KULİHVANİ IX DEFTER

Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

AĞLAYACAKSIN!..

Sen Rasûlü seviyorsan
Peşi sıra gidiyorsan
Eğer âşığım diyorsan
Dört mevsim ağlayacaksın!..

*

Pâre pâre pârelerin
Yâr elinde çârelerin
Kanı dinmez yârelerin
“SIRR”ınla bağlayacaksın!..

*

Çile Çölü, ıssız-sessiz
Ne siz kalacak ne de BİZ
Coştukça CANda Ak Deniz
Göz yaşı çağlayacaksın!..

*

Olmayacak dinleyenin
Dinlese de anlayanın
Aşk Ateşi çevre yanın
Sîneni dağlayacaksın!..

*

Her dönenin döndüreni
Çıkaranı – indireni
Bul İhvanî sende seni
Gönlünü eğleyeceksin!..


16. 06. 96 10:45
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ HAYYYY!..

SEVen-SEVilen arası
“ARA” da hasret yarası
Sırr-ı Süveydâ yarası
YÂR Bahtımın Mihengi

*

Bir bilmece başı-sonu
Tevhidin Kurdu Koyunu
Can Evinde Aşk Oyunu
Gönül Tahtımın Âhengi

*

Bunca OLAY bunca EŞYA
Nedir âhret nedir Dünya?
Can Pazarı = AKIL… güya
YÂR ile AHDimin dengi

*

SÖZüm kulağım duyarsa
Sûret- Sîrete uyarsa
Varım yoğumu boyarsa
Vüsul vaktimin al rengi

*

Kul İhvanî hâlde hile
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile
Nefes nefes benim ile
CÂNÂN AKTimn CAN Cengi..


19. 06. 96 09:16
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EY DOST!..

Kul İhvanî elin ver, elsiz nidelim
Ak ü cezbe ile Yâre gidelim
Sevdâ Sahilide sohbet edelim
ZİKİRle SOHBETtir SAHİBden Sünnet..

*

Alnımıza Âşık yazmış Yazarı
Aşk ateşin atmış Yârin nazarı
İki âlem denilen Rıza Bazarı
Tevhid Tekemmülü Naz-Niyaz Ni’met..

*

Nemrud’un Ateşi, İbrahim Gülü
Diken derdi değil yakan bülbülü
Bir OYUN Tohumun; odunu, külü
HAKK’ta HAKK’tan HAKK’la HAKK’adır Minnet…

*

ÇEKtiren ÇEKenle ÇEKilen ÇİLE
Nurun anası Nar ASLında BİLE
Anlatsam anlamaz Ahmak nâfile
Kaçtığı Cehennem-koştuğu Cennet…

*

Her sebeb sonuca, sonuç sebebe
EZELin ezeli EBEDe gebe
Kul İhvanî Sefil Tevbe et Tevbe
YÂRin yâdedersin, Yâd El muhanet..


21. 06. 96 16:44
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EĞER..

Yanarım sevgilim geçen bu güne
Gönül sevdiğine göz gördüğüne
Bırakır giderim Aşkın Köyüne
Kokunu rüzgârdan alırsam eğer…

*

Ner şe’en gönlüme bir kafes verir
Ne bir nefes alır ne nefes verir
Kumrular hıçkırır, deniz ses verir
Gurbette kimsesiz kalırsam eğer…

*

Gafletten uyanıp ahtan ayılıp
Diz boyu batakta ayağa kalkıp
Eriyip yok olup SU gibi akıp
Kaağını çalmaya gelirsem eğer…

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile Boranı
Kâinât DÖNeni, Kâbe DURanı
Kanımı kurutur HAKK’ın Kur’ânı
Kendimde kendimi bilirsem eğer…

*

Sahibim Muhammed sesim duysunlar
Aşkın İmamını duyup uysunlar
Âşıkların göz yaşıyla yusunlar
Yorulur bedenim ölürsem eğer…


11. 07. 96 11:36
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

KUL İHVANÎ!..

Kul İhvanî Hak tarafa
Özün döndür bakma lafa
Kalbin Kâinât Kıblesi
Zâhir-Bâtın Sırr-ı Safa…

*

Muhit muhrik, Merkez sâkin
SÖZ Sahibin, herkes sükûn
Hayyu’l- Kayyum Dâim-Bâki
Canlar fâni cümle yekûn

*

Uyuyanlar SÖZüm duymaz
Uyanamaz HAKK’a uymaz
Ona değil bana yazık
Özüm fersiz ses DUYulmaz..

*

Kıyam-Rükû-Secde geldik
Aşk ü Cezbe vecde geldik
OTURduk teşehhüd için
Dirildik Mi’rac’da geldik…

*

İçim Sensiz serin değil
“BİR” in arar yerin değil
Çarpma taştan taşa beni
Eğil deli gönlüm eğil…

*

Yanar Özüm kızıl korlar
Bâtınım Zâhirim zorlar
Kimselere bir şey demem
Aklı yok deli diyorlar…

*

Muhitinde Devr eylesek
Devran-Cevlan Cevr eylesek
Hayret-Dehşet MERKEZinde
Sükût edip Seyr eylesek…

*

Akl-ı Muahmmed’e ersek
Aşk-ı Muahmmed’im dersek
Nur-u Muahmmed Muhitin
Sırr-ı Muahmmed’e versek…

*

Nedir AHAD, nedir AHMED?
Muhammed’dendir tüm Rahmet
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK’la
Zuhurun ZEVKidir zahmet..

*

Garib gönlüm GÖsteR GÖRün
Haremdesin İhram bürün
Yük ağır yolumuz yokuş
Sürün sefil nefsim sürün…

*

Çoğu biter azı kalır
Avcı gider tazı kalır
“Hayy!” der yürür Kul İhvanî
İnler ezer sazı kalır…

*

Ey DÖNenler DÖNdüreni!
Yakan-Yanan-Söndüreni
“Lâ Hüve illâ Hüve” sin
Bende Sende Onda SENİ…

*

İçince Aşkın Tasından
Bıktım dünya tasasından
Mukaddes Musa-firavun
Ejderhası ASAsından…

*

Yürü Kul İhvanî yürü
Aşk zincirin ZEVKle sürü
RABB’a rehindir başımız
Yaşanan AŞKtan ötürü…


26. 07. 96 14:26
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ÇİLE..

Yoğu değil varı değil
Har âşığın kârı değil
Yüce Dağın karı değil
Aşk Alevi saçımdaki…

*

Benimkisi Tevhid değil
Eğil deli gönlüm eğil
Dost-düşmana dışım yeşil
Yanar dağdır İçimdeki…

*

SEVen-SEVilenle nice
Ne yelerle gündüz-gece
BİLmeyene BİR Bilmece
BİLene BİLdiği biçim…

*

Hemen Tevhid kisb ü kârim
Nazlı Yâre intizârım
Bazen yoğum bazen varım
Gâhi “Hep”im gâhi “Hiç”im…

*

Buz Dağı Kalbimde, savaş
Kaynar zemzem gözümden yaş
İbrahim’in badtığı taş
İsmail’e Kurban Koçum…

*

Dost derdi derman serine
Diz çöküp YÂR’in yerine
Şeb-i Ârus mahşerine
Gelin-Güveğiyle göçüm…

*

Kul İhvanî git işine!
Âlemi takma peşine
Saldırıp Dünya Leşine
RABB’a KUL Olmamak suçum…


04. 09. 96 11:16
Antalya-Gazipaşa..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

AĞLAMAK!..

RUHum Zemzem gibi Bedenim testi
Leylâ’sına Mecnun meyhâne mesti
Ezelden Ebede Bezm-i Elest’i
“AHD” ini alnına almak ağlamak!..

*

Avla-Avcı anlar Aşk Avazını
SEVen-SEVilene Naz-Niyazını
“Bir SÖZ” ün uğruna Sevdâ Sazını
Çile Çarşısında çalmak ağlamak!..

*

Buz Dağları gibi kalbin erirse
Kâr ü Belâ Kâbesi’ne yürürse
Buhar-Bulut olup “BEN” lik çürürse
Tevhid Deryâsına dalmak ağlamak!..

*
Gülle-Gübre, Zehir-zemzem Aşk İşi
Şe’en şafağında “Şems” in gelişi
Kendini kendinde bildiyse kişi
Zıtların ZEVKinde kalmak ağlamak!..

*

Hayranım dikenli gonca lere
“Olur!” suz “Olmazs” ız “OL-ANgül” dillere
“AKL” ını soyup da Issız Çöllere
Sevdâ Sahrası’na salmak ağlamak!..

*

Yolcusunu yoran yolun-yolağın
Yolunu bilmeyen şaşkın ulağın
Sesini duymayan gönül kulağın
İlim İğnesiyle delmek ağlamak!..

*

El-Dil-Bel bağlanıp, EREN Eline
Bırakıp kendini Teslim Yeline
Yedi dilli SESle sazın teline
Mızrab Muhabbeti gelmek ağlamak!..

*

HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’la, HAKK’a dayanmak
HAKK’ın Tevhid Boyasına boyanmak
Dirilmeye Ölmek, HAKK’a uyanmak
Secdesiz namazın kılmak ağlamak!..

*

“Bilen demez, diyen bilmez!” nicesi
“Hu” Esması Sırrı “Hayy” ın hecesi
Gönül kördüğümü Aşk BİLmecesi
Kırk boğum gırtlakta ilmek ağlamak!..

*

Şe’enullah Şavkı gördüğün bunca
Topraktaki tohum bu gül bu gonca
Rasûlünü İzle RABB’ından önce
Kendinde kendini bilmek ağlamak!..

*

Yalana çıkıştır-Harama giriş
Ağzına sahip ol, bu zor olan iş
Kalbinin kilidi kefene dikiş
DİL’in dilim dilim dilmek ağlamak!..

*

Kırılan testiye ahmak yas tutar
SU kaybolmaz Âşık olan has tutar
Birlik Bazarında her şey pas tutar
Gözün yaşı ile silmek ağlamak!..

*

Anlatsam anlamaz ahmak nafile
Onun işi gücü kuru laf ile
AHMED’in sakalın ağartan çile
Emr olunduğunla olmak ağlamak!..

*

Tevhid Tepesinde bir tenha kalıp
Muhammed’e meftun derunî dalıp
Benlik’in soyunup “Şey” den boşalıp
Halk içinde HAKK’la dolmak ağlamak!..

*

Aklın alan YÂRin adın andıkça
Divâne dolusu Aşka kandıkça
Siyah saçlar Ak Alevle yandıkça
Târ ü Taze iken solmak ağlamak!..

*

Ezan, Medine’den kulağın açıp
Duyup Dost Sesini kendinden geçip
Sırat-ı Mutakîm İpi’ni seçip
Başının bağını yolmak ağlamak!..

*

Her bebe, dededir, her tohum ağaç
Her fidan gelindir, çiçekleri taç
Kulluğun gereği kim ki Kul, muhtaç
ÖLmenden evvelki ÖLmek ağlamak!..

*

Vah geçiyor ömrüm dönüyor Devran
Cevlanda Seyranım HÂL ile Hayran
Tevhid Terazisi Vahdet-i Vicdan
İnkârı İkrârı bölmek ağlamak!..

*

Gidemez–Gelemez–Varamaz Âşık
Vahdeti kesrette taramaz Âşık
“Her Yerde Ol-AN” ı aramaz Âşık
Aradığın burada BULmak ağlamak!..

*

Kul İhvanî SÖZün Âşıklara zül
Buz-Su-Buhar-Bulut… Tevhid Tekemmül
İster otur ağla, ister isen GÜL!
Ağlarken HÂLine GÜLmek ağlamak!..


05. 09. 96 13:41 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

SIRR SAZIM…

Telin mi kırıldı bilmem
Sînen mi yarıldı bilmem
Özün mü darıldı bilmem
Kaşın astın Sefil Sazım!..

*

Getirdin Çile çağını
Altın Tas ile ağını
Âşık-Mâşuk ayağını
Ayrı bastın Sefil Sazım!..

*

Koydun gittin aklı aldın
Başım taştan taşa çaldın
Beni sahralara saldın
Nedir astın Sefil Sazım!..

*

Hoş geldin canım Seherim
İÇte ÖZüm DIŞta derim
Bezm-i Elest’im Mahşerim
Estin estin Sefil Sazım!..

*

Mesteden şarabın ile
Hâl ehli harabın ile
Muhabbet Mızrabın ile
Kelle kestin Sefil Sazım!..

*

Kurudum göynerim gayri
Ateş var kaynarım gayri
Sen çal ben oynarım gayri
İşte Mestin Sefil Sazım!..

*

Topraksın Yâr Yolundaki
Kokusun Aşk Gülündeki
Hakk Muhammed dilindeki
Sırda SEStin Sefil Sazım!..

*

gÖZüm yolda, gönlüm telde
Senin SESin esen yelde
Sen olmazsan gurbet elde
Sefil Dostum, Sefil Sazım!..

*

“ENE” liğin ezdirmişsin
İnce Elekten süzdürmüşsün
BENlik DERİn yüzdürmüşsün
Nerde POSTun Sefil Sazım!..

*

Rızam itirazım YÂR’e
YÂR yaresi pâre pâre
Kul İhvanî, KUL, bîçâre
Niye küstün Sefil Sazım!..


05. 09. 96 14:05
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1278

Müslim-Mü’min dediğimiz, Teslimiyet-İstikamet
Şeriat şehrinde Hocam, KULdan gerekendir gayret
Himmet Tarikat PÎRinden, Şefaat Resûlullah’tan
Mârifet ile Hakikat HAKK’tandır Halka Hidayet…05. 09. 96 14:46 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1279

Beden Toprağın çileyle ömür boyu süreceksin
Tevhid tohumun ekip yeşerdiğin göreceksin
Nefsin göz yaşıyla sula, Gönül Güneşinle ısıt
Havada Ruh Rüzgarına Varın Yoğun vereceksin…


05. 09. 96 15:35 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1280

Gam yeme gayrı İhvanî, nasıl geldi-geçti gördün
Kahkaha hıçkırık ile ilmek ilmek ömrün ördün
Buz-Su-Buharın- Bulutun, ASLı hidrojen-Oksijen
Kesretinde Vahdet yaşa! “TEK” olduğun nala Dördün!..


05. 09. 96 15:38 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1281

Kaşlarımın arasına değsem başım patlayacak
Aklım fırlayıp çıkacak, Arzdan Arşa atlayacak
Doğum Sancısında Meryem, ha doğdu-doğacak İSA (as)
Esmâ-Sıfat-Zât’a safta, halkta HAKK’ı kutlaycak!..


05. 09. 96 15:43
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1282

Bir deli esiyor meltem, ıslık çalıyor dallarda
Yine güz geldi gönlüme, Bebek Beşiği sallarda
Bilemez BİZi beyinsiz, zevklerine KUL olanlar
Âşıklar aşkında yaşar, ahmaklarsa masallarda…


05. 09. 96 15:47
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1283

Bıktım ağyârin seyrinden, kafa tası gözüm oydum
Her zaman her yer her hâlde, her şeyden YÂRimi soydum
Kaynar AŞKla Kalb Kazanım, herkese yeter selsebil
Aşk Denizi içticeğim, ne bitti Dost, ne Ben doydum!...


05. 09. 96 15:52
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1284

Işık kanatlı Aşk Atı, al götür beni YÂRime
CAN içnde CÂNÂN ağlar, zıtların ZEVKi zârime
Issız-Sessiz virâneyim, uğuldayan, Korku-Umut
Hayy Allah!. Akşam Oluyor.. AY GÜLecek efkârime…


05. 09. 96 15:56
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1285

Derdinin devâsı derdi, Kul İhvanî Aşk Hastası
Havf ü Recâ Ufkundaki, Aşk ü Cezbe’nin Ustası
Zühd ü Takvâ Sıdk ü Huşû’, Dört Âleme dört Aşk Yolu
Yol yokuş yorgunum yetiş!. Hâl İçinde Haslar HASI…


05. 09. 96 15:59
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1286

DAMLAnın DERYÂya yönü, GELeceksin BİLiyorum
Tezadlar İklimi tevhid, tez GELmeni DİLiyorum
BUZdum ERİdim SU Oldum, Buhar-BULutum havada
Havalandı Ak Deniz Dost!. Sen GELmezsen GELiyorum!...


05. 09. 96 16:03
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1287

Yeşil yaprak gibi ufacık, ellerinizle SABiler
Dua edin şu garibe, Garib Gönlüm dua diler
Aşkın Ak Saçlı Kıratı, HAKK’ın Kulu Kul İhvanî
Muhabbet Meyhânesinde mest, Sarhoş Şeydâ çile çiler…


05. 09. 96 15:15
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1288

Herkesin parmak izinde, AŞK denilen gizli sanat
Tevhid Tezgâhı dokudu, Sırr-ı Subhân’ dır Kâinât
Kul İhvanî Tevhid ile okunur dört Kur’ân..Heer ÂN
Esfelinden İlliyyine, Tevhid kuşuyla, kırk kanat!...


05. 09. 96 16:20
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1289

İSAsın!.. Çarmıhı SENsin!. Eden SENsin-Ettirensin
Üzeyir Başında hızar!.. “HAYYYY!” çekensin-çektirensin
Lâ Hüve İllâ Hüve sin.. Sırr-ı Süveydâ’da AHAD
AHMEDin Dişi – Taşısın!. Sonuç SENsin SEN nedensin!..


05. 09. 96 16:20
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1290

Kül OLdum korkmam ATEŞten, elimde Furkan Fermanı
Her “Odun” un İçinde “OD”u, Tevhidin İdrak Dermanı
Devran-Seyran-Cevlan-hayran Mahşerlerin seyretmiş de,
Dehşette kalmış İhvanî, dönüyor Felek Kirmanı…


05. 09. 96 16:23
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1291

Çelik-Çomak oynamayın, Aksakallı Su Kuşları
Tevhid Tepesi yukarda, omuzlayın yokuşları
Kendi göz yaşınız İçin, “İǔ yangınınız başlasın
Tıkayınız Tevhid ile, Girişleri- Çıkışları…


05. 09. 96 16:30
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1292

Gönül Hırası’na çekil, uzlet eyle Kul İhvanî
Halkı terk et! HAKK’ı ara ki, kendinde BUL Kul İhvanî!
Adı güzel Muhammed’e sonsuz Salât-Selâm Olsun!
Elde OL-AN O’nun “VAR” ı, gerisi meçhul İhvanî…05. 09. 96 16:33
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EHLULLAH..

İntizar etse Ehlullah
Hoş bazar etse Ehlullah
Bir nazar etse Ehlullah
Yüreğinde yağın erir…

*

Yansa yürek, çöse bağır
Kalkabilsen ağır ağır
HIZIR hazır hâlde, çağır!
BİR sesine bin ses verir…

*

Enbiyâsı – Evliyâsı
Ehlullah’ın Haslar Hası
İçindeki gizli pası
Gönül Gözü ile görür…

*

Bu Âlem İKİlik sisi
Var mıdır Tevhid gibisi
Ehlullahtr misler misi
Kokusu kalblari bürür…

*

Hazırda haret Ehlullah
Garib-i gurbet Ehlullah
Nur-u Muhammed Ehlullah
Işık gibi gökte yürür…


05. 09. 96 17:48
La r a shl..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1293

Noldu sana ey Ak Deniz! Huzur haddin aşıyorsun
Kabına sığmıyor İçin, Cevlan edip coşuyorsun
Ak Yeleli Atlar gibi, rüzgârın BULmuş dalgalar
BEKLEyen SEVgilin, SAHİL.. Koşuyorsun!.. Koşuyorsun!..


05. 09. 96 17:52
La r a shl..
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni ŞİİR ve ZEVKleri” sayfasına dön