HER GÜN BİR HADİS EKLEYELİM - 3

Hergün bir Hadis-i Şerif.
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemde devamlı ve ebedî olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, zehirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedî olarak onu içer. Kim de kendisini bir demir ile öldürürse, demirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedî olarak o demiri karnına saplar.” (Buhârî, Tıbb, 56; Müslim, Îmân, 175; Tirmizi, Tıbb, 7/2044-2045; Nesâî, Cenâiz, 68; Ebû Dâvûd, Tıbb, 11/3872)Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

Rasûlullah (sav) ile birlikte Hayber Gazvesi’nde idik. Müslüman olduğunu iddiâ eden bir kimse için, Efendimiz (sav):

“–O, cehennem ehlindendir!” buyurdu.

Savaş başlayınca o kimse kahramanca savaştı ve yaralandı. Ashaptan bazıları:

“–Ey Allah’ın Rasûlü, az evvel cehennem ehlinden olduğunu bildirdiğiniz kimse korkusuzca savaştı ve öldürüldü!” dediler.

Rasûlullah (sav) yine:

“–Cehenneme (gitmiştir)” buyurdu.

Bu cevap üzerine müslümanlardan bazıları nerdeyse şüpheye düşecekti. Tam o esnâda Efendimiz’e:

“–O kimse henüz ölmemiş, ancak ağır şekilde yaralanmış!” diye haber geldi.

Gece olunca adam yarasının acısına dayanamadı. Kılıcının keskin tarafını alıp üzerine yüklendi ve intihar etti. Durum kendisine haber verildiğinde Allah Rasûlü (sav):

“–Allahu ekber! Şehâdet ederim ki, ben Allah’ın kulu ve Rasûlüyüm!” buyurdu.

Daha sonra Hz. Bilâl’e insanlar içinde şöyle ilan etmesini emretti:

“Cennete sadece müslüman olan kimseler girecektir. Şurası muhakkak ki, Allah bu dîni fâcir bir kimse ile de kuvvetlendirir.” (Buhârî, Cihâd, 182; Meğâzî, 38; Kader, 5; Müslim, Îmân, 178)


Hayatta boşluğa düşüp anlamsızlıklara sığınmayın. Ahiret hayatınızı tehlikeye atmayın!...
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Resim--- Ebu Hureyre (radiallahu anhu) dan: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: Kim Kitabın Fâtihasını (Fâtiha Sûresini) okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz noksandır- bu sözü 3 kere tekrarladı- eksiktir...” Ebu Hureyre (Radiallahu anhu) ye:
Biz imâmın arkasında bulunursak?” (ne yapalım?) diye sorulduğunda:
İçinizden okuyun. Zirâ ben Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın şöyle buyurduğunu işittim.:
ALLAH Tealâ (bir hadis-i kudsî de) buyurdu ki: Ben kıraâti (salâti) kulumla kendi arasında iki kısıma böldüm, yarısı Bana ait, yarısı da ona. Ve kuluma istediği verilmiştir.
Kul: “Elhamdülillahi Rabbü’l-âlemin (Hamd âlemlerin RABB’ine aittir)” deyince
ALLAH Azze ve Celle: “Kulum Bana hamdetti.” buyurur.
Kul: “Er-Rahmâni’r-Rahîm” dediğinde
ALLAH (Celle Celâluhu): “Kulum Bana senâda bulundu (övdü)” buyurur.
Kul: “Mâliki yevmi’d-din” (din gününün sahibi- âhiretin sahibi)” dediğinde,
ALLAH (Celle Celâluhu): “Kulum Beni temcidetti (ululadı, büyükledi)” buyurur.
Kul: “İyyake na’büdû ve iyyâke nestâ’in (yalnız Sana ibâdet eder, yalnız Senden yardım dileriz)” dediğinde,
ALLAH (Celle Celâluhu): “Bu, Benimle kulum arasındadır. Kuluma istediğini verdim” buyurur.
Kul: “İhdinâ’s-sırata’l-müstakîm sıratallezine en’âmte aleyhim gayri’l-mağdubî aleyhim vela’d-dallin” (bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil!)” dediği zaman
ALLAH (Celle Celâluhu): “Bu kulumundur, kuluma istediği verilmiştir”
buyurur.
(Buharî hariç Müslim,Salât 38; Ebu Dâvud; İmam Mâlik; Tirmizî; Nesâi; İbn Mâce;Beyhakî,Sünen-i Kübrâ II/39 rivayet etmişlerdir.)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
meryemnur
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 943
Kayıt: 20 Şub 2009, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen meryemnur »


İnsanlar helâk oldu, ancak alimler kurtuldu. Alimler de helâk oldu ancak amiller (ilmiyle amel edenler) kurtuldu. İlmiyle amel edenler de helâk oldu, ancak muhlisler (ihlâs sahibi olanlar) kurtuldu. İhlâs sahibi olanlar da büyük bir tehlike içindedirler.

( Aclunî, Keşfü’l-Hafa, 2/280 no: 2795)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

O Peygamber, inananlara kendi canlarından daha yakındır..…

Ahzâb Sûresi, 6
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Resim--- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Başkalarından duyduğu eziyete ALLAH‘dan daha çok sabreden bir kimse yoktur. İnsanlar ALLAH celle celâluhu’a ortak koşup denginin ve çocuğunun bulunduğunu söyledikleri halde O yine de insanları rızıklandırmakta, kendilerine sıhhat ve âfiyet vermektedir..”
(Ebû Musa el Eşâri ra dan; İ. Ahmed, Müsned, IV-395; Buharî, Edeb, 71; Müslim, Münafikun, 49-50)

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Resim --- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “İnnî târikûn fikümü’s sâkaleyni kitâballahi ve ıtretî: Ben sizin içinizde iki ağırlık bıraktım biri ALLAH’ın kitâbı biri de ıtretim (zürriyetim,ehli beytim)” buyurmuştur.
(Müslim Fezailü’s- sahabe 36,37; Darimî, Fezâilü’l-Kur’ân 1; İ. Ahmed, III/14,17-4/367,371; Şeybe; Hatîb)

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Resim

Ebû Hüreyre radıyAllahü anh’den anlatılır:

Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu:
Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir:
Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da, bunlara nail olduğunu itiraf eder.

Bunun üzerine Allah kendisine:
Bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar.

O da:
Senin yolunda şehîd oluncaya kadar savaştım, cevabını verir.

Allahü Teâlâ:
Yalan söylüyorsun; sen «yiğit» desinler diye savaştın ve sana «yiğit» dediler de, der. Sonra meleklerin kendisini almalarını emreder ve yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılır.

İkincisi, ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur’ân okuyan kimsedir ki, bu da Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve önüne serer. O da bunları tasdik eder.

Ve Allah kendisine:
Bu eriştiğin nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar.

O da:
İlim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve senin rızan için Kur’ân okudum, diye karşılık verir.

Allah kendisine:
Yalan söylüyorsun, sen ilmi, «alim» desinler diye öğrendin. Kur’ân’ı da «güzel Kur’ân okuyan kişi» desinler diye okudun. Ve sana böyle dediler de, der. Sonra meleklere kendisini almalarını emreder ve yüz üstü sürüklendirilerek cehenneme atılır.

Üçüncüsü de, Allah’ın kendisine bolluk verdiği, malların her çeşidini ihsan ettiği kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri karşısına çıkarır. O da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder
ve Allah sorar:
Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın? der.

O da:
Verilmesini istediğin ne kadar yer varsa, hep o yerlerde ve o yolda dağıttım, diye cevap verir,

Allahü Teâlâ:
Yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine «ne cömerd adam!» dedirtmek için yaptın. Ve sana böyle dediler de, der. Sonra meleklere onu almalarını emreder. Ve yüz üstü sürüklendirilerek cehenneme atılır.

(Müslim, Tirmizî, Nesai)
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Resim---- Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem); “''Şeytân insanın kurdudur. O, tıpkı sürüden ayrılıp uzaklaşan koyunu kapan kurt gibidir. Onun için cemâatten (birlikten), ülfetten (birbirinizi sevmekten), toplu yaşamaktan (umumî birlik) ve mescidlerden ayrılmayın. Sakın parçalara (şubelere) bölünmeyin!''” buyurmuştur.
(Muaz (radiyallahu anhu)’dan; İmâm Ahmed, müsnedinde; Tabâranî, kebirinde)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Resim


Enes (r.z) Peygamberimiz aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatıyor.

Allahü Teala yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu.Bunun üzerine dağları yarattı.Dağları yer yüzüne oturtunca, yer karar buldu.

Melekler dağların şiddetine hayret ettiler:-Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı? Diye sordular.

Allahü Teala da:-Evet, demir diye cevap verdi.

Melekler de bu defa :-Ey Rabbimiz, yarattıkların içinde demirden daha kuvvetli olanı var mı? Dediler.

Allahü Teala:-Evet, ateş buyurdu.

Bunun üzerine melekler:-Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında ateşten daha kuvvetlisi var mı? Dediler.

Allahü Teala:-Evet, rüzgar var buyurdu.

Melekler de bu defa da:-Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında rüzgardan daha kuvvetli olanı var mı? Diye sordular.

-Allahü Teala da buna cevap olarak şöyle buyurdu:-Evet var, sağ eli ile sadaka verirken bunu sol elinden gizleyerek veren Ademoğlu daha kuvvetlidir.(Tirmizi)
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Çalışın ve herkes yaratıldığı işi kolaylıkla başaracaktır!" buyurmuştur.
(Buhârî, Kader 4; Müslim, Kader 6-8; Ebu Dâvud,Sünen 16/4694; Tirmizî, Kader 3/3136)
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyû’l-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ve’s-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.Resim


وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: ]قال رَسولُ اللّهِ #: إذَا انْتَهَى أحَدُكُمْ إلى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ. فَإنْ أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ. فَلَيْسَتِ ا‘ولى بِأحَقِّ مِنَ خِرَةِ[. أخرجه أبو داود والترمذي .

Resim--- Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Biriniz bir meclise gelince selâm versin. Kalkmak isteyince de selâm versin. Birinci selâm sonuncudan evlâ değildir (ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir). (Tirmizî, İsti'zân: 15, (2707); Ebû Dâvud, Edeb: 150, (5208))

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler. (Tirmizi)

[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Allah Rafîk’tır (rıfk sâhibidir), rıfkla (yumuşaklıkla) muâmeleyi sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevâbı, rıfkla muâmeleye verir.” (Müslim, Birr, 77)
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.Resim


Resim--- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “''ALLAH indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbîhi (Subhânallah) tahmidi (Elhamdulillah) tehlîli (Lâ ilâhe illallah) ve tekbiri (ALLÂHU ekber) çok söyleyin!''
(Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
meryemnur
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 943
Kayıt: 20 Şub 2009, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen meryemnur »"Ey ALLAH'ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam'dan sormaya hacet bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "ALLAH'a inandım de, sonra da dosdoğru ol" buyurdu.”

(Kütub-u Sitte 25. Hadis)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

O Peygamber, inananlara kendi canlarından daha yakındır..…

Ahzâb Sûresi, 6
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4852
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen Gul »

Resim---Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu:
"Su hacmi iki kulleyi (büyük küpü) aşınca artık pislik taşımaz..."

Resim

Bu Hadis-i Şerife şöyle bir mana verebiliriz:
"Bir irfan sahibi, zata has olan şehadet makamına yerleşirse, gerek esma gerekse sıfatların müşahedesi ona perde olamaz."

Allah-ü Teâlâ bu manayı bize şöyle anlatır:
Resim---"Onlar kötülüğü iyilikle savarlar." (Ra'd Sûresi, Ayet-22)

Yani yapılan iyilikle kir darlığını def ederler. En iyi bilen ve en iyi hükmü veren Allah-ü Teâlâ'dır.

(Sadreddin Konevi; 40 Hadis-i Şerif)
Resim
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

Enes bin Mâlik'ten rivâyet edilen bir hadiste şöyle bir hüküm bulunmaktadır: "Biz Allah'ın Rasûlune: 'Ey Allah'ın Rasûlü, biz iyiyi tamamen işlemedikçe emredemez miyiz? Kötülükten tamamen sa­kınmadıkça menedemez miyiz?' diye sorduk.

Rasûlullah şöyle buyurdu:
"Siz iyiliğin tamamını işlemezseniz dahi iyiliği emrediniz. Siz kötülüğün tamamından sakınmasanız dahi kötülükten sakındırı­nız."


Taberâni
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

“Kim sabahladığında, üç defa “Euzü billahi’s-Semii’l-Alimi mine’ş-şeytani’r-racim” duasını okuyup, ardından da Haşir Suresinin son üç ayetini okursa, yetmiş bin melek akşama kadar ona dua eder. Şayet o gün ölürse bir nevi şehadet mertebesini kazanır. Bunu bir kimse akşamladığında okursa, yine aynı sevabı alır.”

(Tirmizî, Fedailu’l-Kur’an, 22; Müsned, V/26)
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
hamdolsun
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 496
Kayıt: 23 Ara 2009, 02:00
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen hamdolsun »

*Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).


*Ömer b. Hattab (r.a.): "Rasulullah(sav)'ın şöyle dediğini işitmiştir:"

Ameller niyetlere göredir, herkese niyet ettiği şey vardır. Bu nedenle
kimin hicreti, elde edeceği dünyaya veya evleneceği bir kadına ise onun
hicreti, hicret ettiği şeye olur.*(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu.
“Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına,
Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye
cevap verdi.

Müslim,
İmân, 95.*Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî,
İlm, 12; Müslim,
Cihâd, 6.*Sa'd (r.a) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdu ki: "Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz" Orta parmağı
ile baş parmağını yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret eti."

Buhârî, Talak 14, Edeb 24; Tirmizî, Birr 14, (1919); Ebu Dâvud, Edeb
131, (5150)


*
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.Resim


Resim--- Ebu Said el-Hudri diyor ki:
"Resulullah sağ iken bir kısım insanlar ona: "Ey Allahın Resulü, biz kıya¬met gününde Rabbimizi görecek miyiz?" dediler. Resulullah: "Evet (göreceksi¬niz) Siz öğle vaktinde, gökte bulutların olmadığı aydınlık bir anda, güneşin gö-rülmesinde sıkıntı çeker, birbirinizle tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar: "Hayır." dediler. Resulullah: "Sizler, ayın ON DÖRDÜnde, gökte bulutların bulunmadığı ay¬dınlık bir anda ayı gönnekte sıkıntı çeker, birbirinizle tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar: "Hayır." dediler. Resulullah: "Sizler kıyamet günüde, Aziz ve Celil olan Allahı görmekte ancak bu haldeki güneş ve ayı görmekteki sıkıntı ve tartışma¬nız kadar bir sıkıntı çekecek ve tartışmada bulunacaksınız." buyurdu.
( Buharî, Tefsir el-Kur'an, Sure: 4, 8; Müslim, İmam, 302, 1 Hadis no: 183)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.ResimResim-- Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Çalışın ve herkes yaratıldığı işi kolaylıkla başaracaktır!" buyurmuştur.
(Buhârî, Kader 4; Müslim, Kader 6-8; Ebu Dâvud,Sünen 16/4694; Tirmizî, Kader 3/3136)Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.ResimResim--- Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "ALLAH, geceleyin Kur'ân okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. ALLAH'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman ALLAH'a yaklaşmış olmaz." buyurmuştur.
(Ebu Umâme (ra) dan; Tirmizî, Sevâbü'l-Kur'ân 17-2913)Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen habibi »

"Teennî Allah Teala'dandır, acele de şeytandan." [Tirmizî, Birr 66; (2013).]
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4852
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen Gul »


Resim---Ebû Hureyre (r.a.) ‘dan Hz. Peygamber (sav) :”Biriniz uykusundan uyandığında abdest alıp üç defa sümkürsün. Çünkü şeytan genzinde geceler. “ buyurmuştur. (Buhari, 1390)
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim
ResimEs-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Yâ Resûlallâh.Resim

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim


Resim--- İbni Ömer'den (r.a.) rivayetle Resûl-ü Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:
Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Adam çoluk çocuğu arasında çoban sayılır. O bu güttüklerinden so­rumludur. Kadın kocasının evinde çobandır. O da güttüklerinden so­rumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. O da güttüğün­den sorumludur. Kişi babasının malı üzerinde çobandır. O da güttü­ğümden sorumludur. Kısaca hepiniz çobansınız ve hepiniz güttükleri­nizden sorumlusunuz.
(Buharı, Cum'a: 11; Cenâiz: 32; Itk: 17,19; Ahkâm: 1; Vesâya: 9; İstikraz: 20; Nikâh: 81,90; Müslim, Ifnare: 20; Ebû Davud, İmâre: 1; Timizi, Cihad: 27.)


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
meryemnur
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 943
Kayıt: 20 Şub 2009, 02:00

Re: HERGÜN BİR HADİS EKLEYELİM-III

Mesaj gönderen meryemnur »


Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Cennetin kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki, içeri girenlerin çoğu yoksullardı. Zenginler ise hesap görmek için alıkonulmuştu. Cehennemlik olduğu kesinleşenlerin de ateşe girmesi emrolunmuştu. Cehennemin de kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki, cehenneme girenlerin çoğu kadınlardı” buyurmuştur.


* Buhârî, Rikak 51, Nikâh 87; Müslim, Zikir 93
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

O Peygamber, inananlara kendi canlarından daha yakındır..…

Ahzâb Sûresi, 6
Cevapla

“►Günün Hadisi◄” sayfasına dön