Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 9024
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim
MuhaMMedî TasaVVuf'ta; Kur'ÂN-ı KERİM KELİMElerinin, ZÂHİR ve BÂTIN açıLımLarı!


ALLAHu Zü'l-Celâl'imiz SÖZünü, RASÛLALLAH SALLallâhu aleyhi ve SELLem efendimizin SESinden buyuruyor:

"Eûzu billâhi’s-semî'il-'alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefsih.:Kovulmuş şeytanın dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinden her şeyi en iyi işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım."

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
Resim --- “İnnâ nahnu nezzelnâ’z- zikre ve innâ lehu le hâfizûn (hâfizûne).: Muhakkak ki zikri (Kur'ÂN-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz. (Hicr 15/9)


Sadakallâhu'l-Azîm

Resim

'' Lebbeyke ALLAHümme RABbiye ve sâ’deyke Resim Salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Resim Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Resim Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Resim Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Resim Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Resim Ve Resûli RABBü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Resim Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.''
“Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum), RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşım) olsun!”!
(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


Resim


ResimHabli’l- Verîd =>LÜTFULLAH BİLELİĞİnin Hak OLUŞUna inanmaktır..
Habli’l- Verîd; varidattır, dâimiyet yaşayışında RÜŞDün vüCÛDa gelişidir.. Yâni bir kişi inanmadığı ciddiye almadığı bir RABBu’l- ÂLemîn’e nasıl olacak da ona kulluk edecek?!. mümkün değil o kendi nefsinin hevâ ve hevesine, yâni şeytanlığına uyar ve tapar bilinçli ya da bir sapık peşine düşerek!. ALLAH celle celâlihu Korusun ve BİZi Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem İZİnden ve ÖZÜnden ayırmasın İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.

Resim« HAC NEdir?. İnsÂNın Zâhir ve Bâtın CEM' OLuşunun Hakikatına ERmesidir!.»

Resim«HaDD ALLAH'ındır < == >HuDuD =>HuDuD-u RasûLuLLAHtır. Başka kimsenin hududu yoktur!.»

ResimYevme’l- HaDîD nedir?.. Hudud Günlerinin, hududların belli olduğu gündür. RABB kimmiş?. Rasûlullah kimmiş?. ALLAHu zü’L- CeLÂL kimmiş?. Hududların ortaya çıktığı gündür..
Senin “basar”ın buna ulaşır, basîretin basarın birleşmiştir dürbüne gerek kalmamıştır.. Sen fiilen o işi yaşamaktasın.. Çünkü hesaba çekiliyorsun o gün yevmdir.. yâni yevm, o gün Hadîd Günüdür.. Ha-de-ye-de.. bâtın dâimiyetin.. zâhir dâimiyetin.. Ezelden geldin, ebede gidiyordun ya.. şu arada bir “ye” harfi var hadîd de, sen bu ikisinin arasında yaşadın.. Bâtın hayr olarak iki boyutlu zâten.. ezele ve ebede/âhire gidemezsin iki boyuttur, doğru gibidir.. İnsân o doğruyu da, dosdoğru Sırat-ı Müstakîmi de aslında nedir?. Bir yarı çaptır ve daire çemberidir..
Böyle yapanlar kurtulanlar.. Bunu niçin söylüyorum hani diyorduk ya altı yüzü sekiz köşesi on iki ayrıtı olan Benlik Kâbesi’ni köşelerinden kese kese küreye çevirenler, korkusuz ve hüzünsüzler her noktası “RABB” kesenler, Rasûlullah kesenler.. Rasûl ve RABB kesenler, aradaki Merkezle Muhit arasındaki “re” yarı çapının bu çapın içte RUBUBÎYyet çemberine değen yeri Rusûlîyyet bunu ne yaparlar RABBıyla BİZ BİR-İZ oluverirler, NAHNU ederler.. yâni onun inceliği vardır onu belirtmeye çalışıyorum..

Resim«HARRA; RusuLîyyet ve RuBuBîyyet Hakikatına ERiştir.. Kûn fe yeKûn Hakikatına ERiştir.!»

Resim«HAFİYZ -->Hakkın hayrın hıfzıdır!.»

Resim«HaŞYet =>“ŞeYy” HıLkîyyetine iştiraktır.
Bu KeLime =>KORku, SEVgi gibi kelimelerin çok ötesindedir!.»

ResimHANÂN neymiş?. Merhametin muhabbete dercedilmesi, merhametin muhabbet doğurması Hanân..
ALLAHu zü’L- CeLÂL buyuruyor ki.: Ve hanânen min ledunnâ.. “O hannândır ve ona BİZ Hannânlık verdik.” buyuruyor.

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا
Resim ---Ve hanânen min ledunnâ ve zekâh(zekâten), ve kâne tekıyyâ(tekıyyen).: Ve katımızdan ona, sevgi ve zekât (sevgi duyarlılığı ve temizlik-nefs tezkiyesi) (verdik). Ve o, takva sahibi oldu. (Meryem 19/13)

Resim«HaMD =>MuhaMMedî AKıLLa ANLAyıştır!.»

Resim«HAMD=>göbekten "MİM"lenince =>AHMEDdir-HAMİDdir = Bir daha "MİM"lenince=>MAHMUDdur =>Bir daha "MİM"lenince MUHAMMEDdir!...»

Resim<< HaMD=> MuhaMMedî Hakikatın daimî olmasının adıdır. >>

Resim«HÜCRE dediğin NûR-u MuhaMMed'den ibârettir ==>>İÇİndeki CÂN dediğin =>RÛHtur!.»

Resim« HûD ==>Dâimîyyet Hakikatı'nın Kişide vüCûDa GELişi DEmektir!..»

Resim«HÛD ==>ALLAHu zü'L- CeLÂL'in Daimîyyet Hakikatına=>ALLAH Adına sahib OLuştur!..»

Resim«HUD=Daimiyet hakikatini anlatan demektir. AD= Daimiyet hakikatini kendinde bilen demektir !...»


Resim
Resim
Cevapla

“►H◄” sayfasına dön