile
Kaçtığı Cehennem-koştuğu Cennet…

*

Her sebeb sonuca, sonuç sebebe
EZELin ezeli EBEDe gebe
Kul İhvanî Sefil Tevbe et Tevbe
YÂRin yâdedersin, Yâd El muhanet..


21. 06. 96 16:44

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:09
gönderen Hakan
EĞER..

Yanarım sevgilim geçen bu güne
Gönül sevdiğine göz gördüğüne
Bırakır giderim Aşkın Köyüne
Kokunu rüzgârdan alırsam eğer…

*

Ner şe’en gönlüme bir kafes verir
Ne bir nefes alır ne nefes verir
Kumrular hıçkırır, deniz ses verir
Gurbette kimsesiz kalırsam eğer…

*

Gafletten uyanıp ahtan ayılıp
Diz boyu batakta ayağa kalkıp
Eriyip yok olup SU gibi akıp
Kaağını çalmaya gelirsem eğer…

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile Boranı
Kâinât DÖNeni, Kâbe DURanı
Kanımı kurutur HAKK’ın Kur’ânı
Kendimde kendimi bilirsem eğer…

*

Sahibim Muhammed sesim duysunlar
Aşkın İmamını duyup uysunlar
Âşıkların göz yaşıyla yusunlar
Yorulur bedenim ölürsem eğer…


11. 07. 96 11:36

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:13
gönderen Hakan
KUL İHVANÎ!..

Kul İhvanî Hak tarafa
Özün döndür bakma lafa
Kalbin Kâinât Kıblesi
Zâhir-Bâtın Sırr-ı Safa…

*

Muhit muhrik, Merkez sâkin
SÖZ Sahibin, herkes sükûn
Hayyu’l- Kayyum Dâim-Bâki
Canlar fâni cümle yekûn

*

Uyuyanlar SÖZüm duymaz
Uyanamaz HAKK’a uymaz
Ona değil bana yazık
Özüm fersiz ses DUYulmaz..

*

Kıyam-Rükû-Secde geldik
Aşk ü Cezbe vecde geldik
OTURduk teşehhüd için
Dirildik Mi’rac’da geldik…

*

İçim Sensiz serin değil
“BİR” in arar yerin değil
Çarpma taştan taşa beni
Eğil deli gönlüm eğil…

*

Yanar Özüm kızıl korlar
Bâtınım Zâhirim zorlar
Kimselere bir şey demem
Aklı yok deli diyorlar…

*

Muhitinde Devr eylesek
Devran-Cevlan Cevr eylesek
Hayret-Dehşet MERKEZinde
Sükût edip Seyr eylesek…

*

Akl-ı Muahmmed’e ersek
Aşk-ı Muahmmed’im dersek
Nur-u Muahmmed Muhitin
Sırr-ı Muahmmed’e versek…

*

Nedir AHAD, nedir AHMED?
Muhammed’dendir tüm Rahmet
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK’la
Zuhurun ZEVKidir zahmet..

*

Garib gönlüm GÖsteR GÖRün
Haremdesin İhram bürün
Yük ağır yolumuz yokuş
Sürün sefil nefsim sürün…

*

Çoğu biter azı kalır
Avcı gider tazı kalır
“Hayy!” der yürür Kul İhvanî
İnler ezer sazı kalır…

*

Ey DÖNenler DÖNdüreni!
Yakan-Yanan-Söndüreni
“Lâ Hüve illâ Hüve” sin
Bende Sende Onda SENİ…

*

İçince Aşkın Tasından
Bıktım dünya tasasından
Mukaddes Musa-firavun
Ejderhası ASAsından…

*

Yürü Kul İhvanî yürü
Aşk zincirin ZEVKle sürü
RABB’a rehindir başımız
Yaşanan AŞKtan ötürü…


26. 07. 96 14:26

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2009, 13:17
gönderen Hakan
ÇİLE..

Yoğu değil varı değil
Har âşığın kârı değil
Yüce Dağın karı değil
Aşk Alevi saçımdaki…

*

Benimkisi Tevhid değil
Eğil deli gönlüm eğil
Dost-düşmana dışım yeşil
Yanar dağdır İçimdeki…

*

SEVen-SEVilenle nice
Ne yelerle gündüz-gece
BİLmeyene BİR Bilmece
BİLene BİLdiği biçim…

*

Hemen Tevhid kisb ü kârim
Nazlı Yâre intizârım
Bazen yoğum bazen varım
Gâhi “Hep”im gâhi “Hiç”im…

*

Buz Dağı Kalbimde, savaş
Kaynar zemzem gözümden yaş
İbrahim’in badtığı taş
İsmail’e Kurban Koçum…

*

Dost derdi derman serine
Diz çöküp YÂR’in yerine
Şeb-i Ârus mahşerine
Gelin-Güveğiyle göçüm…

*

Kul İhvanî git işine!
Âlemi takma peşine
Saldırıp Dünya Leşine
RABB’a KUL Olmamak suçum…


04. 09. 96 11:16
Antalya-Gazipaşa..

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2009, 07:37
gönderen Hakan
AĞLAMAK!..

RUHum Zemzem gibi Bedenim testi
Leylâ’sına Mecnun meyhâne mesti
Ezelden Ebede Bezm-i Elest’i
“AHD” ini alnına almak ağlamak!..

*

Avla-Avcı anlar Aşk Avazını
SEVen-SEVilene Naz-Niyazını
“Bir SÖZ” ün uğruna Sevdâ Sazını
Çile Çarşısında çalmak ağlamak!..

*

Buz Dağları gibi kalbin erirse
Kâr ü Belâ Kâbesi’ne yürürse
Buhar-Bulut olup “BEN” lik çürürse
Tevhid Deryâsına dalmak ağlamak!..

*
Gülle-Gübre, Zehir-zemzem Aşk İşi
Şe’en şafağında “Şems” in gelişi
Kendini kendinde bildiyse kişi
Zıtların ZEVKinde kalmak ağlamak!..

*

Hayranım dikenli gonca lere
“Olur!” suz “Olmazs” ız “OL-ANgül” dillere
“AKL” ını soyup da Issız Çöllere
Sevdâ Sahrası’na salmak ağlamak!..

*

Yolcusunu yoran yolun-yolağın
Yolunu bilmeyen şaşkın ulağın
Sesini duymayan gönül kulağın
İlim İğnesiyle delmek ağlamak!..

*

El-Dil-Bel bağlanıp, EREN Eline
Bırakıp kendini Teslim Yeline
Yedi dilli SESle sazın teline
Mızrab Muhabbeti gelmek ağlamak!..

*

HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’la, HAKK’a dayanmak
HAKK’ın Tevhid Boyasına boyanmak
Dirilmeye Ölmek, HAKK’a uyanmak
Secdesiz namazın kılmak ağlamak!..

*

“Bilen demez, diyen bilmez!” nicesi
“Hu” Esması Sırrı “Hayy” ın hecesi
Gönül kördüğümü Aşk BİLmecesi
Kırk boğum gırtlakta ilmek ağlamak!..

*

Şe’enullah Şavkı gördüğün bunca
Topraktaki tohum bu gül bu gonca
Rasûlünü İzle RABB’ından önce
Kendinde kendini bilmek ağlamak!..

*

Yalana çıkıştır-Harama giriş
Ağzına sahip ol, bu zor olan iş
Kalbinin kilidi kefene dikiş
DİL’in dilim dilim dilmek ağlamak!..

*

Kırılan testiye ahmak yas tutar
SU kaybolmaz Âşık olan has tutar
Birlik Bazarında her şey pas tutar
Gözün yaşı ile silmek ağlamak!..

*

Anlatsam anlamaz ahmak nafile
Onun işi gücü kuru laf ile
AHMED’in sakalın ağartan çile
Emr olunduğunla olmak ağlamak!..

*

Tevhid Tepesinde bir tenha kalıp
Muhammed’e meftun derunî dalıp
Benlik’in soyunup “Şey” den boşalıp
Halk içinde HAKK’la dolmak ağlamak!..

*

Aklın alan YÂRin adın andıkça
Divâne dolusu Aşka kandıkça
Siyah saçlar Ak Alevle yandıkça
Târ ü Taze iken solmak ağlamak!..

*

Ezan, Medine’den kulağın açıp
Duyup Dost Sesini kendinden geçip
Sırat-ı Mutakîm İpi’ni seçip
Başının bağını yolmak ağlamak!..

*

Her bebe, dededir, her tohum ağaç
Her fidan gelindir, çiçekleri taç
Kulluğun gereği kim ki Kul, muhtaç
ÖLmenden evvelki ÖLmek ağlamak!..

*

Vah geçiyor ömrüm dönüyor Devran
Cevlanda Seyranım HÂL ile Hayran
Tevhid Terazisi Vahdet-i Vicdan
İnkârı İkrârı bölmek ağlamak!..

*

Gidemez–Gelemez–Varamaz Âşık
Vahdeti kesrette taramaz Âşık
“Her Yerde Ol-AN” ı aramaz Âşık
Aradığın burada BULmak ağlamak!..

*

Kul İhvanî SÖZün Âşıklara zül
Buz-Su-Buhar-Bulut… Tevhid Tekemmül
İster otur ağla, ister isen GÜL!
Ağlarken HÂLine GÜLmek ağlamak!..


05. 09. 96 13:41 dr.

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2009, 07:39
gönderen Hakan
SIRR SAZIM…

Telin mi kırıldı bilmem
Sînen mi yarıldı bilmem
Özün mü darıldı bilmem
Kaşın astın Sefil Sazım!..

*

Getirdin Çile çağını
Altın Tas ile ağını
Âşık-Mâşuk ayağını
Ayrı bastın Sefil Sazım!..

*

Koydun gittin aklı aldın
Başım taştan taşa çaldın
Beni sahralara saldın
Nedir astın Sefil Sazım!..

*

Hoş geldin canım Seherim
İÇte ÖZüm DIŞta derim
Bezm-i Elest’im Mahşerim
Estin estin Sefil Sazım!..

*

Mesteden şarabın ile
Hâl ehli harabın ile
Muhabbet Mızrabın ile
Kelle kestin Sefil Sazım!..

*

Kurudum göynerim gayri
Ateş var kaynarım gayri
Sen çal ben oynarım gayri
İşte Mestin Sefil Sazım!..

*

Topraksın Yâr Yolundaki
Kokusun Aşk Gülündeki
Hakk Muhammed dilindeki
Sırda SEStin Sefil Sazım!..

*

gÖZüm yolda, gönlüm telde
Senin SESin esen yelde
Sen olmazsan gurbet elde
Sefil Dostum, Sefil Sazım!..

*

“ENE” liğin ezdirmişsin
İnce Elekten süzdürmüşsün
BENlik DERİn yüzdürmüşsün
Nerde POSTun Sefil Sazım!..

*

Rızam itirazım YÂR’e
YÂR yaresi pâre pâre
Kul İhvanî, KUL, bîçâre
Niye küstün Sefil Sazım!..


05. 09. 96 14:05

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2009, 07:41
gönderen Hakan
ZEVK 1278

Müslim-Mü’min dediğimiz, Teslimiyet-İstikamet
Şeriat şehrinde Hocam, KULdan gerekendir gayret
Himmet Tarikat PÎRinden, Şefaat Resûlullah’tan
Mârifet ile Hakikat HAKK’tandır Halka Hidayet…05. 09. 96 14:46 dr.

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2009, 07:46
gönderen Hakan
ZEVK 1279

Beden Toprağın çileyle ömür boyu süreceksin
Tevhid tohumun ekip yeşerdiğin göreceksin
Nefsin göz yaşıyla sula, Gönül Güneşinle ısıt
Havada Ruh Rüzgarına Varın Yoğun vereceksin…


05. 09. 96 15:35 dr.