KUNUT DUALARımız..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12116
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

KUNUT DUALARımız..

Mesaj gönderen kulihvani »

KUNUT DUALARımız..

Resim

Resim
Allâhumme, innâ nesteînuke
ve nestağfiruke
ve nestehdik.
Ve nu’minu bike
ve netûbu ileyk.
Ve netevekkelu aleyke
ve nusnî aleyke'l-hayra
kullehu neşkuruke
ve lâ nekfuruke
ve nahleu
ve netruku men yefcuruk.


ALLAHım!
Senden yardım isteriz,
günahlarımızı bağışlamanı isteriz,
râzı olduğun şeylere hidâyet etmeni isteriz.
Sana inanırız,
ve sana tevbe ederiz.
Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz.
Sana şükrederiz.
Hiçbir nimetini inkâr etmez
ve onları başkasından bilmeyiz.
Ni'metlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Resim

Resim
Allâhumme, iyyâke na’budu
ve leke nusalli
ve nescudu
ve ileyke nes’a
ve nahfidu
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bi'l-kuffâri mulhık.


ALLAHım!
Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Senin için kılarız,
ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar
ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
İbâdetlerini sevinçle yaparız.
Rahmetinin devâmını ve çoğalmasını dileriz.
Azâbından korkarız, şüphesiz senin azâbın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.


**

Kunut: Yatsı veyâ sabah namazlarında ayakta okunan duâ. İbâdet. Duâ. Taat. Şükür eylemek. Namazda dünyâ kelâmından imsak eylemek, yâni kendini tutup konuşmamak.

Kunut Duâsı, ALLAH celle celâluhu tarafından tilâvetsiz mânâ (vahy-i gayr-i metlüv) olarak nâzil buyurulmuş ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem tarafından da duâ diliyle metinleştirilmiş duâlardandır.

Kunut duâlarını Hanifi Mezhebinde olanlar Vitr-i Vâcib namazının son rekatında rukûya gitmeden tekbir alıp okurlar. Okunması vâcibdir, terkinde sehiv secdesi gerekmektedir.

Ebû Dâvud’un İbn Abbas’tan yaptığı rivâyete göre, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem bir ay aralıksız öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarında, her namazın sonunda / sonuncu rekatta: "Semiallâhu limen hamideh" deyince kunut yaptı (kunut: duâ veya bedduâ okumaktır) Bu kunutta Beni Süleym’den bâzı kabilelere; Ri’l’e, Zekvan’a ve Usayye’ye bedduâ etti, arkasındakiler deâmindediler.
(Ebu Davud, Salat, 345)

Benzer rivâyetler Buharî ve Müslim’de de vardır.

Ebâ Dâvud'un Merasil'de Halid b. Ebu İmran'dan tahric etliği şu haberdir: "Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, Mudar kabilesi aleyhine duâ ederken Cebrâil aleyhi's-selâm ona geldi ve kendisine, sukût et, îmâsında bulundu, ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de sukût etti. Cebrâil aleyhi's-selâm O’na şöyle dedi: "Yâ Muhammed, ALLAH seni sebbedici (sövücü) ve lânetleyici olarak göndermedi, seni âlemlere rafımet olarak gönderdi, bu işten sana bir şey yoktur." Bundan sonra kendisine kunutu öğretti. "Allâhumme innâ nestainuke..."
(Nasbu'r-Râye, II, 135 vd)

Vitir ve sabah namazlarında ayakta yapılan duâya genel olarakkunutadı verilmektedir. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in değişik zamanlarda ve namazlarda farklı farklı kunut duâları okuduğuna dâir hadisler vardır. İmam Şafiî ve İmam Mâlik’e göre, kunut duâsı, sabah namazının farzında rükû ile secde arasında kıyam hâlinde okunur. Fakat, İmam Ebû Hanîfe Hazretleri, kunut duâsının farz namazlarda geçici bir süre için okunduğu ve daha sonra kaldırıldığı, bu nedenle vitir namazından başka bir namazda okunmayacağını söyler. Ancak bir fitne, belâ ve musîbet vuku bulduğu zamanlarda sabah namazının farzında da kunut okunabileceğini belirtmektedir.

Hanefiler ile Hanbelîlere göre: Sâdece vitir namazında kunut yapılır. Hanefîlere göre kunut rukûdan önce yapılır. Hanbelîlere göre ise rukû'dan sonra yapılır. Vitir dışında her hangi bir namazda kunut yapılmaz.

Mâlikiler ve Şafîlere göre: Sabah namazında rukûdan sonra kunut yapılır. Kunutun rukûdan önce yapılması daha faziletlidir. Sabah namazının dışında her hangi bir namazda kunut yapmak mekruhtur.

Hanefilere göre kunut yapmanın hükmü:

Ebu Hanife'ye göre vâcibb, îmameyn'e (Ebu Yusuf ile imam Muhammed) göre sünnettir. Bu husustaki ihtilâf vitir namazı konusundaki ihtilâfa benzemektedir.
Kunut'un yapılma yeri, vitir namazının üçüncü rekâtında rukûya varmadan öncedir.
Bunun delili bir sahâbe topluluğundan rivayet edilen şu haberdir
(Bu sahâbe topluluğu: Ömer, Ali, İbni Mes'ud, İbni Abbas ve Ubey b. Kâ'b'dır):
"Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in kunutu vitir namazında rukûya gitmeden öncedir."
(Nasbu'r-Râye, II, 123 vd)

Kunutun miktarı zaman bakımından "İze's-semau'n-şakke (inşikak)" sûresini okuyacak kadar bir zamandır. Çünkü Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in kunutta "Allâhumme innâ nestaînuke, yâhut Allâhumme'hdinâ fîmen hedeyte ilh." duâsını okuduğu rivâyet edilmiştir. Her ikisinin de uzunluğu bu sûre kadardır.

Hanefî Mezhebince okunan kunut duâları:

Resim

“Allâhumme innâ nesta’înuke ve nestağfiruke ve nestehdîke. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleyke’l-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruke. Ve nahle’u ve netruku men yefcuruke. Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes’â ne nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke. İnne azâbeke bi’l-kuffâri mulhık.”

Mânâsı: “Allâh’ım! Biz Senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı ve bize hidâyet vermeni dileriz. Sana îman ederiz, Sana tövbe ederiz. Sana tevekkül ederiz. Seni senâ ederiz. Bütün hayrın Senden olduğunu bilir ve Sana teşekkür ederiz. Sana nankörlük etmeyiz. ALLAH’ım! Biz ancak Sana ibâdet ederiz. Ve Senin için namaz kılarız ve secde ederiz. Ve Sana koşarız. Severek ibâdet yaparız. Rahmetini umarız. Ve azâbından korkarız. Muhakkak Senin azâbın kâfirlere ulaşır.”

Hanbelî Mezhebinde okunan kunut duâları: Kunut duâsına bu duâ ile başlamakla berâber, daha uzunca yaparlar. Onlara göre kunut duâsının devamı şöyledir:

Resim

“Allahumme’hdinâ fîmen hedeyte ve âfinâ fîmen âfeyte ve tevellenâ fîmen tevelleyte ve bârik lenâ fîmâ a’tayte ve kınâ şerra mâ gadayte inneke subhâneke takdî ve lâ yukdâ aleyke innehû lâ yezillu men vâleyte velâ ye’ızzu men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte. Allâhumme innâ ne’ûzu biridâke min sehatike ve biafvike min ukûbetike ve bike minke lâ nuhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Mânâsı: “ALLAH’ım! Hidâyet buyurduğun kimseler içinde bize de hidâyet nasip eyle! Âfiyet verdiğin kimseler içinde bize de âfiyet ihsan eyle! Kendisine dostluk gösterdiğin kimseler içinde bize de dostlukta bulun! Verdiğin şeylerde bize bereket nasip et ve onları bizim için hayırlı kıl! Hükmettiğin kazâların şerrinden bizi koru! Şüphesiz ki Sen, noksanlıklardan münezzeh olup her şeye hükmedersin. Ve Sana karşı da hükmedilemez. Üstün kıldığın kimse hor ve zelîl olmaz. Alçalttığın kimse de şeref ve izzet bulamaz. Sen kutlusun RABBimiz, Sen yücesin. ALLAH’ım! Biz, gazabından rızâna sığınırız. Cezândan affına sığınırız. Seni hakkıyla övemeyiz. Sen Kendini övdüğün gibisin.”

Şâfiî Mezhebinde okunan kunut duâları: Şâfiîler bu duâya ilâveten şu cümleyi de okurlar:

Resim

“Feleke’l-hamdu alâ mâ gadayte estağfiruke ve etûbu ileyke ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Mânâsı: “ALLAH’ım! Hükmettiğin her şeyle ilgili olarak hamd Sana mahsustur. Sana istiğfar ediyoruz. Sana tövbe ediyoruz. Efendimiz Muhammed’e, O’nun âl ve ashabına salât ve selâm olsun.”
Resim
Kullanıcı avatarı
anlamak
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 546
Kayıt: 12 May 2008, 02:00

Re: KUNUT DUALARımız..

Mesaj gönderen anlamak »

Allâhumme, innâ nesteînuke
ve nestağfiruke
ve nestehdik.
Ve nu’minu bike
ve netûbu ileyk.
Ve netevekkelu aleyke
ve nusnî aleyke'l-hayra
kullehu neşkuruke
ve lâ nekfuruke
ve nahleu
ve netruku men yefcuruk.

ALLAHım!
Senden yardım isteriz,
günahlarımızı bağışlamanı isteriz,
râzı olduğun şeylere hidâyet etmeni isteriz.
Sana inanırız,
ve sana tevbe ederiz.
Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz.
Sana şükrederiz.
Hiçbir nimetini inkâr etmez
ve onları başkasından bilmeyiz.
Ni'metlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Ne güzelmiş. İlk defa okudum sanki. Allah'ım şükürler olsun
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/anlamak.jpg[/img]
Cevapla

“Divanında Sall ve Namaz” sayfasına dön