KULİHVANİ IX DEFTER

Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

KİMİ!..

Kul İhvanî


İnsan binbir âlem aklım şaşıyor
Kimi hayal içre hayal yaşıyor
Kimi şehir şehir hep dolaşıyor
Kimisi kendinde kendin arıyor!..

*

Kimi Canda Cennet meyvelerin yer
Kimisi peşinci avcunda ister
Kimi Acı-tatlı-Ekşi-Tuzlu der
Kimi dört unsurun Tevhid karıyor!..

*

Kimi “Ehl-i Hâl” dir Hâlin bürüyor
Kimisi Elest’ten Mahşer görüyor
Kimi “kara-ak” la Tevhid örüyor
Kimi gündüzüne gece sarıyor!..

*

Kimisi erimiş-akmış çağlıyor
YÂR Derdine düşmüş gönül dağlıyor
Arzdan Arşa ah çekiyor ağlıyor
Kimisi seherin zülfün tarıyor!..

*

Kimi elde “Berat” Hükm-ü Fermanmış
Mukaddes Tûvâ’da Hâl-i Harmanmış
Kimisi “Sîne” de “Tûr” a tırmanmış
Kimi Vaad-i Vuslat HAKK’a varıyor!..

*

İyi dinle SÖZüm gönül kardeşi
HAKK’ın tecellîsi Tevhid Güneşi
Çöktü omzuma Aşkın Ateşi
Saçarlım kar gibi sesiz eriyor!..

*

Kimi “Arı” yedi dağda ballanır
Çileleri çiçek açar allanır
Kimisi avare gezer sallanır
Kimi Aşk Bağında güller deriyor!..

*
Kimi Ahrâr-Ebrâr- Ehlullah Başı
Aşkın Kâbesinde Tevhidin Taşı
Islatmış seherde gözünün yaşı
SIR-AT’ın sırtında SIRRın seriyor!..

*

Kimi OLduğundan GAYRı görünmüş
Kimisi var saç-sakala bürünmüş
Hakk Erenler Sular gibi sürünmüş
Kimi kirin bakmaz, Âşık yeriyor!..

*

Kimi yalan-dolan CANdan bıkarken
Kimi haram ile yüzün yıkarken
Kimi bulduğuna sahip çıkarken
Kimisi varını HAKK’a veriyor!..

*

Rahmet yoğun yağdı Gönül Bendime
Can Ceylanı düştü Aşk kemendime
Kusur görülmesin SÖZüm kendime
Deli gönlüm Edeb İpin kırıyor!..

*

Kimi gönüllere Tevhid ekiyor
Kimi keklik gibi gizli sekiyor
Kimisi İzinden çalı çekiyor
Kimi” Arı” gibi sırrın sırıyor!..

*

Kimisi kendini BİLmiş Efendim
Kendinde RABB’ısın BULmuş Efendim
Kimisi ÖLmeden ÖLmüş Efendim
Kimisi DİRİlmiş Canlar diriyor!..

*

Her zaman her hâlde Tevhid her yerde
Kimisi Hayr eyler Mi’kat Mahşerde
Kimisi Şeytana arkadaş Şerde
Kimisi İblis’ten kalbin koruyor!..

*

İki ata binmiş canlar cabalar
Şehvet-Tamah-Hırsla-Kibri kabalar
Yılan-Çıyan yiyen Hacı Babalar
İyi bildiğini BİZe soruyor!..

*

Buradadır halk iken HAKK’ı yaşamak
“Evvel-Âhir-Bâtın-Zâhir” olan HAKK
UYANıp Tevhidin etmiyor Ahmak
Uykusunda gördüğünü yoruyor!..

*

HAKK Yolun terk edip etrafa bakıp
Üç günlük ÖMR için her şeyin yakıp
Tevbeyi-Tevhidi burada bırakıp
Ham Aklı başına çorap örüyor!..

*

Merkezden Muhite ResimVahdetten Kesret
Muhitten Merkeze Resim Kesretten Vahdet
Ehl-i Hâl hâlinde HAKK hazır elbet
Gönül Güzelini “ÖZ” de görüyor!..

*

Kimisi dönüyor Devran ediyor
Cevlan-ı CÂNÂNda Seyran ediyor
Kimi hayran Olmuş Hayran ediyor
Kimisi dehşette kalmış duruyor!..

*

Kimi Tevhidiyle ÖZün ÖZerken
Tatlı canın Aşk Narına kÖZerken
Kimi bağlarını tek tek çÖZerken
Kimisi kendine tuzak kuruyor!..

*

Kimisi çekilmez bin türlü dertte
Gönüller garibi kalmış gurbette
Ah edip inlerken Hâl-i Hasrette
Kimi Zevk Sazına mızrab vuruyor!..

*

Ümmet-i Muhammed vah BİZe nolmuş?
HAKK boşalmış Kalbden bâtılla dolmuş
Büyüğü küçüğü belirsiz olmuş
Hayret ettim Sahibine ürüyor!..

*

Halkla HAKK Tevhidin yaşamaktır Hac
Muhammedî OLmak ebedî Mi’rac
“Burada kör orda kör!” iki gÖZün aç!
Ölüler ölmüştür şu AN çürüyor!..

*

Uyanın insanlar Muhammed (sav) diri
Âl ü Ehl-i Beyti Gavs-ı Azam Pîri
Kul İhvanî Garib Kervan Kıtmiri
Tevhid bayrağını çekmiş yürüyor!..


28.01.96 23:11
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HU DOST!..

Kulak ver kalbimin Umut “UD” una
Götürsün gönlünü Sırr Hududuna
Korku Ufuğunun HAKK Umudu’na
Kırk kanat kalbinle şimşek çakımak..

*

Hak Muhammed ÖZ Güzelim Efendim
Ehl-i Beyt’e bağlı belim Efendim
Geylanî’den Kuddûs yelim Efendim
Seherin Şeydâsı AŞKı şakımak..

*

Eşya-Olay Bataklığın aşıp da
Özde RABB’ın BULmak bağrın deşip de
İS’nı doğurmak Meryem’leşip de
Tevhidin Tevhidle burada dokumak..

*

Muhabbet mancınık bşına varmak
Varını-yoğunu YÂRine vermek
Nemrud’un Narına rızayla girmek
İbrahim’in Aşk Güllerin kokumak..

*

Aç gÖZün İhvanî etrafına bak!
İmtihan Âlemi Halk içinde HAKK
Nerde İlim-İrade-İdrak-İştirak
Kolay değil Dostum Kur’ân OKUmak..


04.02.96 18:42
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

GURBET…


Ben gurbete gurbet bana eşti Dost
Bütün sırlarımı hsret deşti Dost
Çabalrım yendi başım aştı Dost
Ömrüm Ak Denize batırdı gurbet!..

*

Siladan uzakta Hasret Bayramı
Neşeye sarılı kederli gamı
Yaşarım her gece köyde rüyamı
Umut Uykusuna yatırdı gurbet!..

*

Ömürdür okunana alın yazgısı
Harkese yol oldu kader çizgisi
Çocukken tanıdım sihirli sesi
Gurbet ellerine getirdi gurbet!..

*

Çiğdemli sümbüllü yaylalar vardı
Yörük Dilberleri UMUT sağardı
Kara saçım karlar gibi ağardı
Neyleyim ömrümü bitirdi gurbet!..

*

İçime ağlarım coşup akamam
Çile Kemâlinde bendim yıkamam
Razıyım Hükm-ü HAKK koyup çıkamam
Beni benden aldı yitirdi gurbet!..

*

Kendimden kendime kaçmak isterim
Hasret kapılarım açmak isterim
Kuş gibi sılama uçmak isterim
Taş gibi bağrıma oturdu gurbet!..

*

Âşık Kul İhvanî’m çile yazdırır
DOST’un Değirmeni “BENlik” ezdirir
Başı bağlı koyun gibi gezdirir
gurbetten gurbete götürdü gurbet!..


21.02.96 09:30
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

MERHABA…

Sanamayın bir hayal, hakikattir AŞK
Garibler kalbinde kırk kanattır AŞK
SEVen – SEVilene bir sanattır AŞK
Güllerin koynunda “Hâr” e Merhaba…

*

Aşk Mızrabı Sîne sazın Hallac’ı
Muhammed Sevgisi Muhabbet Tacı
Abdullahla ALLAH Tevhidi = Haccı
HAKK’ın Hareminde “Kâr” e Merhaba…

*

Cehâletin çözmek Aşkın kemâli
Cemâline AYNa Cihan Celâli
“Bilen demez- Diyen bilmez” Sırr-ı ALİ
“Nur” un anası “Nar” “Nâr” e Merhaba…

*

Siz dinleyin SÖZüm garib Kumrular
“BUZ” un BENliğinde çağlayan “SU”lar
Velî eyledi BENi Deli Duygular
Yürek pâre pâre “Pâr” e Merhaba…

*

Kul İhvanî Sefîl Var-Git işine!
Gevme Hükm-ü HAKK’ı kıyma dişine
El SALLar Âşıklar AŞK Gidişine
Giden selvi boylu “Yâr” e Merhaba…


21.02.96 10:25
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ERENLER...

Kesrette vahdetmiş Mecnun Leylâsı
Merkezine Muhit Mestlik Mevlâsı
Umut Ufukların Sevdâ Sahrası
Kendinden korkana serab Erenler…

*

ALLAH âşıkların AŞKa getirmiş
İşlerin Fâili İŞin bitirmiş
“BİLYE” gibi baş-ayağın yitirmiş
Ehl-i Hâlin hâli harab Erenler…

*

Tevhid, sıra sıra dağlar kalbimde
Meler AŞK Ceylanı ağlar kalbimde
HAKK’ın dört ırmağı çağlar kalbimde
Su ile SÜT -BALla ŞARAB Erenler…

*

Tevhiddir parlatan paslı demiri
Kehribâr eyleyen kara kömürü
Peşinde koşulan insan ömürü
Çektikçe çözülen çorab Erenler…

*

Kul İhvanî Sefîl Tevhid dinlimiz
Ehl-i Beyt Muhammed önder-Ünlümüz
UN gibi ezildi yerde gönlümüz
ALİ (kv) nin yattığı TÜRÂB Erenler…


21.02.96 11:00
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

Yâ HAYY!..

Kur’ân Resim Tenzir ile Tebşir
Çağırana AŞK yetişir
Cehennemde Cennet pişir
Ağzınla ye AŞK AŞInı…

*

Aradığın kalbindir BİL!
Cennet sende başka değil
Kendinde kendine eğil!
Kibreyleme eğe başını…

*

Fitne Tezgâhın tarama
Kemâlin seyret karama
Halk HAKK’ın noksan arama
HAKK göze eğme kaşını…

*

HAKK’ta HAKK’tan HAKK’a veril
Un uafak Ol yere seril
ÖLmeden önce ÖL DİRil
Kendin dik mezar taşını…

*

Ehl-i Beyt’e başın bağla!
Geç BUZlluktan Eri çağla!
Sînen Acı Suyun ağla!
EENler silsin yaşını…

*

Geçer Devran oyalanma
Gelen gider kalır sanma
Şeytan Sesine inanma!
Muhammed BİL Dost, Eşini…

*

Ömür Dağları aşarsın
Yol biter hâlin şaşarsın
Gün gelir GÜLüm yaşarsın
Binbir baharın kışını…

*

Hayat HAKK’ tır sanma masal
AKLın eğit tedbirin al!
Zehir-zıkkım Tevhidle bal
Burada bitir İşini…

*

Yavaş yavaş AŞKla, ivme
Ömrün sonu dizin dövme
Dünya zincirini gevme
Harama HAKK’ın dişini…

*

Tevhidindir kisb ü kârin
Elde kalır cümle varın
Başkasından boşal, arın
ALLAH’la doldur boşunu…

*

Devreyle Devranın versin
Seyrini Seyrana sersin
HAKK, Halka Hayran göstersin
Cevlan eyleyen COŞunu…

*

Sonsuz ZEVKe beste Tevhid
Işık – Raksta - Seste Tevhid
Her şeyde - herkeste Tevhid
HAKK HOŞ eylesin hoşunu…

*

Abdullahsın Tevhidin taç
Sabrına selâm mi’raç
Toprak gibi yerlere saç
Yere vermeden döşünü…

*

Kendini BİL hâlinde kal!
Özde Tevhid Deryana dal!
Burada BUL burada SAL!
Cennetlere Can Kuşunu…

*

AŞK Zevki HOŞ, çilesi ZOR
Kul İhvanî BİLene sor!
Uyan artık Tevhidin YOR!
Terkeyle Dünya DÜŞünü…


21.02.96 12:00
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1272

Bilye gibi baş-ayaksız kaldım; duydum, uydum “EMR” e
Hakk Hallacı pamuk gibi “Kâl” den “Hâl” e attı “BEN “i
ALLAH’ın soy adın sordu, Almanya’dan yeğen EMRE
“AHAD değil Celâl Kürsî” i, Allahça’da sattı Beni!...


27.02.96 09:30


Kız kardeşim Hacerin küçük oğlu Emre 4 yaşında yoktu.
Hacer bir gece telefonla beni arayıp:
“Bu Emrecik bir şeyler sormakta ve sana telefon etmemi istemekte bak görüş abi!” dedi.
Emre : “Dayııı! Allah’ın soyadı nedir?” dedi.
Birden afalladım, şaşırdım ve ilk aklıma geleni rahatça söyledim:
“AHAD” dedim.
Emre : “Hiç de bilemedin dayı AHAD değil ki Celâl Kürsîdir!” dedi.
Ben de : “pes doğrusu dedim. Gerçekten ALLAH denince Celle Celâlihu! deriz” dedim..
Emre : “Dayııı! Allah hangi dili konuşur? Benim doktorum Rişş bilemedi?”
Ben de bilememiş bir şey diyememiştim…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1273

Reyhan-ı kenân-ı Rifaî, Gönül Goncam Garibi Dost
Âşık razı Hükm-ü HAKK’a, Ehl-i Harabat Habibi Dost
Dost Diyârın diz çökeni, garib gönlüm Tabibi Dost
Duanı bekler İhvanî, Tekmil-i Tevhid Sahibi Dost…


27.02.96 14:09 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1274

Ben SENde SEN Bende gibi
İkimiz BİR tende gibi
Kûn fe yekûn Resim Oluş SIRRı
Men Ena? Hüve MEN? De gibi…


27.02.96 18:18

İntizamlılık
Karar ve İrade
Yeterlilik
Samimiyet
Kendine hakim Olmak
Temiz ve Pâk Olmak
Namuslu ve şerefli Olmak…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

GÖRMEDİK..

Eser deli rüzgâr KABa koyulmaz
Âşıkasan amel et SÖZe doyulmaz
Kulağın kurşunlu SESin duyulmaz
Âmâ gözlerini ağlar görmedik!...

*

ERenler İlinde görülmemişsin
Sıddık Secdesinde serilmemişsin
Öldüğün anladık DİRİlmemişsin
Başına karalar bağlar görmedik!...

*

Halk mıdır HAKK mıdır teline vuran
Olurun Olmazın peşin koşturan
Nerde Sîne Sazın, Canın coşturan
ÇİLEler çileyip çağlar görmedik!...

*

Cânân’ın Can Evde ananlar gibi
Tatlı Canın nara bananlar gibi
Kendi ateşinde yananlar gibi
Derdiyle döşünü dağlar görmedik!...

*

Yürü git işine İhvanî gâfil
SEVene SEVilen ezelden kefil
Gezdik şu Cihanı, sen gibi Sefîl
Divâne gönlünü eğler görmedik!...


04. 03. 96 14:57
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

TEVHİDE GEL GEL!..

Her tohum gerçek
Her gerçek çiçek
Meyve verecek
Tevhide gel gel!..

*

Ustasız Çırak
Menzilin ırak
Boş lafı bırak
Tevhide gel gel!..

*

Söz-Sohbet-Zevk-Haz
AŞKta Naz-Niyaz
İKİlik Olmaz
Tevhide gel gel!..

*

Seherin SESi
Rahmân nefesi
AŞK’ın Kafesi
Tevhide gel gel!..

*

Âşığın rengi
Altının dengi
AŞK’ın mihengi
Tevhide gel gel!..

*

İLİM ibreti
HAKK’ın Hikmeti
Hanif Milleti
Tevhide gel gel!..

*

ÖL Resim Diril Resim Yürü
SIRRını bürü
ZEVkten ötürü
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ ı duymaya
HAKK’ a uymaya
Halkı saymaya
Tevhide gel gel!..

*

Mâşuk Cefâsı
Âşık Vefâsı
Sırrın Sefâsı
Tevhide gel gel!..

*

Günler uçuyor
Ömür geçiyor
Dinle, ne diyor
Tevhide gel gel!..

*

Âşıksan güle
Dön de gel küle
“BİLE” ler “İLE”
Tevhide gel gel!..

*

Kesb-i Kemâl BUL!
Seyr-i Cemâl BUL!
HAKK’ la hemhâl BUL!
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın yurdu CAN
DİN Resim NEFSe Vicdan
Can Evi Cânân
Tevhide gel gel!..

*

Sırr Sarfı ALLAH
Zevk Zarfı ALLAH
Her harfi ALLAH
Tevhide gel gel!..

*

Mecnun’da Leylâ
Leylâ’da Mevlâ
Bir kara Sevdâ
Tevhide gel gel!..

*

İbrahim Dili
AŞK İsmaili
Vuslat Menzili
Tevhide gel gel!..

*

AŞK’ın Yüreği
DİN’in Direği
KULluk gereği
Tevhide gel gel!..

*

Seher Sürûru
İsarafil Sûr’u
Muhammed Nuru
Tevhide gel gel!..

*

Kalbin Mahremi
ERenler Demi
Hacer Zemzemi
Tevhide gel gel!..

*

DUYuş Uyuşu
Sıdk ile Huşu
Gel Anka Kuşu
Tevhide gel gel!..

*

Temelin Taşı
Âşıklar Aşı
Zikirler başı
Tevhide gel gel!..

*

Tûr isen Musa
Musa’ysan Asa
İlahî Yasa
Tevhide gel gel!..

*

Naleyn’in çıkar
Yolunu tıkar
AŞK Kalbin yıkar
Tevhide gel gel!..

*

Kemâlât Tacı
Kulluk Mi’racı
SIRRın Sertacı
Tevhide gel gel!..

*

Tefekkür Tası
HAKK’ın Boyası
Dinin Yuvası
Tevhide gel gel!..

*

“VAR”ın “VAR”ına
AŞK Diyarına
Koma yarına
Tevhide gel gel!..

*

Yunus Balığı
Birlik Bölüğü
İğne Deliği
Tevhide gel gel!..

*

Kimsin? Kim değil?
Kendine eğil!
Kendi kendin BİL!
Tevhide gel gel!..

*

Zikreyle safî
Cehr ile hafî
Ar etme Sufî
Tevhide gel gel!..

*

Derunî duyu
Yusuf’a kuyu
Zemzemdir SUyu
Tevhide gel gel!..

*

Can-Cânân bağı
Şe’en Şafağı
AŞK’ın Sancağı
Tevhide gel gel!..

*

SEVenin YÂRi
SEVilen VARı
AŞK Anahtarı
Tevhide gel gel!..

*

NEŞRin Bestesi
HAŞRın Sûr Sesi
Kalbin Nefesi
Tevhide gel gel!..

*

HAKK’ın Hecesi
Vuslat Gecesi
AŞK Bilmecesi
Tevhide gel gel!..

*

Sıdıklar Zikri
Salihler Fikri
Şehidler Şükrü
Tevhide gel gel!..

*

Gel yıka kiri
OL Dâim diri
Zuhur Zinciri
Tevhide gel gel!..

*

Akasaray-Borda
Zuhurat zorda
Alkızıl korda
Tevhide gel gel!..

*

Mi’rat Muhammed
Doğdu Muhabbet
EZELde EBED
Tevhide gel gel!..

*

Ashab ULUsu
AŞK’ın ALİ’si
Vuslat Velîsi
Tevhide gel gel!..

*

Fatma Betülü
Gönüller Gülü
Birlik Bülbülü
Tevhide gel gel!..

*

Hasan – Hüseyin
Zeynel Abidin
AŞK’ıyla bu Din
Tevhide gel gel!..

*

Nurun Nâdiri
Târik Kadirî
Geylanî Pîri
Tevhide gel gel!..

*

Kuddusî kolu
Çileler dolu
Ehl-i Beyt Yolu
Tevhide gel gel!..

*

ÇİLEye Çoban
Dost Garib Osman
El ver!.. El Aman!
Tevhide gel gel!..

*

Git – gez Cihanı
Gör her ŞEY fâni
Sefîl İhvanî
Tevhide gel gel!..


06. 03. 96 08:12 dr.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂR..

Ayrılık âlemi her zerre ayrı
Cânân Cem’i Canda şer ile hayrı
Sistemin sırları sırtımda gayrı
Akıl Ülkesinde ağlıyorum YÂR..

*

Çekenle çekilen çektiren bile
AŞK HAKK’la hayattır gelir mi dile
Buz dağı kalbimi döndürdün sele
Kara gözlerimden çağlıyorum YÂR..

*

Yersiz-yurtsuz rüzgâr gibi eserim
“AKL”ı Arzdan alır Arşa asarım
“Heyaman” hâlinde “SEN”le “Basar”ım
Başım bağsız bağla bağlıyorum YÂR..

*

Ne Olur bir tanem naz eylemesen
Niyazım ah ü zâr saz eylemesen
Garibim gurbette.. “ÖL!.. Diril!” desen
Hâlimi hasretle dağlıyorum YÂR..

*

Gerçi biliyorum gel demezsin yâ!
Gizlice kapımı çal demezsin yâ!
Bu gece gönlümde kal demezsin yâ!
Divâne gönlünü eğliyorum YÂR..

*

İhvanî ham AKLın Kâmil eylesen
Meryem’in İSA’ya Hâmil eylesen
Can evin Cânân’a Cemil eylesen
Vallahi ben SENi yeğliyorum YÂR..


07. 03. 96 08:10
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ÖL! – DİRİL!..

AR etmedim yedim AŞK’ın Aşını
Alnımda taşıdım Mezar Taşımı
Dertsizler soruyor Gözüm Yaşını
Ayıp değil “ÖLü Evi” nde ağlarım!..

*

“Hev┠m Dört Unsurum dünyayla kardı
Kuraklık-Kısırlık kalbimi sardı
Bir zaman “DİRİ” ydim, TEVHİDim vardı
BEN kendi kendime kara bağlarım!..

*

Kendimde kendimi bilirsem eğer
RABB’ımla körkütük Olursam eğer
Rahmân’ımdan Rahmet bursam eğer
Çile Çarşısında coşar çağlarım!..

*

Kendime KUL oldum SÖZüm duyamam
Hızır=Hazır BULsam, HAKK’a uyamam
“Cânâna Can…” derim, ceket soyamam
Muhabette mahzûn AKIL Dağlarım…

*

Yedi telli sazla SÖZlediğim YÂR
Gel gayrı Özümden Özlediğim YÂR
İhvanî’m yolunu gÖZledeiğim YÂR
Hasrette Gurbette gönül eğlerim…


O8. 03. 96 13:30
(Cuma.. Rahmetli âmâ Said Canla)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

BOZULDU!..

Ağyârine mâni’
Efradına câmi’…


BENlik Sahnesine saray yaptırdık
AKLı ham Olanı “LAF”a taptırdık
Söz-Sohbeti soytarıya kaptırdık
ZEVKler zehir oldu Hazlar Bozuldu!..

*

Doktor deli ateş batı yaraya
Kalb geride AKIL girdi araya
Mide, Kıble oldu.. Niyaz, paraya
Edâlar işveler Nazlar Bozuldu!..

*

Ham Akıla Kâmil Okul var iken
Kitab-Sünnet Hükmü, kisb ü kâr iken
Yedi sesle yedi vakti YÂR iken
Mızrab murdar oldu Sazlar Bozuldu!..

*

İlim – İradeyle – İdarak – İştirak
HAKK’ta, HAKK’tan, HAKK’a, HAKK iledir Hakk
Dört mevsimi Tevhid edip yaşamak
Karakış azdırdı… Yazlar Bozuldu!..

*

Tevhid Tohumunu hergele vurdu
Yas yerine döndü YÂRimin Yurdu
Çobanın güdüyot kuzusu-kurdu
Oğlanlar olumsuz - Kızlar Bozuldu!..

*

Kalb Kazanı çatlak AKIL yok tasta
Muhabbet Mahsülsüz, tarlalar yasta
Ekeni – dikeni – kabuğu hasta
Çekirdek çürüyor!.. ÖZler Bozuldu!..

*

Nerede Tenezzül nerede Ürûc?
Peykperest-Lafazan, zâtın hurûc
“ABD” la ALLAH Tevhidinde Hacc-Oruc
Namaz-Zekat netsin SÖZler Bozuldu!..

*

NEFSin okşamazsam kaşın asıyor!
“Üfür!.” Desem Dine küfür kusuyor!
Bulut-Buhar, Suya dargın küsüyor!
Şeriat Adamı… BUZlar Bozuldu!..

*

“ANKA” yı kaybettik nerde “NUN” la “KAF”
“KÂL” le değil “HÂL” le geri alan “LAF”
Ne çâre Ey SULTAN, koktu her taraf
Gayrı kâr etmiyor, TUZlar Bozuldu!..

*

İhvanî Kıtmîr’im kalmam aşağı
Ehl-i Beyt Elinde belim kuşağı
“AHMED” i taşlıyor İblis Uşağı
Utanmaz arlanmaz YÜZler Bozuldu!..


O8. 03. 96 16:23
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

O YERDE!..

Tevhid, Oluş Sırrı… Kim, kime verir
Tevhid Sığcında Kalb Dağı erir
Canevi Cennettir, Tevhid yeşerir
DERVİŞin göz yaşın döktüğü yerde…

*

Ehl-i Hâl hemdemdir, hâline kanar
Gönül gurbetinde “YÂR” ini anar
Bin Cehennem söner, bin Cennet yanar
“YÂR” in göz ucuyla baktığı yerde…

*

“DENGE” deli Olur, “DÜZEN” devrilir
Kendi ateşinde YÜREK kavrulur
ÇİLE çiçek açar SABUR savrulur
AŞKın Şimşeğini baktığı yerde…

*

Her NİYYET her işte, NEFİSten Nefes
ÖZünün EMRinde duyduğun her SES
Elbet biçeceğin bulacak herkes
Kendi elleriyle ektiği yerde…

*

Can Cevr-i Cihanı, bu Çark-ı Çile
Tasavvuf, Hâl İlmi.. gelir mi dile
Tevhid Tekliğinde çektiren BİLE
Çekenini ÇİLEyi çektiği yerde…

*

Kibirli Resim kilitli, “SÖZ” mü alacak?
Belâ Bazarına “BAŞ” mı salacak?
ÖLüydü, Ölecek.. leşi kalacak?
Câhilin Canın çıktığı yerde…

*

Kimin İHYA eder, kimin saptırır
Kimisini kendi AKLına taptırır
RABBım “HALİL” ine “KÂBE” yaptırır
Sîne Putlarının yıktığı yerde…

*

AKLın önündeki ÇİLEler çağın
AŞK ile eritip Benlik BUZ Dağın
ÖMRünün Özeti Tevhid Sancağın
Kemâl Kıblesine diktiği yerde…

*

HAKK’ın HİRAsında “İKR” OKUsu
İlmek ilmek Tevhid, DOST’un dokusu
Ne gübre Olur ne de GÜLün kokusu
Rıza Reyhanın koktuğu yerde…

*

Söylemesem yazık.. söylesem Ardır
“Nurun alâ NUR” un anası NARdır
Sekiz cennet yedi Cehennem vardır
Kul İhvanî’m boyun büktüğü yerde…

10. 03. 96 19:23
En son Hakan tarafından 08 Eyl 2009, 08:29 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EY DOST!

Ger Firavun ger Musa’sın
Ne giysen tanırem SENİ..
Nâr-ı odun, Mâr- ı ASA’sın
Bende, Benden, Bana, Beni
Sende, Senden, Sana, Seni

*

ATEŞsiz ODUNa üfleme!
Şiş başka şişman başkadır
“Fikrî Bakışım var!” deme
Sırr AKLa değil AŞKadır
KEŞF, Kalbî Olan meşkedir…

*

Üsul Resim Vüsul… Yol Resim Yolunca
İlim – İradeyle – İdrak
Ehl-i Kâl à Ehl-i Hâl olunca
Kemâl-i Tevhid = İştirak
Mâhiyyet Hak.. Hüviyet hak…

*

Gayrı bir şâhid arama
Şâhidi oldunsa “Bir kez”
Sus da seyret!.. Tel tarama
Dönsün Muhit, Dursun MERKEZ
Tevhid Tavafında bin kez…


Kıtmîrî Kul İhvanî’yem
Nur-i AYN-ı Arabî’yem
“ASL” ım Bâki, Ben fâniyem
Melamîyem.. Harabîyem..
Türabîyem.. Şarabîyem..


14. 03. 96 14:48

Muhitte..lâ ilahe
Merkezde.. illâ Allah..


Akıl Resim Akl Resim Ikal : Bağ, kayd, bukağı
Aklın şanı : Takyid=kayıdlamak, sınırlamak.
Âkil…. AKIL : Bir akideye tahsis eder, bağlar….Takyid..
Ârif…. KALB : her bir akidede müşâhede eder , İlahî Aşk serbest bırakır…. Itlak..
KALB : Bâtılı tavrında inkâr etmez..


HAKK : Ârif inkâr olunmayan ma’ruftur.
EHL-İ MA’RUF : Dört Âlemde Ehl-i Ma’ruftur..
Dört Âlem : Her şeyde – Her yerde - Her zamanda - Her hâlde


Resim “kalb sahibi olanlar için..” (Kaf 50/37)

KALB :
Yürek, gönül.. Her şeyin ortası
Halden hale değiştirme MERKEZi
Çevrim çemberi Merkezi

Devreden Devranın dönmeyen DEVRi
Seyreden Seyranın sönmeyen SEYRi
Cevleden Cevlanın dinmeyen CEVLi
Hayreden Hayranın kanmayan HAYRı..


Dimağ : Hislerin Mebde’i
Kalb : Kuvvanın Mebde’i


KALB :
Daima değişen Şe’en Şafağı
Hep hareketli ve bereketli El Berr Biri..
Meşer (dağılım) – Mahşer (toplanım) Meclisi
Mârifet-i İlahî Mahalli..
Tevhid Dolaşım Organı – Din Kanının pompası..
Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır
Ruh
Kalb
Nefs
Beden..


Küçük Tevhid Dolaşımı :
Beden ile Nefs arasında Küçük Tevhid Dolaşımı Akılladır-Meşkledir…


Büyük Tevhid Dolaşımı :
Kalbdeb başlayıp Küçük Tevhid Dolaşımınıda içine alıp kalbde biten
Büyük Tevhid Dolaşımı Nakilledir-Aşkladır…


Bu iki Dolaşımın Tevhidi Olan TEVHİDe İştirak Nur-u Mimledir ve Ruh işidir..

Ruh : HAKK Makamıdır
Kalb : Mukırr Makamıdır
Nefs : Ârif Makamıdır
Beden : Âlim Makamıdır bilinir..


Bendenden başlayan bu yüce Urûc : Hazz-ı Şühûddur…

Kalb: Her AN Değişen ve Değiştiren Makamıdır.


Ârif :
Bir yüzü inkâra “Lâ İlahe!” ye bakar.
Bir yüzü ikrâra “İllâ ALLAH!” a bakar..


Ârif :
Zâhir – Bâtın Sınırında sukuttadır.
Hakk’ta Hakk’tan Hakk’a Hakk’la Hakk’tadır…


AKIL :
Felsefenin kandırmaya
Tasavvufun inandırmaya çalıştığı imtihan aracı…


AKIL :
Bir cevherdir ki çokluğu ve azlığı idrak eder, cisme alâkası yoktur.


MUHİT : Mahiyyet….. “İLE”lik…“Lâ İlahe!”
MERKEZ : Hüviyyet….. “BİLE”lik…“İllâ ALLAH!”


“İLE”lik : Parmak-Yüzük gibi.. devr-hareket…yakîn…
“BİLE”lik : Et-Tırnak gibi… sübut-sabitlik…şühûd…


Mârifetin Perdesi : kendin bilmeyen NEFStir.
NEFS Akılla : HALKî Nefs vechini bilir.
NEFS Nakille : HAKKî Nefs vechini bilir.


ResimResûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu : Nefsini tanıyan kimse Rabbini tanımış olur.” buyurmuştur. (Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II/343 (2532)


Bir ricam var benim Senden
Aşk Atamız Ebu Meyden
Ruhun şâd olsun Efendim
BENlik Perdem kaldır BENden!..

15.03.96 10: 06
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ MÜHEYMİN!..

“Lâ ilâhe” Akıl “Zarf”in
Seyranda soydum Sûretin
“İllâ Allah” Keşif “Harf”in
Hayranda Sırr-ı Sîretin…

*

Oturmuşum “Ben Dağı” na
Her nefes Var-Yok OL-AN kim?
Halk-ı Cedid Bardağına
Boşalıp yine dOL-AN kim?..

*

HAKK’sız Hükm-ü Bâtıl olur
Aşk Kazanı Akıl Tasların
HAKK’la “ASL”a vasıl olur
Gayb âlemi, HAKK Hasların…

*

Seyret, Eser-sanatkârın
İlmel ilmek, nakış nakış
Sebebi YÂR, Yoğun-Varın
Muhitten Merkeze bakış…

*

Dört gözün aç Kul İhvanî
Sen yolcusun her ÂN Şehir
“VAR”ın varın seyret!
Ummana akan bir nehir…


14. 03. 96 16:23
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1275

AKIL “Araz” iki zamanda Bâki kalmaz
İlahî AŞK “Cevher” hiçbir zaman Fâni Olmaz
Can Olan Cânân Şuûru, Şe’en-i Şah halk-ı Cedid
Farkına var FAKR’ın.. Şüphe eden HAKK’ı BULmaz..


14. 03. 96 16:44

Araz : … Âdem – Âlem…
Cevher : Adem – AHAD cc.
Şe’en-i Şah : … Rahmân 55/29
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

YÂ SUBHÂN YÂ KUDDÛS!..

“Tüm” den “TEK” i bil!
“TEK” ten“Tüm” ü bul!
“Hiç” ten “Hep” e koş!
Her “Hiç” “Hep” değil!..

*

Sensin bana Harf
Benim sana Zarf
HAKK’tan HAKK’a HAKK
Seyrandaki Sarf…

*

Teşbihte Tenzih
Tenzihte Teşbih
Aklın Tevhidi
Bu Teşbih Tenzih…

*


Nefis Bedenle
Ruhunu Gönle
HAKK’ı Tevhid et!
Özünü dinle…

*

Sefil İhvanî
Gafil İhvanî
“Kul”una “RABB”i
Kefil İhvanî…


22. 03. 96 10:05
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

OLURSUN…

Şaştım sana deli gönlüm
Yersiz yurdun yeli gönlüm
İki gözüm seli gönlüm
Boz bulanık al olursun…

*

Arı Dilinde Baharsın
Hay Allah! Neşe saçarsın
Yedi dağ çiçek açarsın
Aşkta Oğul Bal olursun…

*

Geçmiş sende gelecekte
elAN OL-AN, çekirdekte
yeşil yaprakta çiçekte
kökle gövde dal olursun…

*

Gâhi yaza gâhi kışa
Bir tatlı-acı bakışa
Vurusun iniş-çıkışa
Hâl içinde Hal olursun…

*

Aşk denen Aklın Orucu
Sendedir, İnzal Ürûcu
Gezip tozup edip Rücû’
Yine Mevlâ mal olursun…

*

“SU” sun Fıtrat Fıratı’nda
Göz yaşı, Aş Kıratı’nda
Âşıkların Sır-Atı’nda
Dört mıh ile Nal olursun…

*

Ahmak senken Âşık senken
Beyti senken Eşik senken
Salladığın Beşik senken
Kendi elinde Sal olursun…

*

Defter diye dürdüğünde
Şâhidisin gördüğünde
İlmek ilmek ördüğünde
YÂR omzunda Şal olursun…

*

Cânânsız Can, çile iken
Yüzük gibi “İle” iken
Et _tırnakla “Bile” iken
Ayrı düşer “El” olursun…

*

Yüreğimde ağı gibi
Bana “benlik Bağı” gibi
Erirsin Buz Dağı gibi
Gözlerimde sel olursun…

*

Sazımsın sözüm çaldığım
Özümde hasret kaldığım
Yârin kokusun aldığım
Esen Seher Yel olursun…

*

Bu Beden sana kafesken
Senden duyduğum şey “Ses” ken
Yaşadığım her nefesken
Geçip giden yıl olursun…

*

Kuddûs’un Subbûh Sabahı
Bağrı yanıkların ahı
Derunî Dost’un Dergâhı
Dervişlere dil olursun…

*

Bazen düşüp deli derde
Dersin : “Sevdâ var da Serde”
Ezilip toz gibi yerde
Câhillere yol olursun…

*

Oturup “Tevhid Anı” na
Canın verip Cânân’ına
İmam-ı Şehid kanına
Kâr ü Belâ çöl olursun…

*

Kıyamda Kul secde Sultan
Rüku’ iki âlem tutan
Kendi değerini yutan
Atlas – İpek – Çul olursun…

*

“Ezel-Ebed-AN” a gelip
Kendinde kendini bilip
RABb’ı Rızasında bulup
Kemâl ile “KUL” olursun…

*

“Alışıp Alkış-Azar’a
AYNa olup Tezat-Nazara
Gâhi girersin Bazara
Altın – Akçe- Pul olursun…

*

Kirliler sende arınır
Tertemiz olup durunur
Aşk güneşinde kurunur
Al yanakta GÜL olursun…

*

Saltanat Sırrın söyledi
AHAD’ın ARŞ’ta AHMED’i
“Âşık, Nur-i AYNım!” dedi
Muhammedî Tül olursun…

*

Zehir sensin Zemzem sensin
“AYNî-GAYRî”de dem sensin
Hem sen değilsin hem sensin
ZEVK Ehline zül olursun…

*

Âşıkların yüzün kiri
Ehl-i Beyt’in Yol Kıtmiri
Kul İhvanî desem DİRİ
Kızıl kora kül olursun…


22. 03. 96 16:38


05 Nisan – 07 Mayıs Hacc Ziyaretimiz…
Emine Anam, Fatma eşim, Nadire baldızımla…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST I

AŞK Kervanın Kıtmiriyim
Serserilerden Biriyim
Ölümem sürünür.. Diriyim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Tevhid Dağında ünlerim
İner Sahile dinlerim
İt Ağrım vardır inlerim
Çenileyi… Çenileyi…

*

Yâr mi Bana, ben Yâre mi?
Yâr mi, dert eden çâre mi?
Kabuk bağlayan yâremi
Yenileyi… Yenileyi…

*

Yâr yâdına yanıyorum
Her an adın anıyorum
Canım kora banıyorum
İnileyi… İnileyi…

*

İhvanî’m kerem koluna
Çağırıyor sağ-soluna
Eşi, dostu HAKK Yoluna
Ünüleyi… Ünüleyi…


30. 05. 96 13:47
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST II

Beden Bahçesinde gönül güzelde
Geçiyor günlerim Tevhid tezelde
Yâr ile BİLEydik Ebed-Ezelde
İKİlik gözüyle bakıldık Hayy Dost!..

*

Bir kuş uçmaz kervan geçmeze yattık
Duymayı uymayı uykuya attık
Ayılmadı AKIL battıkça battık
BENlik batağına çakıldık Hayy Dost!..


*

Saf sîneler duyar Subhân Sırr Sesin
Ruhların gıdası Rahmân Nefesin
Ensemizde bulduk.. Tevhid Tekmesin
Çile Çukuruna kakıldık Hayy Dost!..

*

Sevgi süzgecinde sırlar süzüldük
SEVdik de SEVildik üzdük üzüldük
Tevhid Bıçağıyla yüz kez yüzüldük
Çile çengeline takıldık Hayy Dost!..

*

Hâlde hemdem olduk haslar hasına
Derdimiz zevk ettik Gönül Tasına
Tevhid Tohumuyduk Aşk Tarlasına
Eren Elleriyle ekildik Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Akla kara gibi inkârla İkrâr
Çile çıkrığında büküldük Hayy Dost!..


31. 05. 96 16:00
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1276

Kul İhvanî Sefil işin ah ü zâr
Başta Yâr belâsı gönlünde efkâr
Giden gitti resmi kaldı yâdigâr
Alnında Muhabbet Mührü Efendim…


31. 05. 96 16:00

Hacı Osaman Efendimiz 1996 yılında Hacda Cidde’de HAKK’a yürüdü..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

HAYY DOST III

Yolum düştü bir yolsuzun yurduna
Düşürdü gönlümü sevda derdine
Attı beni karlı dağlar ardına
Her nefeste adın andığım Hayy Dost!..

*

Sardı sır sevdası dört bir yanımı
Midemden Kalbime akan kanımı
Cânân’ın Kâbesi kıble canımı
Aşkın Ateşine bandığım Hayy Dost!..

*

Döndüren dönene her yerde yöndü
Merkezden bakana muhiti öndü
Sekiz köşe KÂBEm, BİLyeye döndü
Lütfuna kahrına kandığım Hayy Dost!..

*

Cevr-i Cihan Çark-ı Çile hoşuyum
Melâmet mestiyim “SIRR” sarhoşuyum
Kanatlarım yanmaz “Ateş Kuşu” yum
Ahmak olan sanır yandığım Hayy Dost!..

*

Dinlerim… İnleyen Sîne Sazımdır
Ağlayıp-güldüğüm Niyaz-Nazımdır
Hamdolsun razıyım alın yazımdır
Velîdir-Delidir!.. Dendiğim Hayy Dost!..

*

Şartsız şarttır Tevhid Aşkın başıdır
Cihanda Cevlanım, Aşk Telaşıdır
Garib gönlüm Âriflerin “Aşı” dır
Sevda Sofrasında yendiğim Hayy Dost!..

*

Salâtta “Kibriyâ-Azamet” senin
“Ulviyet” iklimi çifte secdenin
İnerken çıkılan Sırr Merdivenin
Mi’rac makamına indiğim Hayy Dost!..

*

SEV en-SEVilendir… Seni SEVmişim
Sende-Senden-Sana… Gidiş-gelişim
Ne benim elimde ne benim işim
“Beden Bineği” ne bindiğim Hayy Dost!..

*

Aşk ü Cezbe ile coşarsa canım
Zühd ü Takvâ, Sıdk ü Huşû’ her Anım
Havf ü Recâ arasında şaşkınım
Şu gurbet ellerde sindiğim Hayy Dost!..

*

SEVenin ömrüdür Aşk İçeceği
SEVilene teslim… Aşkın Gerçeği
Yüreğim çağıran Çile Çiçeği
Derdin dallarına konduğum Hayy Dost!..

*

Beden-Nefis sussa sesim çınlamaz
Ruhun rızasını kalb yalanlamaz
Anlatsam boşuna AKIL anlamaz
Kızıl kor içinde donduğum Hayy Dost!..

*

“DUYdum-Uydum SIRRı” Subhân Nefesi
ÂLEMde ÂDEMin akseden SESi
Her “MİL”in Merkezi Muhit Kâbesi
“Dönmeyen” e Tavaf döndüğüm Hayy Dost!..

*

AŞKla erinmezse HAKK’a akılmaz
AŞK yolunda âşıkahın bakılmaz
Odun olan yanar, küller yakılmaz
“O” ndandır yandığım- söndüğüm Hayy Dost!..

*

Ham akıl ahmağın, odunu kömür
Âşığın AŞKıyla aşınır demir
AHMED’in Dilinden AHADÎ Emir
Yolsuzun yolunu yöndüğüm Hayy Dost!..

*

Kul İhvanî ezel Melamî Mirim
Tevhid Kervanında ebed Kıtmirim
Ağız benim, SÖZün Sahibi PÎRim
Huzr-u Âlinize sunduğum Hayy Dost!..


07. 06. 96 10:43
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4287
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1277

Bunca EŞYÂ bunca OLAY, Şehâdet şehrine şaştım
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile acılarına alıştım
Sürttü burnumzu ZAMAN, mekanında Kul İhvanî
“OLsun!.. Olmasın!..” dan geçtim, “OL-ÂN” larına karıştım..


11. 06. 96 13:52
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni ŞİİR ve ZEVKleri” sayfasına dön