KULİHVANİ IX DEFTER

Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

TEVHİDE GEL GEL!..

Her tohum gerçek
Her gerçek çiçek
Meyve verecek
Tevhide gel gel!..

*

Ustasız Çırak
Menzilin ırak
Boş lafı bırak
Tevhide gel gel!..

*

Söz-Sohbet-Zevk-Haz
AŞKta Naz-Niyaz
İKİlik Olmaz
Tevhide gel gel!..

*

Seherin SESi
Rahmân nefesi
AŞK’ın Kafesi
Tevhide gel gel!..

*

Âşığın rengi
Altının dengi
AŞK’ın mihengi
Tevhide gel gel!..

*

İLİM ibreti
HAKK’ın Hikmeti
Hanif Milleti
Tevhide gel gel!..

*

ÖL Resim Diril Resim Yürü
SIRRını bürü
ZEVkten ötürü
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ ı duymaya
HAKK’ a uymaya
Halkı saymaya
Tevhide gel gel!..

*

Mâşuk Cefâsı
Âşık Vefâsı
Sırrın Sefâsı
Tevhide gel gel!..

*

Günler uçuyor
Ömür geçiyor
Dinle, ne diyor
Tevhide gel gel!..

*

Âşıksan güle
Dön de gel küle
“BİLE” ler “İLE”
Tevhide gel gel!..

*

Kesb-i Kemâl BUL!
Seyr-i Cemâl BUL!
HAKK’ la hemhâl BUL!
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın yurdu CAN
DİN Resim NEFSe Vicdan
Can Evi Cânân
Tevhide gel gel!..

*

Sırr Sarfı ALLAH
Zevk Zarfı ALLAH
Her harfi ALLAH
Tevhide gel gel!..

*

Mecnun’da Leylâ
Leylâ’da Mevlâ
Bir kara Sevdâ
Tevhide gel gel!..

*

İbrahim Dili
AŞK İsmaili
Vuslat Menzili
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın Yüreği
DİN’in Direği
KULluk gereği
Tevhide gel gel!..

*

Seher Sürûru
İsarafil Sûr’u
Muhammed Nuru
Tevhide gel gel!..

*

Kalbin Mahremi
ERenler Demi
Hacer Zemzemi
Tevhide gel gel!..

*

DUYuş Uyuşu
Sıdk ile Huşu
Gel Anka Kuşu
Tevhide gel gel!..

*

Temelin Taşı
Âşıklar Aşı
Zikirler başı
Tevhide gel gel!..

*

Tûr isen Musa
Musa’ysan Asa
İlahî Yasa
Tevhide gel gel!..

*

Naleyn’in çıkar
Yolunu tıkar
AŞK Kalbin yıkar
Tevhide gel gel!..

*

Kemâlât Tacı
Kulluk Mi’racı
SIRRın Sertacı
Tevhide gel gel!..

*

Tefekkür Tası
HAKK’ın Boyası
Dinin Yuvası
Tevhide gel gel!..

*

“VAR”ın “VAR”ına
AŞK Diyarına
Koma yarına
Tevhide gel gel!..

*

Yunus Balığı
Birlik Bölüğü
İğne Deliği
Tevhide gel gel!..

*

Kimsin? Kim değil?
Kendine eğil!
Kendi kendin BİL!
Tevhide gel gel!..

*

Zikreyle safî
Cehr ile hafî
Ar etme Sufî
Tevhide gel gel!..

*

Derunî duyu
Yusuf’a kuyu
Zemzemdir SUyu
Tevhide gel gel!..

*

Can-Cânân bağı
Şe’en Şafağı
AŞK’ın Sancağı
Tevhide gel gel!..

*

SEVenin YÂRi
SEVilen VARı
AŞK Anahtarı
Tevhide gel gel!..

*

NEŞRin Bestesi
HAŞRın Sûr Sesi
Kalbin Nefesi
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ın Hecesi
Vuslat Gecesi
AŞK Bilmecesi
Tevhide gel gel!..

*

Sıdıklar Zikri
Salihler Fikri
Şehidler Şükrü
Tevhide gel gel!..

*

Gel yıka kiri
OL Dâim diri
Zuhur Zinciri
Tevhide gel gel!..

*

Akasaray-Borda
Zuhurat zorda
Alkızıl korda
Tevhide gel gel!..

*

Mi’rat Muhammed
Doğdu Muhabbet
EZELde EBED
Tevhide gel gel!..

*

Ashab ULUsu
AŞK’ın ALİ’si
Vuslat Velîsi
Tevhide gel gel!..

*

Fatma Betülü
Gönüller Gülü
Birlik Bülbülü
Tevhide gel gel!..

*

Hasan – Hüseyin
Zeynel Abidin
AŞK’ıyla bu Din
Tevhide gel gel!..

*

Nurun Nâdiri
Târik Kadirî
Geylanî Pîri
Tevhide gel gel!..

*

Kuddusî kolu
Çileler dolu
Ehl-i Beyt Yolu
Tevhide gel gel!..

*

ÇİLEye Çoban
Dost Garib Osman
El ver!.. El Aman!
Tevhide gel gel!..

*

Git – gez Cihanı
Gör her ŞEY fâni
Sefîl İhvanî
Tevhide gel gel!..


06. 03. 96 08:12 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂR..

Ayrılık âlemi her zerre ayrı
Cânân Cem’i Canda şer ile hayrı
Sistemin sırları sırtımda gayrı
Akıl Ülkesinde ağlıyorum YÂR..

*

Çekenle çekilen çektiren bile
AŞK HAKK’la hayattır gelir mi dile
Buz dağı kalbimi döndürdün sele
Kara gözlerimden çağlıyorum YÂR..

*

Yersiz-yurtsuz rüzgâr gibi eserim
“AKL”ı Arzdan alır Arşa asarım
“Heyaman” hâlinde “SEN”le “Basar”ım
Başım bağsız bağla bağlıyorum YÂR..

*

Ne Olur bir tanem naz eylemesen
Niyazım ah ü zâr saz eylemesen
Garibim gurbette.. “ÖL!.. Diril!” desen
Hâlimi hasretle dağlıyorum YÂR..

*

Gerçi biliyorum gel demezsin yâ!
Gizlice kapımı çal demezsin yâ!
Bu gece gönlümde kal demezsin yâ!
Divâne gönlünü eğliyorum YÂR..

*

İhvanî ham AKLın Kâmil eylesen
Meryem’in İSA’ya Hâmil eylesen
Can evin Cânân’a Cemil eylesen
Vallahi ben SENi yeğliyorum YÂR..


07. 03. 96 08:10
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ÖL! – DİRİL!..

AR etmedim yedim AŞK’ın Aşını
Alnımda taşıdım Mezar Taşımı
Dertsizler soruyor Gözüm Yaşını
Ayıp değil “ÖLü Evi” nde ağlarım!..

*

“Hev┠m Dört Unsurum dünyayla kardı
Kuraklık-Kısırlık kalbimi sardı
Bir zaman “DİRİ” ydim, TEVHİDim vardı
BEN kendi kendime kara bağlarım!..

*

Kendimde kendimi bilirsem eğer
RABB’ımla körkütük Olursam eğer
Rahmân’ımdan Rahmet bursam eğer
Çile Çarşısında coşar çağlarım!..

*

Kendime KUL oldum SÖZüm duyamam
Hızır=Hazır BULsam, HAKK’a uyamam
“Cânâna Can…” derim, ceket soyamam
Muhabette mahzûn AKIL Dağlarım…

*

Yedi telli sazla SÖZlediğim YÂR
Gel gayrı Özümden Özlediğim YÂR
İhvanî’m yolunu gÖZledeiğim YÂR
Hasrette Gurbette gönül eğlerim…


O8. 03. 96 13:30
(Cuma.. Rahmetli âmâ Said Canla)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

BOZULDU!..

Ağyârine mâni’
Efradına câmi’…


BENlik Sahnesine saray yaptırdık
AKLı ham Olanı “LAF”a taptırdık
Söz-Sohbeti soytarıya kaptırdık
ZEVKler zehir oldu Hazlar Bozuldu!..

*

Doktor deli ateş batı yaraya
Kalb geride AKIL girdi araya
Mide, Kıble oldu.. Niyaz, paraya
Edâlar işveler Nazlar Bozuldu!..

*

Ham Akıla Kâmil Okul var iken
Kitab-Sünnet Hükmü, kisb ü kâr iken
Yedi sesle yedi vakti YÂR iken
Mızrab murdar oldu Sazlar Bozuldu!..

*

İlim – İradeyle – İdarak – İştirak
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK iledir Hakk
Dört mevsimi Tevhid edip yaşamak
Karakış azdırdı… Yazlar Bozuldu!..

*

Tevhid Tohumunu hergele vurdu
Yas yerine döndü YÂRimin Yurdu
Çobanın güdüyot kuzusu-kurdu
Oğlanlar olumsuz - Kızlar Bozuldu!..

*

Kalb Kazanı çatlak AKIL yok tasta
Muhabbet Mahsülsüz, tarlalar yasta
Ekeni – dikeni – kabuğu hasta
Çekirdek çürüyor!.. ÖZler Bozuldu!..

*

Nerede Tenezzül nerede Ürûc?
Peykperest-Lafazan, zâtın hurûc
“ABD” la ALLAH Tevhidinde Hacc-Oruc
Namaz-Zekat netsin SÖZler Bozuldu!..

*

NEFSin okşamazsam kaşın asıyor!
“Üfür!.” Desem Dine küfür kusuyor!
Bulut-Buhar, Suya dargın küsüyor!
Şeriat Adamı… BUZlar Bozuldu!..

*

“ANKA” yı kaybettik nerde “NUN” la “KAF”
“KÂL” le değil “HÂL” le geri alan “LAF”
Ne çâre Ey SULTAN, koktu her taraf
Gayrı kâr etmiyor, TUZlar Bozuldu!..

*

İhvanî Kıtmîr’im kalmam aşağı
Ehl-i Beyt Elinde belim kuşağı
“AHMED” i taşlıyor İblis Uşağı
Utanmaz arlanmaz YÜZler Bozuldu!..


O8. 03. 96 16:23
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

O YERDE!..

Tevhid, Oluş Sırrı… Kim, kime verir
Tevhid Sığcında Kalb Dağı erir
Canevi Cennettir, Tevhid yeşerir
DERVİŞin göz yaşın döktüğü yerde…

*

Ehl-i Hâl hemdemdir, hâline kanar
Gönül gurbetinde “YÂR” ini anar
Bin Cehennem söner, bin Cennet yanar
“YÂR” in göz ucuyla baktığı yerde…

*

“DENGE” deli Olur, “DÜZEN” devrilir
Kendi ateşinde YÜREK kavrulur
ÇİLE çiçek açar SABUR savrulur
AŞKın Şimşeğini baktığı yerde…

*

Her NİYYET her işte, NEFİSten Nefes
ÖZünün EMRinde duyduğun her SES
Elbet biçeceğin bulacak herkes
Kendi elleriyle ektiği yerde…

*

Can Cevr-i Cihanı, bu Çark-ı Çile
Tasavvuf, Hâl İlmi.. gelir mi dile
Tevhid Tekliğinde çektiren BİLE
Çekenini ÇİLEyi çektiği yerde…

*

Kibirli Resim kilitli, “SÖZ” mü alacak?
Belâ Bazarına “BAŞ” mı salacak?
ÖLüydü, Ölecek.. leşi kalacak?
Câhilin Canın çıktığı yerde…

*

Kimin İHYA eder, kimin saptırır
Kimisini kendi AKLına taptırır
RABBım “HALİL” ine “KÂBE” yaptırır
Sîne Putlarının yıktığı yerde…

*

AKLın önündeki ÇİLEler çağın
AŞK ile eritip Benlik BUZ Dağın
ÖMRünün Özeti Tevhid Sancağın
Kemâl Kıblesine diktiği yerde…

*

HAKK’ın HİRAsında “İKR” OKUsu
İlmek ilmek Tevhid, DOST’un dokusu
Ne gübre Olur ne de GÜLün kokusu
Rıza Reyhanın koktuğu yerde…

*

Söylemesem yazık.. söylesem Ardır
“Nurun alâ NUR” un anası NARdır
Sekiz cennet yedi Cehennem vardır
Kul İhvanî’m boyun büktüğü yerde…

10. 03. 96 19:23
En son Hakan tarafından 08 Eyl 2009, 08:29 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EY DOST!

Ger Firavun ger Musa’sın
Ne giysen tanırem SENİ..
Nâr-ı odun, Mâr- ı ASA’sın
Bende, Benden, Bana, Beni
Sende, Senden, Sana, Seni

*

ATEŞsiz ODUNa üfleme!
Şiş başka şişman başkadır
“Fikrî Bakışım var!” deme
Sırr AKLa değil AŞKadır
KEŞF, Kalbî Olan meşkedir…

*

Üsul Resim Vüsul… Yol Resim Yolunca
İlim – İradeyle – İdrak
Ehl-i Kâl à Ehl-i Hâl olunca
Kemâl-i Tevhid = İştirak
Mâhiyyet Hak.. Hüviyet hak…

*

Gayrı bir şâhid arama
Şâhidi oldunsa “Bir kez”
Sus da seyret!.. Tel tarama
Dönsün Muhit, Dursun MERKEZ
Tevhid Tavafında bin kez…


Kıtmîrî Kul İhvanî’yem
Nur-i AYN-ı Arabî’yem
“ASL” ım Bâki, Ben fâniyem
Melamîyem.. Harabîyem..
Türabîyem.. Şarabîyem..


14. 03. 96 14:48

Muhitte..lâ ilahe
Merkezde.. illâ Allah..


Akıl Resim Akl Resim Ikal : Bağ, kayd, bukağı
Aklın şanı : Takyid=kayıdlamak, sınırlamak.
Âkil…. AKIL : Bir akideye tahsis eder, bağlar….Takyid..
Ârif…. KALB : her bir akidede müşâhede eder , İlahî Aşk serbest bırakır…. Itlak..
KALB : Bâtılı tavrında inkâr etmez..


HAKK : Ârif inkâr olunmayan ma’ruftur.
EHL-İ MA’RUF : Dört Âlemde Ehl-i Ma’ruftur..
Dört Âlem : Her şeyde – Her yerde - Her zamanda - Her hâlde


Resim “kalb sahibi olanlar için..” (Kaf 50/37)

KALB :
Yürek, gönül.. Her şeyin ortası
Halden hale değiştirme MERKEZi
Çevrim çemberi Merkezi

Devreden Devranın dönmeyen DEVRi
Seyreden Seyranın sönmeyen SEYRi
Cevleden Cevlanın dinmeyen CEVLi
Hayreden Hayranın kanmayan HAYRı..


Dimağ : Hislerin Mebde’i
Kalb : Kuvvanın Mebde’i


KALB :
Daima değişen Şe’en Şafağı
Hep hareketli ve bereketli El Berr Biri..
Meşer (dağılım) – Mahşer (toplanım) Meclisi
Mârifet-i İlahî Mahalli..
Tevhid Dolaşım Organı – Din Kanının pompası..
Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır
Ruh
Kalb
Nefs
Beden..


Küçük Tevhid Dolaşımı :
Beden ile Nefs arasında Küçük Tevhid Dolaşımı Akılladır-Meşkledir…


Büyük Tevhid Dolaşımı :
Kalbdeb başlayıp Küçük Tevhid Dolaşımınıda içine alıp kalbde biten
Büyük Tevhid Dolaşımı Nakilledir-Aşkladır…


Bu iki Dolaşımın Tevhidi Olan TEVHİDe İştirak Nur-u Mimledir ve Ruh işidir..

Ruh : HAKK Makamıdır
Kalb : Mukırr Makamıdır
Nefs : Ârif Makamıdır
Beden : Âlim Makamıdır bilinir..


Bendenden başlayan bu yüce Urûc : Hazz-ı Şühûddur…

Kalb: Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır.


Ârif :
Bir yüzü inkâra “Lâ İlahe!” ye bakar.
Bir yüzü ikrâra “İllâ ALLAH!” a bakar..


Ârif :
Zâhir – Bâtın Sınırında sukuttadır.
Hakk’ta Hakk’tan Hakk’a Hakk’la Hakk’tadır…


AKIL :
Felsefenin kandırmaya
Tasavvufun inandırmaya çalıştığı imtihan aracı…


AKIL :
Bir cevherdir ki çokluğu ve azlığı idrak eder, cisme alâkası yoktur.


MUHİT : Mahiyyet….. “İLE”lik…“Lâ İlahe!”
MERKEZ : Hüviyyet….. “BİLE”lik…“İllâ ALLAH!”


“İLE”lik : Parmak-Yüzük gibi.. devr-hareket…yakîn…
“BİLE”lik : Et-Tırnak gibi… sübut-sabitlik…şühûd…


Mârifetin Perdesi : kendin bilmeyen NEFStir.
NEFS Akılla : HALKî Nefs vechini bilir.
NEFS Nakille : HAKKî Nefs vechini bilir.


ResimResûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu : Nefsini tanıyan kimse Rabbini tanımış olur.” buyurmuştur. (Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II/343 (2532)


Bir ricam var benim Senden
Aşk Atamız Ebu Meyden
Ruhun şâd olsun Efendim
BENlik Perdem kaldır BENden!..

15.03.96 10: 06
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ MÜHEYMİN!..

“Lâ ilâhe” Akıl “Zarf”in
Seyranda soydum Sûretin
“İllâ Allah” Keşif “Harf”in
Hayranda Sırr-ı Sîretin…

*

Oturmuşum “Ben Dağı” na
Her nefes Var-Yok OL-AN kim?
Halk-ı Cedid Bardağına
Boşalıp yine dOL-AN kim?..

*

HAKK’sız Hükm-ü Bâtıl olur
Aşk Kazanı Akıl Tasların
HAKK’la “ASL”a vasıl olur
Gayb âlemi, HAKK Hasların…

*

Seyret, Eser-sanatkârın
İlmel ilmek, nakış nakış
Sebebi YÂR, Yoğun-Varın
Muhitten Merkeze bakış…

*

Dört gözün aç Kul İhvanî
Sen yolcusun her ÂN Şehir
“VAR”ın varın seyret!
Ummana akan bir nehir…


14. 03. 96 16:23
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1275

AKIL “Araz” iki zamanda Bâki kalmaz
İlahî AŞK “Cevher” hiçbir zaman Fâni Olmaz
Can Olan Cânân Şuûru, Şe’en-i Şah halk-ı Cedid
Farkına var FAKR’ın.. Şüphe eden HAKK’ı BULmaz..


14. 03. 96 16:44

Araz : … Âdem – Âlem…
Cevher : Adem – AHAD cc.
Şe’en-i Şah : … Rahmân 55/29
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ SUBHÂN YÂ KUDDÛS!..

“Tüm” den “TEK” i bil!
“TEK” ten“Tüm” ü bul!
“Hiç” ten “Hep” e koş!
Her “Hiç” “Hep” değil!..

*

Sensin bana Harf
Benim sana Zarf
HAKK’tan HAKK’a HAKK
Seyrandaki Sarf…

*

Teşbihte Tenzih
Tenzihte Teşbih
Aklın Tevhidi
Bu Teşbih Tenzih…

*


Nefis Bedenle
Ruhunu Gönle
HAKK’ı Tevhid et!
Özünü dinle…

*

Sefil İhvanî
Gafil İhvanî
“Kul”una “RABB”i
Kefil İhvanî…


22. 03. 96 10:05
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

OLURSUN…

Şaştım sana deli gönlüm
Yersiz yurdun yeli gönlüm
İki gözüm seli gönlüm
Boz bulanık al olursun…

*

Arı Dilinde Baharsın
Hay Allah! Neşe saçarsın
Yedi dağ çiçek açarsın
Aşkta Oğul Bal olursun…

*

Geçmiş sende gelecekte
elAN OL-AN, çekirdekte
yeşil yaprakta çiçekte
kökle gövde dal olursun…

*

Gâhi yaza gâhi kışa
Bir tatlı-acı bakışa
Vurusun iniş-çıkışa
Hâl içinde Hal olursun…

*

Aşk denen Aklın Orucu
Sendedir, İnzal Ürûcu
Gezip tozup edip Rücû’
Yine Mevlâ mal olursun…

*

“SU” sun Fıtrat Fıratı’nda
Göz yaşı, Aş Kıratı’nda
Âşıkların Sır-Atı’nda
Dört mıh ile Nal olursun…

*

Ahmak senken Âşık senken
Beyti senken Eşik senken
Salladığın Beşik senken
Kendi elinde Sal olursun…

*

Defter diye dürdüğünde
Şâhidisin gördüğünde
İlmek ilmek ördüğünde
YÂR omzunda Şal olursun…

*

Cânânsız Can, çile iken
Yüzük gibi “İle” iken
Et _tırnakla “Bile” iken
Ayrı düşer “El” olursun…

*

Yüreğimde ağı gibi
Bana “benlik Bağı” gibi
Erirsin Buz Dağı gibi
Gözlerimde sel olursun…

*

Sazımsın sözüm çaldığım
Özümde hasret kaldığım
Yârin kokusun aldığım
Esen Seher Yel olursun…

*

Bu Beden sana kafesken
Senden duyduğum şey “Ses” ken
Yaşadığım her nefesken
Geçip giden yıl olursun…

*

Kuddûs’un Subbûh Sabahı
Bağrı yanıkların ahı
Derunî Dost’un Dergâhı
Dervişlere dil olursun…

*

Bazen düşüp deli derde
Dersin : “Sevdâ var da Serde”
Ezilip toz gibi yerde
Câhillere yol olursun…

*

Oturup “Tevhid Anı” na
Canın verip Cânân’ına
İmam-ı Şehid kanına
Kâr ü Belâ çöl olursun…

*

Kıyamda Kul secde Sultan
Rüku’ iki âlem tutan
Kendi değerini yutan
Atlas – İpek – Çul olursun…

*

“Ezel-Ebed-AN” a gelip
Kendinde kendini bilip
RABb’ı Rızasında bulup
Kemâl ile “KUL” olursun…

*

“Alışıp Alkış-Azar’a
AYNa olup Tezat-Nazara
Gâhi girersin Bazara
Altın – Akçe- Pul olursun…

*

Kirliler sende arınır
Tertemiz olup durunur
Aşk güneşinde kurunur
Al yanakta GÜL olursun…

*

Saltanat Sırrın söyledi
AHAD’ın ARŞ’ta AHMED’i
“Âşık, Nur-i AYNım!” dedi
Muhammedî Tül olursun…

*

Zehir sensin Zemzem sensin
“AYNî-GAYRî”de dem sensin
Hem sen değilsin hem sensin
ZEVK Ehline zül olursun…

*

Âşıkların yüzün kiri
Ehl-i Beyt’in Yol Kıtmiri
Kul İhvanî desem DİRİ
Kızıl kora kül olursun…


22. 03. 96 16:38


05 Nisan – 07 Mayıs Hacc Ziyaretimiz…
Emine Anam, Fatma eşim, Nadire baldızımla…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST I

AŞK Kervanın Kıtmiriyim
Serserilerden Biriyim
Ölümem sürünür.. Diriyim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Tevhid Dağında ünlerim
İner Sahile dinlerim
İt Ağrım vardır inlerim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Yâr mi Bana, ben Yâre mi?
Yâr mi, dert eden çâre mi?
Kabuk bağlayan yâremi
Yenileyi… Yenileyi…

*

Yâr yâdına yanıyorum
Her an adın anıyorum
Canım kora banıyorum
İnileyi… İnileyi…

*

İhvanî’m kerem koluna
Çağırıyor sağ-soluna
Eşi, dostu HAKK Yoluna
Ünüleyi… Ünüleyi…


30. 05. 96 13:47
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST II

Beden Bahçesinde gönül güzelde
Geçiyor günlerim Tevhid tezelde
Yâr ile BİLEydik Ebed-Ezelde
İKİlik gözüyle bakıldık Hayy Dost!..

*

Bir kuş uçmaz kervan geçmeze yattık
Duymayı uymayı uykuya attık
Ayılmadı AKIL battıkça battık
BENlik batağına çakıldık Hayy Dost!..


*

Saf sîneler duyar Subhân Sırr Sesin
Ruhların gıdası Rahmân Nefesin
Ensemizde bulduk.. Tevhid Tekmesin
Çile Çukuruna kakıldık Hayy Dost!..

*

Sevgi süzgecinde sırlar süzüldük
SEVdik de SEVildik üzdük üzüldük
Tevhid Bıçağıyla yüz kez yüzüldük
Çile çengeline takıldık Hayy Dost!..

*

Hâlde hemdem olduk haslar hasına
Derdimiz zevk ettik Gönül Tasına
Tevhid Tohumuyduk Aşk Tarlasına
Eren Elleriyle ekildik Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Akla kara gibi inkârla İkrâr
Çile çıkrığında büküldük Hayy Dost!..


31. 05. 96 16:00
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1276

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Giden gitti resmi kaldı yâdigâr
Alnında Muhabbet Mührü Efendim…


31. 05. 96 16:00

Hacı Osaman Efendimiz 1996 yılında Hacda Cidde’de HAKK’a yürüdü..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST III

Yolum düştü bir yolsuzun yurduna
Düşürdü gönlümü sevda derdine
Attı beni karlı dağlar ardına
Her nefeste adın andığım Hayy Dost!..

*

Sardı sır sevdası dört bir yanımı
Midemden Kalbime akan kanımı
Cânân’ın Kâbesi kıble canımı
Aşkın Ateşine bandığım Hayy Dost!..

*

Döndüren dönene her yerde yöndü
Merkezden bakana muhiti öndü
Sekiz köşe KÂBEm, BİLyeye döndü
Lütfuna kahrına kandığım Hayy Dost!..

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile hoşuyum
Melâmet mestiyim “SIRR” sarhoşuyum
Kanatlarım yanmaz “Ateş Kuşu” yum
Ahmak olan sanır yandığım Hayy Dost!..

*

Dinlerim… İnleyen Sîne Sazımdır
Ağlayıp-güldüğüm Niyaz-Nazımdır
Hamdolsun razıyım alın yazımdır
Velîdir-Delidir!.. Dendiğim Hayy Dost!..

*

Şartsız şarttır Tevhid Aşkın başıdır
Cihanda Cevlanım, Aşk Telaşıdır
Garib gönlüm Âriflerin “Aşı” dır
Sevda Sofrasında yendiğim Hayy Dost!..

*

Salâtta “Kibriyâ-Azamet” senin
“Ulviyet” iklimi çifte secdenin
İnerken çıkılan Sırr Merdivenin
Mi’rac makamına indiğim Hayy Dost!..

*

SEV en-SEVilendir… Seni SEVmişim
Sende-Senden-Sana… Gidiş-gelişim
Ne benim elimde ne benim işim
“Beden Bineği” ne bindiğim Hayy Dost!..

*

Aşk ü Cezbe ile coşarsa canım
Zühd ü Takvâ, Sıdk ü Huşû’ her Anım
Havf ü Recâ arasında şaşkınım
Şu gurbet ellerde sindiğim Hayy Dost!..

*

SEVenin ömrüdür Aşk İçeceği
SEVilene teslim… Aşkın Gerçeği
Yüreğim çağıran Çile Çiçeği
Derdin dallarına konduğum Hayy Dost!..

*

Beden-Nefis sussa sesim çınlamaz
Ruhun rızasını kalb yalanlamaz
Anlatsam boşuna AKIL anlamaz
Kızıl kor içinde donduğum Hayy Dost!..

*

“DUYdum-Uydum SIRRı” Subhân Nefesi
ÂLEMde ÂDEMin akseden SESi
Her “MİL”in Merkezi Muhit Kâbesi
“Dönmeyen” e Tavaf döndüğüm Hayy Dost!..

*

AŞKla erinmezse HAKK’a akılmaz
AŞK yolunda âşıkahın bakılmaz
Odun olan yanar, küller yakılmaz
“O” ndandır yandığım- söndüğüm Hayy Dost!..

*

Ham akıl ahmağın, odunu kömür
Âşığın AŞKıyla aşınır demir
AHMED’in Dilinden AHADÎ Emir
Yolsuzun yolunu yöndüğüm Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî ezel Melamî Mirim
Tevhid Kervanında ebed Kıtmirim
Ağız benim, SÖZün Sahibi PÎRim
Huzr-u Âlinize sunduğum Hayy Dost!..


07. 06. 96 10:43
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1277

Bunca EŞYÂ bunca OLAY, Şehâdet şehrine şaştım
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile acılarına alıştım
Sürttü burnumzu ZAMAN, mekanında Kul İhvanî
“OLsun!.. Olmasın!..” dan geçtim, “OL-ÂN” larına karıştım..


11. 06. 96 13:52
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

AĞLAYACAKSIN!..

Sen Rasûlü seviyorsan
Peşi sıra gidiyorsan
Eğer âşığım diyorsan
Dört mevsim ağlayacaksın!..

*

Pâre pâre pârelerin
Yâr elinde çârelerin
Kanı dinmez yârelerin
“SIRR”ınla bağlayacaksın!..

*

Çile Çölü, ıssız-sessiz
Ne siz kalacak ne de BİZ
Coştukça CANda Ak Deniz
Göz yaşı çağlayacaksın!..

*

Olmayacak dinleyenin
Dinlese de anlayanın
Aşk Ateşi çevre yanın
Sîneni dağlayacaksın!..

*

Her dönenin döndüreni
Çıkaranı – indireni
Bul İhvanî sende seni
Gönlünü eğleyeceksin!..


16. 06. 96 10:45
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ HAYYYY!..

SEVen-SEVilen arası
“ARA” da hasret yarası
Sırr-ı Süveydâ yarası
YÂR Bahtımın Mihengi

*

Bir bilmece başı-sonu
Tevhidin Kurdu Koyunu
Can Evinde Aşk Oyunu
Gönül Tahtımın Âhengi

*

Bunca OLAY bunca EŞYA
Nedir âhret nedir Dünya?
Can Pazarı = AKIL… güya
YÂR ile AHDimin dengi

*

SÖZüm kulağım duyarsa
Sûret- Sîrete uyarsa
Varım yoğumu boyarsa
Vüsul vaktimin al rengi

*

Kul İhvanî hâlde hile
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile
Nefes nefes benim ile
CÂNÂN AKTimn CAN Cengi..


19. 06. 96 09:16
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EY DOST!..

Kul İhvanî elin ver, elsiz nidelim
Ak ü cezbe ile Yâre gidelim
Sevdâ Sahilide sohbet edelim
ZİKİRle SOHBETtir SAHİBden Sünnet..

*

Alnımıza Âşık yazmış Yazarı
Aşk ateşin atmış Yârin nazarı
İki âlem denilen Rıza Bazarı
Tevhid Tekemmülü Naz-Niyaz Ni’met..

*

Nemrud’un Ateşi, İbrahim Gülü
Diken derdi değil yakan bülbülü
Bir OYUN Tohumun; odunu, külü
HAKK’ta HAKK’tan HAKK’la HAKK’adır Minnet…

*

ÇEKtiren ÇEKenle ÇEKilen ÇİLE
Nurun anası Nar ASLında BİLE
Anlatsam anlamaz Ahmak nâfile
Kaçtığı Cehennem-koştuğu Cennet…

*

Her sebeb sonuca, sonuç sebebe
EZELin ezeli EBEDe gebe
Kul İhvanî Sefil Tevbe et Tevbe
YÂRin yâdedersin, Yâd El muhanet..


21. 06. 96 16:44
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EĞER..

Yanarım sevgilim geçen bu güne
Gönül sevdiğine göz gördüğüne
Bırakır giderim Aşkın Köyüne
Kokunu rüzgârdan alırsam eğer…

*

Ner şe’en gönlüme bir kafes verir
Ne bir nefes alır ne nefes verir
Kumrular hıçkırır, deniz ses verir
Gurbette kimsesiz kalırsam eğer…

*

Gafletten uyanıp ahtan ayılıp
Diz boyu batakta ayağa kalkıp
Eriyip yok olup SU gibi akıp
Kaağını çalmaya gelirsem eğer…

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile Boranı
Kâinât DÖNeni, Kâbe DURanı
Kanımı kurutur HAKK’ın Kur’ânı
Kendimde kendimi bilirsem eğer…

*

Sahibim Muhammed sesim duysunlar
Aşkın İmamını duyup uysunlar
Âşıkların göz yaşıyla yusunlar
Yorulur bedenim ölürsem eğer…


11. 07. 96 11:36
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

KUL İHVANÎ!..

Kul İhvanî Hak tarafa
Özün döndür bakma lafa
Kalbin Kâinât Kıblesi
Zâhir-Bâtın Sırr-ı Safa…

*

Muhit muhrik, Merkez sâkin
SÖZ Sahibin, herkes sükûn
Hayyu’l- Kayyum Dâim-Bâki
Canlar fâni cümle yekûn

*

Uyuyanlar SÖZüm duymaz
Uyanamaz HAKK’a uymaz
Ona değil bana yazık
Özüm fersiz ses DUYulmaz..

*

Kıyam-Rükû-Secde geldik
Aşk ü Cezbe vecde geldik
OTURduk teşehhüd için
Dirildik Mi’rac’da geldik…

*

İçim Sensiz serin değil
“BİR” in arar yerin değil
Çarpma taştan taşa beni
Eğil deli gönlüm eğil…

*

Yanar Özüm kızıl korlar
Bâtınım Zâhirim zorlar
Kimselere bir şey demem
Aklı yok deli diyorlar…

*

Muhitinde Devr eylesek
Devran-Cevlan Cevr eylesek
Hayret-Dehşet MERKEZinde
Sükût edip Seyr eylesek…

*

Akl-ı Muahmmed’e ersek
Aşk-ı Muahmmed’im dersek
Nur-u Muahmmed Muhitin
Sırr-ı Muahmmed’e versek…

*

Nedir AHAD, nedir AHMED?
Muhammed’dendir tüm Rahmet
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK’la
Zuhurun ZEVKidir zahmet..

*

Garib gönlüm GÖsteR GÖRün
Haremdesin İhram bürün
Yük ağır yolumuz yokuş
Sürün sefil nefsim sürün…

*

Çoğu biter azı kalır
Avcı gider tazı kalır
“Hayy!” der yürür Kul İhvanî
İnler ezer sazı kalır…

*

Ey DÖNenler DÖNdüreni!
Yakan-Yanan-Söndüreni
“Lâ Hüve illâ Hüve” sin
Bende Sende Onda SENİ…

*

İçince Aşkın Tasından
Bıktım dünya tasasından
Mukaddes Musa-firavun
Ejderhası ASAsından…

*

Yürü Kul İhvanî yürü
Aşk zincirin ZEVKle sürü
RABB’a rehindir başımız
Yaşanan AŞKtan ötürü…


26. 07. 96 14:26
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ÇİLE..

Yoğu değil varı değil
Har âşığın kârı değil
Yüce Dağın karı değil
Aşk Alevi saçımdaki…

*

Benimkisi Tevhid değil
Eğil deli gönlüm eğil
Dost-düşmana dışım yeşil
Yanar dağdır İçimdeki…

*

SEVen-SEVilenle nice
Ne yelerle gündüz-gece
BİLmeyene BİR Bilmece
BİLene BİLdiği biçim…

*

Hemen Tevhid kisb ü kârim
Nazlı Yâre intizârım
Bazen yoğum bazen varım
Gâhi “Hep”im gâhi “Hiç”im…

*

Buz Dağı Kalbimde, savaş
Kaynar zemzem gözümden yaş
İbrahim’in badtığı taş
İsmail’e Kurban Koçum…

*

Dost derdi derman serine
Diz çöküp YÂR’in yerine
Şeb-i Ârus mahşerine
Gelin-Güveğiyle göçüm…

*

Kul İhvanî git işine!
Âlemi takma peşine
Saldırıp Dünya Leşine
RABB’a KUL Olmamak suçum…


04. 09. 96 11:16
Antalya-Gazipaşa..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

AĞLAMAK!..

RUHum Zemzem gibi Bedenim testi
Leylâ’sına Mecnun meyhâne mesti
Ezelden Ebede Bezm-i Elest’i
“AHD” ini alnına almak ağlamak!..

*

Avla-Avcı anlar Aşk Avazını
SEVen-SEVilene Naz-Niyazını
“Bir SÖZ” ün uğruna Sevdâ Sazını
Çile Çarşısında çalmak ağlamak!..

*

Buz Dağları gibi kalbin erirse
Kâr ü Belâ Kâbesi’ne yürürse
Buhar-Bulut olup “BEN” lik çürürse
Tevhid Deryâsına dalmak ağlamak!..

*
Gülle-Gübre, Zehir-zemzem Aşk İşi
Şe’en şafağında “Şems” in gelişi
Kendini kendinde bildiyse kişi
Zıtların ZEVKinde kalmak ağlamak!..

*

Hayranım dikenli gonca lere
“Olur!” suz “Olmazs” ız “OL-ANgül” dillere
“AKL” ını soyup da Issız Çöllere
Sevdâ Sahrası’na salmak ağlamak!..

*

Yolcusunu yoran yolun-yolağın
Yolunu bilmeyen şaşkın ulağın
Sesini duymayan gönül kulağın
İlim İğnesiyle delmek ağlamak!..

*

El-Dil-Bel bağlanıp, EREN Eline
Bırakıp kendini Teslim Yeline
Yedi dilli SESle sazın teline
Mızrab Muhabbeti gelmek ağlamak!..

*

HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’la, HAKK’a dayanmak
HAKK’ın Tevhid Boyasına boyanmak
Dirilmeye Ölmek, HAKK’a uyanmak
Secdesiz namazın kılmak ağlamak!..

*

“Bilen demez, diyen bilmez!” nicesi
“Hu” Esması Sırrı “Hayy” ın hecesi
Gönül kördüğümü Aşk BİLmecesi
Kırk boğum gırtlakta ilmek ağlamak!..

*

Şe’enullah Şavkı gördüğün bunca
Topraktaki tohum bu gül bu gonca
Rasûlünü İzle RABB’ından önce
Kendinde kendini bilmek ağlamak!..

*

Yalana çıkıştır-Harama giriş
Ağzına sahip ol, bu zor olan iş
Kalbinin kilidi kefene dikiş
DİL’in dilim dilim dilmek ağlamak!..

*

Kırılan testiye ahmak yas tutar
SU kaybolmaz Âşık olan has tutar
Birlik Bazarında her şey pas tutar
Gözün yaşı ile silmek ağlamak!..

*

Anlatsam anlamaz ahmak nafile
Onun işi gücü kuru laf ile
AHMED’in sakalın ağartan çile
Emr olunduğunla olmak ağlamak!..

*

Tevhid Tepesinde bir tenha kalıp
Muhammed’e meftun derunî dalıp
Benlik’in soyunup “Şey” den boşalıp
Halk içinde HAKK’la dolmak ağlamak!..

*

Aklın alan YÂRin adın andıkça
Divâne dolusu Aşka kandıkça
Siyah saçlar Ak Alevle yandıkça
Târ ü Taze iken solmak ağlamak!..

*

Ezan, Medine’den kulağın açıp
Duyup Dost Sesini kendinden geçip
Sırat-ı Mutakîm İpi’ni seçip
Başının bağını yolmak ağlamak!..

*

Her bebe, dededir, her tohum ağaç
Her fidan gelindir, çiçekleri taç
Kulluğun gereği kim ki Kul, muhtaç
ÖLmenden evvelki ÖLmek ağlamak!..

*

Vah geçiyor ömrüm dönüyor Devran
Cevlanda Seyranım HÂL ile Hayran
Tevhid Terazisi Vahdet-i Vicdan
İnkârı İkrârı bölmek ağlamak!..

*

Gidemez–Gelemez–Varamaz Âşık
Vahdeti kesrette taramaz Âşık
“Her Yerde Ol-AN” ı aramaz Âşık
Aradığın burada BULmak ağlamak!..

*

Kul İhvanî SÖZün Âşıklara zül
Buz-Su-Buhar-Bulut… Tevhid Tekemmül
İster otur ağla, ister isen GÜL!
Ağlarken HÂLine GÜLmek ağlamak!..


05. 09. 96 13:41 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

SIRR SAZIM…

Telin mi kırıldı bilmem
Sînen mi yarıldı bilmem
Özün mü darıldı bilmem
Kaşın astın Sefil Sazım!..

*

Getirdin Çile çağını
Altın Tas ile ağını
Âşık-Mâşuk ayağını
Ayrı bastın Sefil Sazım!..

*

Koydun gittin aklı aldın
Başım taştan taşa çaldın
Beni sahralara saldın
Nedir astın Sefil Sazım!..

*

Hoş geldin canım Seherim
İÇte ÖZüm DIŞta derim
Bezm-i Elest’im Mahşerim
Estin estin Sefil Sazım!..

*

Mesteden şarabın ile
Hâl ehli harabın ile
Muhabbet Mızrabın ile
Kelle kestin Sefil Sazım!..

*

Kurudum göynerim gayri
Ateş var kaynarım gayri
Sen çal ben oynarım gayri
İşte Mestin Sefil Sazım!..

*

Topraksın Yâr Yolundaki
Kokusun Aşk Gülündeki
Hakk Muhammed dilindeki
Sırda SEStin Sefil Sazım!..

*

gÖZüm yolda, gönlüm telde
Senin SESin esen yelde
Sen olmazsan gurbet elde
Sefil Dostum, Sefil Sazım!..

*

“ENE” liğin ezdirmişsin
İnce Elekten süzdürmüşsün
BENlik DERİn yüzdürmüşsün
Nerde POSTun Sefil Sazım!..

*

Rızam itirazım YÂR’e
YÂR yaresi pâre pâre
Kul İhvanî, KUL, bîçâre
Niye küstün Sefil Sazım!..


05. 09. 96 14:05
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1278

Müslim-Mü’min dediğimiz, Teslimiyet-İstikamet
Şeriat şehrinde Hocam, KULdan gerekendir gayret
Himmet Tarikat PÎRinden, Şefaat Resûlullah’tan
Mârifet ile Hakikat HAKK’tandır Halka Hidayet…05. 09. 96 14:46 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4283
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1279

Beden Toprağın çileyle ömür boyu süreceksin
Tevhid tohumun ekip yeşerdiğin göreceksin
Nefsin göz yaşıyla sula, Gönül Güneşinle ısıt
Havada Ruh Rüzgarına Varın Yoğun vereceksin…


05. 09. 96 15:35 dr.
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni ŞİİR ve ZEVKleri” sayfasına dön