KuL İhvÂNi KİMdir?

Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

İnsÂN DÜŞünen bir İNSÂNdır!.
Kul ihvÂNi..

Resim

SıRR-ı SıFıR SEFER TASı
ceNNette HaVVA ELMASı
!.

Resim

Eski mÂ-siVÂ mÂ-SÂLLım..
YeşiL ELmam.. kARADUTum!.

Resim

DER-di DELim güverCİNim
EZ-EL-EbED bENim DİNim!.


7 tELLi kul ihvÂNim!.

ResÛL-ALLAH!. BİZ BİR-İZ >BİR
BİLmez İDim ->KİMdir ki -> PÎR
>kUYruğun DİKti de >K ı t M Î R
->“B A Ş I”nı EYdi.. -> ihvÂNim!..


*

KARADUTum ->çatAL kARAm
>kANı hİÇ DİNmeyEN yARAm
Kâr-ü-beLÂm AŞK MaskARAm
“kuL-İLâH” NEYdi ->ihvÂNim?!.

*

SÎNe SAZın ->SıRR TELİnde
“EZEL–EBED” -> MeSELİnde
->YED’-i ReNk >VELî ELİnde
sİMsiyAH NEYdi -> ihvÂNim?!.

*

DELi BüLBüL -> Öte!. Öte!.
KÂRİBim ->KÂBımdan öte
“Mûtû kable -> en temûte”
Zevk-i AHh! NEYdi ->ihvÂNim?!.

*

“OLsun! OLmasın!”a OTURup
“OL-ÂN HaKk”a divÂN KURup
-> ELini -> BAŞI-na -> VURup
“hayy ALLAH!.” NEYdi ->ihvÂNim!.


*


SÖZ ki ->ÇOĞ-un AZ-ındaki
-> NAZLı YÂR BOĞazı-ndaki
->UStuRA-nın ->AĞZI-ndaki
“vAH ki vAH!” NEYdi ihvÂNim?!.

*

ÜZüLmek NE?. ÜZmek NEYdi?
->SıRR-SıFıR sÜZmek NEYdi?
SeBBeha Ne?. yÜZmek NEYdi?
SıR SabAH NEYdi ->ihvÂNim?!.


*

ŞeHVeti ->ŞeHÂDet TASı
ÂDEM-in SeLÂM SeLmÂ-sı
HAVVA-nın ->YEşiL ELmÂsı
GüzergÂH NEYdi >ihvÂNim?!.


*

->İLk ÇEKiLen ACI NEdir?
ÂDEM-HAVVA HAC-ı NEdir?
ÇİLE -> ÇoCuK TÂC-ı NEdir?
HiZBULLAH NEYdi >ihvÂNim?!.

*

“O AĞAÇ”-ın -> taHTı-ndaki
AŞKa LÂzım -> baHTı-ndaki
Abd-in ->RABB’a aHTı-ndaki
sıRR seLÂH NEYdi >ihvÂNim?!.


*

>TeKVîN-i KÛNu Hak Kadın
>SiMSiyAH ZüLFü Ak Kadın
>ceNNetteki >ÇıpLak Kadın
fıRR feLÂH NEYdi >ihvÂNim?!.


*

YEşiL ELm ->kARADUT mu?
KORKu DOĞurAN >UMUT mu?
SOYut SANıLan -> SoMUT mu?
->GİZergÂH NEYdi ->ihvÂNim?!.


*

“AK DELik”Le ->“KARA DELik”
>kÖLE kİMdi? ->kİMdi MELÎk?
KIZgın HaDÎD >“SU”da >ÇELik
>mEYL-i MâH NEYdi ->ihvÂNim?!.

*

GEÇmiş - GELecek ->şu ÂNda
cÂN-cÂNÂN CEM’i -> insÂNda
“OLsun! OLmasın!” >OL-ÂNda
->Yâ ERvÂH NEYdi ->ihvÂNim?!.

*

“AnA RaHMi”-nde -> AYAĞım
BAŞım MeZÂRda ve >SAĞımım
->yiNE ->sAHil!. ->ÇİLE ÇAĞım
“ah ki >vAH!” NEYdi ->ihvÂNim?!.


*

“OLsun! OLmasın!” ->bOHçası
“OL-ÂN”-Lar ->AYNen ŞÂHçası
->cÂNLara ->“ceNNet bAHçası”
DERd DERgâh NEYdi ->ihvÂNim?!.

*

mAksad Ne ->GİDiş-GELişte?
->SÖZün sÖYLe >ÖZde Pişte
->İmkÂNLa ->İmtihÂN >İşte
RaBB’a RâH NEYdi ->ihvÂNim?!.


*

KUL ihvÂNim SER-SERimİZ
->E B E D î ->EZeL BERİmİZ
RABB’a ->RaSÛL REHBeRimİZ
->ÂLİ ŞÂH NEYdi ->ihvÂNim?!.


celle celâluhu
sallallahu aleyhi ve sellem
kerremullahi veche. OL-ÂNda..

30.07.14 -11:48
..antalya….
..yiNE Lâ-RÂ shLLri.. emrnnnşn..mÂ-siVÂ: ALLAH celle celâluhu dan gAYRısı.. KüLlî Şeyy..
Mâ-SiVÂ.. nAKLin AKLen MMUHİTi..

وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
Resim--- “Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı). Ve kânallâhu bi kulli şey’in muhîtâ(muhîtan).: Ve, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herşeyi KUŞATAN-MâSivÂdır.”
(Nisâ 4/126)

MaskARA: eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş; karnaval maskesi.. ve de DÜŞündürücü..
MeSEL: Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye. Dokunaklı ve mânalı söz. Benzer. Misil. * Delil. Hüccet.
SiLm-SeLm- SeLmÂ: Barış, sulh. İtaat. Tek kulplu kova.
seLÂH: İslah oluş. Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat.
feLÂH: Selâmet. Saadet. Kurtuluş. Hayır ve ni'metlerde refah, rahatta dâim olmak. Fevz ve zafer. Necat ve bekâ.
TeKVîN
: Var etmek. Meydana getirmek. Yaratmak. * İlm-i Kelâmda: Cenab-ı Hakk'ın sübutî bir sıfatıdır ve ademden vücuda getirmesi, icad etmesidir.
SOYut: varlığı duyularla algılanamayan, somut karşıtı
SoMUT: gerçek olan, varlığı duyularla algılanabilen, soyut karşıtı.
GüZergÂH: Yol üstü, uğranılacak, geçilecek yer. Yol boyu.
mEYL-i MâH: AYy Yüzlü YÂRe YÖNelmek.
ERvÂH: (Ruh. C.) Ruhlar. Canlar. Belli yerlerdeki Kudsal meZÂRlık.
DERgâh: (Der-geh) f. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. * Büyük bir huzura girilecek kapı.

SeBBeha Ne?. yÜZmek NEYdi?:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Resim---“Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm (hakîmi): Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih etmektedir.”
(Cuma 62/1)

SeBBeHa: tesbih eder. Yüzer. Döner durur. Akl-ı Silm bilir ki ATOM yaratıldığı günden beri durmadan dönmektedir ve kıyâmete kadar da dönecektir. Enerjiyi nerden almakta ve alacak sorusunun cevâbının “Kun feyekun” olduğunu materyalist fizik çok geç anlayacaktır sanırım.

ÂDEM-HAVVA HAC-ı NEdir?:

ARAFAT: Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme “Rahmet dağı”dır. Âdem ile Havva anamız aleyhumu’s-seLÂM Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahim Peygamber Cebrail aleyhumu’s-seLÂM ile burada konuştu. Hz. Muhammed aleyhi's-selâm yüzbin insana hitab eden veda hutbesini burada okudu. İnsan haklarını 14 asır önce burada dünyaya ilan etti.

Resim--- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: ““Hac, Arafat'tan ibarettir” buyurdu.
(Tirmizî, Ebû Dâvûd)

TeVBe ARAfatta..

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
Resim---“Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn: Şeytan, Âdem ile eşini Cennetten uzaklaştırmak için, onları kusur işlemeye sevk etti. Bulundukları konumdan, Cennet nimetleri ve imkânları içinden onları çıkardı. Bunun üzerine: "Buradan ilişiğinizi keserek yeryüzüne göç edin. Birbirinize düşmanlığınız devam edecek. Yeryüzünde bir vakte kadar sizin için bir yaşama yeri, bir barınak ve kısmetiniz, nasibiniz var." dedik.”
(Bakara 2/36)

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Resim---“Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm: Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.”
(Bakara 2/37)

“O AĞAÇ”-ın -> taHTı-ndaki/ALTındaki:


ŞeCeRretü’l- HuLD.. Ebedîlik ağacı..

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
Resim---“Ve yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete fe kulâ min haysu şi'tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn: Ve ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”
(A’râf 7/19)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
Resim---“Fe vesvese lehumuş şeytânu li yubdiye lehumâ mâ vuriye anhumâ min sev'âtihimâ ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzihiş şecereti illâ en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn: Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."
(A’râf 7/20)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
Resim---Ve kâsemehumâ innî lekumâ le minen nâsıhîn: Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti.”
(A’râf 7/21)

فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Resim---Fe dellâhumâ bi gurûr(gurûrin), fe lemmâ zâkâş şecerete bedet lehumâ sev'âtuhumâ ve tafikâ yahsıfâni aleyhimâ min varakıl cenneh(cenneti), ve nâdâhumâ rabbuhumâ e lem enhekumâ an tilkumeş şecereti ve ekul lekumâ inneş şeytâne lekumâ aduvvun mubîn: Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?"
(A’râf 7/22)

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Resim---Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn: Âdem ve Havva: “- Ey Rabbimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ziyan edenlerden oluruz.” dediler.”
(A’râf 7/23)

قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
Resim---Kâlehbitû ba'dukum li ba'dın aduvv(aduvvun), ve lekum fîl'ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn: (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır."
(A’râf 7/24)

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
Resim---Kâle fîhâ tahyevne ve fîhâ temûtûne ve minhâ tuhracûn: Dedi ki: "Orda yaşayacak, orda ölecek ve ordan çıkarılacaksınız."
(A’râf 7/25)

Çırılçıplak yeryüzünr İNen Âdemoğlunun EBED Elbisesiyse:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
Resim---“Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîşâ(rîşâen) ve libâsut takvâ zâlike hayr(hayrun), zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn: Ey Âdemoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size 'süs kazandıracak bir giyim' indirdik (varettik). Takva ile kuşanıp donanmak ise, bu daha hayırlıdır. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.”
(A’râf 7/26)

RaBB’a RâH NEYdi ->ihvÂNim?!.:

RaBbu’l- ÂLEMine YOL BULuş/ RABB-e RucÛ ise Kur'ân-ı Kerimde:

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
Resim--- “İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh (mardıyyeten) : dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!”

(Fecr 89/28)

fıRR feLÂH NEYdi >ihvÂNim?!.:
“Fe Firru!” ALLAH-a KAÇ-mak:


فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Resim---“Fe FİRRû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun) : (Ey Rasûlüm, de ki: ) O halde hemen ALLAH’a kaçın, (küfrü bırakıb hemen imana gelin). Gerçekten ben, size, ALLAH tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.”
(Zâriyât 51/50)

KIZgın HaDÎD >“SU”da >ÇELik:
EHli BİLir ki, Demirciler demiri kor ateşte kor eyler şeklini verir ve USüLünce SU-yunu verir ki has ÇELİK olur..

>mEYL-i MâH NEYdi ->ihvÂNim?!.:
EHli BİLir ki, Gökyüzündeki Ay, ışığını güneşten ALır ve BİZe yansıtır.. ve Dünyamızın ÖZünden eğikliğinden ve DEĞişen gölgesinden dolayı etrafımızda DÖNüpDURan Kamrimizi/AYımızı, HiLÂLden DOLUNAYa kadar her gün Apayrı DİLimler/HÂLinde Seyrederiz.. NÛR-u MâH'ın ki, NÛR-u MuhaMMed'in ÖZ YÖNü ilelebet-dâimâ GÜNeşe/ RaBBımızadır hamdolsun!..

“Mûtû kABLe -> en temutû”:


Resim---Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Mûtû kable en temûtû: Ölmeden önce ölünüz!...” buyurmuştur. (Aclunî, Keşfu’l-Hâfâ II-291-2669)

**

ÜZme! ÜZüLme! SEV! SEViL!.
ve de BİR KARADUT maSALLımİZz!..:


Resim

"Karadutum, çatal karam, çingenem…"
diye başlar şiir ve devam eder gider...

Çoğumuz biliriz bu şiir’i.
Ve sanırız ki şâir, bu şiiri eşi için yazmıştır!
Oysa şâirin eşi için tam bir dramdır bu şiir!

ve Karadut gerçeği;
Bedri Rahmi - Eren Eyüboğlu aşkı işliyor;
1949’da bir gün İstanbul Büyük Kulüpteki bir toplantıda, davetliler Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan bir şiir okumasını istediler. Eyüboğlu ayağa kalktı ve Karadut’u okumaya başladı.

" Karadutum çatal karam çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın…"

Bedri Rahmi, şiiri okurken aniden gözlerinden yaşlar süzüldü. Salondaki herkes niye ağladığını anlamıştı, tabii herkesten çok, hemen yanı başındaki karısı Eren Eyüboğlu. Çünkü şiirde "kadınım - kısrağım - karımsın" dediği kadın, karısı değildi. Bu şiir’i 3 yıl önce, bir başka kadın için yazmıştı. Mari Gerekmezyan için.

"Kara saplı bıçak gibi" Mari, Bedri Rahmi’nin asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi’nin heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmişti. O dönem askerliğini yapmakta olan şâir-ressamın sinesine "kara saplı bir bıçak " gibi saplanmıştı.

Mari, Bedri Rahmi’nin bir büstünü yapmıştı. Bedri Rahmi bu büstü, Mari’nin çeşit çeşit portresiyle ve ona yazılmış şiirlerle yanıtlamıştı. Artık aşklarından bütün İstanbul haberdârdı. Bedri Rahmi sanatında tam bir patlama yaşıyor, Eren Eyüboğlu ise sabırla eşinin kendisine dönmesini bekliyordu.

Yorgun yürek "Karadut" 1946´da menenjit tüberküloz kaptı. İyileşebilmesi için antibiyotik lâzımdı. Savaş yeni bitmişti ve ilaç ateş pahasıydı. Bedri Rahmi, genç sevgilisine ilaç alabilmek için tablolarını elden çıkarmaya başladı. Ancak bu çabalar da sonuç vermedi ve o yıl İstanbul Alman Hastanesi’nden Mari Gerekmezyan´in ölüm haberi geldi.

Bedri Rahmi yıkılmıştı. Sevgilisini sonsuzluğa uğurladıktan sonra keder içinde eve döndüğünde kendisini teselli eden, yine eşi Eren olacaktı. O dönem içkiye başladı ünlü şâir. Ürettiği ve dönemin ünlü olan eseri ise;

" Türküler bitti, halaylar durdu,
Horonlar durdu (...)
Hüzün geldi başköşeye kuruldu
Yoruldu yüreğim yoruldu... "

Eren Eyüboğlu, eşinin bu zor dönemi atlatmasına yardımcı oldu. Onu yeniden sanatıyla buluşturmak için çabaladı. Başardığını sanıyordu. Ta ki büyük Kulüp’teki o geceye kadar…
"Karadut"u okurken, Bedri Rahmi’nin yanaklarından süzülen gözyaşları, sevda yarasının hâlâ kapanmadığının kanıtıydı. Bunun üzerine Eren, bir süre Paris’te yaşamaya karar verdi. Oradan eşine yazdığı bir mektupta "o geceyi" hatırlattı;

*

4 Ocak 1950 Paris

Canuşkam;
Kulüpte bir gece, bir şiir okumuştun hani! Hatırladın mı? Gözlerinden birden yaşlar döküldüğünü görünce içimin karardığını hissetmiştim. Sesin nasıl titremişti. Hey! Bütün bunları hatırlıyor musun? Sanki böğrüme kızgın bir ütü yapışmış gibi olmuştum.
O gece...
Senin seneler sonra bile olsa yanıp tutuştuğunu anlamıştım. Bedri’nin ruhuna, insanüstü bir gücün acıyıp ona güç vermesi için dua etmiştim. Ruhun çektiği acıları Allah dindirsin. Allah sana resim yapma sevinci versin ve bizim yanımızda yaşamaktan mutluluk duyabilmeni sağlasın.

Eren..

**

Bu dualar işe yaradı. Bedri Rahmi 11 yaşındaki oğluyla eşine geri döndü.

1974´deki ölümüne kadar geçen çeyrek asrı, aynı evde çalışıp üreterek, diz dize birlikte tükettiler. Öldüğü gün, eşi Eren cenazeden dönüşte artık 35 yaşına gelmiş oğlunu karşısına oturttu.
"Babanı uğurladık" dedi, "Ama şunu bilmeni istiyorum ki, ona çok kırıldım. Yaşadığı ilişkiyi unutmadım. Hiçbir kadın aşağılanmayı kabul etmez. Buna katlandımsa, bil ki sadece senin hayatın kararmasın diyedir."

Güzellikler paylaşılmak içindir;
Bu veya benzeri Hayat hikâyelerini okuduğum zamanlar duygulanırım, ne aşklar-ne hayatlar feda edilmiş derim kendi kendime, ama gerçekten de yukarıdaki gibi bir "HİÇliği" çağımızda hangi kadın kabul eder acaba?

***

Resim

KARADUTum!.

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın ağulum
Günahımsın, vebâlimsin.

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın.

Sigara paketlerine resmini çizdiğim
Körpe fidanlara adını yazdığım
Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
Sıla kokar, arzu tüter
Ilgıt ılgıt buram buram.
Ben beyzâde, kişizâde,
Her türlü dertten topyekün azâde
Hani şu ekmeği elden suyu gölden.
Durup dururken yorulan
Kibrit çöpü gibi kırılan
Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan
Artık otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan
Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum

Netmiş, neylemiş, nolmuşum
Cömert ırmaklar gibi gürül gürül
Bahtın karışmış bahtıma çok şükür.
Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum

Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
Sensiz bana canım dünya haram olsun!.


BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim o bENim işte!.

SıRRSIFIR SALLgısıyım
çARKÇiLLe ÇALLgısıyım
HÂLiS MuHLis MuhaMMedî
>ALLAH AŞKIn ALLgısıyım!.


ZEVK 6200

“OLsun! OLmasın!” ->OYNAdım! ->ÖMRüm ÜtÜk kul ihvÂNim!
-> KURUdu UMUT AĞAÇı-mm! ->K U R U kÜtÜk k u l ihvÂNim!
-> ÇiLLe ÇobÂNın KaVvaLı.. -> dOKsAN dOKUz DELİkLi N E Y y!
BİLmem
->KİMse? ->KüLLî ŞEYse!. ->DİLLi dÜdÜk kul ihvÂNim!.


05.08.14 >13:21
brsbrs..tktktrstkkmdcmCEMi..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

NE HÂLde >BAKın ihvÂNim!
VeCHuLLAH YAKın ihvÂNim!
“ReSÛLuLLAHın SESİ” ->OL!
“dİZ ÇÖK!.”me SAKın ihvÂNim!.

“SıRR-ı SıFıRın -> SAFı”-nda
bEN Nice “SâBiRûN” GÖRdüm!
“TEKmiL TeVHİD TavAFı”-nda
bEN Nice “GâBiRûN” GÖRdüm!

HAKk HÜKmün BAŞım BÜRÜrüMm
>“KaDER DERi”-mi -> SÜRÜrüMm
->“Ç Ü R Ü K YüReK-Ler” -> ELenir
->“GÜL GÖNüLLer”Le >YÜRÜrüMm!.


ZEVK 6205

DostLar!. bENem >dOKsan dOKUz DELi!.
….“ÜZme!. ÜZüLme!. SEVv!. SEViL!.” DEdim!.
->ŞeHVette ->ŞeHÂdet -> Şe’ÂN SELi!.
….“NEFSini ->BİL!. -> RABBını BİL!.” DEdim!.
gAFîL -> cÂHiL-> DaLÂlette -> Hâinin>
….GünAH -> GüBResinde -> GÜL BiTiRdim!.
SıRTıMda -> TAŞIdım da ->YıLLarca>
…. SıRTıMdan -> “d o s t B I Ç A Ğ I”nı YEdim!..


07.08.14 >17:31
brsbrs..tktktrstdtdllmglgnllmm…şddtliyağışş..


Resim

nOt: TEKe TEKte TEK-BİR buğday dânesine dönerken,
kendisi, kendisini rüzGÂR ZiLLerimize TAKan bir güvercinimin, bENce-sENcede UMuT-KoRKU ÇIRpınışı ve de..

VeCHuLLAH: ALLAH celle celâluhunun Hakikat CÜMMLesini MevCÛDda VüCÛDa Çıkaran yürek..
SâBiRûN: ÖZündeki Rububiyyett BİLEliğine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adına-hesabına Sahib çıkan halis muhlis sıdık âdil MuhaMMedîler..

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
---Ve kâlellezîne ûtûl ilme veylekum sevâbullâhi hayrun li men âmene ve amile sâlihâ(sâlihan) ve lâ yulekkâhâ illes sâbirûn: Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Allah'ın sevabı, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır; buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz" dediler.” (Kasas 28/80)

GâBiRûN: ÖZündeki Rububiyyett BİLEliğine kendi adına-hesabına Sahib gaflet-cehâlet-dalalet ve ihânete dönen GEBERİKLer..NEFSin HeVÂ HeVEsîNde!.:

İnsÂNlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i DUYmadan-UYmadan;
KENDİ TaSA-rladıkları bir yaratana kendi tasarladıkları KULLukta NÂR-NÛR;
Bedeli-Kıyası-Şartı ve de SeBeBi İÇinde UĞRAŞır DURurlar..
Oysa; NEFiSlerinin HeVEsi RABblarıdır:

Firavun diyordu ki
Ben rabbım başka ilâh aramayın, benden başka RaBB yok!

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
Resim---"Fekale ene RaBBukumul'a'la.: "Ben, sizin en yüce RabBBnizim!" dedi.”'' (Nâziât 79/24)

Ve de NEFiSlerinin HeVÂsı İLâHları ki ne ACI Değil mi?!..;

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
Resim --- “E raeyte menittehaze İLÂHehu hevâh (hevâhu), e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ(vekîlen).: Hevasını İLÂH edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekîl olacaksın? (Yâ MuHaMMed!)... ”
(Furkân 25/43)

**

->SEV-dÂSîNden >GERİ DÖNen… ->GÖNÜLsüzler GÂBİRûn-dur!..:

Bir NÛH aleyhi's-selâm ki, peygamberler doğuran KARIsıyla CAN Paylaşmış ve CANlar-PeygambERler doğmuştur.. AMma gün olmuş geri DÖNmüştür.. GÂBİRûn-dur!..

Bir NÛH aleyhi's-selâm ki, Ömrünün bel direği KARIsıyla CAN Paylaşmış ve CANlar-PeygambERler doğmuştur.. AMma gün olmuş geri DÖNmüştür.. öylesine acı bir İHÂNEt içinde kalmıştır ki..
Adüvvü’n- MuBÎN LÛT aleyhi's-selâm ve ALLAH celle celâluhu DÜŞmÂNlarına: BİZi Alıp DAĞ BAŞlarına götürüyor.. ama siz üzülmeyin eğer LÛT’un YANına bir erkek gelirse GÜNdüz ise AT-EŞ YAKarım DUMANından ANLARsınız.. GECEyse IŞIĞından ANLARsınız.. KOŞar GELirsiniz!.. DemiŞş.. miŞŞ.. ÇuNKu.. GÂBİRûn-dur!..


GÂBİRUN: Dönek, Haktan ve Hayr sözünden geri dönen..

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ
Resim ---“Dareballâhu meselen lillezîne keferûmreete nûhın vemreete lût(lûtın), kânetâ tahte abdeyni min ibâdinâ sâlihayni fe hânetâhumâ fe lem yugniyâ anhumâ minallâhi şey’en ve kîledhulen nâre mead dâhılîn(dâhilîne) : Allah, inkâr edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!" denildi.”
(Tahrîm 66/10)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

KESRETinde >VAHDET TÜLÜm
HEPte ->HİÇim!. KüLLî KÜLüm
-> k u l i h v  N i -yi cihÂNım
GÜL-ün GÖNLÜnde BÜLBÜLüm!.


ZEVK 6211

ELİnden ->BâDE-yi ÂLi.. ->İkSiR-i İbrahîm.. -> KULum!
->NûR-u MuhaMMed IŞIğı.. -> YANdıkça ERiyen -> MUMum!
ÇİLE çÖLÜnün ->gÖZ YAŞı!. -> KÂR-ü-BeLÂ’sında -> KUMum!
SEVmeye>MuhtAÇ-MeCBûRum->SEViLmeye >Me’MûR-MaHKûMum!.

aleyhumu's-selâm..

09.08.14 >01:52
brsbrs..tktktrstsszısszvdylnzz..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

DE Buyur!.
TEKe TEKte ÂN OLur ki
YAŞAnması cihÂN dEĞEr!.


sEN ki!.

ya YAŞAdığın ->YAZarsın
ya YAZdığına -> MeZÂRsın
kul ihvÂNim ->ZÂR-ü-ZÂRsın
“AŞK ÇİLEsÎN ÇEKk!” KALırsın!.


*

GÜN GELir ki >ÜZüLürsün
İNce ELEKten >sÜZüLürsün
KüÇüLürsün!. >bÜZüLürsün
“TEKe TEKte TEKk” KALırsın!.


*

YÂR ->SÎNe SıRRın SİLdirir!
“DİL”ini ->“DERD”e DİLdirir!
->İSTEmeSEN de -> BİLdirir!
-> “Lâ ŞeRîke LEK!.” KALırsın!.


*

ÇİLELEr ->“ACI” ZeRK EDer!
SEVd ->SÎNeNi BeRK EDer!
tÜMM SEVenLerin TeRK EDer!
TEKe TEK >GERÇEKk KALırsın!.


*

AKLın ->“AŞK”a AŞIRırsın
->AŞK KÂSEsÎn tAŞIRırsın
“şu ÂN”-ında ->şAŞIRırsın
GEÇmiş-GELecek KALırsın!.


*

KORKu İKLimin GETİRirsin
->UMUTLarın ->BİTİRirsin
->“ER”-Liğini -> YİTİRirsin
kİM Kadın-ERkekk?. KALırsın!.


*

AŞK ÂLEMi ->bİN-bİR KANAL
DOST ARAma >“vAR”ı SANAL
ÇiÇeK SANAL!. ->“ARı” SANAL
“KOVANsız PETEKk!.” KALırsın!.


*

OK giBi KAŞın -> ihvÂNim!
>SEVd SIRDAŞın ihvÂNim!
->KALdırma BAŞın ihvÂNim!
“YALNIZLıkta TEKk” KALırsın!.


14.08.14 >21:59
brsbrsshri..tktktrstkkdsszısszz…


sÖZ o ki;

ZeRK: bir ŞEYi Bir ŞEYe AYNen Katmak.. ilacı vüCÛDa iğneyle zerk gibi..
BeRK: Katı. Sert. Metin, sağlam.
TeRK: Bırakma, salıverme, vazgeçme.
SANAL: AKLın gerçek SANdığı, izâfi, iğreti gel-geç..

“Lâ ŞeRîke LEK!.” KALırsın!.:

Subhâneke Allahümme ve bi hamdike eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke! Estağfirruke ve etevbileyke! El hamdü lillahi rabbilâlemîn!

ALLAHım!
Şu ÂNdaki Şe’ÂNdaki her ÂNdaki YENiden Yaratıp duruş SEBBeHası SENindir ve ve SEN SubhÂNsın!.
Ve bEN kul ihvÂNi AŞKının HAMD ile ŞeHÂDEt Ederim ki SENden bAŞKa el İLÂH celle celâluhu yoktur ve SEN Ortağı ASLa oLmayan TEK el VÂHİD celle celâluhusun!
Ve bEN SANA İstigase edip/Bağışlanmam için meded ve yardımını diliyoru ki SESin et TEVVÂB celle celâluhu.. Elbette ->“El hamd” >ÂLEMLerin RABbi ALLAHu zü’l- CeLÂLe aiddir..


El hamd: AKLın ->Dâimiyyette MuhaMMedî HaKiKatını NAKLen BULuş-BİLiş-OLuş YAŞAyış ŞE'NLiği-Şefâat Şerefi..

El İlâhu:
Resim

Et Tevvâbü:
Resim

El Vâhidu:

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

kul ihvÂNiyEm bEN KİMim
KİM İÇİNde >kİMim ->MÎMim
NÛRuLLAH>NÛR-u MuhaMMed
MîMde ->cİSİM-cÂNımN >CÎMim..


bEN NE-yim?..

SıRR-ı Sıfırım YÂR >ARAtan bENi
ZeVKlerin ZüLFünü tARAtan bENi
AŞK İÇİn YARATtı >YARAtan bENi
EL ELE YEDuLLAH -> EREN ELİyim!..


*

YÂRim DEmiş ki:“kul ihvÂNim AĞlasın!”
->ALLarın SOYunsun ->KARA BAĞlasın!
GUEBET EL-de -> İÇiN İÇiN ->ÇAĞlasın!
AĞlarım!.. ÇAĞlarım!.. ->EZEL DELiyiMm!..


*

DERDlerim ZEVK Ettim >DÜRÜLdüm Dİye!
GuRBeTten ->GuRBETe >SÜRÜLdüm Dİye!
-> BU ÂLEM-e -> bEN çOK GÖRÜLdüm Diye!
-> NEreye >GİDeyiMm!.. -> NEre GELiyiMm!..


*

“TEKe TEK” te -> “YALNIZlığın KitÂBı” n
-> “ISsız GECElerde -> HAKkın HitÂBı” n
DUYarsAN GİY-ER-SîN>“KÂBenin KÂBI”n
SıRR-ı SıFıR ->SIRAT -> SEVd SELiyiMm!..


*

->ÂŞIK kul ihvÂNim -> SitEM-in Niye?
SEN de HASsret misin >AŞKa-SEVgiye?
->SALLA -> SeLÂMını -> SıRR SEVgiliye
KEŞİŞ DAĞda ->ES-EN SehER YELiyiMm!..


20.01.14. 14.44
brsbrs..tktktrstkmİZddvrâlmm…
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimDÜŞ-ün!..
kALBim..bEdENim.. ve de nEFsim!..
bEN hİÇ bİRşEYyim!. bEN herkESim!..


İZ-in -> İZ-Le
BİZ BİR-İZ-Le
SıRRın >sAKLa
>ÖZ-ün gİZLe!.


HaKk SAKLasın TEVHİD TÜLüm
“SUSsma!”sÎn >beLÂ BüLBüLüm
>I l g ı t >I l g ı t >ESsÎn SESim
->“BUrası >BURSA!.”da.. GÜLüm!.


ZEVK 6249

kuL ihvÂNi MeLÂMîyem.. ->“HaKk’a kuL”um.. >HaLk’a HüRrüm!
HaBLi’l- VERîd >HaZıR-HuZuR >“ÖZüm”e >ÖZge ->ÖZGüRrüm!
“AD”ım “sAN”ım >BİLen OLmaz!. ->“MeST-i MevLÂ MuHACÎR”im
“TEKe TEK”te ->“TEK gERçEK”te.. ->“bİR divÂNe DÜŞÜNüR”rüm!.


26.08.14 >14:04
brsbrs..tktktrstkkmİZdessİZvedeIsszz..


kuL: Türkçede "KuL", emir dinleyen hizmetkâr, ALLAHu zü’l- CeLÂL’in mahlûku, ALLAH celle celâluhu ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e teslim olup, imÂN edip, tâbi olup, itâat ve ibâdet eden kul veya köle mânasındadır..
HüRr: Kimsenin baskısı, zorlaması olmadan meşru' dâirede inancı gereği istediği gibi yaşayabilen. esir veya köle olmayan. serbest..
ÖZge: sadece.. YÂR’e mahsus..
sAN: Kişi adlarına getirilen saygı ya da belirtme sözü, ünvan.
divÂNe: f. Deli. Aklı başında olmayan. hep HuZuRda OL-ÂNn..
MuHaCÎR: Göç eden, bir memleketten kalkıp, başka bir yere yerleşen. HÜCRe Sahibi.. Mc: Allah'ın yasak ettiğinden uzaklaşan.

HaBLi’l- VERîd >HaZıR-HuZuR:
YÂRatan YÂRatılanın en YaKÎNi.. AKRABâsı..

MERKEZ-de.. ->AKRAB.. ->RABB’ım!.:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Resim---“Ve le kad halakne’l- insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu AKRABu ileyhi min HABLİ’l- VERîD :Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”
(Kaf 50/16)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimNEee?.

DELi DÜzen-DEnge küSstüm!
cEVR-i cihÂN cENge küSstüm!
>“KapKara bAHTım”a >ERdim!
>YÂRim >YEDi rENge küSstüm!.


ZEVK 6280

“OLsun! OLmasın!”ı ->ANLadım! >KULLuğa ->DARA’yı SEÇtim!
KıtMÎRİm SALLdım >SOKağa ->KIRATım’a >“HARA”’yı SEÇtim!
->kuL ihvÂNi’m -> k u L NiZÂMî.. ->el H A D î >ÂŞIĞına H Â M i!
YEDi rENği ->tERKeYyLedimm!. -> bAHTıma >“KARA”yı SEÇtim!.


05.09.14. >19:34
brsbrs..tktktrstkkmdgzyşmmm..


cENg: f. Kavga, dövüş..
DaRa: Tartıda esas malın kÂBı.. bedEN gibi.. bEN gibi..
HaRa: Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket etmelerini sağlayan alanların bulunduğu tesis: Burası BURSA’ya çok yakın Karacabey harası.
bAHt: f. Kader. Tâli. Uğur. Alın yazısı. Kısmet. İkbal.
Kara: tüm renkeleri yutan A’MÂ-KÖRlüğümm..ANA renksizlik rengi..
H Â M i!: Himaye edici, himaye eden. Koruyucu, koruyan. Kayıran.El Hâdî:
Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

GEZi!” YOR "YÂR!."

Kul ihvÂNim DERde DALmış
SOLUĞun -> KeŞiŞ’te ALmış
VARın - YOKun SELe SALmış
EYy YÂR!. EYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

GÖNÜL GÂRInda >gERçekLe
Şu ÂN ->GEÇmiş -GELecekLe
“TEK BAŞına ->TEKe>TEK”Le
dEYyYÂR!. dEYyYÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

HAKkta HAKktan HAKka HAKkLa
-> NAKLini YÜKkLemiŞş -> AKLa
-> BAŞ KABAK!.-> YaLıN AYAKLa
hEYy YÂR!. hEYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

cÂN KUŞU -> kANLı KÂFeSte
RABb SÖZü -> RASûLî SESte
KÛN feye KÛN ->hER NEFeSte
hAYy YÂR!. hAYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

GÖRen >“DELidir!” Dİyormuş!
“AŞK-ın ->YELidir!” Dİyormuş!
“-> Â Ş I K ELi-dir!” Dİyormuş!
vAYy YÂR!. vAYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

dENge – düzEN ->bir HOŞ OLmuş
>cÂN-cihÂN-cevLÂN >COŞ OLmuş
->ZeVK-i zÂHİR -> zerHOŞ OLmuş
mEYy YÂR!. mEYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

YÂR GÖRmüş ->KüLLî ŞEY’inde
->“MîM-i MuhaMMed MEY’i”nde
>DuDaĞı -> “NEYZEN NEY’i”nde
nEYy YÂR!. nEYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

SeBBeHa SıRRı -> BOYAKsız
GÖKlerde DESTEK-DAYAKsız
YERsiz-YURTsuz>BAŞ-AYAKsız
sEYyYÂR!. sEYyYÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

SıRR-ı SIFIRı -> “SU”-laşmış
BUZ->SU->BUharı BULaşmış
fASLInda -> ASL-ına UlaŞmış
şEYy YÂR!. şEYy YÂR!. GEZiyor YÂR!.


*

İhvÂNim ->“YÂRe SÖZ!”ünde
GÖNLü -> GeCe >GÜNdüzünde
BULut giBi ->G Ö K Y Ü Z Ü-nde
tEYyYÂR!. tEYyYÂR!. GEZiyor YÂR!.


25.01.14. 08:51
brsbrs..tktktrstkksnddylnYÂRinnfsnn..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

“AYR OL!”a ->seFÎL ihvÂNi!
“sAYR OL!”a ->seFÎL ihvÂNi!
sOL BÖĞründen tAŞ mı YEdiNn?
“hAYR OL!”a -->->seFÎL ihvÂNi!

“yALnızLıKk”-ın ->“yE”-sÎN-E YÂRr!
bEL ki biRr gÜNn->“bE”-sÎN-E YÂRr!
“KoRK”uMu -> “müslümÂN” ->Ettim
->E Z E L -> EB-ED ->“E”-sÎN-E YÂRr!.

ZEVK 6316

YEDi YERdEN YÂR YÂRem vARr!. ->YÂRemi BAĞLayANım YoKk!
->İkİ gÖZüm >iKi ÇEŞMee!. ->“ÇiLLe”-mi ->ÇAĞLayANım YoKk!
kARA SEVd >SİLinmeZz ki! ->“YAŞA!”nmadAN ->BİLinmeZz ki!.
“KeŞiŞ DAĞı”n kOLLarında… -> ÖLmüşüMm -> AĞLayANım YoKk!.


23.09.14. >14:13
rsbrstktktrstkkmdsszlkk..yrdmrgklrbakırr..


ÂŞIK-Lık dEĞİL >AHhmakLık!
->“ANLAşıL”maya ÇALIŞmak!.
“BİZ BİR-İZ”Liğe >HaSsretLik,
“KUL’a -> KULLUK”a ALIŞmak!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
TEKe TEKte cÂN TEKk!.

Şe’ÂN-da!.
Şu ÂN-da!..


ŞiiR >bENim “İZ”im!.
ŞiiR ->seNsîn GÜLüm!
BİZde>“BİZ BİR-İZ”im
Şu ÂN >DOĞum!-ÖLüm!..


ZEVK 5826

“ŞİİR ->AŞKımın ŞE’ENi!.” -> HİÇbir KİMse BeğENmeSe!–de-
ÂLEMin AYy IŞIĞında ->“bu da KİM İMiŞş?!?.” dENmeSe!–de-
“KıtMÎR”im-İZ ->KıRK kANatLı!. ->“KIRAT”ım AYakta ÖLür!”–de-
“kuL ihvÂNi ->kuL NiZÂMî” ->ELEST-MAHŞER ->GücENmeSE!.–de!.-


18.01.14 08:37
brsbrs..maksemcâmimİZdyrnfsi…


HaKk ÂŞIK -> ÖMRün mEŞK eDEr!
“KÛN feyeKÛN -> OKU!.” sundAN!..
ZiFiRî KarANLık GECELerde >KaDER!
GÜBREyLe-GÜL ->BULunur KOKu-sundAN!.. HUuu Dostt!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

NE ihvÂNi
VE ihvÂNi
hİÇ ÇEKinme!
DE i h v  N i!..


NE DERim!..

Bir dAHa Doğarsam AŞKı DİLemem!
AŞK Elinden >NE EYylerim BiLemem!
GuRBeT ELLerinde AĞlar >GÜLemem!
>EFsÂNe YAŞadım -> KİMe NE DERim!..


*

KÂMİLLer KaLBinde AŞK KemÂLimi
cÂNÂN ceNNetinde >cÂN cemÂLimi
->NAsıl ANLATırım -> GariB HÂLimi
Bu bENim HAYATım bENim KaDERim!..


*

SAĞda HasAN SOLda KeŞİŞ DAĞımda
mAHhŞeRim KURULdu BeLÂ BAĞImda
SıRR-ı SıFıR OLdum >AŞK DUR-Ağımda
SEVen - SEVmeyeNE -> SeLÂM Ederim!..


*

İNnLerim! DiNnLerim! SAZda TEL giBi
gÖZümden -> SÜZülen-AKaN SEL giBi
YERsiz – YURTsuz sehER ESen YEL giBi
GELdi – GEÇti GariB ÖMüR ->NE DERim!..


*

ÇEK-ER-sÎn ÇİLEsin >çOK SEV-ER isEN!
SEVgiLin ->YiĞiTse!. -> sÖZde ER isEN!
Kul ihvÂNim >“BIKtım Yeter!” DER isEN!
bEN de Bu ÂLEMden ->ÇEK-ER GiDERim!..


20.01.14. 14.00
brsbrs..tktktrstkmİZddvrâlmm…
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim HaSsret NE ki?!.

kuL ihvÂNim ÇOkun AZı
gÂHi tAVşÂN gÂHi TAZI
KeŞiŞ DAĞIn TEPESÎnde
SEVen >SEVgiLidEN RÂZı!.


SEN bENi NETtin?. NELer ETtin DOSTt!.
yiNE de KuRB-ÂN-ın kUTLu OLsun DOSTt!.

YÂRr bENi bENi!..

NÛRundan Yarattın ->MîM-i NÛR Ettin!
->MuSÂ’nın ÂSAsın -> SÎN-i TÛR Ettin!
MuhaBBet mAHşerin AŞK ManSÛR Ettin!
->“HÂL-in HALLACI”-na ->ATtırdın bENi!..

*

“YÂRin AT-AŞ-ı”nda ->kANım DEMLedin!
cÂNda cÂNÂN OLdun > bENde CEM’Ledin!
->tUZAK KURDun KUŞLar giBi >YEMLedin!
->ÇEKiLmez Ç İ L L e -ye ->ATtırdın >bENi!..

*

İLLiYyin’de İdİm ->ESFELin-e >ATtın!
biRr vefÂsız YÂRe ->BELeşe ->sATtın!
ceheNNem-ceNNetin >BUrda YAŞATtın!
->ZEHİRe >ZeMZeMe ->kATtırdın >bENi!..

*

biR ZALIM ELİnde ->gÖNLüm EZzdirdin!
cÂNımda cÂNÂNdın >cÂNdan bEZzdirdin!
İP TAKtırıp bOYNum ->PEŞİN gEZzdirdin!
->“ESİR BÂZÂRI”nda ->sATtırdın ->bENi!..

*

AŞK KerVÂNın ->KıRK KANATLın EYyLedin!
->KıRK KANADı -> KıRKa KATLın EYyLedin!
->ACI ->EKŞi ->TUZLu ->TATLın EYyLedin!
->AĞIZ-sıZz ->DİL-sİZze ->tATtırdın >bENi!..

*

hER NEFes ÖLdürdün >SOKtun meZÂRa!
->yENidEN DİRİLTtin >GELdim NAZÂRa!
->KIRATı ->KıTMÎRi -> SÜRdün bÂZÂRa!
->“SIRATın SıRTı”-na ->yATtırdın >bENi!..

*

biRr sehER gÖNLüme -> ÖZ gÖZün bAKtı
“ÖZün”-dEN ->“ÖZüm”e ->feyeKÛN AKtı
->KİMi >SemER VURdu >TASmaSın tAKtı
->EL-ÂLEMe OYUNcaKk ->ETtirdin >bENi!..

*

SEVen -> SEViLeNin YURDu ->gÖNLümü
AYN-ı cÂN ->kOYUNu-KURDu >gÖNLümü
GELeN VURdu >GİDeN VURdu >gÖNLümü
->vALLAHi -> cÂNıma -> yETtirdin >bENi!..

*

OTURTtun >“TEKeTEK TEK-Lik YURDU”ma!
->KİMseyi KOYmadın -> GELsÎN YARDIMa!
->dOKUz DELik DELdin ->ÖNÜm ->ARDıma!
->“DiLLi DüDüKk” >ETtin ->ÖTtürdün >bENi!..

*

bEN >HEP SENi BİLdİm!. >SANA İNANdım!
->“KENDİ ATAŞım”a ->ATtın da ->YANdım!
->AVCIm-ı -> AV ETtin!. >AVLarım SANdım!
->ELsiZz ->AYAKsıZz-a ->tUTturdun ->bENi!..

*

DELi kANLı ETtin -> gENçLik ÇAĞLarda
GÜLe >BÜLBÜL OLdum YeŞiL BAĞLarda
KARA KARTAL İdİm -> KARLı DAĞLarda
->KARA KARINCAna ->yUTturdun ->bENi!..

*

SEVdim > SEVdirdin de >ALdın YÂRımı
->OYUN-a OTURTtun ->“ELde VAR”ımı
->KENDi ELinLe >ATtın ->ÇiFTe ZÂRımı
“HaYyat KUMARI”nda ->ÜTtürdün bENi!..

*

KÛn feyeKÛN-una ->OLÂN ->OYUNdum!
->ADım-SOYADımı -> AŞKta sOYUNdum!
“kERbeL”da kurbÂN İdİm >kOYUNdum!
->kuL ihvÂNi SÜRÜn.. ->gÜTtürdün bENi!..

01.10.14. >15:00
brsbrstktktrstkkmdsszısszvdsenszz..


SILAma AL GÖTÜR bENi
biR kAVaL hAVası ÇAL da!
NAZLı YÂR bu bAYram SENi
Yüreğim.. MîM-i MaSALLda!.

HASAN DAĞın ->YALIMına
->YÂR NEFESi ->YüReĞimi
->KOma >YAD EL ZALIMına
->“KAVAL SESi YüReĞim”-i!.

HaYY DE biRre ->SALLa GELLsîNn!. HaYy Dost!.
YALIM: ÇIkılMası imkansız kayaların yüksek kucağı ki en güzel dOKUz DOĞuran NAVRUZlar açardı.. ÇIKmaya çALIŞrıdık.. bir zamanlar KARtALken…

SANki Kuzu Çobanı Göğ Mıstafa, Çamkertenin kertesinden Kevenli Tösme obasındaki DÖNDÜ'süne mesaj YOLLuyor göklerle..

Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

NEee?!.

cÂN KUŞu gAMLı KÂFeSte
dÖRT KULağı YÂRe SeSte
KüLLî ŞEYLe.. hER NEFeSte
-> ANıyoRmuŞş kuL ihvÂNi!..


*

MuHABBette MOR AT-EŞe
ZITLar ZeVKi ZOR AT-EŞe
TATtLı cANın >KOR AT-EŞe
->bANıyoRmuŞş kuL ihvÂNi!..


*

NAZ-NiYAZı >NÛR NÂResi
YÂR AYNası ->bİN PÂResi
KAPAnmazmış YÂR YÂResi
->kANıyoRmuŞş kuL ihvÂNi!..


*

ZeVKe DÜŞmüş ZÂRi ZÂRi
DİZ BOYUn AŞmış EFfKÂRi
>KüLLî ŞEY’i -> NAZLı YÂRi
->sANıyoRmuŞş kuL ihvÂNi!..


*

ihvÂNim ->YÂRin PEŞinde
SıRR-ı SıFıR ->SERKEŞinde
YÂR-in -> KENDİ AT-Eşinde
->yANıyoRmuŞş kuL ihvÂNi!..


25.01.14. 07:27
brsbrs..temenyerigzrgÂHnd..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
“bEN”i -> “BİZ”de BİLemeyen
“ŞU’nu >BU’nu ->SİL!.”emeyen
“HAKk’ın >HÂLi”-ne >HaSsrettir
>“HAKK’ı HAZIR DİLE!.”emeyen!.


ZEVK6353

“ZITLarın ZeVKi”n ->DİLEyen -> AĞZı OLup >KONUŞanLar!
“sON NEFES >SOYka” SOYunun!. ->SIRAT’ın SıRTında GÖRün!
->“kuL ihvÂNi >KİMdir?” Dİyen ->HADD-i >HUDUD-u AŞANLar
->“Zâikatü’L- MeVT mEŞKi”-nde ->ZURNA’nın ZıRTında GÖRün!.


13.10.14. >19:28
brsbrs..tktkttrstkmdsszısszvdkmsszz..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
HaSsret!..

SANırsın Murad ALırsın
DOLar DOLar BOŞaLırsın
TEKeTEKte >TEK KALırsın
->YALNIZ YAŞAnır ihvÂNi!.


*

UYkuLarın YUtar kUYu
YAŞArsın DELi DUYguyu
>SîN SÎNeyin ACI SUyu
gÖZden BOŞAnır ihvÂNi!.


*

kaDER YELine KÜSüLür
->DELirir -> DELi EsiLir
shERde BÜLBüL kESiLir
DEstÂN DÖŞEnir ihvÂNi!.


*

YOLLar YOLLara EKLenir
GuRBrTe Giden bEKLenir
HaSsret AÇar ÇiÇeKLenir
>ReNGin KUŞanır ihvÂNi!.


*

seN de SEVdin AT-EŞ iLe
ÜZme ÜZülme -> SEVil-e
soN NefesiN VERseN biLe
->GELmez ÜŞENir ihvÂNi!.


12.11.13.. 05:29
brsbrsbzrm..uykszgclrrnçğlğ..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

AKLımdaki Kul İHVÂNÎ!.

EVVELden ÂHİRe HAZZ nefesiyle
ZÂHİRden BÂTINa NAZ işvesiyle
HİÇlikten HEPliğe SAZı SESiyle
ZORu KORda ZEVKederek Yürüyor Kul ihvâni..

*

Kuşanmış ALİ emânetin CANa
Yedi yönde KIR Atını dört NALa
Devrânda katarak tozu dumana
Kıtmîr postunda SULTÂNın sürüyor Kul ihvâni…

*

SOHBET ile SIRRat'ı ferşediyor
SIRRı SIFIR sahrasın fethediyor
NÂRı NÛRLa kararak fevkediyor
“Vechi fe semme” peçesin bürüyor Kul ihvâni..

*

ÎMÂN'ı küfürden HAYY'ı MEVTÂ'dan
TÂHİRi, TAYYİBâtı, Mâsivâdan
Hakîkati Şe'nuLLAH boyasından
EL üstünde HAKK ELiyle Kürüyor Kul ihvâni..

*

Asır'dan ÂN'a kilidini dehrin
Şems'ini günün Kamer'ini LEYL'in
Kelîmetullah SÂBİsin Meryem’in
Kudret Kalemi'nde NÛN'la dürüyor Kul ihvâni..

*

Kun feyekun SALÂsını vererek
Rasûlullah HABBE'sin BAL ederek
Kevser havzında BİZ BİR İZ diyerek
“LÂ HUVE İLLÂ HU” zikrin Ürüyor Kul ihvâni..


26.10.2012
brsnrd..


nOt:
bu şiiri kul ihvÂNi yazmadı..
Yazanı: “Sana hediyem olsun... Boşa gitmesin, unutulmasın, yerini bulsun ümîdiyle gönderiyorum.. Ve's-selâm!.” diye not düşüp göndermişmiş o zaman.. BİZ de SALLadık Gitti.. bu ÂLEM ZÂTen BOŞLuk Kabul etmez Hakk ->ve's-selâm!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

bENResim ve gÖLge OYUNumm..

...

DOĞ! da
ÖL!/me!.
>OYUNum!.


UYKU SUSUz.. UYKU ÖLüMm
UYKU bENim ->ÇİLE ÇÖLÜMm
BÜLBÜLÜm -> YÜREĞİm SENsÎn
GÜNEŞ GÖZLüm>GÖNÜL GÜLüMm!.


*

bEN >bU ÂN gERçek mecNÛNum!
“KÛN feyeKÛN”unda >“KÛN!”um!
>OYNATan –>OYNAyan ->dEĞİL!
“OLsun!. OLmasın!.-> OYUN”-um!..


*

KULLuk o Ki ->SUSmak İMiŞş!
>İÇ KİRin-i -> KUSmak İMiŞş!
YAKÎN GELenedek ->“KULLuk!”
BiR KÖŞE-de ->PUSmak İMiŞş!.


*

YIKAmak>SU-SU-z >sabUN-SU-z
KüLLî ŞEYy’i>şUN-SU-z bUN-SU-z
kuL ihvÂNim ->“ROL”-ÜN ->OYNA!.
“OLsun!. OLmasın!. -> OYUN”-SU-z!.*

Kul NiZÂMî-DE-DE-Dİ-ki ->:

AHhMAK-Lar BiR DOĞar ->BiN KeRre ÖLÜR!
ÂŞIK-Lar iSe ->BiR<...>ÖLÜR->BiN DOĞar!
>GECELerin SıRRı -> GÜNDÜZ -> GÖRÜLÜR!
SON-SUz KARA-ANLığı ->TEK-BİR NÛR KOĞar!.


21.11.14. 06:54
27.mHRRm.1436..
brsbrsmm..tktktrstkkmdynssizz..hER NEFes SeBBehasında YENİden DOĞ/ÖL/DİRİLişi..:

Resim---Resûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “ Mûtû kabLe en temûtû: ÖLmeden önce öLünüz! ” buyurmuştur.
(Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II-291-2669)

YAKÎN GELenedek ->“KULLuk!”:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
Resim---Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel yakîn(yakînu): Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr 15/99)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

..
Resim


İÇim - DIŞım ALıp-SATma
ALTımda ->ÜSTüm İhvÂNi
>KiMseLeRe ÇaMUR ATma
bEN sANa kÜSTüm İhvÂNi!.Resim
sANa ->bANa
->AŞK kAŞIğı
>cÂN cÂNÂNa
->HaKk ÂŞıĞı!.SU-ya HaSsret KALdım >yaLAN DÜNyâ’da
->ELest DEĞirmENi bENdime -> KüSstüm!.
MecNÛN OLdum GÖNLüm ZüLf-ü LeYyLÂ’da
->KİM-se-Lere dEĞİL ->KENDİme KüSstüm!.KüSstüm!.?..

AŞK KaLem HAKk’ın HOKkası
>ZEhir-ZıKkım-ZeMZeM TASı
YEDi rENgin >KAN dAMMLası

ALLara <-KüSstüm-> ALLara!.

*

kuL İhvÂNim SEVdâ SÖZü
KOR ATeŞin -> KıZıL KÖZü
-> YEDi DAĞ ÇiÇeğin ->ÖZü

bALLara<-KüSstüm->bALLara!.

*

Bu HaYyat DeBDeBe dEĞİL
SON-UÇ-u ->SeBeBe dEĞİL
GONca GÜLe -> GeBe dEĞİL

dALLara<-KüSstüm->dALLara!.

*

EZELden ELEdi -> ELEKk
BİZe NELer Etti -> fELEKk
İster ŞeytÂN ->İster MeLeKk

hALLara<-KüSstüm->hALLara!.

*

KURUdu -> DiCLe-FIRATım
KURULdu -> SıRr-ı SIRATım
->YaLın AYAKtı ->“KIRAT”ım

nALLara<-KüSstüm->nALLara!.

*

“beLhum e DALLun” >YAŞIyAN
“KÖRün GÖRdüğü”-n >KAŞIyAN
->MeZÂRa HaYyvÂN ->TAŞIyAN

->sALLara <-KüSstüm->sALLara!.

*

“DÖN BaBam DÖN!.” DÖNündeki
->YÂR ki -> KIBLE -> yÖNündeki
->“K ı t M Î R”-imin -> ÖNÜndeki

->yALLara <-KüSstüm-> yALLara!.

*

KOR ELEKten SÜZDüLer >DoSt!
TATLı cÂNım ->ÜZDüLer >DoSt!
SIRAT SıRTı ->yÜZDüLer >DoSt!

-> ELLere <-KüSstüm-> ELLere!..

*

NAZLı YÂRim >NErdesÎn sEN?
HaSsretteyim ->DesEN DEsEN!
SehERLerde -> SENsiz ->ES-eN

->yELLere <-KüSstüm->yELLere!..

*

“OLsun!. OLmasın!.” >BARıŞaNn
>ÖZ-üm>GÖZ YAŞIn >KARıŞaNn
-> GÖKÇe DEREmLe ->YARıŞaNn

-> sELLere <-KüSstüm-> sELLere!..

*

ÇıRıLÇıPLak SıRrım >SOyAN
GÖZ YAŞImLa ÖZüm >OyAN
bENi SANA HASsret ->kOyAN

yILLara <-KüSstüm-> yILLara!.

*

BÜLBÜL Garib GÜLBAĞInda
->Bî-ÇÂRe >KEŞİŞ DAĞInda
->NAZLı YÂRin ->YANAĞında

ÇiLLere <-KüSstüm-> ÇiLLere!.

*

İBLis ELbiSesi -> GİyEN
YaLaNı HaRaMı -> YİyEN
bAŞKasına ADın -> DİyEN

DiLLere<-KüSstüm->DiLLere!.

*

EZEL EBED >EZdikçe ->EZ
KÛN feyeKÛN BİNLerce KEZ
MUHİTi DÖNdüren >MERKEZ

MiLLere<-KüSstüm->MiLLere!.

*

“TEKe TEK”te TEK KALmıyAN
“DERuNî DERD”e >DALmıyAN
“ÇİLE çÖLü”-nde ->ÇALmıyAN

ZiLLere <-KüSstüm-> ZiLLere!.

*

cÂN CeRryÂNım ->ÇALıp GİdEN!
->GuRbett ELEe –>SALıp GİdEN!
->SENi bENdEN ->–>ALıp GİdEN!

->yOLLara <-KüSstüm-> yOLLara!.

*

-> SIRAT SıRtı -> MiZÂN KURup
Şu ÂN<->ŞeÂN >MızRAB VURup
->hER NEFes ->bENİ ->DOĞurup

“ÖL!.”Lere<-KüSstüm->“ÖL!.”Lere!.

*

->SıRr-ı SıFıR >eS SeLÂsı
LeYyLÂ’sÎn ->GÖZün ELÂsı
Mest-i MecNÛN ->kERbeLÂsı

çÖLLere<-KüSstüm->çÖLLere!.

*

ZITLar ZeVKin ZuRNAsı YOKk!
AŞK ÇEŞMESİn KuRNAsı YOKk!
->YeŞiL BAŞLı TURNAsı >YOKk!

gÖLLere <-KüSstüm-> gÖLLere!.

*

“AŞK KaDEHi”n >FıRTı’ndaki
->ZITLar ZeVKin>ZıRTı’ndaki
-> KıTMÎR’imin -> SıRTı’ndaki

->ÇULLara<-KüSstüm->ÇULLara!.

*

OLmadı -> GÖZ YAŞIm SİLen!
DOĞRu SÖZüm -> YEDi DİLen!
->“HEVÂsını -> İLÂH” ->BİLen!

->KULLara<-KüSstüm->KULLara!.

*

İnsÂN AKLı -> kARA KUTu
İkİ UÇ ->KoRKu<->UMUTu
El ÂLEMin -> PaRa<-> PUTu

PULLara<-KüSstüm->PULLara!.

*

BURSA’sın BÂZÂR EttirENn
BÜLBÜLümü ->ZÂR EttirENn
KÜLümü -> KÜLZÂR EttirENn

GÜLLere<-KüSstüm->GÜLLere!.

*

YAŞAnmayAN gERçek yaLaN
->DumANım GÖKLere saLaN
KALKamayıp -> YERde kaLaN

KÜLLere<-KüSstüm->KÜLLere!.

*

hER ŞEYy yaLAN >gERçek HÂNi?
->KIRAT ->KıtMÎR ->kuL ihvÂNi!
->M â Ş u K ->BÂKi ->ÂŞIK FÂNi!

->TÜLLere <-KüSstüm ->TÜLLere!..29.11.14. 01:18
brsbrsmm.. tktktrstkkmdzmÂNszlkk..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim yiNE mi çÖLL!..


zemzemLerde zehirlerde
yapayaLnız ->şehirLerde
çöLLerde SU-SU-z ihvÂNim
yÂR gÖZ yı ->nehirLerde..


HAYy DEe BiRre!.

KeŞiŞ DAĞLarında ->YoLum ŞAŞırdı
KOYdu Gitti >“YÂR AŞKI”na DÜŞürdü
cÂNımı ->“NÂR”ında >SU-SU-z PİŞirdi
YÂR ->gÖZ YAŞın DÖKsün AŞIm ÜStüNE!.


*

ÂŞIKLık ÂR dEĞİL ->BİLsin ki hERkes
NAZLı YÂR-in SeSi ->“ELEST”-teki Ses
“YÂR ELİ”nden GELecekse ->soN Nefes
->Sef GELsÎn>ÖLüm ->BAŞIm ÜStüNE!.


*

AHh sANa ihvÂNim vAHh DERbeDERim!
sON NefEste ->YÂR’e ->SeLÂM Ederim!
“AV’ıma ->AVLanmak” iSe ->KaDERim!
->“YÂR’in OKu” ->HiLÂL KAŞım ÜStüNE!.


*

AŞK ELİnden YANdım!. ->AŞK'tan BîZÂRım!
GurBet-HaSsret YÂRim! ->YÂR Ah-üZ-ÂRım!
->K e Ş i Ş DAĞLarı-na ->KAZın ->MeZÂRım!
->“Y Â R ŞeHÎDi” ->Y A Z-ın ->TAŞım ÜStüNE!.


*

->“İSTE!.mem yeNİdEN -> KaDER YAZ!”ıLsın!
->“AŞK MeZÂRı-m ->"YÂR KALBİ"ne KAZ!”ıLsın!
->“K u L ihvÂNi ->Y Â R -in SEVdi!..YAZ!..”ıLsın!
->“GÖZÜMden DÖKtüüü!.”-ğüü ->YAŞım ÜStüNE!.


09.12.14 >21:59
brsbrsbZÂRı..tktktrsnntiZÂRı..


...

Resim


AL ÖMRümü >koYy ÖMRüyün üstüne!.
Resim


soN Nefeste GÖRem GÖZün
GÖZümü BAĞLAma YÂRimm!.
->“ÇEKti GİTti!.” OLsun SÖZün
“ARDımdAN AĞLA!.”ma YÂRimm!.

BAĞLar iSEN ALLa BAĞLa
SıRr-ı SıFıR >SALLa BAĞLa
ÇÖLLLeri HAYyrete DÜşüRr
“Mi-Kİ”Li >maSALLa BAĞLa!..


Resim


Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim


AHhmak SANır ki GÜL AĞLar!
KâMiL BİLir >BÜLBÜL AĞLar!.
->“KÂBE’nin ÖRTüsü” >NÛRu
->ATEŞ DÜŞerse ->TÜL AĞLar!

İLLÂ >TEVHiD >"İŞ"in BAŞı
İFrat-TeFrit -> ORTASInda!.
-> NAZLı YÂRimin gÖZ YAŞI
YÜREĞİM ->KEVSER TASInda!.ResimHAYy!.”
..iLe DoStt!.
Resim

ÂLEM RaStLamış mı -> EŞimize DoSt!
KARA KARtaL KONsun LEŞimize DoSt!
AHhmakLar DÜŞmesin PEŞimize DoSt!
->“AŞK’ın SANcağı”nı ->AÇtı ihvÂNim!.


*
“TEKe TEK tERas”a ->TEZgÂHın AÇtık!
ARZ’ından >ARŞ’ına >kOKUsun SAÇtık!
->KİMine HiLÂL-dik ->KİMine “HAÇ”-tık!
->KİMseLEr ->DEmesİn ->KAÇtı ihvÂNim!.


*

hER yERde hER zamAN hER ÂN >“ALLAH”ı
->“BİZ BİR-İZ” -> EYyLedik ReSuLULLAH’ı
“TEKe TEK TEKkem”de -> “TEK”Liğin ŞÂH’ı
->KALLeşLer -> SANmasın >KAÇtı ihvÂNim!.


*

“Tâ-Hâ”sın ->tAMMLadı ->YÂR “Tâ-SîN”de DoSt!
“AYN”-asın “CAMM”Ladı ->YÂR “Yâ-SîN”de DoSt!
->“K E Ş İ Ş DAĞLarı’nın ->T E P E S Δ-nde DoSt!
->“A Ş K”ın -> “AŞK KOKUSU”n -> SAÇtı ihvÂNim!.


*

“SON-UÇ”un BİLseydim ->GELmezdim >BUra!
“cÂNda ->cÂNÂN” ->ÇIKar mıydım ->HUZURa!
->HAKk ERENLer ->HiÇç BAKmasın ->KUSURa!
->G Ö Z ->K A F A-yı ->SİLdi -> GEÇti ihvÂNim!.


*

yiNE -> haVvaLandı -> ihvÂNi -> seFÎL!
“SEViyor!.” ->SEVeNe -> SEVdiği keFÎL!
hERkes ->“ÖZ”ündeki ->“SÖZ”üne gâFÎL!
->E ZE L -’den ->Y Â R-ini ->SEÇti ihvÂNim!.


*

gÖNüL gafLetinde ->GÖR -> KAYguSUzLar!
BUZ DAĞı AĞLar mı?. Ahh!. >DUYguSUzLar!
TAŞa TUTmasınLar -> “SIRR”a SU-SU-z-Lar!
->“Y Â R E L İ”-ndeN B Â D E ->İÇti ihvÂNim!.


*

NAZLı YÂR >BeZMinde ->“UZak DUR!.” DEmiş
“KENDİne ->KENDİnde ->TUZak KUR!.” DEmiş
“BEN KIYamam sANA!. ->KENDİn VUR!.” DEmiş
->“K E N D İ K E F E N İ”-ni -> BİÇti ->ihvÂNim!.


*

“ASL-ına ->SÂDık”tır ->ÂŞIK MiLLeti
“HAKk’ın HALKı”nadır >HaSBî HiZMeti
“HEP”diye >GÖZüken -> HAKk’ın İZzeti
->vALLAHi ->biLLAHi ->“HİÇ”ti ihvÂNim!.


*

“AŞK ÂB-dEST”in ->ALsın ->“ÖZ”ünü YUyAN!
“RABB SÖZü”n ->ReSÛLün SESİ”nden DUyAN!
->UYANıkLar ->GÖRdü!.. ->DÜŞte -> UYUyAN!
->“Y Â R ’in ->gÖLgeSi”-ydi -> GÖÇtü ihvÂNim!.


*

kuL ihvÂNi ->seFÎL -> GÖNÜL gÖLÜmüz
MecNÛN’a-LeYyLâ’ya ->HaSsret çÖLÜmüz
->“KEŞİŞ DAĞLarı”nda -> KALsın ÖLÜmüz
->GÖÇmen KUŞLarıyLa ->GÖÇtü ihvÂNim!.
->DE-sÎnLer -> gÖNLüne->GÖÇtü ihvÂNim!.


13.12.14 >12:24
brsbrsbZÂRı..tktktrstkkmdmzÂNn..
Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

->kuL ihvÂNi EFfsÂNesi
SEVen<->SEViLenLer Sesi
hERkES ceheNNem İÇİnde
->AKLın ->RAHMÂNî Nefesi!.


bENimm!.

YAPaYALnız KALan ->gÖNLüm!
DeRD DERyâsın DALan gÖNLüm!
hER ŞEYy >SANaL YALan gÖNLüm!
bİRr TEKk gERçEKk YÂRim bENimm!.


Resim

GuRBet ÂT-EŞş.. HASsretse KORr!
->“ÇEKen”-i -> “ÇEKtiren”e SORr!
->“YAPaYALnız >YAŞA!”mak ZORr!
->ONdan “Ah-ü-ZÂR”im ->bENimm!.


Resim

“SıRr-ı SıFıRr >SEV!”mek ->“ÖZ”den
>“YAŞ” OLur ->DÖKüLür ->“GÖZ”den
->“ELEST”te >VERdiğimm” ->SÖZ”den
->“KÂR<-ü->beL” >“KÂR”im bENimm!.


Resim

->“HAKk ÂŞIKLar TÜLü”n -> SEVer!
->YANar ->DUMÂN KÜLü’n-> SEVer!
->BÜLBÜL ÂŞIKk >“GÜLü”n-> SEVer!
->GÜL KOYNUnda >“HÂR”im bENimm!.


Resim

->YÜREğİm COŞştu ->DURULdu!
“AVCI”m ->“AVım”a ->VURULdu!
->“ELEST BEZMi”nde ->KURULdu!
şİMdi mAHhşer >“DÂR”im bENimm!.


Resim

“şU ÂLEM”in ->“CİM”i ->“MİM”i
kuL KıtMÎRim ->“KİM”in >“kiM”i
->ASLım <-> fASLım -> İBRAHÎMî
“NÛR” DOĞurdu >“NÂR”im bENimm!.


Resim

kuL ihvÂNim ->“SıRR” >SERiLmeZz!
“ÇİLLe”-SİZ ->“SıRR”a ->ERiLmeZz!
“ÖLü”Ler -> “ÖLdü!..” -> DİRiLmeZz!
“BEN”de ->“DİRİ” ->“YÂR”im bENimm!.


Resim21.12.14 07:33
brsbrs..inşçkşkdryllrndklhvÂNimİZzvdedrmyÂNzamÂNn..ResimResim
ResimResim

“Ahh!”tır ->AŞK’ın ALtı-Üstü
->BüLBüLün ferYÂDı ->SÜstü
nâZÂR DEĞgi ->GÖKYÜZÜ’nde
YERYÜZÜ’nde “GÜL”üm Küstü!..
HaYy dOSTt celle celâluhu ...
Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim cÂNım bENim!. Resim


SENi nASIL SEVdim YÂRim!
DİyeBİLseydim -> DERdimi!.
AT-EŞ Ettin >“AHh-ü-ZÂR”im
->KEŞİŞ DAĞı Ettin YURDumu!.

ANLAt AŞKı -> kuL ihvÂNim!
“AŞK”ta>MEŞKi kuL ihvÂNim!
YUMRUK kadAR -> YÜREĞİMiz
“HAKk”ın KÖŞKü kuL ihvÂNim!.


ResimZEVK 6538

cÂN İÇİnde “BİZ”dir ->cÂNÂN.. -> Şe’ÂN NEFESi cÂNımız!
hER “ÂN” YENİden YARATır.. >“Nefha” ÜFfLer RAHMÂNımız!
KıRAT>KıtMÎR >kuL ihvÂNi!. -> DERd DEVesi ve ->BODUĞu
NEFiS>NEFESLe “HAKk YOL”da -> KÛN feyeKÛN kERvÂNımız!.


25.12.14 10:52
brsistnbLkozyatağı.. Resim

Boduk: Deve yavrusu.
Oğlak: Keçi yavrusu.
ENik: KıtMÎR yavrusu.
BeBeK: "O"nun yavrusu..Mi-ki..
Şe’ÂN: şu ÂNda yENiden YARAT-İŞşş!.Resim YÂRim bENim!.

bEZm-i beLÂyız BİZ BİR-İZ
HEMi dAMMLa >heMi denİZ
->K E Ç İ iLe O Ğ L A Ğ –ıyız
cÂNLa<-> cÂNÂN İÇ İÇeyİZz!.

bEN ki -> cÂNım.. BEN ->cÂNÂNım!
NEFS”e > “NEFES”im ->RAHMÂN’ım!
A M P Ü L” giBi.. <-> “K e B A N” giBi
kULL” bENem ->bÂNa ->SuLtÂN”ım!.

hER ÇiLE ->ÇiÇEK AÇar!
an hER ÇiÇEK ->CeNNettir!.

HAKk’ın NEFSi.. ->HALKın NEFesi..
ÂLEMde ÂDEMoğuLLarı.. ki, HAKk'ın KULLarı..:

1- VaHYîler -> ALLAH celle celâluhu nun seçtikleri-VAHY gelir
2- VeYSîler -> VaHYîLerin-Nebîlerin seçtikleri- İLHAM gelir
3- VeHBîler -> VeYSîLerin-Ehlullahın seçtikleri KEŞF gelir
4- KeSBîler -> VeHBîLerin-Veliyyullahın Hizmet ettikleri Halk Olup Yardım-Hizmet Gelir..

Vahyîler: HaKK’ın SEÇtikleri..
Veysîler: VahyîLerin SEÇtikleri..
Vehbîler: VeysîLerin SEÇtikleri..
Kesbîler: VehbîLerin SEÇtikleri KUt/MUt/Lu KuLLardır..

Yemen tarafından Rahmânî nefes alıyorum.”:

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: "Ben RAHMAN'ın nefesini Yemen tarafında buluyorum."
(Gazzalî, İhya: 1/104; 3/222; Heysemî, Mecmeu'z-Zevaid: 10/55; Aliyyu'l-Kârî, Kübra: s.154; Aclûnî, Keşf: 1/304.)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “İnni leecede nefesirrahmâni min kıbele'l-yemeni: Rahman nefesini Yemen kable/cihetinden elbette eced/vücud ediyorum”
(Fahreddin Attar,Tezkiretü'l-Evliya)

Resim---Hazreti Rasûl Veysel için: “İnni li ecudu nefese’r- Rahmân min kıbeli’l- Yemen: Yemen tarafından Rahmânî nefes alıyorum!” buyurmuştur.

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: "Ben RAHMAN'ın nefesini Yemen tarafında buluyorum."
(Ahmed b. Hanbelî Ebû Hureyre'nin hadisi olarak rivâyet etmiştir. Bu hadisin râvileri sika/güvenilir kişilerdir.)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: "İyi bilin ki; îman Yemen'e mensuptur. Hikmet, Yemen'e mensuptur. Ben, RABBinizin nefesini Yemen tarafından buluyorum."
(Hafız Heysemî ise Mecmeu'z-Zevaid' de (10/55-56) Ebu Hureyre'den, İ.Ahmed, müsned)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Yemen tarafına sırtını döndüğü bir sırada şöyle buyurmuştur: “Ben RAHMAN'ın nefesini işte şuradan duyuyorum.”
(Seleme b. Nufeyl es-Sekûnî'den, Beyhakî; Bezzâr)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Yemen'e işâret ederek: ''Ben Rahman'ın nefesini işte şuradan duyuyorum"
(Taberanî, Mu'cemul-Kebir)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: "Îman, Yemen 'e mensuptur. Hikmet, Yemen'e mensuptur. Ben, Rahman'ın nefesini Yemen tarafından buluyorum"(Taberanî, Musnedu'ş –Şamiyyîn’de Ebu Hureyre'den)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Ben RABBinizin nefesini Yemen tarafından duyuyorum" buyurdu.
(Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, Ebu Hüreyre'den)
Resim
Kullanıcı avatarı
der-ya
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 853
Kayıt: 29 Eki 2011, 07:01

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen der-ya »

ZEVK 860

"ERENLerin AŞK ŞarÂB"ın ayılmaz bir daha İÇen
ÇiLe Çarşısında -> Beleş -> bENLiğine BedeL BİÇen
RABB’a Secde et İhvâni!. MuhaBBet Mi’racı!. Yok OL!
ÂŞıĞı ANLAmaz YAZık ->gÖLgesiyle GELip<–>GEÇen!.

10.07.1991 12:19
Antly –krktl.
Eğer göğün yedi kat üstüne çıkmaksa niyetin, Aşktan güzel merdiven bulamazsın.
Eğer aşkı bulmaksa niyetin, Aramadan duramazsın. -
Yunus Emre.k.s
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11890
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Kul İhvâni Kimdir?

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim BİZ BİR-İZz..

kuL ihvÂNim SıRr SuLtÂNı
KİM BİLir cÂNda >cÂNÂNı
gERi DÖNenLer >GABİRÎN
AŞAR GİDer ->AŞK KERVÂNı!.


HaYy Dost!.
celle celâluhu…

“bEN”de >“SEN”i
“SEN”de >“bEN”i
->İŞte ->TEVHİD
“bEN”de ->“BEN”i!.


Lâ İlâhe.. bEN.. NÛruLLAh.. NûR-u MuhaMMed ki ben..
İLLâ ALLAH.. “BEN!”.. ALLAH celle celâluhu.. ZÂTuLLAH..

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Resim---Fe lemmâ etâhâ nûdiye min şâtıı’l- vâdi’l- eymeni fî’l- buk’ati’l- mubâreketi mine’ş- şecerati en yâ mûsâ innî enALLÂHu RABBu’l- âlemîn (âlemîne).: Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vâdinin sağ yanında olan bir ağaçtan: "Ey Musâ, Âlemlerin RABBi olan ALLAH BENim!." diye seslenildi.” (Kasa 28/30)ZEVK 6545Resim

cANLar cENginde >şU cihÂN!. ->DEM bu DEMde ->“DEM” sAVaşı!.
biR BuğdAY dÂNesi ->biR cÂN!. -> GÜverCİNLer ->“YEM” sAVaşı!.
->İÇİMdeki ÇILGINn ÇoCUKk -> yiNE -> BiRr “ISsLık” ->Tutturdu
“fASL”ın -> “ASL”ı -> TEVHİD!. ->“RABB”la “AbD”in->“CEM” sAVaşı!.


28.12.14 10:42
brsbrs..tktktrstkkmdhzÂNnn..


فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
Resim---Fe enceynâhu ve ehlehû illâmreetehu kânet mine’l- gâbirîn (gâbirîne).: Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.” (a’râf 7/83)


gâbirîn: geride kalan.. Hakk YOLdan dönen.. dönek.. geberik..
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni Kimdir?” sayfasına dön