*** İlahi ikaz ***

Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Söz oynak gelir...
**
Hayırdır be dostum şikayet niye,
Bu imdat çığlığı şu feryat niye,
Hakk'a pek şükürsüz hiyanet niye
Kim tevekkül etmez bir dayak gelir,
**
Hem aynen diyorum hemde ne kötek,
On parmak çalacak sırtta dümbelek,
Feryat kâf dağında duyulsun gerçek,
Sanmaki bal yersin hep kaymak gelir.
**
Hemde ne inceden kıyılır sana
İnsanlar pes düşer bayılır yana,
Her yandan bir ateş yayılır yana,
Dağlarda lâv kaynar nâr ırmak gelir.
**
Niye gülersin can tatlımı geldi,
Yediğin her sopa katlımı geldi,
Aklı kaçırmaya atlımı geldi,
İlham pek karışık söz oynak gelir.
**
Hani o geceler sokaklar sessiz,
Bir ben ve hayaller garip kimsesiz,
Bir feryat yükselir fakir nefessiz,
Yolsula her daim hep tokmak gelir.
**
Kime sorsam dertli bilmem ne eyler,
Kafa pek karışık bilmem ne söyler,
Nefesler hep ateş nârâ hey heyler,
İstikrar desen yok kem oymak gelir.
**
Yine pek coşkunum gönül çağlıyor,
Gülistan pek harap bülbül ağlıyor,
Yürek çok yaralı hep gül dağlıyor,
Ya bir sivri dilli ya tırnak gelir.
**
Bak açıldı çeşmem şiir dökülür,
Yıkanır şu gönül her kir dökülür,
Hak yönüne doğru şair dökülür,
Bazı söz pek kara bazı ak gelir.
**
Yürekte lâv kaynar her kelime köz,
Sanma ki her şiir kolayca bir söz,
Aşk ateşi yakar kavrulur bu öz,
İlham ne bilinmez sır kaynak gelir.
**
Duyunca ne olur sevgi sözünü,
Acep ne değişir açar gözünü,
Arı der ey insan al bal özünü,
İhsan renk cümbüşü bin yumak gelir.
**
Nice can inanmaz sevgi ve aşka,
Bilmem ne şüphesi güvenmez meşke,
Hep pişmanlık kaynar ağzında keşke,
Hele gir hamama bir yunak gelir.
**
Yahu şu nağmeler acep yalanmı,
Şu şair yalancı niyet talanmı,
O ki bir büyücü sehhar dolanmı,
Nice dost ehline can bunak gelir.
**
Güya ben yalancı vallahi yalan,
Dostlara kim demiş bak üzüldü can,
Yaş yerine gayrı gözde akar kan,
Uslu bir karış git koşar Hak gelir.
**
Z. Güngör Uslu
24.11.2017 06:27 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Garip kalmış
**
Gözden ırakız ya gönülden uzak,
Arada nice dağ sanki bir tuzak,
Aşılmaz şu yollar çöl olmuş kurak,
Fakir öz yurdunda pek garip kalmış
**
Gurbette bir akşam sema ağlıyor,
Her şeyde bir hüzün yürek dağlıyor,
Gözyaşı sel gibi sanki çağlıyor
Yanlız ve kimsesiz muzdarip kalmış.
**
Ticaret hep ziyan iflas eylemiş,
Seveni yok gayrı çok yas eylemiş,
Her gelen çiğnemiş pas pas eylemiş,
Bu ömür mağlubu muharip kalmış.
**
Başında bir duman dağ gibi çöktü,
Nice bela vurdu ağ gibi çekti,
El ve kollarını bağ gibi çaktı,
Kimsesize kimse kim talip kalmış.
**
Uslu can neylesin fakir ve aciz,
Her güne tokat yer kaderden mariz,
Nedir hikmet desem der ceza caiz.
Kim himmet eylemiş kim sahip kalmış.
**
Z. Güngör Uslu
21.11.2017 17:50 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Ters vurur felek...
**
Her bebek, gül öbek dünyaya gelir,
Rızkı hazır olur süt maya gelir,
Nice gün sürünür el, aya gelir,
Sanma bir hikaye yaşanır gerçek.
**
Bir ömür sürülür acı ve tatlı,
Kimi gün yayasın bazı gün atlı,
Huzur buldum dersin dert gelir katlı,
Muhalif yel eser boş olur emek.
**
Gül bahar gençliği baki sanırsın,
El sana hizmette saki sanırsın,
Kim sana dost olur şaki tanırsın,
Şu hayat imtihan eler bir elek.
**
Dört mevsim geçiyor sene gün gibi,
Şöyle bak maziye daha dün gibi,
Sanmaki bu hayat toy düğün gibi,
Pek yakındır hesap sorulur tek tek.
**
Nasıl bir kader bu gezdirir yer yer,
Ahir arşa çıksan toprak seni yer,
Bu yolda farkı yok sultan ile er,
Düşün bu yediğin belki son yemek.
**
Şen, şakrak gülüşler ağlayış olur,
Takdiri bir hüküm bağlayış olur,
Belalar sel gibi çağlayış olur,
Bazı gün bal yersin nice gün kötek.
**
Yâranla her gece muhabbet derken
Dost yakına gelsin hoş sohbet derken,
Aşk ve meşk eyleyip bal şerbet derken,
El, ayak tutmaz olur dolaşır etek.
**
Bu gün pek gülersin keyfin yerinde,
Hep fakir koştursun alın terinde,
Sahte bir mutluluk gözün ferinde,
Öyle bir an gelir ters vurur felek.
**
Efendim diyen dil nereye gitti,
O kibarca kavil nereye gitti,
Derdin sev ve sevil nereye gitti,
Yaş kemal bulsada ham kaldı kelek.
**
Bırakıp gider yâr yanlız kalınır,
Gönlünde bir hüzün elem alınır,
Dert ve ızdırapla feryat salınır.
Her şeyden korkulur can olur ürkek.
**
Nice boş hâyalin peşinden koşar,
Yâr vefasız çıkar yaş gözden taşar,
Kem yollara düşer hep hüzün yaşar,
Çöker köşk ve tahtın hâl olur şebek.
**
Sanmaki kök saldın fidan boy oldun,
Pek şımarık gezdin ergen toy oldun,
Servetim çok deyip asil soy oldun,
Düşersin sırt üstü kim olur destek.
**
Uslu kul aman hâ isyan eyleme,
Hak nimeti düşün nisyan eyleme,
Şu ahir ömrünü hüsran eyleme,
Son elbisen olur bir kefen gömlek.
**
Z. Güngör Uslu
19.11.2017 11:47 Bursa
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Secde ser eyle...
**
Merhaba yeni gün herkese selam,
Hep sevgi kazansın hoş ola kelam,
Hayır ve hasenat bol ola ikram,
Gülüm Hak yolunda gel sefer eyle.
**
Daha dün gibiydi dünyaya geldik
Kâh atlı koşturduk dün yaya geldik,
Kaç sınavdan geçtik gün saya geldik,
Göç vakti pek yakın ten nefer eyle.
**
Ne kadar yükselsen düşüşü yakın,
Ne kadar yaşasan kabre bu akın,
Kalp kırıcı olma kem sözden sakın,
Bırak şu gururu gönlü er eyle.
**
Eyvah ve eninle hayat geçiyor,
Zaman her ömürden inat geçiyor,
Ahirin bir mezar dar hat geçiyor,
Ağla şu haline tövbe yer eyle.
**
Uslu bu âlemden nice can göçtü,
Ya gündüz yol aldı gece can göçtü,
Şair son beyitte heyecan göçtü,
Dergâha koş hele secde ser eyle.
**
Z. Güngör Uslu
16.11.2017 11:18 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Söz yadigâr olur...
**
Hakiki aşk sanıp mecaza koşar,
Kul hakkını bilmez hicâza koşar,
Hayali Hak görüp icâza koşar,
İnsan pek garibtir çabuk kanıyor.
**
Dişi er peşinde er ise dişi,
Ekser kem sevdanın şer olur işi,
Her haram yedikçe kamaşır dişi,
Beşer bal sanıpta zehir banıyor.
**
Nice göz süzüşler yalan yuvası,
Nice söz verişler dolan havası
Nice yalvarışlar talan davası,
Kul sanal olanı gerçek sanıyor.
**
Az oyalan haydi fani dünyada,
Gafil ne kadar çok kâbus rüyâda,
Can baki sanırsın menhus hülyâda,
Arz merkezi ateş daim yanıyor.
**
Ya bir deprem olur yanardağ patlar,
Şimşekle gök gürler sanki öd çatlar,
Ani bir kazayla zararın katlar,
Ruhun şu âlemi pek geç tanıyor.
**
Uslu gençlik gider ihtiyâr olur,
Ömründe pek azca bahtiyâr olur,
Yazdığın her şiir yadigâr olur,
Fakir şu maziyi hazin anıyor.
**
Z. Güngör Uslu
14.11.2017 10:32 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Ham olan bilmez...
**
Bir uzun geceye merhaba dedik,
Sabah nasıl olur zor çaba dedik,
Maziye göz attık hep hebâ dedik,
Nice âh etsende zaman geçiyor.
**
Geçmişten bu güne vedia kaldım,
Şu ıssız gecede söz seda saldım,
Bir derin deryaya ten cüdâ daldım,
Yanlızlık pek çetin yaman geçiyor.
**
Düşün şu hayatı veren ne ister,
Doğum ve mematı veren ne ister,
Sabır ve sebatı veren ne ister,
Hak bir hüküm verdi ferman geçiyor.
**
Gece bir örtü gündüzü kaplar,
Gündüz bir Nur olur geceyi toplar,
Gök gürler bir yandan kaç yürek hoplar,
Yağmur Rahmet olur Rahman geçiyor.
**
Uslu can yanmışı ham olan bilmez,
Hayır ve şer nedir kem olan bilmez,
Hep nefsine günah zam yapan bilmez,
Dört mevsimi hazan hüsran geçiyor.
**
Z. Güngör Uslu
13.11.2017 21:52 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Deli kan göçtü...
**
Bir yalnız adamdır avare gezer,
Aklı hep havada fikri ne gezer,
Her güne bir dörtlük hep şiir yazar,
Derler bu dünyadan mecnun can göçtü.
**
Ne kimseyi anlar ne kimse onu,
Kimsesiz bir garip gün sayar sonu,
Göz kılı kaldırmaz bel çeker tonu,
Bilinmez bir esrar deli kan göçtü.
**
Bisiklet bir merkeb sırtında heybe,
Dilinde Hak zikri kalbinde tövbe,
Ahiri ne olur ecel der sobe,
Ne tac ve tahtı var fakir han göçtü.
**
Yaş kemalden aştı pir-i fani o,
Bir gece ansızın gider ani o,
Yokluğun kim duyar arar hani o,
Ruh soyundu tenden er hicran göçtü.
**
Gün göreni göster baki kalan kim,
Elde bal şerbeti sâki olan kim,
Kim Said bilinir şâki olan kim,
Can canana koştu yâr ferman geçti.
**
Uslu soy soylasın göz görsün denmiş,
Edep ya Hû deyip söz örsün denmiş,
Hak yolun yolcusu iz sürsün denmiş,
Gözü yaşlı derviş zâr vicdan göçtü.
**
Z. Güngör Uslu
12.11.2017 12:22 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Bahtiyar kim var...
**
Nice dost arardın meğer değilmiş,
Sanki buz heykeli sahte meyilmiş,
Ey şair uğraşma gayra feyilmiş,
Umduğun her şeyi yâr olur sanma.
**
Bir yardım istesen uzaktan geçer,
Her sözü ateşten kuraktan geçer,
Arada bin engel tuzaktan geçer,
Şu dünya mülkünü kâr olur sanma,
**
Meğer bir bahane arar nicesi
Sende her kusuru tarar nicesi,
Her fırsatta kalbi kırar nicesi,
Sakın el kucağı sar olur sanma.
**
Nice söz eylersin aşka gelinmez
Dilin bal damıtsa meşke gelinmez,
Gözler hep gayrıda köşke gelinmez
Fakir şu âlemi yadigâr sanma.
**
Sitem kem talihe vefa yok imiş,
Şu dünya aşkında cefa çok imiş,
Gönül can evinde sefa yok imiş,
Uslu sen kendini bahtiyar sanma.
**
Z. Güngör Uslu
[27/11.2017 09:41 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Tarih sahnesi...
**
Bu gece ansızın açıldı gözler,
O sessiz ortamda seçildi gizler,
Coşkunca sel oldu saçıldı sözler,
Dizildi her hece tesbih tanesi.
**
Bir imame eksik bir dizi acı
Bazı bal damlası bazısı sancı,
Bize göç göründü yol vere hancı,
Bu bir aşk masalı tarih sahnesi.
**
Adem ve Havva'dan soyumuz geldi,
Kaç kavim türedi boyumuz geldi,
Düğün ve dernekle toyumuz geldi,
Kardeş kardeşi yer doymaz enesi.
**
Durgun ve derince nehir akıyor,
Bir güle aşkından bülbül şakıyor,
Bu hikaye uzun yürek yakıyor,
Can evinden vurgun yıkık hanesi,
**
Yusuf ve Züleyha ahir kavuştu,
Ya leyla ve mecnun ayrı savuştu,
Kerem ve Aslı'ya bir kan karıştı,
Ferhat şirin için yandı sinesi.
**
Sevdalar can alır bazı can verir,
Kimine bir çadır kime han verir,
Akıtır göz yaşı göze kan verir,
Dakika ay olur bir gün senesi.
**
Bir Kabil Habil'e tuzak kurmuştu,
Bir kadın yüzünden taşı vurmuştu,
Kurumuş nice göz yaşlar durmuştu,
Kaç ağıt yakıldı yandı annesi.
**
Firavun can alır can verdim derdi,
Gün geldi can verdi postunu serdi,
Nice karun geldi yer onu yerdi,
Kan emmeye doymaz azgın kenesi.
**
Şehvete râm olan şaki olan kim
İşret aleminde saki olan kim,
Kime kalmış dünya baki olan kim.
Ve kapı kapanır iner tentesi.
**
Uslu can pek şaşkın haddini aştı,
Kul hakkına girdi bendinden taştı,
Boş hayal peşinde nice yıl koştu,
Akıbet bir mezar susar çenesi.
**
Z.Güngör Uslu
28.11.2017 02:44 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Merhaba Gül sultan...
**
Kandiller Nur serper göz aydın olur,
Diller Hak zikrinde söz aydın olur,
Yürekler ürperir öz aydın olur,
Uslu bu gecede can huzur bulur.
**
Mübarek gün bugün tebrike şayan,
Doğdu Nur Muhammed hak oldu beyan,
Söz ve hali icâz sır oldu âyan,
Sema ve yer güler can mesrûr olur.
**
Her gönülden dua arşa yükselir,
Cem olur cümle can ferşe yükselir,
Cümle ses ve soluk marşa yükselir,
Diller hak dedikçe can zakir olur.
**
Uslu kul var hele seri secde kıl,
Arz gülistan olsun gül seccade kıl,
İman ve İslama hâl amade kıl.
Hamd-ü sena eyle can şakir olur.
**
Z. Güngör Uslu
08:39 29.11.2017 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Sürûr vermiyor...
**
Bir cuma gecesi yürekte gam var,
Gönlümde bir hüzün gözlerde nem var,
Mahzende kalmış can yıllanmış nem var,
Dağlar bulut yüklü yağmur vermiyor,
**
Izdırap bir kader yazgı silinmez,
Kim umursar seni derdin bilinmez,
Bir gurbet akşamı vardık gelinmez,
Hangi yöne baksan huzur vermiyor.
**
Bir teselli iste nice dert dinle,
Gündüz ayrı bela gece dert dinle,
Her hikâye hazin hece dert dinle,
Yazılan her destan sürûr vermiyor.
**
Dağ ve ovalarda hâzân mevsimi,
Hani o gül bahar eser nesimi,
Kuş ve çiçeklerin silik resimi,
Dünya senin olsa gurur vermiyor.
**
Uslu şu halin ne ümitsiz vakâ,
Ne bir neşemiz var ne olur şaka,
Bahtımız kem olmuş bir olmaz yaka,
Duamız hep boşta Hak Nur vermiyor.
**
Z.Güngör Uslu
21:08 30.11.2017 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Can hazır gerek...
**
Cumada cem olur etraf ses verir,
Yürekler tek vurur saf nefes verir,
Hak Rahmete gelir af enfes verir,
Aman ihmal etme gün nâzır gerek,
**
Tekbirle arş titrer nimet serpilir
Gönüller hoş olur hikmet serpilir,
Ruh hayrette kalır haşmet serpilir,
Millet pek bunaldı az huzur gerek,
**
Nazar et âleme kim yaratmış bak,
Seni bin cihazla kim donatmış bak,
Şu dünya şehrine kim fırlatmış bak,
Zekat ve sadaka bir nezir gerek.
**
Evvel hiç yok idin sonrası meni,
Sonra et parçası her organ gani,
Pek muhteşem vücut kim vermiş yani,
Kul şükür içinde hep sürûr gerek.
**
Uslu buzlu sudan tam ateş geldim,
Sanmaki bu hâle ben beleş geldim,
Yanıyor her yanım ten güneş geldim,
Fakir aşk nârına can hazır gerek.
**
Z. Güngör Uslu
01.12.2017 11:59 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Bisikletçi sitemi...
**
Duydum kovmuşsunuz beni sayfadan,
Yaşlı bisikletli olmaz tayfadan
Belli silmişiniz bizi kafadan,
Bu garip Şairi billah üzdünüz.
**
Bisiklet üstünde belki her günüm,
Yemek içmek gibi her tur öğünüm,
Her pedal çeviriş sanki düğünüm,
Bu fakir kulda ne şer sezdiniz.
**
Bisiklet bir hayat gençlik veriyor,
Her turun atışı dinçlik veriyor,
Sanki bir genişlik inçlik veriyor.
Bu dede ölmeden mezar kazdınız.
**
Uslu ve bisiklet tek parça olmuş,
Her pedal uçurmuş tüy serçe olmuş,
Tende toz kalmamış bir fırça olmuş,
Hakir ne yaptı da bizden bezdiniz.
**
Z. Güngör Uslu
02.12.2017 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Aşk denen masal...
**
Pazara kadarmış şu sevgi meğer,
Sanırsın bu sevda dünyaya değer,
Aşkınız bir mevsim sürmedi sefer,
Nice can uykudan şimdi uyandı.
**
Hep hayal görmüşüz o yâr sanalmış,
Ne ay yüzlü dilber ne tatlı balmış,
Aşık bir düş gürmüş rüyaya dalmış,
Gönül bir periye nasılda kandı.
**
Şu dünya hâli bu hepside masal,
Bir fincan kahvede yalan çıktı fal,
Sanki göz yanılmış bakarsın aval,
Bu sevda nârına kaç yürek yandı,
**
Eyvah eylesen boş feryat nafile,
Giden geri gelmez göçmüş kafile,
Dolup boşalır han döner defile,
Bir deli balına nice dil bandı.
**
Uslu bu âlemden hani kalan tok,
Bin yıl yaşayıpta devlet bulan yok,
Hayatı boş geçer ömrü yalan çok,
Nice kul aldandı can baki sandı.
**
Z.Güngör Uslu
03.12.2017 04:29 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Gönül durulur...
**
Doğarsın gül bebek şevkat sarılır,
Süt çeşmesi hazır aşın karılır,
O annen ve baban sanma darılır
Ne ruh şekvacı ne ten yorulur.
**
Bazı gün emekler kenar tutarsın,
Ne şirin can derler neşe katarsın,
Bazı gün pek mutlu ya kaş çatarsın,
Ergenlik tez geçer gönül durulur.
**
Servi boy endamlı gül yüzün güler,
Şen ve şakrak koşar her yanı eler,
Şu hâl baki sanıp gaflete dalar,
Bir sevdaya düşer düğün kurulur.
**
Hani o tazelik çar çabuk geçer,
Yaş kemale erer bak gençlik kaçar,
Bükülür şu belin gözde fer uçar,
Nice akran göçer sela verilir.
**
Mahzun ve mükedder hayat geçiyor,
Ne kadar yaşasan memat biçiyor,
Bir mizan kurulup defter açıyor,
Zengin ve fakirden hesap sorulur,
**
Uslu bu halin ne uykudan uyan,
El aç yaratana bak kalma yayan,
Kederden emin ol kadere dayan,
Ahirin bir mezar boyun burulur.
**
Z. Güngör Uslu
11:25 3.12.2017 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Her gece acı...
**
Efkâr bastı yine gece geç vakti,
Şu gönül bağına ümit ekilmez,
Ömrün son baharı belki göç vakti,
Bilmem şu yalnızlık gayrı çekilmez.
**
Yâr orda sen burda hasret çekersin,
Nice bin dert ile kasvet çekersin,
Vuslat ne gün diye kısmet çekersin,
Yürekten bu çile niye sökülmez.
**
Yeter bu kadarı her gece acı,
Her kelam yakıcı her hece acı,
Cümle aşık çekmiş her nice acı,
Bir güzel laf olsun dilden dökülmez.
**
Bir kavgadır gider her yanda vahşi,
Herkes pir-ü paktır derler ben yahşi,
Ne erkeği mazlum ne masum dişi,
Gözden akan yaşa tövbe bakılmaz.
**
Uslu bu âlemde yaramaz olmuş,
Bu zulüm ne diye soramaz olmuş,
Dost bildiğin canlar aramaz olmuş,
Ne misafir gelir kimse takılmaz.
**
Z. Güngör Uslu
05.12.2017 01:05 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Arşa yöneldik...
**
Mübarek gül Cuma selam verelim,
Bir tebessüm ile Nur sadef olsun,
Söz barışa davet kelam verelim,
Ey canlar hoşgörü Hak hedef olsun.
**
Ne kavga ve niza kalmasın savaş,
Hak ve hukuk gelsin kalmasın telaş,
Her günü kaygısız rahat olsun baş,
Şenlensin her meclis Hak şeref olsun.
**
Her yöre yemyeşil gül bahar gelsin,
Göz ve gönül aydın gül nehar gelsin
Nimetler bin çeşit gül sehhar gelsin,
Cümle kötü huylar şerler def olsun.
**
Nice can el açıp arşa yöneldik,
Gönül bir sezişle ferşe yöneldik,
Dillerde Hak zikri marşa yöneldik,
Soy ve sop hayırlı pak halef olsun.
**
Uslu bu âlemde gür seda oldun,
İnledin bir ömür gür nida oldun,
İnsan ve islama bir geda oldun,
Fikirler saf ipek gül gergef olsun.
**
Z. Güngör Uslu
08.12.2017 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Kimler yanıyor...
**
Uzun bir gecedir uyanık göz var,
Dert ile inliyor yürek kanıyor,
Kavrulmuş çok sine kaç yanık öz var,
Huzur ve saadeti her dem anıyor.
**
Şu fani dünyada değermi cenge,
Gönülde her sevda girer bin renge,
Haydi gel barışıp kuralım denge,
Şu gafil kendini baki sanıyor.
**
Bu hayat böyledir acı ve tatlı,
Nice gün neşeli dert gelir katlı,
Bazı gün yol yaya bazı gün atlı,
Kimi bahar yaşar kimi yanıyor.
**
Kimi uçar gider kimisi yayan,
Zengini etli yer fakiri yavan,
Yolumuz az kaldı az daha dayan,
Hak vefakâr imiş insan tanıyor.
**
Uslu bu âlemde bir garip seyyah,
Bir ömür boş geçmiş hep deriz eyvah,
El aç Yaradana bekliyor dergâh,
Hidayet can olan ballar banıyor.
**
Z. Güngör Uslu
12.12.2017 06:16 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

ResimGÜN NELER SAKLıYOR!..


Uzun bir gecenin sonuna geldik,
Karanlık an sayar ışık bekliyor,
Hayatın son demi anına geldik,
Nice bin acıyla yürek tekliyor..

**

Eski tas ve hamam daha ne olsun,
Bir tellak değişmiş saha ne olsun,
Vefa arasan yok paha ne olsun,
Dertler dert üstüne elem ekliyor..

**

Halk başka havada baş desen kaçık,
Yen dikiş tutmaz her yandan açık,
Neye el uzatsan ev ve bark göçük,
Güçlüler hep haklı zayıf haklıyor..

**

Tedavi ne olur bulunmaz çare,
Yurt ve yuva yıkık belki bin pare,
Göç vaktimiz gelmiş bahtımız kâre,
Âti pek karanlık neler saklıyor..

**

Dersin hep ümitsiz resim diyorsun,
Herkesi bir düşman hasım diyorsun,
Dost kalanı göster hısım diyorsun,
Eller hep kirliyse kimi aklıyor..

**

Bu kadar karamsar olma be kardeş,
Sanki arz yerle bir nedir bu telaş,
Üç beş kötü varsa herkes mi kalleş,
Gül bahar geliyor kiri paklıyor..

**

Ah ümitvar olsam bende sen gibi,
Hep çile çekseydin sende ben gibi,
Bağrımda lav kaynar tende kan gibi,
Uslu can gel uyan ecel yokluyor..

**

Z. Güngör Uslu
05:56 13.12.2017 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Gördüğüm bir rüyâ...
**
Zifiri bir gece göz gözü görmez,
İns ve cin uykuda gaflete dalmış,
Ses ve soluk kesik söz sözü görmez,
Bir karanlık hırsız ışığı çalmış.
**
Kap kara geceler hüzün veriyor,
Her elem bir okçu yayı geriyor,
Yüreğim yüz pare yere seriyor,
Göğsümde bin atlı gemini salmış.
**
Can boğaza gelmiş açılmış kafes,
Ruh uçmak üzere belki son nefes,
Sanma ki bu hayat geçti pek enfes,
Hak geceyi vermiş gündüzü almış.
**
Gurbette yıl olur her uzun gece,
Hele güz ve kışı dert çeker nice,
Âh ve vâh çığlığı dilde zor hece,
Ömrünün son turu sefer dört nalmış.
**
Göz açık bir kâbus gördüğüm rüyâ,
Korkulu bir filim oynuyor güya,
Ben benle savaşta habersiz dünya,
Kervanlar göç almış kul yaya kalmış.
**
Yâr diye sevdiğin gün olur yaban,
Muhalif yel eser savrulur harman,
Ne hanedan kalır ne saray ve han,
Dost sandığın eller bir kırık dalmış.

Uslu şu hayatın an gibi geçti,
Felek tırpan vurdu gül teni biçti,
Koşturma hiç boşa son tren kaçtı
Tattığın o zevkler hep deli balmış.
**
Z.Güngör Uslu
01:36 17.11.2019 Samsun
En son aşık uslu tarafından 17 Kas 2019, 03:25 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Gün aydın visâl...
**
Uzun bir ayrılık dönüş hoş olsun,
Saygı ve sevgiyle dostlara Selam,
Yürekler fer ferah geniş hoş olsun,
Sohbetler tat versin bal döksün kelam.
**
Sanmayın kul küstü size darıldı,
Gayrıyı dost sanıp ele sarıldı,
Nice bin acıyla derde karıldı,
Gül dikeni vurdu çok çekti elem.
**
Neylersin bu dünya biliriz fani,
Başına taş düşer belası ani,
Hak merhamet eder kalkar her mani,
Huzur avdet eder eser bir meltem.
**
Her gece nehâra gün aydın visâl,
Kış sonu bahardır sanma ki masal,
Gül kokusu sarar hür cennet misal,
Şenlenir dağ ve bağ mesuttur âlem.
**
Uslu can canana her nağmen şiir,
Aşkına destan yaz durma be şair,
Ufkuna nur doğar himmet eyler pir,
Mirasın söz olur sermayen kalem.
**
Z.Güngör Uslu
03:41 17.11.2019 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

Feryâdi bir avâz...
**
Gece ve gündüzü değişik fasıl,
Gün aydınlık olur kararır akşam,
Uykusuz şu gözler hayrette nasıl,
O sabah güneşi hoş verir Selam.
**
Işık dilberi yâr çekilir gece,
Kimseye yüz vermez hasrettir nice,
Ertesi gün olur boy verir ece,
Hak Rahmet yağdırır her anı ikram.
**
Ya hep gece olsa yada hep gündüz,
O harika düzen sanma ki pürüz,
Yaz ve bahar olmaz nede kış ve güz,
Tarifsiz bir acı yaşanır dram.
**
Gece sonu sabah kış olur bahar,
Gün be gün değişir gaybi el sehhâr,
Çekil der akşama hoş gelir nehâr,
Yer yüzü bürünür her renkten ihram.
**
Düşün be ey gülüm çözülsün denklem,
Bedenin ne hoştur her kısım eklem,
Kalbinde aşk eser ruhunda meltem,
Yer ve gök muhteşem harika nizam.
**
Biyolojik hayat ne söylüyor bak,
Ses asude avâz kim vermiş kulak,
Konuşmak ne güzel dil yaratmış Hak,
Her cümle manalı sanma boş kelam.
**
Can dostlar himmeti eyleyin biraz,
Gül dua buyurun etmeyin garaz,
Teşbihte hata yok ekser söz mecaz,
Ne zevk-ü sefası ne ister makam.
**
Hanım der ki bana "söz etmez para,
Yaz kavurur seni kış geçer kara,
Bu lâf-u güzâfla kapanmaz yara,
Bu gidiş nereye, hep çekersin gam."
**
Uslu can kısmetin söz olmuş şiir,
Mangır da pek fakir garip kul şair,
Sürç-ü lisan eyler sanma ki mahir,
"Hey geveze adam çok kestin ahkâm".
**
Z.Güngör Uslu
01:57 19.11.2019 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

ResimNice er kurban...

Geceler yâr olur bağrını açar,
Şu karanlık rahim bilsen ne mümbit,
Esrarlı bir derya inciler saçar,
Her anı bereket kaçmaz bu vakit.
**
Her gece çağırır koynuna dilber,
Bilsen ne ledûni salar bir haber,
Toy düğün olurda kalır mı kamber,
Söz Elest bezminde verdiğin akit.
**
Her gece gönlüne yağar kaç ilham,
Bir gizli pınardan akıyor ikram,
Sarar her yanını ruhani ihram,
Zevke ateş verir çakar bir kibrit.
**
Heyhât çok geceler basıyor gaflet,
İlham denen yâre eyliyor hasret,
Hak nasip etmezse kim verir nusret,
Hercai kuş gibi sanma ki sabit.
**
Ruh arşa yükselir secde etse ser,
O lâhuti anda göze gelir fer,
Her gece ruhani olur bir sefer,
Tarifi ne mümkün açar sır geçit.
**
Yeter ki terkeyle uykuyu feda,
Efkâr vecde gelir ne şirin seda,
Kalbe ilham düşer sessiz bir nida
Geceler gül serper envai çeşit.
**
Uslu can canana nice er kurban,
Akıl baştan gider hep yaşar hicran,
Gece yâr zülfüne kul olur hayran,
Sırrı faş eyleme tek Rabbin şahit.
**
Z.Güngör Uslu
04:43 20.11.2019 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

ResimSanma ki kolay...

İlhamlar dört koldan akın ediyor,
Gönlümü her gece eyliyor mesken,
Kâh gök ve yer gezip yakın ediyor,
Sonsuz bir deryaya açıyor yelken.
**
Semadan göz kırpar sayısız yıldız,
Süsler gök yüzünü mücevher yaldız,
Bu veciz sanata söz kalır cılız,
Gecede seyr için kalk hele erken,
**
Seması gök kubbe yer yüzü saray,
Her mevsim nimeti gelir bin alay
Medhine söz yetmez sanma ki kolay,
Gecenin bağrına döşenir desen.
**
Düşünce bir yumak zor açar mekik,
Her kelime kurşun düşürür tetik,
Söz yürekten vurur hiç bilmez etik,
Gecede gül seven çok yermiş diken.
**
Sanma ki ilgisiz bunca ifade,
Fikir pek sarhoştur çok içmiş bade,
Gecede kol gezer şu kazazede,
Uç ve bucağı yok hayâlim çokgen.
**
Hak sanatı ister övgüyle bahis,
Kuşlar gök yüzünde çiziyor kavis,
Ya o bülbül sesi şen şakrak akis,
Haşmetli el kurmuş muhteşem düzen.
**
Uslu can âleme geldin ne diye,
Yemek ve içmek mi hayatta gaye,
Madem ki insansın en ulvi paye,
Düşün şu aslını damla su köken.
**
Z.Güngör Uslu
02:18 21.11.2019 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

ResimNasihat neylesin...

İhlas ve uhuvvet kalktı aradan,
Mevki ve makamın peşine düştük,
Şedit bir tokadı çaktı Yaradan,
Gurbet ve mahpusun taşına düştük.
**
Ne mal ve mülkümüz ne haysiyet var,
Dağıldı yurt yuva şer vaziyet var,
Yitirdik her şeyi tam hezimet var,
Gözlerde sel gibi yaşına düştük.
**
İbadet ve takva hep mazi olmuş,
Hak için muhabbet söz, yazı olmuş,
Nice can şüheda ya gazi olmuş,
Bela ve musibet döşüne düştük.
**
Nasihat kâr etmez kulak vermedik,
Şu dünya mülküne talâk vermedik,
Ruh miraç istedi ulak vermedik,
Zehir ve zakkumun aşına düştük.
**
Uslu şu nefisler ikaz dinlemez,
Ne davul ve zurna ne saz dinlemez,
Hele Hak sillesi hiç naz dinlemez,
Cehennem bir yolun başına düştük.

Z. Güngör Uslu
05:40 19.11.2018 Samsun
Cevapla

“Kendi Şiirleriniz” sayfasına dön