ERVAH

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur_umim
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 945
Kayıt: 19 Ağu 2007, 02:00

ERVAH

Mesaj gönderen nur_umim »

ERVAH KABRİSTANI


Resim


Aziz Aksaraylı yurdunu tanı,
Ata yâdigârı kutsal vatanı:

Resim

Sultan Veled sana hitap ediyor,
Divan-ı kebir’de bakın ne diyor:

Resim

Aksaray’lılar birer âlemsiniz,
Allah indinde makbûl âdemsiniz,

Resim

Bağda, bahçede oturmadasınız,
Irmaklar misillû akmadasınız.

Resim

Beden olarak mutlak yerdensiniz,
Ruh bakımından mutlak göktensiniz.

Resim

Topraktır sonunda beden elbette,
Siz can olacak yevmi kıyamette.

Resim

Şemseddin Tebrizî buyuruyor ki,
Eflâkî’ye göre halka diyor ki:

Resim

Ervah Kabristanı evliye dolu,
Aksaray’dan geçer Allah’ın yolu.

Resim

Evet! Böyle kutsal vatanımız var,
Rahmetli ecdadtan bize yadigar.

Resim

Selçuklû’dan kalmış iki kabristan,
Tarihçe müseccel antik âsârdan;

Resim

Biri Aksaray, biri Malazgirt’ de
Eşi yok ne Konya, ne de Siirtte

Resim

Dünyada kutsal üç ervahtan biri,
Erbab-ı hüccacın ziyaret yeri;

Resim

Mağrib’den Maşrık’a yayılmış şanı,
Evliya yeri Ervah Kabristanı;

Resim

Yedi medeniyet burada son bulmuş,
Çok geniş bir araziye kurulmuş;

Resim

Batıda Çoğlaki, doğuda dağlar,
Güneyi Kurtuluş, kuzey Kalanlar.

Resim

Ağaçlar yetişmiş zeminde yer yer,
Mezar dolu yamaç, dere, tepeler.

Resim

Yatırlar evvelce bir insan idi,
Şu tümsek yığınlar birer can idi.

Resim

Yedi kat kabirde düşünme ne var?
Kemikler, etler ve kuru kafalar.

Resim

Hep mezarda insan nesli mahlûkat;
Öbek öbek, yığın yığın ve kat kat.

Resim

Kimler gelmiş kalmış bu kudsal yerde,
Ümera, vüzera şimdi ne halde?

Resim

Kaç yıl evvel Moğal katliamıyle,
İlhanlar gömülmüş Hükümdarıyla;

Resim

Mermer kitabesi göze çarpıyor,
Bir Millet kabirde sessiz yatıyor.

Resim

Selçuklu Sultanı bir ulu Hakan
Kılıç Arslan tepeyi eylemiş mekân.

Resim
Türbesinde medfun Somuncu Baba,
Dünyaya az gelir böyle bir dehâ.

Resim

Yetmişbin evliya toprak altına,
İki eşsiz âlim cennet tahtında;

Resim

Biri tarihçi Mahmud Kerimüddin,
Biri mutasavvıf Şey Cemaleddin.

Resim

Kerim, Selçuk tarih mellifidir,
Cemal medresenin müderrisidir.

Resim

Daha nice evliyâ adı bilinmez
Hikmeti, kerâmeti asla silinmez

Resim

Büyük küçük kutsal yerde yerleşmiş,
Bütün ruhlar kabristanda birleşmiş.

Resim

Ahretten ne gelen, ne de haber var?
İlahî bir sükûn içinde civar.

Resim

Muhterem hemreşim ERVAH’ı koru,
Her Cuma burada Fatiha oku.


20.03.1967
Sadi ULUIRMAK


Âbideleri ve Kitabeleri ile Aksaray Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı
(II. CİLT shf. 2740-2743)
Resim
Cevapla

“Tarih” sayfasına dön