Münir DermÂN (k.s.) Vefatının 29.Yılı

Münir DermÂN (k.s.) Vefatının 29.Yılı

Postby nur-ye » 02 Dec 2018, 08:07

Image


ImageMüNiR DermÂN!.. kaddesallâhu sırrahu’l-AzîZ BaBamızın, Vefatının 29.Yılı


Bİ'SMİ'LLÂHİ'R-RAHMÂNİ'R-RAHÎM PîRimİZin HiMMetiyle!”

DermÂNımız, CÂNda cÂNımız!

SALÂVAT-ı ŞERİFimize sarılı FÂtiha- ŞERİFlerimiz YAĞmur Yüreğine YAĞsın إِن شَاء اللَّهُ TeâLâ.. lillahi’l-fatiha mae’s-salâvat..Image CÂNHOCAMmm..

->HASBî HiZMet HiZMetçisi
->RABBî RaHMet HiZMetçisi
->RaSûLuLLAH RAVZasında
ASLen AHMET HiZMet HiZMetçisi..

ALeyhisselâm..

ZEVK 7518

ReSûLuLLAH>KeLâMuLLAH>DOSTa DÂî MüNiR DERMÂN
ÖMüR BOYu LiVeCHiLLAH ->SıRR FEDÂî MüNiR DERMÂN

BİLmeyEN->“VAYy DELi!.” DEdi.
BİLENLer -->“HAYy VELî!.” DEdi.

“TEKe TEK-te YARATAN” ->YÂR-e GEDÂî MüNiR DERMÂN!..

celle celâlihu
sallallahu aleyhi vesellem
kaddesallahu sırrahu..


17.03.16 04:26
brbrsmm..tktktrstkkkmdcvLÂNnn..


DÂî: Dua eden, duâcı. Sebep. Dâvet eden. Dâvetçi..
FEDÂî: Dâvası ve gâyesi uğruna herşeyini çekinmeden fedâ edebilen.
GEDÂî: f. Fâkir. Kimsesiz. Dilenci.
YÂR-e GEDÂî: Saff-Sırff ALLAH celle celâlihu Fâkiri-DiLencisi.. FâkiruLLAH..


yiNE Bıraktığın giBi
insancıkLar sAVaşıYOR!.
Öksüz-Yetim Kalan SEVgi
KeŞiŞ DAĞInda YAŞıYOR!.

RûHun Şâd OLsun RaHmetULLAH Yağsınn Azîz Hocam kaddesallahu sırrahu..


Image
Image
User avatar
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
 
Posts: 8923
Joined: 08 Sep 2007, 02:00
Location: BURSA

Re: Münir DermÂN (k.s.) Vefatının 29.Yılı

Postby kulihvani » 02 Dec 2018, 14:03

Image

AZîZ HOCAmm!.


EL-ÂLEM’in =>İkİ YÜZü
=>BIRAKtığın GiBi YiNE
SEVgi YEtimi AŞK ÖKSÜZü
DÜNyâ-ÂHREt-AZîZ DİN’e!.


ZEVK 9030

HAKiKat-ı MîM GERÇEği =>HAKk’ın =>HAKk’a ELi DERMÂN
CEVR-i CİHÂN=>CÂN ÇİÇEği =>ESEN SEHER YELi DERMÂN
>ELESt-ü-MAHŞER MÜNİRi
İLE’L- EBED>HAKk’ta DİRİ
ALLAH DOStu HAKk VELÎsi =>HALK DİLİnde>DELi DERMÂN!.


08.10.18 03:14Image 28.mHRRm.1440..
brsbrsm..tktkterastekkemizzde..

KELÂMuLLAH RASÛLuLLAH
HİZMETçisi>HASBî-HABİBî
EDEB-i EHL-i BEYt ALi ŞÂH
=>KIRIk KALBLerin TABÎBi!.


celle celâlihu

aleyhumusselâm
kaddesallahu sırrahu..


YÂR YOLUnu GÖZLüYORum
SIRR-ı SIRFın SÖZLüYORum
"TEKe TEK"te->TEK BAŞıma
=>SEMÂ SESin ÖZLüYORum!.


ImageyiNE Bıraktığın giBi
insancıkLar sAVaşıYOR!.
Öksüz-Yetim Kalan SEVgi
KeŞiŞ DAĞInda YAŞıYOR!.

ImageRûHun Şâd OLsun RaHmetULLAH Yağsınn Azîz Hocam kaddesallahu sırrahu..


Image

ImageEssalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD
ALLAHU Teâlâ' nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Livâi'l-Hamd Sancağını taşıyan!.


Image

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhil mak'adel mukarrabbi indeke yevmel kıyâmeti Image Vâhşurnâ fi zümretihi tahte livâihi fi zılli arşikel mecîd Image İnneke alâ kulli şey'in kadîr.

MÂNÂSI: “ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makamında konuklandır.Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ'sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kadirsin!”
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 11642
Joined: 02 Oct 2006, 02:00


Return to Münir Derman (k.s) Kimdir?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests