Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
SALAVAT-I ŞERİFLER


Not : Salâvât-ı Şerifelerin derlemesini yapan, Antalyada Siirtli Hoca diye meşhur olan, Kur'ân ve Hadîs Hafızı ve Kâmil Muhammedî, 4 Mayıs 2009 günü Hakk’a yürüyen rahmetli Muhammed Sıddık Hekim (k.s.) Hocamızdan Allah (c.c.) razı olsun!.. Ruhu Şad olsun inşallah…
1. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbni Hacer el Heytemî'nin Rasûlullah (s.a.v.)’den vârid bütün salâvâtları kendisinde toplayan salâvâtı2. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Hakikatı hârika bir salâvât: okunmasında büyük faydalar olduğı bildirilmiştir3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâm-ı Alî (keremullahi veche)’ye ait salâvâtı şerîfe4. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağı önemli bir salâvât5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Rasûlullah (s.a.v.) : “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.”6. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu Bekir (r.a.)’nun rivâyet ettiği Rasûlullah (s.a.v.)’in buyurduğu salâvât7. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât:8. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât9. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvât10. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Feyzi ve bereketi bol bir salâvât11. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Hasanî Basri (k. s.)’nun muhtesem salâvâtı13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı (2)14. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Cevheratü’l-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır15. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı16. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı (2)17. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâmı Gazalî Hazretleri Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir.18. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı19. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir salâvât-ı şerîfe20. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât21. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin ibni Ebi'l-Hasani'l- Bekri22. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin Salavatı23. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât24. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdüsselâm bin Meşiş Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât25. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdülgâni en Nablusî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât26. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir salâvât-ı şerîfe (2)27. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmedî İdrisî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır28. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu'l-Hasen-eş-Şâzeli (k.s.)'ya âit Salâtu'n- Nuri'z- Zâtî29. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbrâhim-i Dessûkî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı30. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVATÜ'S-SAÂDETİ31. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (s.a.v.): “ bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur.”32. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂT-I MÜNCİYE33. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂT-I NÂRİYE - SALÂT-I KÂMİLE34. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbrahimi Metbulî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı35. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)'nun Salâvâti'l-Kübrası36. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsı Azam Abdulkadîri Geylânî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı (1)37. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı (2)38. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı (3)39. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu'l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı (4)40. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Melâmî Pîri MUHAMMED NURU'L-ARABÎ (kaddasallahu sırrehu)'ya ait SALAVÂTÜ'L KÛBRÂ41. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammedî Mürşid Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı42. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : ŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI43. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I TESLİMAT44. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I FETHİYYE45. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I FEYZÎYYE46. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I SEYYİDİNÂ47. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : FATİMATÜ’Z- ZEHRÂ ANNEMİZİN SALÂVÂTI48. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhyiddin İbni Arabî'nin SALAVAT-ı KÜBRÂsı


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır